Mytekalenderen        Mytekalenderen på din mobiltelefon  |  mytekalender.com  |  Mytekalenderen på Facebook  |  Antonio Vivaldi: Allegro fra fagott-konsert i e-moll  |  Logg inn
        Søk kun titler:
1. apr MYTOLOGIENS NARRER
2. apr CASANOVA
3. apr BILLEDSTRIDEN
4. apr EDITH SÖDERGRAN
5. apr MYTISKE OVERSVØMMELSER
6. apr THESEVS
7. apr KORSFESTELSENS PARADOKS
8. apr BUDDHAS FØDSELSDAG
9. apr RABELAIS
10. apr KAHLIL GIBRAN
11. apr FORTUNA
12. apr GAGARIN
13. apr SONGKRAN
14. apr SOMMERDAGEN
15. apr MYTEN TITANIC
16. apr MAGNUS ORKNØYJARL
17. apr CAVAFY
18. apr SYNDEBUKKEN
19. apr LORD BYRON
20. apr HITLER
21. apr ROMAS GRUNNLEGGELSE
22. apr DEN EVIGE JØDE
23. apr ST. GEORG OG DRAGEN
24. apr TROJANSK HEST
25. apr EVANGELISTEN MARKUS
26. apr HAMLET
27. apr CARLOS CASTANEDA
28. apr FLORA
29. apr KATARINA AV SIENA
30. apr VALBORGSNATT

Mytekalender spesial
HVA ER MYTER?
SKJÆRTORSDAG: DETTE ER MITT BLOD
-
LANGFREDAG: LIDELSEN
PÅSKEHAREN
1. PÅSKEDAG: OPPSTANDELSENS MORGEN
PINSE
FREDAG DEN 13.
OM JANUAR
OM FEBRUAR
OM MARS
OM APRIL
OM MAI
OM JUNI
OM JULI
OM AUGUST
OM SEPTEMBER
OM OKTOBER
OM NOVEMBER
OM DESEMBER
HIMMELREISER
HUNDEDAGENE
SOMMERTID / VINTERTID
SOLFORMØRKELSE
FASTELAVN
.
.
SKUDDÅRSEKSTRA: EROS OG PSYKE
MYTISKE OVERSVØMMELSER
Jakten på etterlevningene av Noas Ark i Tyrkia. Syndflodsfortellinger i ulike religioner på flere kontinenter.
5.april år 2348 før Kristus strandet Noas ark på Ararat. ”Den syttende dagen i den sjuende måneden”, står det i første Mosebok, hvilket tilsvarer femte april. Det er det i alle fall noen som har regnet ut, og uansett hvordan man ser det, er det vanskelig å komme opp med en alternativ dato. Så hvorfor ikke feire slutten på syndfloden i dag?

Det dukker stadig opp mennesker som mener seg å ha funnet Noas Ark. For tiden er Ararat, eller Ağri Daği, Tyrkias høyeste fjellparti nær grensen mot Iran og Armenia, stadig hjemsøkt av ekspedisjoner. Tyrkiske myndigheter har satt opp et besøkssenter ved noe som ligner en båtformasjon ved det aktuelle fjellområdet, og avmerket stedet på alle nye tyrkiske kart med navnet ”Noas Ark”. Turistfelle? Ja. National Geographic har skrevet og fotografert, BBC har laget dokumentarer. Vi lar de som er ivrige etter å feste myter til fakta, gjøre det, og går enklere til verks. Først en fortelling som ligner veldig.

Den sumeriske sivilisasjonen er den eldste vi et om. Sumer lå innenfor grensene av det nåværende Irak. Babylonia og Assyria er senere riker i samme område. Sumererne utviklet den første kjente skriften. Gilgamesj er en heltekonge fra rundt 3000 år før Kristus, etter hvert dyrket som gudekonge. Fra rundt tusen år etter hans levetid foreligger en oppsiktsvekkende omfattende beretning om ham, funnet på elleve tavler under utgravningene av et kongelig bibliotek i 1872, skrevet på akkadisk, det eldste semittiske språket, som overtok etter det sumeriske. Dette er verdens eldste kjente fortelling (kjent bare som ”Gilgamesj”). I den ellevte tavlen fortelles det at gudene en gang sendte en stor vannflom over menneskene. Men til den rettferdige Utnapisjti sa guden Ea (overs. Jens Braarvig/Tor Åge Bringsværd):

”Ødelegg huset ditt og bygg deg en båt!
På båten du skal bygge, mål ut like mål,
Lengden og bredden skal være den samme,
Den skal ha tak, slik jorden dekker ferskvannet under oss!”

Utnapisjti gjør som guden sier.

”Alle de levende vesener jeg hadde, lastet jeg ombord,
Alle mine slektninger brakte jeg ombord.
Fe og husdyr, alle villmarkens dyr,
Så medlemmer av alle laug.”

Han skalker lukene, uværet kommer, stormguden knuser fjellene som leirkrukker, flommen tar til. Men den syvende dagen tar stormen slutt og havet blir rolig. Båten strander på Nimush-fjellet. Utnapisjti venter i syv dager, så slipper han løs en due, men den har ikke noe sted å lande og kommer tilbake. Så sender han ut en ravn, som ikke vender tilbake. Da bringer han offer til de fire vindene, legger ut røkelse på fjellet. Gudene liker duften og bestemmer at Utnapisjti skal få evig liv.

”Jeg betraktet været, freden var gjenopprettet,
men alt folket var blitt til leire.
Jeg åpnet en luke, og sollyset fylte mitt ansikt.
tårene rant nedover mine kinn.”

Myten ble fortalt i en sivilisasjon som oppsto rundt elvene Eufrat og Tigris. I første Mosebok, skrevet minst tusen år senere, står det at Gud så at lovløsheten
Hersket og at menneskene fordervet jorden ved å gå på onde veier. Da sa han til den rettferdige og hederlige Noa:

”Jeg har satt meg fore å gjøre ende på hver levende skapning. Du skal lage deg en ark av sypresstre, innrede den med mange rom og tjærebre den både innvendig og utvendig. Den skal være tre hundre alen lang, femti alen bred og tretti alen høy. Nå vil jeg la storflommen komme over jorden og utrydde alle skapninger, men med deg vil jeg opprette en pakt. Du skal gå inn i arken, du og dine sønner og din kone og dine sønnekoner. Blant alle levende skapninger skal du ta ett par av hvert slag inn i arken, hann og hunn, så de berger livet. Du skal samle deg et lager av alt som kan brukes til mat. ”

Noa gjorde alt han var blitt bedt om. Regnet strømmet ned i førti døgn. Slik utryddet Herren hver levende skapning unntatt de i arken. Da den ble stående på Araratfjellet, åpnet Noa en luke og sendte ut en due, men den kom tilbake, for det var vann overalt. Etter sju dager sendte han duen ut igjen. Den kom med et friskt oljeblad i nebbet. Vannet hadde sunket. Jorden ble tørr. Gud ba nå Noa besette den på nytt med alle vesnene han hadde med seg, og sa at disse skulle myldre og formere seg. Noah bygde et alter for Herren og ofret brennoffer på alteret. Herren kjente den behagelige duften og tenkte: ”Jeg vil aldri mer forbanne jorden for menneskenes skyld.”

Hebreerne stjal altså denne fortellingen. Men hva den å gjøre i Palestina, som slett ikke hadde noen gedigne, livgivende og skremmende store elver å forholde seg til?

Myter om den store, gudestyrte flommen eksisterer også i Hellas og Egypt, India og Kina. Kan de ha spredd seg langs karavaneveiene? Den hypotesen ryker når vi leser om atztekernes Tezpi, som ved den store flommen der, i Amerika, berget seg selv og sin kone i en båt laget av sypresstre, og hadde med seg barn, dyr, korn og alt annet nødvendig for å redde menneskerasen. Tezpi sendte en gribb ut fra flåten for å finne ut om jorden igjen var beboelig. I mayalegenden Popol Vuh står det også om en verdensødeleggende flom. På alle kontinenter fortelles det samme i ulike versjoner. Menneskene utviklet seg i slett retning, gudene sendte en flom, én ble advart og overlevde. Nei, ikke én. For dem som vil feste historie til myten, hjelper det ikke om de finner noen båtrester i Tyrkia, det er en haug med arker å søke etter over hele kloden.

Mange nesten helt like fortellinger om en fordums naturkatastrofe fortelles uavhengig av hverandre over hele jorden. Vi kan se for oss ikke én, men mange enkeltstående overlevende Noa’er med hver sin båt idet flommen avtar, vinke til hverandre. En dag kommer de kanskje sammen og forteller hverandre sine historier, og alt blir annerledes.
Facebook (med bilder)
LastUpdated:20161023

Copyright: Terje©Nordby, All Rights Reserved.
Vevmester: chris@dankel.no