Mytekalenderen         |  Mytekalenderen på Facebook  |  Antonio Vivaldi: Allegro fra fagott-konsert i e-moll  |  Logg inn
        Søk kun titler:
1. nov ALLEHELGENSDAG
2. nov ALLESJELERSDAG
3. nov ISIS – FRA DYNASTIENES EGYPT TIL REVOLUSJONENS PARIS
4. nov HELGEN FOR DE SMÅ, MEN VIRKNINGSFULLE MIRAKLER
5. nov GUY FAWKES – TERRORIST ANNO 1605
6. nov TIAMAT, GUDINNE AV KAOS
7. nov CAMUS OG MYTEN OM SISYFOS
8. nov DRACULA
9. nov DEN VITENSKAPELIGE SKAPELSESMYTEN
10. nov FRA MARIALEGENDER TIL SALMESANG
11. nov ST. MARTIN
12. nov ROLAND BARTHES’ MYTOLOGIER
13. nov ABSURDISTENES ROP ETTER MENING
14. nov JUPITERS DAG
15. nov KRØNIKE I TIDEN MELLOM TO REGNBYGER
16. nov EVANGELISTEN MATTEUS
17. nov JAKOB BÖHME OG DET STORE MYSTERIET
18. nov WILHELM TELL – EN EUROPEISK LEGENDE
19. nov ARBEIDERNES SVENSKAMERIKANSKE HELGEN
20. nov FRA DALARNA TIL JERUSALEM
21. nov MARIAS FREMSTILLING I TEMPLET
22. nov DEN HELLIGE CECILIA OG KIRKEMUSIKKEN
23. nov BILLY THE KID
24. nov PINOCCHIO OG HANS VAKRE GRESKE TANTE GALATEA
25. nov KATARINA OG HYPATIA AV ALEXANDRIA
26. nov Å SØKE GUD PÅ TOPPEN AV EN SØYLE
27. nov SOFIA VISDOMMEN – VAKRERE ENN ALLE DE ANDRE
28. nov JOHN BUNYAN – PILEGRIM I KRIGENS OG FORFENGELIGHETENS TID
29. nov HANUKKAH
30. nov GULLIVERS REISER

Mytekalender spesial
HVA ER MYTER?
SKJÆRTORSDAG: DETTE ER MITT BLOD
-
LANGFREDAG: LIDELSEN
PÅSKEHAREN
1. PÅSKEDAG: OPPSTANDELSENS MORGEN
PINSE
FREDAG DEN 13.
OM JANUAR
OM FEBRUAR
OM MARS
OM APRIL
OM MAI
OM JUNI
OM JULI
OM AUGUST
OM SEPTEMBER
OM OKTOBER
OM NOVEMBER
OM DESEMBER
HIMMELREISER
HUNDEDAGENE
SOMMERTID / VINTERTID
SOLFORMØRKELSE
FASTELAVN
.
.
SKUDDÅRSEKSTRA: EROS OG PSYKE
JAKOB BÖHME OG DET STORE MYSTERIET
Kunsten å lage gull. Kabbala. Jakob Böhmes omvendelse og visjoner. Understrømmen av religiøsitet.
Å lage gull går ikke an, og skulle man klare det, blir man likevel ikke rik, to grunner nøyere spesifisert i kalenderbladet for 24. september. Det fins en grunn til. I 1317 sendte paven ut en bannbulle mot alkymister. Hvorfor var folk som holdt på med dette tøyset, farlige for paven?

Alkymistene sa at naturen var besjelet. Agurkens evne til å reprodusere frø, bier og blomster, artenes evne til å gjenskape seg selv var den grunnleggende ideen bak, og dessuten drømmen om en livseliksir, som kan skape metaller til gull, slik naturen selv skaper gull. De fysiske substanser tilsvarer bestemte tilstander i psyken. For å klare å lage gull, må man legge seg under Guds forvandlende lov, og alkymistens mål, langt viktigere enn det konkrete metallet, blir å frembringe et fullkomment åndelig vesen, en ”deus terrestris”, jordisk gud. Den urene materien skal tilintetgjøres for å gjenoppstå i fullkommen form. Alkymisten må selv bli fullkommen før han kan få frembrakt gullet, og hvis han blir det, vil han neppe være særlig interessert i å lage gull mer.

Det var alkymistenes åndelige initiasjonsøvelser som var irriterende for paven, som ville ha kontroll over åndeligheten. Gull hadde han nok av.

Alkymistenes symbolmettede språk var avgjørende for den store, kristne mystiker Jakob Böhme, som døde 17. november 1624. En annen han lot seg inspirere av, var Paracelsus, sveitsisk lege og naturforsker, grunnlegger av den medisinske og farmasøytiske kjemi. Et sentralt begrep hos ham er ”Mysterium Magnum”, det store mysteriet. En jødisk retning spilte også en rolle: I høymiddelalderen var Kabbala utviklet i Sør-Frankrike og Nord-Spania. Grunntanken her er at mystikeren gjennom spesielle tolkningsmetoder kan finne frem til skjult visdom og kunnskap om Gud og universet gjennom de hellige fortellingene. Moses og den brennende busken symboliserer menneskets muligheter til å oppnå høyere bevissthetstilstander. Mystikkens grunnprinsipp er erfaringen, og det man erfarer, er enheten med det guddommelige.

Jakob Böhme var skomaker i Görlitz i Sachsen i Tyskland. En dag han satt i verkstedet, ble han blendet av gjenskinnet av solen på et tinnfat. Da åpnet en ny verden seg for ham og han kjente seg ført inn i den hemmelige natur. Han trodde først det var forvillelse, reiste seg og gikk av gårde, men synet ble bare sterkere. Han erkjente nå Gud i alt rundt seg. Böhme beskriver en innsikt som følge av dette, om det guddommelige livs vesen. Det gjaldt å LA VÆRE. Det gjaldt å lytte til Gud i fullstendig åpenhet. I den absolutte sinnsro forenes menneskets intet med Guds intet.

Böhmes første bok er ”Aurora” eller ”Morgenrøden” fra 1612. Den sirkulerte i noen få avskrifter. Den protestantiske pastoren i Görlitz skjelte ham ut fra prekestolen og fikk ham arrestert. Han måtte love ikke å skrive mer.

De siste årene av sitt ble han likevel produktiv. De er tre stadier frem til forening med guddommen: Renselse, opplysning og forening. Det er to viljer i mennesket, egenviljen – og viljen i menneskets indre, der menneske og Gud er forent. Vår oppgave er å la gudsviljen råde, i dette ligger friheten. Her er noen forkortede utdrag fra to av Böhmes skrifter i Sverre Dahls oversettelse:


Men da jeg fant at det i denne verden gikk den gudløse like godt som den fromme, og at barbariske folk hadde de beste landene i sitt eie, og at lykken sto dem mer bi enn de fromme, ble jeg melankolsk og dypt bedrøvet, og intet skrift kunne trøste meg, noe som sikkert gledet djevelen.

Men i et slikt tungsinn hevet min ånd seg i alvor til Gud lik en kraftig storm, og hele mitt hjerte og sinn, min vilje og alle mine tanker lukket seg inn der, men uten å gi opp og kjempe med Guds kjærlighet og barmhjertighet og uten å gi opp før Han velsignet meg, det vil si før Han opplyste meg med sin hellige ånd slik at jeg kunne forstå Hans vilje og bli kvitt min tristhet slik brøt ånden, etter noen harde stormer, gjennom helvetes porter og inn til guddommens indre fødsel og ble der omfavnet med kjærlighet, slik en brudgom omfavner sin kjære brud.

Hvilken triumf dette var i ånden, er det ikke mulig å utsi eller skrive det må sammenlignes med oppstandelsen fra de døde. I dette lyset så min ånd straks gjennom alt og erkjente Gud i alle skapninger, så vel i urter som gress, erkjente hvem Han er og hvordan Han er, og hva Hans vilje er. Og i dette lyset vokste min ånd straks til et stort begjær etter å beskrive Guds vesen.

Når verden ser en slik kjærlighetsild i Guds barn, sier den at de er blitt gale. Men for Guds barn er det den største skatt, noe intet liv noen gang kan uttale, og heller ingen munn kan si hva den er, denne Guds kjærlighets flammende ild, den som er hvitere enn solen, og søtere enn noen honning, og kraftigere enn mat eller drikke, også herligere enn denne verdens gleder.

Venner skaffet Böhme audiens ved keiserhoffet i Praha, og han dro dit for å få støtte i striden i Görlitz, men måtte reise hjem med uforrettet sak, ble syk og døde den 17. november i 1624.

På 1500-tallet forandret Europa seg gjennom det vi kaller renessansen. En vesentlig forutsetning var gjenoppdagelsen av greske ideer om klarhet. For mange sto den offisielle religionen som utvendig forsvar for utdaterte dogmer. Men hele tiden rant det en understrøm av ekte religiøsitet. Uavhengig av alt som foregikk i det offisielle kirkeliv, og til tross for tidvis massiv undertrykkelse, ble inderlighetens erfaringer videreført til nye generasjoner. Enda mer oppsiktsvekkende er det at interessen for det store mysteriet i dag er større enn noensinne, etter at man i mer enn to hundre år har erklært at religionens tid er forbi.
Facebook (med bilder)
LastUpdated:20161201

Copyright: Terje©Nordby, All Rights Reserved.
Vevmester: chrisdankel@gmail.com