Mytekalenderen         |  Mytekalenderen på Facebook  |  Antonio Vivaldi: Allegro fra fagott-konsert i e-moll  |  Logg inn
        Søk kun titler:
1. nov ALLEHELGENSDAG
2. nov ALLESJELERSDAG
3. nov ISIS – FRA DYNASTIENES EGYPT TIL REVOLUSJONENS PARIS
4. nov HELGEN FOR DE SMÅ, MEN VIRKNINGSFULLE MIRAKLER
5. nov GUY FAWKES – TERRORIST ANNO 1605
6. nov TIAMAT, GUDINNE AV KAOS
7. nov CAMUS OG MYTEN OM SISYFOS
8. nov DRACULA
9. nov DEN VITENSKAPELIGE SKAPELSESMYTEN
10. nov FRA MARIALEGENDER TIL SALMESANG
11. nov ST. MARTIN
12. nov ROLAND BARTHES’ MYTOLOGIER
13. nov ABSURDISTENES ROP ETTER MENING
14. nov JUPITERS DAG
15. nov KRØNIKE I TIDEN MELLOM TO REGNBYGER
16. nov EVANGELISTEN MATTEUS
17. nov JAKOB BÖHME OG DET STORE MYSTERIET
18. nov WILHELM TELL – EN EUROPEISK LEGENDE
19. nov ARBEIDERNES SVENSKAMERIKANSKE HELGEN
20. nov FRA DALARNA TIL JERUSALEM
21. nov MARIAS FREMSTILLING I TEMPLET
22. nov DEN HELLIGE CECILIA OG KIRKEMUSIKKEN
23. nov BILLY THE KID
24. nov PINOCCHIO OG HANS VAKRE GRESKE TANTE GALATEA
25. nov KATARINA OG HYPATIA AV ALEXANDRIA
26. nov Å SØKE GUD PÅ TOPPEN AV EN SØYLE
27. nov SOFIA VISDOMMEN – VAKRERE ENN ALLE DE ANDRE
28. nov JOHN BUNYAN – PILEGRIM I KRIGENS OG FORFENGELIGHETENS TID
29. nov HANUKKAH
30. nov GULLIVERS REISER

Mytekalender spesial
HVA ER MYTER?
SKJÆRTORSDAG: DETTE ER MITT BLOD
-
LANGFREDAG: LIDELSEN
PÅSKEHAREN
1. PÅSKEDAG: OPPSTANDELSENS MORGEN
PINSE
FREDAG DEN 13.
OM JANUAR
OM FEBRUAR
OM MARS
OM APRIL
OM MAI
OM JUNI
OM JULI
OM AUGUST
OM SEPTEMBER
OM OKTOBER
OM NOVEMBER
OM DESEMBER
HIMMELREISER
HUNDEDAGENE
SOMMERTID / VINTERTID
SOLFORMØRKELSE
FASTELAVN
.
.
SKUDDÅRSEKSTRA: EROS OG PSYKE
GUY FAWKES – TERRORIST ANNO 1605
Katolikken som ville sprenge kongen og parlamentet i luften med krutt, men ble avslørt i siste liten og hengt.
Det britiske imperiet markerer ikke slaget ved Waterloo eller slutten på annen verdenskrig, men derimot et mislykket attentatforsøk fra tidlig 1600-tall som den store triumfens dag. I nedfallsløv og høstluft, med fyrverkeri og bål, feires Guy Fawkes day i England 5. november, dagen da han og hans medsammensvorne skulle ha sprengt kongen og parlamentet i lufta med krutt.

Henrik 8. var konge av England fra 1509 til 1547, beryktet for mange politiske giftermål og ditto henrettelser. De geistliges økonomiske særrettigheter var med på å skape en fiendtlig innstilling til kirken, og dette ville Henrik utnytte til å sikre kronen så mye som mulig av klostrenes eiendommer. I 1534 gjorde Parlamentet Henrik til den engelske kirkes overhode på jorden med myndighet direkte fra Gud. Da oppløste han 600 klostre og inndro deres eiendommer. Den nye engelske kirke var et faktum. Church of England var i utgangspunktet en nasjonal, katolsk kirke uavhengig av paven, men rommet sterke motsetninger og fikk avskallinger til begge sider.

Elisabeth 1. kom til makten i 1558 og satt med den i 48 år. Hun hadde så stor innflytelse at andre halvpart av 1500-tallet ble kalt elisabethansk, en tid preget av djerve oppdagere og sjøkapteiner som Francis Drake, og like dristige forfattere som William Shakespeare. England utvidet sin kolonimakt i Nord-Amerika, hvor en av statene, Virginia, ble oppkalt etter jomfrudronningen Elisabeth. Dronningen var protestant på sin hals, og etter at den spanske armada mislyktes i sitt forsøk på invasjon, et forsøk iverksatt som ren hevn fordi Elisabeth hadde latt Maria Stuart henrette, ble England en protestantisk høyborg. Katolikkene i landet ble nå sett på som en konstant trussel. Det ble vedtatt lover som vidt tolket åpnet for å konfiskere land og eiendommer til den som ikke overvar den anglikanske gudstjeneste. Det ble innført dødsstraff for å være katolsk prest.

Etter Elisabeths død overtok James 1. tronen. Han var sønn av Maria Stuart, og dermed ble England og Skottland forent i personalunion. Han la an en forsonende tone, men mange katolikker la ham for hat. Han var jo sønn av dronning Maria, martyren. En forræder blir alltid behandlet mer uforsonlig enn en ordinær fiende.

Guy Fawkes ble født i 1570 som enebarn i en velstående protestantisk familie. I skoledagene var han omgitt av katolikker og ble selv en overbevist katolikk, tjenestegjorde frivillig i en internasjonal hær og sloss sammen med de spanske styrkene i Nederland mot protestantene der. Han var soldat i mange år og besøkte på denne tiden Spania, kanskje for å få hjelp til en planlagt aksjon.

I mai 1604 kom han tilbake til London. Hvem som fant på attentatet, vites ikke, men Robert Catesby var hovedpådriveren. Da han var åtte år gammel, hadde han sett sin far bli arrestert for ikke å ha samarbeidet med Church of England. Det året faren døde, døde også kona og den eldste sønnen hans. Etter dette forandret Robert seg til fanatiker. Han skal ha hatt en magnetisk personlighet, noe som visstnok forekommer hyppigere blant terrorister enn andre. Det var Catesby som rekrutterte Guy Fawkes, som med sin ballast av mangeårig, grundig tekniske opplæring i våpenbruk og omgang med eksplosiver, var gruppas viktigste mann.

Attentatgjengen samlet 36 tønner med krutt og gjemte dem i kjelleren under The House of Lords. Den tiden huset Westminster butikker og lagerhus foruten Parlamentet. Den eneste dagen i året kongen var til stede, var under åpningen 5. november. En rekke uskyldige mennesker ville bli drept i samme slengen, en pris attentatmennene kalkulerte med. De praktiserte absolutt taushet og lojalitet innad. Men hva med å tipse egne slektninger? Den 26. oktober fikk lord Monteagle, en svoger av de involverte attentatmenn brødrene Tresham, et anonymt brev som advarte ham mot å overvære åpningen av Parlamentet. Han fant dette besynderlig, ble usikker og viste det under tvil til en venn i slottet i Whitehall, som for sikkerhets skyld viste det til kongen. Kong James trakk på skuldrene. Så beordret han en diskret gjennomsøking av bygningen.

Konspiratørene møttes natten før åpningen av Parlamentet. Neste dag observerte Kongens menn en uvanlig ansamling ved et hus nær nedgangen til kjelleren. Ved midnatt ble Guy Fawkes arrestert. De fant lunter i lommene hans. Han benektet ingenting, fortalte heller stolt at målsettingen var å drepe kongen og medlemmene av Parlamentet. De medskyldige rakk å komme seg ut av London. Men hvem var de? Guy sprakk under tortur. Alle ble dømt til døden ved henging, strekking og kvartering, det siste betyr at buken sprettes opp og tarmene trekkes ut, hvorpå den dødsdømtes kropp parteres i fire deler.

J. K. Rowling, forfatter av bøkene om Harry Potter, kaller kjæledyret til Professor Dumbledore ”Fawkes”. Rowlings Fawkes er en føniks, et egyptisk navn på en hellig fugl som kunne brenne seg opp og oppstå igjen av asken. Dumbledores føniks Fawkes har helbredende kraft, og dens to avlagte fjær er blitt kjernemateriale i to tryllestaver, en som eies av antagonisten Lord Voldemort, den andre av Harry Potter selv. Rowlings behandling av symbolet Fawkes tilsier at det finnes spor av sympati for den henrettede soldaten. Fortellingen om Guy Fawkes er også brukt i filmen ”V for Vendetta” (2006), laget etter en tegneserieroman, og handler om den karismatiske ”V”, en frihetskjemper i en fremtidig fascistregjering.

Men hva med virkningen av den avbrutte terrorhandlingen? Hele aksjonen var som bestilt av James 1. Nasjonen ble nå bundet sammen i det felles bånd som besto av at det tryggeste av det trygge, Kongen og Parlamentet, som ved et Guds forsyn hadde overlevd en katastrofe. Livet til alle dissentere ble hardere. Hvem som helst kunne mistenkes. Det hjalp ikke hvor mye vanlige katolikker understreket at de tok like mye avstand fra denne handlingen som alle andre. Statsapparatet ble satt inn i et omfattende maktmisbruk med mistenkeliggjøring og overgrep – under dekke av kampen mot terror. De var så primitive i gamle dager.
Facebook (med bilder)
LastUpdated:20161201

Copyright: Terje©Nordby, All Rights Reserved.
Vevmester: chrisdankel@gmail.com