Mytekalenderen         |  Mytekalenderen på Facebook  |  Antonio Vivaldi: Allegro fra fagott-konsert i e-moll  |  Logg inn
        Søk kun titler:
1. nov ALLEHELGENSDAG
2. nov ALLESJELERSDAG
3. nov ISIS – FRA DYNASTIENES EGYPT TIL REVOLUSJONENS PARIS
4. nov HELGEN FOR DE SMÅ, MEN VIRKNINGSFULLE MIRAKLER
5. nov GUY FAWKES – TERRORIST ANNO 1605
6. nov TIAMAT, GUDINNE AV KAOS
7. nov CAMUS OG MYTEN OM SISYFOS
8. nov DRACULA
9. nov DEN VITENSKAPELIGE SKAPELSESMYTEN
10. nov FRA MARIALEGENDER TIL SALMESANG
11. nov ST. MARTIN
12. nov ROLAND BARTHES’ MYTOLOGIER
13. nov ABSURDISTENES ROP ETTER MENING
14. nov JUPITERS DAG
15. nov KRØNIKE I TIDEN MELLOM TO REGNBYGER
16. nov EVANGELISTEN MATTEUS
17. nov JAKOB BÖHME OG DET STORE MYSTERIET
18. nov WILHELM TELL – EN EUROPEISK LEGENDE
19. nov ARBEIDERNES SVENSKAMERIKANSKE HELGEN
20. nov FRA DALARNA TIL JERUSALEM
21. nov MARIAS FREMSTILLING I TEMPLET
22. nov DEN HELLIGE CECILIA OG KIRKEMUSIKKEN
23. nov BILLY THE KID
24. nov PINOCCHIO OG HANS VAKRE GRESKE TANTE GALATEA
25. nov KATARINA OG HYPATIA AV ALEXANDRIA
26. nov Å SØKE GUD PÅ TOPPEN AV EN SØYLE
27. nov SOFIA VISDOMMEN – VAKRERE ENN ALLE DE ANDRE
28. nov JOHN BUNYAN – PILEGRIM I KRIGENS OG FORFENGELIGHETENS TID
29. nov HANUKKAH
30. nov GULLIVERS REISER

Mytekalender spesial
HVA ER MYTER?
SKJÆRTORSDAG: DETTE ER MITT BLOD
-
LANGFREDAG: LIDELSEN
PÅSKEHAREN
1. PÅSKEDAG: OPPSTANDELSENS MORGEN
PINSE
FREDAG DEN 13.
OM JANUAR
OM FEBRUAR
OM MARS
OM APRIL
OM MAI
OM JUNI
OM JULI
OM AUGUST
OM SEPTEMBER
OM OKTOBER
OM NOVEMBER
OM DESEMBER
HIMMELREISER
HUNDEDAGENE
SOMMERTID / VINTERTID
SOLFORMØRKELSE
FASTELAVN
.
.
SKUDDÅRSEKSTRA: EROS OG PSYKE
HIMMELREISER
”Dere skal få kraft når Den hellige ånd kommer over dere, og dere skal være mine vitner i Jerusalem og hele Judea, i Samaria og helt til jordens ender.” Da han hadde sagt dette, ble han løftet opp mens de så på, og en sky tok ham bort foran øynene deres.

Slik fortelles det i Apostlenes Gjerninger om det som er blitt hetende Kristi Himmelfart. To fremmede med hvite klær forklarer disiplene at dette er det en slags orden på som de ikke trenger å bry seg med, og at Jesus en gang skal komme tilbake på samme mirakuløse vis. I følge Lukas hendte dette 40 dager etter oppstandelsen, og derfor feires begivenheten i dag.

Dagen har en plass i kalenderen fra begynnelsen av 300-tallet. Kristi himmelfartsdag nevnes også i prekener fra den samme perioden. Maria, Jesu mor, skal også ifølge katolsk tro ha blitt tatt direkte opp i himmelen, men det ble vedtatt langt senere, nemlig i 1950.

Det snakkes mye om å reise i religiøs litteratur. Det tegnes et symbol i en fysisk dimensjon, som er lett å forestille seg, av en prosess i en åndelig dimensjon. En himmelreise står for et gjennombrudd til et nytt og ukjent nivå. Forestillingen om himmelen som Guds bolig innbyr til himmelreiser, direkte opptagelse i himmelen eller nedstigning fra himmelen, som fortellermotiv. I Hellas, India og Kina reises det nokså lett frem og tilbake mellom dimensjonene. Den greske himmelen er riktig nok noe lavere enn de fleste andre der den ligger i flukt med toppen av et fjellområde ikke langt fra Athen; Gudinnen Demeter stiger for eksempel ned for å lete etter sin datter, og gudenes sendebud Hermes farer ofte og mye mellom dødsriket, menneskeriket og gudenes bolig. Det er strengere grenser mellom dimensjonene i de dualistiske religionene med bare én gud. Himmelreisene er sjeldnere der, men tilsvarende virkningsfulle når de forekommer.

I islamsk tradisjon omtales profeten Muhammads himmelreise som ”miraj”, stige. En gang steg han opp til himmelen og skuet de ytterste hemmeligheter. Sufitradisjonen lar himmelreisen stå som et bilde på sjelens innvielse i sin ferd på vei til forening med Gud. I jødisk tradisjon fortelles det at de som har åpenbaringer, som Abraham, Moses og Jesaja, stiger opp til himmelen for å bli innviet i guddommelige hemmeligheter og vender tilbake til den jordiske virkelighet for å meddele seg. Ifølge mytologen Joseph Campbell, i en berømt studie han har kalt ”helten med de tusen ansikter”, er dette et grunnprinsipp i en heros vesen: Utifra et kall å reise til et ukjent område for så å ta med seg den erkjennelsen han der får tilbake til menneskene. De store religionsstifterne, som Zarathustra, Buddha, Jesus og Muhammad, er heroer i denne betydning av ordet.

Jesus opphøyes i dag til Guds nivå og blir herre over levende og døde. Han kommer til sin far, hans jordiske tid er over. Svært lenge ble det tolket som at det var Jesu jordiske kropp som for av gårde. Kritikere av bokstavtroen har pekt på at siden ingenting kan gå fortere enn lysets hastighet, er det enkelt å regne seg frem til at Jesus, om han for av gårde en skyet vårdag i år 33, ennå ikke kan ha kommet ut av vår egen galakse, og at det er langt igjen til Gud. Tankeeksperimentet forteller at mytene og vitenskapen hører til i to verdener og at bokstavtolkningenes tid nå burde være forbi.
Da Jesus på korset roper: ”Eli, eli, lama sabaktani”, min gud, hvorfor har du forlatt meg, tror folk at han roper på profeten Eli, eller Elia. Her er fortellingen om profeten bak den første himmelfarten i bibelen.

Elia kom en gang kledd i skinn og filler, sov ikke under tak så lenge han levde, stinket, men spaserte rett inn i slottet og talte til selveste kong Akab som fråtset i gull og vasset i synd og spottet alle dem som Gud hadde straffet med å være fattige. Elia sa til kongen:
De første årene skal det hverken komme dugg eller regn uten etter mitt ord.

Så gikk profeten ut i ørkenen til bekken Krit øst for Jordan, der ravnene næret ham med kjøtt og brød morgen og kveld og der han drakk vann av bekken til også den tørket inn. En dag gikk han på Herrens ord til byporten ved Sarepta der en enke sanket ved, og ba henne om brød og vann i en skål. Men hun hadde bare mel og olje for et siste måltid for sin døende sønn. Elia sa til henne: Lag brød til meg, og Herren vil ikke la deg mangle noe før det igjen blir regn på jorden, og hun gjorde som han sa, og melkrukken ble ikke tom, og oljekrukken manglet ikke olje, og fra den dag har vi brukt uttrykket Sareptas krukke.

Stedet heter nå Sarafand al’Amar og ligger i Libanon femti meter fra havet og huset noen hundre innbyggere til natten mellom 19. og 20. mai 1948 da det ble ødelagt av Israel, slik at det nå bare er seks hus igjen der, to av dem blir brukt som militærposter. I sin tid døde enkens sønn, men Elia vakte henne opp igjen fra de døde. Men hungersnøden fortsatte og kong Akab lot hele landet gjennomsøke etter leting på kilder, mens han fortsatte å dyrke sine avguder og velte seg i luksus.

Men Elia gikk igjen uredd til kongen, så ham nok en gang inn i øynene og ba ham ta med seg alle sine avgudsprester og møte ham til kamp på toppen av et høyt fjell, hvis han var noe til mann. Kongen kommanderte Baalsprestene til å gjøre i stand offer på fjellet, og Elia gjorde i stand offer på fjellet. Gud svarte Elias offer med ild, folket kastet seg på jorden for Elias Gud, og Elia lot alle Baalsprofetene drepe, en for en, alle de 450 som hadde spist ved dronning Jesabels bord ble drept. Så gikk Elia alene opp på toppen av Karmelfjellet, satte seg på huk og ventet på regn, og etter syv dager kom regnet. Dronning Jesabel forfulgte Elia, men nådde ham aldri, for en dag kom det en stormvind og ut av vinden en ildvogn som tok Elia med seg til himmelen, og Elia vinket farvel i et flammende hav av ild.
LastUpdated:20160505

Copyright: Terje©Nordby, All Rights Reserved.
Vevmester: chrisdankel@gmail.com