Mytekalenderen        Mytekalenderen på din mobiltelefon  |  mytekalender.com  |  Mytekalenderen på Facebook  |  Antonio Vivaldi: Allegro fra fagott-konsert i e-moll  |  Logg inn
        Søk kun titler:
1. mar MARS
2. mar BAHÁ’I
3. mar RHIANNON
4. mar GERASIMOS OG LØVEN
5. mar ISIS’ SKIP
6. mar FØRSTE JORDOMSEILING
7. mar PERPETUA OG FELICITAS
8. mar DRØMMEN OM MODERGUDINNEN
9. mar AMERIKA
10. mar TAO
11. mar FRANKENSTEINS MONSTER
12. mar GREGOR DEN STORE
13. mar ØRNEN, SLANGEN OG MEXICO BY
14. mar DAIDALOS, IKAROS OG EINSTEIN
15. mar MORDET PÅ JULIUS CÆSAR
16. mar GUDMUND ARASON OG SJØORMEN I HJØRUNGAVÅG
17. mar ST. PATRICK
18. mar TIGGERMUNKENE
19. mar ISLAMS BEFRIELSE
20. mar TANIT (ASTARTE) OG FØNIKERNE
21. mar BENEDIKTS REGEL
22. mar KYBELE
23. mar MAHAVIRA
24. mar ENGELEN GABRIEL
25. mar HILARIA
26. mar JOSEPH CAMPBELL
27. mar AL-HALLAJ
28. mar KUAN-YIN, MEDLIDENHETENS GUDINNE
29. mar HANS NIELSEN HAUGE
30. mar MAIMONIDES OG MESSIAS
31. mar DEN MYTISKE MÅNEN

Mytekalender spesial
HVA ER MYTER?
SKJÆRTORSDAG: DETTE ER MITT BLOD
-
LANGFREDAG: LIDELSEN
PÅSKEHAREN
1. PÅSKEDAG: OPPSTANDELSENS MORGEN
PINSE
FREDAG DEN 13.
OM JANUAR
OM FEBRUAR
OM MARS
OM APRIL
OM MAI
OM JUNI
OM JULI
OM AUGUST
OM SEPTEMBER
OM OKTOBER
OM NOVEMBER
OM DESEMBER
HIMMELREISER
HUNDEDAGENE
SOMMERTID / VINTERTID
SOLFORMØRKELSE
FASTELAVN
.
.
SKUDDÅRSEKSTRA: EROS OG PSYKE
AL-HALLAJ
Om sufismens bakgrunn, filosofi og livsstil og tanken om den rene gudskjærlighet. Al-Hallajs sannhetsbegrep og skjebne.
”Sufier er de som helt fra begynnelsen av forsøker å nå Allah, den sanne, den ene som skaper alle ting. De kan ikke hvile før de finner det de søker (…).
” (…) jeg deler fjell i to og jeg vender mine øyne bort fra alt jeg møter, til det øyeblikk da jeg når det stedet da jeg er alene med deg.” Abu al-Mughith-al-Husayn Ibn Mansur al-Hallaj sa dette. Han ble henrettet for sin tros skyld 27. mars år 922, et brutalt uttrykk konflikten mellom mystikk og ortodoksi i islam.

Sufismen oppstod som en asketisk bevegelse i Irak, og bygger på tanken om den rene gudskjærlighet.

Hasan fra Basra var sentral i islams tidlige utforming. Det kan se ut som om han forsøkte å føre islam inn på askesens vei, noe som nok ville bli oppfattet som i strid med koranens vekt på ikke å forsmå Allahs gaver. Men det var en annen form for askese enn den å snu ryggen til verden, han sto for. Hasan skrev at faren er at ”eiendommene som menneskene ønsker å besitte, tar menneskene i besittelse”. Og i et brev til kalif (betegnelse på muslimenes øverste leder etter Muhammads død) Umar II:

”Vokt deg for denne verden med alt sitt bedrag: Den er som en slange, glatt å ta på, men dødelig giftig. Denne verden har i seg selv ingen vekt eller verdi hos Allah. Den er så ubetydelig at den hos ham veier mindre enn en småstein eller et støvkorn. Som Ordet pleide å si: ”Mitt daglige brød er sult, mitt merke er frykt, mine klær er ull, min ganger er min fot, min lanterne er månen, min ild er solen, min mat er det hva jorden måtte frembringe for dyrene og kveget. Ved mørkets frembrudd har jeg ikke samlet noe, men ingen er rikere enn meg.”

Den han kaller Ordet er et synonym for profeten Isa, altså Jesus. Kort tid etter Muhammads død hadde islam spredt seg raskt og muslimenes domene utvidet seg til et område fra Vest-Europa (Spania) til Kina. Fra å ha levd et enkelt liv, ble mange muslimer brått rike. Noen insisterte imidlertid på de enkle kappene av ull, ”suf” betyr ull. De var bestemt på å bevare enkel livsstil. De lærte å sette Allah foran alt. Basra ble etter hvert et senter for sufiene, og herfra kom også Rabia Al-Adawiya på 700-tallet. Hasan møtte henne, og undret på om det var Allahs mening at de to skulle gifte seg. Rabia svarte:

”Ekteskapet er for dem som fremdeles har sitt vesen. For meg har ”vesenet” forsvunnet fordi jeg er blitt ingenting i meg selv og bare lever gjennom Allah.”

Hva? En kvinne på høyt nivå i islamsk tenkning? spør vi, og det gjorde muslimene også. Noen menn irettesatte henne fordi hun ikke holdt seg til sin rolle som kvinne. De sa: Alle viktige dyder tilhører menn; profetrollens krone er satt på deres hode, autoritetens belte er festet rundt deres liv, ingen kvinne har noensinne vært profet. Rabia svarte: – Alt dette er sant. Men udelt egenkjærlighet og stolthet over egne prestasjoner og ord som ”jeg er din herre og mester” kom aldri fra en kvinne …

I Koranen 33,41 står det: ”Dere som tror, kom Gud i hu med stadig ihukommelse, og pris ham morgen og aften.”

”Ihukommelse” ble sentralt for sufiene. Hasan og Rabia, som introduserte tanken om den rene gudskjærlighet, ble forgrunnsfigurene. Bevegelsen fikk oppslutning, og fra 800-tallet kom mange særegne, individuelle, poetiske uttrykk for gudsopplevelsen. Men som i andre store religioner kan mystikk, som alltid går sine egne veier, fort kjennes som en trussel mot de som forvalter dogmene. Sufitradisjonen kom i perioder til å stå i motsetningsforhold til islams hovedsrømninger.

Dermed er vi ved dagens hovedperson med de mange navnene, som vi for enkelhets skyld kaller al-Hallaj. Han ble født i 858 i Tur i Iran, som sønn av en bomullskarder, navnet hans betyr akkurat det. Som ung gjorde han pilegrimsreise til Mekka, oppholdt seg et år ved den hellige moskéen, fastet og ba. Så vandret han gjennom Turkestan og India og slo seg ned i Bagdad. Da var han blitt kjent som en karismatisk personlighet som elever flokket seg rundt.

Guds kjærlighet er kjernepunktet i hans budskap. Mystikeren, som har oppnådd den indre forsoning med Gud, adlyder Guds stemme i sitt indre, og dette er overordnet alle andre autoriteter. Guds avstand fra oss skyldes ikke hans fravær, men at han har lagt et slør mellom mennesket og seg selv. Kjærligheten er det som kan viske ut dette skillet.

Sufibevegelsen var på dette tidspunktet flere hundre år gammel, og hadde utviklet et system av ordener og mestere. For de føeste av disse var gudsopplevelsen individuell og kunne ikke deles med andre. Dette brøt al-Hallaj med, ved å gi av sine erfaringer i tale og skrift. Hans gudskjærlighet virker umiddelbar og ekte. Han skriver om å ”bli ett med den ene” og ”veien som ingen vei fører frem til.

Jeg er Den sanne
gjort slik av sannheten,
sannhet som skjer;
så la vår atskillelse opphøre
og Sannhet bli til En.

Hva mente al-Hallaj med ”Jeg er den sanne”? Det samme som mystikere fra andre tradisjoner når de beskriver opplevelsen av enhet med guddommen. Men utsagnet kan vris til å bety: JEG står for sannheten i motsetning til GUDS sannhet. Uansett førte til en lang rettergang, elleve år i et Bagdad-fengsel, offentlig tortur og henrettelse, 27. mars 922, offisielt for å ha begått en teologisk feil som truet statens sikkerhet.

Det betyr selvsagt at det er noe alvorlig feil både med staten og teologien. I dag er al-Hallaj høyt ansett ikke bare av sufier, men av alle muslimer. Hans livsoppgave var å bringe Gud nærmere. Og er det noe religiøse makthavere som påtvinger tro ved hjelp av vold frykter, er det nettopp Guds nærvær.
Facebook (med bilder)
LastUpdated:20161023

Copyright: Terje©Nordby, All Rights Reserved.
Vevmester: chris@dankel.no