Mytekalenderen        Mytekalenderen på din mobiltelefon  |  mytekalender.com  |  Mytekalenderen på Facebook  |  Antonio Vivaldi: Allegro fra fagott-konsert i e-moll  |  Logg inn
        Søk kun titler:
1. mar MARS
2. mar BAHÁ’I
3. mar RHIANNON
4. mar GERASIMOS OG LØVEN
5. mar ISIS’ SKIP
6. mar FØRSTE JORDOMSEILING
7. mar PERPETUA OG FELICITAS
8. mar DRØMMEN OM MODERGUDINNEN
9. mar AMERIKA
10. mar TAO
11. mar FRANKENSTEINS MONSTER
12. mar GREGOR DEN STORE
13. mar ØRNEN, SLANGEN OG MEXICO BY
14. mar DAIDALOS, IKAROS OG EINSTEIN
15. mar MORDET PÅ JULIUS CÆSAR
16. mar GUDMUND ARASON OG SJØORMEN I HJØRUNGAVÅG
17. mar ST. PATRICK
18. mar TIGGERMUNKENE
19. mar ISLAMS BEFRIELSE
20. mar TANIT (ASTARTE) OG FØNIKERNE
21. mar BENEDIKTS REGEL
22. mar KYBELE
23. mar MAHAVIRA
24. mar ENGELEN GABRIEL
25. mar HILARIA
26. mar JOSEPH CAMPBELL
27. mar AL-HALLAJ
28. mar KUAN-YIN, MEDLIDENHETENS GUDINNE
29. mar HANS NIELSEN HAUGE
30. mar MAIMONIDES OG MESSIAS
31. mar DEN MYTISKE MÅNEN

Mytekalender spesial
HVA ER MYTER?
SKJÆRTORSDAG: DETTE ER MITT BLOD
-
LANGFREDAG: LIDELSEN
PÅSKEHAREN
1. PÅSKEDAG: OPPSTANDELSENS MORGEN
PINSE
FREDAG DEN 13.
OM JANUAR
OM FEBRUAR
OM MARS
OM APRIL
OM MAI
OM JUNI
OM JULI
OM AUGUST
OM SEPTEMBER
OM OKTOBER
OM NOVEMBER
OM DESEMBER
HIMMELREISER
HUNDEDAGENE
SOMMERTID / VINTERTID
SOLFORMØRKELSE
FASTELAVN
.
.
SKUDDÅRSEKSTRA: EROS OG PSYKE
ENGELEN GABRIEL
Engler i folketroen og i jødedommen, kristendommen, islam og zoroaster. Enoks bok. Englenes utvikling.
Hells Angels, Änglagård, engler i snøen. Engler i vår tid fins på julekort og glansbilder, i bryllupsinvitasjoner, i juvelform, som nips og i en ufattelig variasjon av dekorasjoner.

En del mennesker sier at de ”tror på” engler. Innholdet i dette koker gjerne ned til en følelse av å ha (eller ønske å ha) en usynlig, personlig beskytter – blandet med et bilde av passelig søte og komfortabelt uforpliktende renessanseengler med bollekinn. Engler er populære og fremkaller smil, glede og fornemmelse av høytid grunnet på tradisjoner vi er lei oss for å ha mistet. Å forholde seg til engler blir sett på som livsbejaende og barnslig i positiv betydning.

Engelen Gabriels festdag var i dag, 24. mars, men fra 1969 feires han sammen med sine medengler Mikael og Rafael 29. september. Til gjengjeld har han blitt utropt til skytshelgen for postvesenet og telegrafarbeidere. De bringer jo budskap de også. Men 24. mars er dagen før Herrens Bebudelse, altså at Maria får besøk av Gabriel som da forkynner for henne frelserens fødsel − så i tradisjonen fortsatt står denne datoen sterkt for feiring av engelen.

”Gabriel” betyr Guds kraft eller Guds Mann – han er ifølge Lukasevangeliet en av erkeenglene ved den himmelske trone og overbringer menneskene åpenbaringer fra Gud. Han er en opphavets engel, i motsetning til Mikael, som er endetidens. Gabriel hjalp profeten Daniel med å forstå sine visjoner som forkynte tidspunktet for Kristi komme. Han kom til presten Sakarias med bud om at hans barnløse kone Elisabeth nå ikke var barnløs lenger, men hadde selveste Johannes Døperen i magen – og ikke minst forkynte han for Maria fra Nasaret Frelserens fødsel. Maria spør hvorledes det skal gå til når hun ikke har vært sammen med noen mann, og Gabriel svarer:

Den hellige ånd skal komme over deg,
og Den høyestes kraft skal overskygge deg.
Derfor skal barnet som blir født,
være hellig og kalles Guds Sønn.

Matteus kan fortelle at Gabriel også åpenbarte seg for Josef i en drøm, og sa at han skulle ta Maria som hustru fordi hun skulle føde Jesus, senere advarte den hellige familie mot Herodes og ba dem flykte til Egypt. Gabriel identifiseres dessuten med engelen som vokter Edens Hage og driver Adam og Eva ut av paradiset. Koranen fremhever troen på engler som grunnleggende, og nevner Gabriel ved navn tre ganger. ”Han stod der majestetisk i den høyeste horisont. Så nærmet han seg og svevet på to buelengders avstand eller nærmere. Så åpenbarte han for sin tjener det han åpenbarte.”

Englenes viktigste funksjon er å tjene som sendebud (Engel betyr sendebud) fra himmelen til menneskene. Alle religioner opererer med formidlere, men i øst er det helst vismenn som åpenbarer hellige sannheter.

Fins det engler? I hvert fall i jødedommen, kristendommen og i Islam, men også i Zarathustras lære; kort sagt de religionene som deler verden inn i himmel, jord og helvete, befolket av engler, mennesker og demoner. Den iranske engelen Vohu Manah (godt sinn) åpenbarer Guds budskap til Zarathustra 500 f. Kr. Erkeengelen Gabriel dikterer Koranen til Mohammad 1000 år senere. Erkeengel betyr hovedengel eller ledende engel – ”erke” stammer fra norrønt (erki) og brukes i ord som ”erkebiskop,” og mer generelt forsterkende i for eksempel ”erkesludder.”

Det gamle testamente nevner engler bare så vidt, men i flere apokryfe skrifter florerer de. De sto sterkt i middelalderens folketro. Da den vitenskapen avslørte himmellegemenes bevegelser og forhold til hverandre på 1500-tallet, ble det antatt at det var englene som beveget stjernene og sto for tyngdekraften.

De viktigste enkeltskriftene om engler er Enoks bøker, samlet i det andre århundret f. Kr., fra tidligere kilder. Bøkene, eller boken (norsk utgave 2004) er skrevet av en som gir seg ut for å være urtidspatriarken Enok skildret i første Mosebok, en som skal ha mottatt overveldende åpenbaringer før syndfloden. I Enoks bok skildres hans reiser til underverdenen og til himmelens og jordens ender, og han har med seg flere erkeenglener som reisefølge. Her får vi vite om det ondes opprinnelse og englenes fall i urtiden.

Hvordan har så det onde oppstått? Jo, vekterne, de første skytsenglene som voktet himmelen, lystet etter menneskenes døtre, forlot himmelen og skapte kaos på jorden. Denne myten går igjen i forskjellige variasjoner i hele Midt-Østen med en kortversjon i første Mosebok, 6, 1-5:

”Menneskene begynte å bli mange på jorden, og de fikk døtre. Gudesønnene så at menneskedøtrene var vakre, og de tok noen av dem til koner, dem de helst ville ha. Herren sa: ”Min ånd skal ikke for alltid bo i menneskene; for de er bare svake skapninger. Deres levetid skal være 120 år.” ”

De 880 Dødehavsrullene inneholder blant annet en stor samling enokiansk litteratur. En av disse skriftene forteller om ”nefilim”, de groteske kjempene som var avkom etter englene og menneskenes døtre. Etter dette gikk det nedover. Onde tanker og handlinger gjennomsyrer verden. Men Enok forteller at den aller største erkengelen, Menneskesønnen, vil sette i gang omveltningen. De døde, særlig de rike og mektige, vil måtte svare for sine gjerninger. Man kan risikere å bli slynget ned i de mørke huler – eller udødeliggjort. Gabriel, som er ”satt til å vokte over Edens hage, over slangene og over kjerubene”, setter i verk Guds straffedom over de falne englene. Han er en trofast og mektig soldat, en pålitelig kurér, en mann for de vanskelige oppdrag. Det er ikke mye renessansesøtt og bollekinnete over en sånn figur. Moderne engleindustri har så til de grader forandret englenes natur at vi kanskje kunne snakke om englenes annet fall. Først lot de seg friste av kjødets lyst og forårsaket verdens ondskap. Så ble de til kitsch og nips for at vi skulle glemme at det fins noen ondskap å holde vakt over.

___________________________
MYTEKALENDEREN SPESIAL 25. mars:

MAGNIFICAT
Magnificat anima mea Dominum (Min sjel opphøyer Herren) er åpningen av den latinske teksten av Marias lovsang, som hun synger etter at erkeengelen Gabriel (mytekalender i går) har bebudet Jesu fødsel, som feires i kirken i dag, 25. mars. Sangen, gjengitt i Lukasevangeliets første kapittel, versene 46-55, har derfor fått betegnelsen ”Magnificat”. Den har vært en del av kirkens liturgi fra de tidligste tider.

Denne helt spesielle lovsangen har en kraft som går langt utover liturgien og inn i den politiske virkelighet. Den tyske teologen Dietrich Bonheoffer sa under en adventspreken i 1933:
”Marias sang er den eldse adventhymnen. Den er på en gang den mest lidenskapelige, villeste, man kunne til og med si revolusjonære adventshymne som noen gang er sunget. Dette er ikke den snille, ømme, drømmende Maria som vi noen ganger ser avbildet. Denne sangen har ingen av de søte, nostalgiske eller til og med lekende tonene i noen av våre julesanger. Det er isteden en hard, sterk, standhaftig sang om Guds makt og menneskehetens maktesløshet.”
Ikke lenge etter ble han henrettet av nazistene.

Sangen har skapt oppstyr, og bare i det siste århundret har den vært forbudt av myndigheter i minst tre sammenhenger.

INDIA:
Under britenes styre i India var den forbudt å synge i kirkene.

ARGENTINA:
“Madres de Plaza de Mayo” (mødrene på Maiplassen) ble de kalt, en borgerrettsbevegelse av kvinner som demonstrerte under militærdiktaturet (1976–83) og helt frem til 2006. Mødrene (tildelt “Folkets Fredspris” i 1981) krevde oppklaring av skjebnen til de opptil 30 000 menneskene som fortsatt anses som “forsvunnet” og stilte militærmyndighetene til ansvar. De skrev teksten til Magnificat på plakater over hele området. Militærjuntaen svarte med å forby enhver offentliggjøring av Maria lovsang.

GUATEMALA:
På 1980-tallet oppdaget Guatemalas regjering at Marias ord om de fattige var farlige og revolusjonære, og dessuten kunne innbille fattigfolk at forandring var mulig og til og med ha støtte i skriften, og forbød dermed enhver offentlig resitasjon av denne teksten i Lukasevangeliet.


MARIA LOVSANG (“Magnificat”)

Min sjel opphøyer Herren,
og min ånd fryder seg i Gud, min frelser.
For han har sett til sin tjenestekvinne i hennes fattigdom.
Og se, fra nå av skal alle slekter prise meg salig,
for store ting har han gjort mot meg,
han, den mektige; hellig er hans navn.
Fra slekt til slekt varer hans miskunn
for dem som frykter ham.
Han gjorde storverk med sin sterke arm;
han spredte dem som bar hovmodstanker i sitt hjerte.
Han støtte herskere ned fra tronen
og løftet opp de lave.
Han mettet de sultne med gode gaver
,men sendte de rike tomhendte fra seg.
Han tok seg av Israel, sin tjener,
og husket på sin miskunn
slik han lovet våre fedre,
Abraham og hans ætt, til evig tid.
The Annunciation (Bebudelsen)
Malt av den afroamerikanske kunstneren Henry Ossawa Tanner (1898).
Facebook (med bilder)
LastUpdated:20161023

Copyright: Terje©Nordby, All Rights Reserved.
Vevmester: chris@dankel.no