Mytekalenderen         |  Mytekalenderen på Facebook  |  Antonio Vivaldi: Allegro fra fagott-konsert i e-moll  |  Logg inn
        Søk kun titler:
1. nov ALLEHELGENSDAG
2. nov ALLESJELERSDAG
3. nov ISIS – FRA DYNASTIENES EGYPT TIL REVOLUSJONENS PARIS
4. nov HELGEN FOR DE SMÅ, MEN VIRKNINGSFULLE MIRAKLER
5. nov GUY FAWKES – TERRORIST ANNO 1605
6. nov TIAMAT, GUDINNE AV KAOS
7. nov CAMUS OG MYTEN OM SISYFOS
8. nov DRACULA
9. nov DEN VITENSKAPELIGE SKAPELSESMYTEN
10. nov FRA MARIALEGENDER TIL SALMESANG
11. nov ST. MARTIN
12. nov ROLAND BARTHES’ MYTOLOGIER
13. nov ABSURDISTENES ROP ETTER MENING
14. nov JUPITERS DAG
15. nov KRØNIKE I TIDEN MELLOM TO REGNBYGER
16. nov EVANGELISTEN MATTEUS
17. nov JAKOB BÖHME OG DET STORE MYSTERIET
18. nov WILHELM TELL – EN EUROPEISK LEGENDE
19. nov ARBEIDERNES SVENSKAMERIKANSKE HELGEN
20. nov FRA DALARNA TIL JERUSALEM
21. nov MARIAS FREMSTILLING I TEMPLET
22. nov DEN HELLIGE CECILIA OG KIRKEMUSIKKEN
23. nov BILLY THE KID
24. nov PINOCCHIO OG HANS VAKRE GRESKE TANTE GALATEA
25. nov KATARINA OG HYPATIA AV ALEXANDRIA
26. nov Å SØKE GUD PÅ TOPPEN AV EN SØYLE
27. nov SOFIA VISDOMMEN – VAKRERE ENN ALLE DE ANDRE
28. nov JOHN BUNYAN – PILEGRIM I KRIGENS OG FORFENGELIGHETENS TID
29. nov HANUKKAH
30. nov GULLIVERS REISER

Mytekalender spesial
HVA ER MYTER?
SKJÆRTORSDAG: DETTE ER MITT BLOD
-
LANGFREDAG: LIDELSEN
PÅSKEHAREN
1. PÅSKEDAG: OPPSTANDELSENS MORGEN
PINSE
FREDAG DEN 13.
OM JANUAR
OM FEBRUAR
OM MARS
OM APRIL
OM MAI
OM JUNI
OM JULI
OM AUGUST
OM SEPTEMBER
OM OKTOBER
OM NOVEMBER
OM DESEMBER
HIMMELREISER
HUNDEDAGENE
SOMMERTID / VINTERTID
SOLFORMØRKELSE
FASTELAVN
.
.
SKUDDÅRSEKSTRA: EROS OG PSYKE
ST. MARTIN
Mortensmess. Den hellige Martins vita og kult. Hvorfor vi spiser Mortensgås og hvorfor det heter kapell.
I aften, i aften vi helligholder Sankt Mortensmess.
Den hellige bisp kom frem.
Den fete stek, som på spettet står
skal fortæres med en kniv.

sang norske katedralskoleelever denne dagen – til langt inn på 1800-tallet. Så tigget de for å få et tilskudd til skolepengene. Morten, egentlig Martin, var nemlig skytshelgen for tiggere og fattige, noe som har gjort at de trengende tok seg lov til å være ekstra aktive denne dagen. Den hellige Martin av Tours er også skytshelgen for soldater, skreddere, hattemakere, hotelleiere, vindyrkere, gjetere, gjestgivere, fanger, drankere og avholdsmenn.

Han ble født rundt år 316 i Sabaria i Ungarn som sønn av en romersk offiser. Ti år gammel ble han katekumén, en som gjennomgikk en læretid før dåpen, denne ordningen gjaldt til barnedåpen ble innført. Som barn ønsket Martin å bli eneboer. Men faren ville noe ganske annet og tok ham som femtenåring med seg til den romerske armé. Unggutten utmerket deg som soldat og ble utnevnt til kavalerioffiser. Så forteller legenden:

Den unge offiseren Martin kom en kald vinterkveld ridende sammen med noen kamerater. Ved byporten sto en nesten naken tigger og skalv av kulde. Martin hadde ingen penger med seg, så han delte kappen sin i to med sverdet sitt og ga tiggeren den ene halvdelen. Vennene hans lo. Samme natt drømte Martin at han hørte Kristus, kledd i en halv kappe, si til en hærskare av engler: Denne kappen har jeg fått av Martin, som ennå ikke er døpt. Da lot Martin seg døpe.

Han forlot soldatlivet som tyveåring fordi han ikke ville krige mot andre kristne. Keiseren ble rasende og kalte ham feig. Da tilbød Martin seg å stille seg ubevæpnet mellom frontlinjene med et kors. Han ble da satt i fengsel, som den første militærnekter av overbevisningsgrunner i den kristne kultur. Etter katolsk logikk bør han vel derfor være helgen for militærnektere også? Senere oppsøkte han kirkelæreren Hilarius, som ble Martins mester og forbilde. De to stred sammen mot arianerne, som hevdet at Jesus var underordnet Gud i mytologisk rang. Arianerne satt i ledende stillinger, og både Hilarius og Martin fikk problemer. Martin søkte tilflukt på en liten øy i Genovabukta, der han levde i fem år som eneboerø

Da han var 34, ble han kalt til å bli prest i Poitiers, hvor Hilarius nå var blitt biskop. Han fikk et stykke land der han kunne fortsette eneboertilværelsen samtidig med prestegjerningen. Andre sluttet seg til. I en hule ved bredden av Loire samlet eneboere seg til messe og samvær, dette regnes som Frankrikes første kloster. Her bodde Martin i ti år mens han prekte for folk omkring. Helgenvitaen beretter at Martin var høyt respektert og kjent for å ha gjort undere, og folket ville ha ham som biskop. De kom for å hente ham, men Martin ville ikke, og gjemte seg blant gjessene. Men da de lette, kaklet gjessene høyt og avslørte ham. Derfor spiser man alltid Mortensgås den 11. november.

Vel. Det fins mer prosaiske forklaringer på dette siste, dette også var dagen da man brakte inn gjessene for vinteren, og feiret det med å spise en av dem.

Nabobiskoper klaget over Martins uflidde utseende, men prestene og folket støttet ham. Noen etablerte geistlige følte hans askese som en implisitt bebreidelse. Martin ble likevel den tredje biskop av Tours, 56 år gammel. Som biskop levde han først i en celle ved kirken, men ble forstyrret av besøkende, så tre år senere flyttet han til et ensomt sted nær byen Loire, som utviklet seg til et nytt kloster. Martin ble det franske klostervesenets far. Han tok utgangspunkt i den egyptiske tradisjonen med eneboere som søkte sammen, men samtidig drev han forkynnelse. Det var trolig en vanskelig oppgave, Europa lå nede, kun en liten urban minoritet var kristne. Martin bygde kirker og kapeller på kultsteder for tidligere religioner. Han var kjent for å være ubestikkelig, rettskaffen og ha kjærlighet til folket, men også for å ødelegge templer og trær som ikke-kristne holdt hellige og møtte også motstand. Han helbredet og hadde syner. Han motarbeidet tortur av fanger og appellerte dødsdommer, selv om det innebar å risikere selv å bli anklaget for kjetteri. Martin ble gravlagt 11. november 397 i Tours med 2000 munker og en enorm menneskemengde til stede. Etter eget ønske ble han lagt på fattigkirkegården. Det ble bygget en kirke over graven, senere ett av de største valfartsmålene i landet til den ble plyndret av hugenottene, Frankrikes aggressive reformister, i 1562. Katolikkene tok et grundig oppgjør med dem ti år senere (”Bartholomeusnatten”, Mytekalender 24. august.) Martin ville garantert ha risikert livet for å stanse det, men da hadde han altså vært død i mer enn tusen år.

Kulten av helgenen vokste 500 landsbyer og 3000 kirker i Frankrike bærer hans navn. Mest kjent internasjonalt er St. Martin-in-the fields på Trafalgar Square i London.

Martin Luther ble døpt på denne dagen, og fikk dermed Martins navn. I deler av Tyskland, hvor nettopp Luther avskaffet helgendagene, kalles denne dagen for Martin Luther-dagen. Men den opprinnelige St. Martin av Tours, som har gitt navn til Mortensmesse og Mortensgåsa, ble også skytshelgen for det frankiske kongehuset. Og det fortelles at hans halve kappe ble oppbevart i palasset, i et rom som var for lite til å kunne kalles kirke, men stort nok til å kunne bli viet til gudstjenester. Rommet fikk navn etter kappen, ”kapell”, senere brukt om mindre kirker. Det kan være nyttig å bli minnet på at kapellet har navn etter en som ga av sine egne klær for å gi en frossen tigger litt varme.
Facebook (med bilder)
LastUpdated:20161201

Copyright: Terje©Nordby, All Rights Reserved.
Vevmester: chrisdankel@gmail.com