Mytekalenderen         |  Mytekalenderen på Facebook  |  Antonio Vivaldi: Allegro fra fagott-konsert i e-moll  |  Logg inn
        Søk kun titler:
1. nov ALLEHELGENSDAG
2. nov ALLESJELERSDAG
3. nov ISIS – FRA DYNASTIENES EGYPT TIL REVOLUSJONENS PARIS
4. nov HELGEN FOR DE SMÅ, MEN VIRKNINGSFULLE MIRAKLER
5. nov GUY FAWKES – TERRORIST ANNO 1605
6. nov TIAMAT, GUDINNE AV KAOS
7. nov CAMUS OG MYTEN OM SISYFOS
8. nov DRACULA
9. nov DEN VITENSKAPELIGE SKAPELSESMYTEN
10. nov FRA MARIALEGENDER TIL SALMESANG
11. nov ST. MARTIN
12. nov ROLAND BARTHES’ MYTOLOGIER
13. nov ABSURDISTENES ROP ETTER MENING
14. nov JUPITERS DAG
15. nov KRØNIKE I TIDEN MELLOM TO REGNBYGER
16. nov EVANGELISTEN MATTEUS
17. nov JAKOB BÖHME OG DET STORE MYSTERIET
18. nov WILHELM TELL – EN EUROPEISK LEGENDE
19. nov ARBEIDERNES SVENSKAMERIKANSKE HELGEN
20. nov FRA DALARNA TIL JERUSALEM
21. nov MARIAS FREMSTILLING I TEMPLET
22. nov DEN HELLIGE CECILIA OG KIRKEMUSIKKEN
23. nov BILLY THE KID
24. nov PINOCCHIO OG HANS VAKRE GRESKE TANTE GALATEA
25. nov KATARINA OG HYPATIA AV ALEXANDRIA
26. nov Å SØKE GUD PÅ TOPPEN AV EN SØYLE
27. nov SOFIA VISDOMMEN – VAKRERE ENN ALLE DE ANDRE
28. nov JOHN BUNYAN – PILEGRIM I KRIGENS OG FORFENGELIGHETENS TID
29. nov HANUKKAH
30. nov GULLIVERS REISER

Mytekalender spesial
HVA ER MYTER?
SKJÆRTORSDAG: DETTE ER MITT BLOD
-
LANGFREDAG: LIDELSEN
PÅSKEHAREN
1. PÅSKEDAG: OPPSTANDELSENS MORGEN
PINSE
FREDAG DEN 13.
OM JANUAR
OM FEBRUAR
OM MARS
OM APRIL
OM MAI
OM JUNI
OM JULI
OM AUGUST
OM SEPTEMBER
OM OKTOBER
OM NOVEMBER
OM DESEMBER
HIMMELREISER
HUNDEDAGENE
SOMMERTID / VINTERTID
SOLFORMØRKELSE
FASTELAVN
.
.
SKUDDÅRSEKSTRA: EROS OG PSYKE
EVANGELISTEN MATTEUS
Matteusevangeliets alder. Myten om helgenen Matteus. Bergprekenen og Bergprekenens virkningshistorie.
En biskop i Lilleasia utga rundt år 150 e.Kr. verket ”Utlegning av Herrens ord.” Verket er gått tapt for lengst, men her sto det, ifølge kirkehistorikeren Eusebios: ”Matteus sammenstilte ordene på hebraisk, og enhver oversatte dem som han kunne.” Eusebios trekker da slutningen at Matteus er evangelieforfatter, og forteller videre at han skrev sitt evangelium innen han reiste ut for å misjonere for andre folkeslag. Biskop Irenaeus (død rundt år 200) hevder at evangeliet ble skrevet på den tid Peter og Paulus virket i Roma. På dette tynne grunnlag har tradisjonen villet at evangelisten og disippelen Matteus er samme person, og siden Matteus var øyenvitne, måtte dette være det eldste evangelium og er derfor plassert foran de andre. Det at det tydelig er bygget på Markusevangeliet, endret ikke denne oppfatningen, som også har vært romerkirkens offisielle. Det er flere eksempler på at evangeliet er skrevet godt etter Jesu død: Forfatteren skriver at gravplassen som blir kjøpt for Judas-pengene kalles ”Blodåkeren” ”den dag i dag”, og da virker det unektelig som om det har gått et par generasjoner. Det kan dessuten se ut som om Matteus bedriver mirakelforsterkelse Jesus helbreder hos ham to blinde og to besatte i motsetning til hos Markus én av hver.

Matteus er skytshelgen for bankansatte og regnskapsførere legenden forteller nemlig at han arbeidet som toller. Tollerne var i den grad mistenkt for å ha ulovlige ekstrainntekter at de var regnet som upålitelige og utelukket fra templene. At en av dem ble Jesu trofaste tilhenger, er en melding om at det er håp for alle.

En legende forteller at Matteus prekte evangeliet i Etiopia. En vakker prinsesse der hadde blitt syk og nettopp dødd da han kom til slottet. I Jesu Kristi navn befalte han henne å stå opp, og det skjedde. Kongen lot seg da døpe med hele sin familie, og prinsessen bestemte seg for å leve i evig kyskhet. Kongens bror ble forelsket i prinsessen, og da han selv hadde blitt konge, ville han ta henne til kone, men hun var standhaftig, støttet av Matteus. Den nye kongen fikk da apostelen ble drept med lanse mens han feiret messe vedet.

Fra Etiopia skal relikviene ha kommet til Paestum i Sør-Italia og derfra til Salerno i 954, der de hviler i krypten i katedralen San Matteo. Lokal festdag er 6. mai, den alminnelige katolske 21. september, men syrerne og den ortodokse kirken feirer ham 16. november.

Evangelistens identitet og skjebne svever i uklar tåke. Uomtvistelig er imidlertid selve Matteusevangeliets eksistens.

Åpningen, ”Dette er ættetavlen til Jesus Kristus, Davids sønn og Abrahams sønn”, påpeker at Jesus er av kong Davids stamtavle, en viktig legitimering. Her fortelles om Johannes døperen, Jesu fødsel, Herodes’ forsøk på å drepe barnet, Jesu dåp og fristelse. Hovedasvnittet handler om Jesus som forkynner og undergjører i Galilea. I kapittel 19 begynner vandringen til Jerusalem, som fører til inntoget og oppgjøret med de politiske lederne og avsluttes med Jesu lidelse, død og oppstandelse.

Som den eneste evangelisten nevner Matteus vismennene fra Østen en antydning om at frelseren er noe mer enn jødenes konge. Så kommer han med Jesu lære i en eneste tale, av kirkefader Augustin kalt ”Bergprekenen”. Jesus prøver å binde sammen holdning og handling, tro og levesett og oppfordrer til å frigjøre seg fra egenkjærlighet og grådighet. Den som gjør det, vil få Guds velsignelse. Det er ikke nok å følge budene mot drap, utroskap eller gjengjeldelse, det skal ikke engang finnes vilje til vold og urettferdighet. Hva krever han? Alt! ”Vær så fullkomne, som deres himmelske Far er fullkommen.” Det holder ikke å gi almisser for å skaffe seg et godt rykte. Et rent har tillit til Gud og søker først Guds rike og hans rettferdighet. Alt dere vil at andre skal gjøre mot dere, skal også dere gjøre mot dem. Snu det andre kinnet til om du blir slått, og elsk dine fiender.

”Dere kan ikke tjene både Gud og Mammon. Derfor sier jeg dere: Vær ikke bekymret for mat og drikke som dere må ha for å leve, og heller ikke for klærne som kroppen trenger. Er ikke livet mer enn maten og kroppen mer enn klærne? Se på fuglene under himmelen! De sår ikke, de høster ikke og samler ikke i hus, men den Far dere har i himmelen, gir dem føde likevel. (…) Og hvorfor er dere bekymret for klærne? Se på liljene på marken, hvordan de vokser! De arbeider ikke og spinner ikke, men jeg sier dere: Selv ikke Salomo i all sin prakt var kledd som en av dem.”

Bergprekenen inspirerte den revolusjonære bondeopprører Thomas Münzer på Luthers tid og den kristensosialistiske bevegelsen på tidlig 1900-tall. Kvekerne, som dannet sitt religiøse samfunn på 1600-tallet, nektet på grunnlag av Bergprekenen å avlegge ed og gjøre militærtjeneste.

Evangelistens påskedrama er fargesterkt og fortettet. Forræderen kysser frelseren i en hage om natten, hanen galer ved morgengry, de romerske vaktene kler av og henger en skarlagenrød kappe på ham. I 1728 lar Johan Sebastian Bach Matteus føre ordet gjennom det som blir kalt det største kristne musikkverk overhodet. Om dette verket sa Friedrich Nietzsche: ”Den som har glemt sin kristendom, opplever denne musikken som et evangelium. Bachs musikk blir her forkynnelse, i egentligste forstand urkristen og dogmefri.” Bachs Mattheuspasjon arbeider videre på fortellingen om Jesu lidelse og død, slik store fortellere i hver sin tid utdyper myter for å holde dem levende.
Facebook (med bilder)
LastUpdated:20161201

Copyright: Terje©Nordby, All Rights Reserved.
Vevmester: chrisdankel@gmail.com