Mytekalenderen         |  Mytekalenderen på Facebook  |  Antonio Vivaldi: Allegro fra fagott-konsert i e-moll  |  Logg inn
        Søk kun titler:
1. nov ALLEHELGENSDAG
2. nov ALLESJELERSDAG
3. nov ISIS – FRA DYNASTIENES EGYPT TIL REVOLUSJONENS PARIS
4. nov HELGEN FOR DE SMÅ, MEN VIRKNINGSFULLE MIRAKLER
5. nov GUY FAWKES – TERRORIST ANNO 1605
6. nov TIAMAT, GUDINNE AV KAOS
7. nov CAMUS OG MYTEN OM SISYFOS
8. nov DRACULA
9. nov DEN VITENSKAPELIGE SKAPELSESMYTEN
10. nov FRA MARIALEGENDER TIL SALMESANG
11. nov ST. MARTIN
12. nov ROLAND BARTHES’ MYTOLOGIER
13. nov ABSURDISTENES ROP ETTER MENING
14. nov JUPITERS DAG
15. nov KRØNIKE I TIDEN MELLOM TO REGNBYGER
16. nov EVANGELISTEN MATTEUS
17. nov JAKOB BÖHME OG DET STORE MYSTERIET
18. nov WILHELM TELL – EN EUROPEISK LEGENDE
19. nov ARBEIDERNES SVENSKAMERIKANSKE HELGEN
20. nov FRA DALARNA TIL JERUSALEM
21. nov MARIAS FREMSTILLING I TEMPLET
22. nov DEN HELLIGE CECILIA OG KIRKEMUSIKKEN
23. nov BILLY THE KID
24. nov PINOCCHIO OG HANS VAKRE GRESKE TANTE GALATEA
25. nov KATARINA OG HYPATIA AV ALEXANDRIA
26. nov Å SØKE GUD PÅ TOPPEN AV EN SØYLE
27. nov SOFIA VISDOMMEN – VAKRERE ENN ALLE DE ANDRE
28. nov JOHN BUNYAN – PILEGRIM I KRIGENS OG FORFENGELIGHETENS TID
29. nov HANUKKAH
30. nov GULLIVERS REISER

Mytekalender spesial
HVA ER MYTER?
SKJÆRTORSDAG: DETTE ER MITT BLOD
-
LANGFREDAG: LIDELSEN
PÅSKEHAREN
1. PÅSKEDAG: OPPSTANDELSENS MORGEN
PINSE
FREDAG DEN 13.
OM JANUAR
OM FEBRUAR
OM MARS
OM APRIL
OM MAI
OM JUNI
OM JULI
OM AUGUST
OM SEPTEMBER
OM OKTOBER
OM NOVEMBER
OM DESEMBER
HIMMELREISER
HUNDEDAGENE
SOMMERTID / VINTERTID
SOLFORMØRKELSE
FASTELAVN
.
.
SKUDDÅRSEKSTRA: EROS OG PSYKE
PINSE
Da Jesus var borte, hvem eller hva skulle lede disiplene da? Svaret kom ti dager etter mesterens spektakulære opptagelse til himmelen. Men pinsehelgen er en fest også med mye lengre tradisjoner. Tredje Mosebok:
”Fra dagen etter sabbaten, fra den dagen dere kommer med kornbandet som skal svinges, skal dere telle sju fulle uker. Femti dager skal dere telle til dagen etter den sjuende sabbaten. Da skal dere bære frem for Herren en offergave av den nye grøden.”
Jesu fødsel og død kobles til gamle nyttårs- og vårfester. Slik blir stadfestelsen av hans evige liv knyttet til feiringen av grøden som sikrer mennesket det fysiske liv. Pentekoste − pinse − var det greske ordet for femtiende. Vi feirer pinse 50 dager etter påsken.
Apostlenes Gjerninger, annet kapittel:
”Plutselig lød det fra himmelen som når en kraftig vind blåser, og lyden fylte hele huset hvor de satt. Tunger som av ild viste seg for dem, delte seg og satte seg på hver enkelt av dem. Da ble de alle fylt av Den hellige ånd, og de begynte å tale på andre tungemål etter som Ånden ga dem å forkynne.
I Jerusalem bodde det fromme jøder fra alle folkeslag under himmelen. En stor folkemengde stimlet sammen da de hørte denne lyden, og det ble stor forvirring, for hver enkelt hørte sitt eget språk bli talt. Forskrekket og forundret spurte de: ”Er de ikke galileere, alle disse som taler? Hvordan kan da hver enkelt av oss høre sitt eget morsmål? Vi er partere og medere og elamitter, folk som har bodd i Mesopotamia, Judea og Kappadokia, i Pontos og Asia, Frygia og Pamfylia, i Egypt og i Libya-området mot Kyréne, og innflyttere fra Roma, jøder og proselytter, kretere og arabere – og vi hører dem tale om Guds storverk på våre egne tungemål!” De visste ikke hva de skulle tro, og forvirret spurte de hverandre: ”Hva er dette for noe” Men noen gjorde narr av dem og sa: ”De har drukket seg fulle på søt vin.””
Men selvsagt er de ikke fulle, sier Peter, så tidlig på dagen! Deretter oppfordrer han mengden til å omvende seg, og 3000 følger oppfordringen.
Det var altså DEN HELLIGE ÅND som skulle følge apostlene i deres gjerning. Det hebraiske ordet for ånd er det samme som for pust, også på norsk har vind og ånd samme rot. Guds pust blåste liv i menneskene. Åndens kraft gjorde Maria gravid med et guddommelig barn, var til stede ved Jesu dåp og hans bortgang fra verden. En gang forteller Jesus disiplene at det er galt å sørge ved hans bortgang, for den bereder grunnen for Ånden.
Er ånden betegnelse for inspirasjon eller den en realitet? Mytologen kan leve med dette spørsmålet ubesvart, men ikke teologen. Oldkirken skulle komme til å krangle intenst om Kristi natur. Var han gud, menneske eller halvgud, var han identisk med faren eller selvstendig guddom? I Nikea i 325 ble det vedtatt at han var ”vesenslik” med faren og samtidig selvstendig. I Konstantinopel i 381 ble de samme argumentene brukt om Ånden. Dermed hadde treenigheten oppstått: Gud er tre personer i samme guddomsvesen. Slik kom kristendommen i takt med sine langt eldre forgjengere der det vrimler av treenigheter.
Men begivenheten beskrevet i Apostlenes Gjerninger skjedde århundrer før kirkemøtenes maktkamp og spekulasjon. Den kristne bevegelsen var liten. De få som var, samlet seg til studier, bønn, kjærlighetsmåltider og lovprisninger. Det de eide, solgte de etter hvert som fellesskapet trengte det. De holdt sammen og hadde alt felles. De drømte ikke om stormaktspolitiske kirkemøter. For dem var det hele nærmest over. Det var bare det at Jesus skulle komme igjen, som gjensto. De regnet med at det ville skje snart. Nå hadde ånden kommet til dem og gitt dem kraft til å spre budskapet. Det hastet.
Ånden virket. Den forvandlet en fillete, forfulgt sekt til en bevegelse som overtok det religiøse verdensherredømmet. At de mirakuløst kunne tale alle verdens språk kan i etterkant leses som et symbolsk under: Den nye religionen skulle forstås av alle folkeslag. Tungetale ble etter dette en betegnelse på ordstøm i hengivenhet, transe eller ekstase uten at man selv aner hva man sier. Som fenomen er det nå velkjent fra Pinsebevegelsen. Den amerikanske metodisten Agnes Ozman var den første tungetaler i nyere tid. Første gang det kom en guddommelig flom av uforståelige stavelser fra hennes munn var nyttårsaften 1900 i Topeka, Kansas, USA.
Jødene var tidvis fiendtlig innstilt til sine utbrytere. Synagogen var ikke noe blivende sted. I begynnelsen brukte den kristne menigheten hjemmet til den av medlemmene som hadde størst hus. Det tidligste kristne gudshus man vet om, lå i Edessa i det østlige Syria, nå Sanliurfa i Tyrkia, der ruinene fremdeles kan beskues. Fra de improviserte møtene hjemme hos ham som hadde størst plass, er det en lang vei til seremoniene eller turisttrafikken i apostelen Peters gravkirke i Vatikanstaten, et kirkerom med plass til 60 000 mennesker og en tilhørende formue et stykke unna fattigdomsidealet.
En gud har skapt verden og styrer den, menn, kvinner og barn skal gjøre det rette og hedre sine foreldre, trofasthet og ærlighet blir belønnet, de fattige og svake og syke, enker og faderløse skal tas vare på. Man trenger ikke å være omskåret jøde for å få ta del i frelsen, for en mirakelmann fra Galilea har dødd og ordnet opp med syndene for oss alle. Alt i alt kan man si at det ikke er merkelig at dette hadde mer folkelig appell enn greske mysterier eller gnostikernes utilgjengelige sannhetssøkning, religioner for filosofisk interesserte og i høyere sosiale lag. For å bli opptatt i mysteriesektene, krevdes forberedelser og lærdom. Til de kristne kunne folk komme for å få omsorg og hjelp, det var nok. De aksepterte krøplinger og spedalske på linje med embetsmenn, de forbandt sår og drev ut demoner. For en revolusjon i en kultur som var vant til å dyrke det sterke, vakre og skjønne, som mente at en manns formue var mål på hans ære!
Den åndelige eksplosjonen første pinsedag kan ses på som et religionshistoriens big bang som ennå pågår. Kirkemøtene lagde store problemer ut av teologien, innførte kranglingen om religiøse overbygninger, om hva guddommen er på et rent intellektuelt plan. Men det var rent menneskelige gjøremål, som den hellige ånd aldri brydde seg med. Den gikk sine egne veier
Facebook (med bilder)
LastUpdated:20161231

Copyright: Terje©Nordby, All Rights Reserved.
Vevmester: chrisdankel@gmail.com