Mytekalenderen        Mytekalenderen på din mobiltelefon  |  mytekalender.com  |  Mytekalenderen på Facebook  |  Antonio Vivaldi: Allegro fra fagott-konsert i e-moll  |  Logg inn
        Søk kun titler:
1. mar MARS
2. mar BAHÁ’I
3. mar RHIANNON
4. mar GERASIMOS OG LØVEN
5. mar ISIS’ SKIP
6. mar FØRSTE JORDOMSEILING
7. mar PERPETUA OG FELICITAS
8. mar DRØMMEN OM MODERGUDINNEN
9. mar AMERIKA
10. mar TAO
11. mar FRANKENSTEINS MONSTER
12. mar GREGOR DEN STORE
13. mar ØRNEN, SLANGEN OG MEXICO BY
14. mar DAIDALOS, IKAROS OG EINSTEIN
15. mar MORDET PÅ JULIUS CÆSAR
16. mar GUDMUND ARASON OG SJØORMEN I HJØRUNGAVÅG
17. mar ST. PATRICK
18. mar TIGGERMUNKENE
19. mar ISLAMS BEFRIELSE
20. mar TANIT (ASTARTE) OG FØNIKERNE
21. mar BENEDIKTS REGEL
22. mar KYBELE
23. mar MAHAVIRA
24. mar ENGELEN GABRIEL
25. mar HILARIA
26. mar JOSEPH CAMPBELL
27. mar AL-HALLAJ
28. mar KUAN-YIN, MEDLIDENHETENS GUDINNE
29. mar HANS NIELSEN HAUGE
30. mar MAIMONIDES OG MESSIAS
31. mar DEN MYTISKE MÅNEN

Mytekalender spesial
HVA ER MYTER?
SKJÆRTORSDAG: DETTE ER MITT BLOD
-
LANGFREDAG: LIDELSEN
PÅSKEHAREN
1. PÅSKEDAG: OPPSTANDELSENS MORGEN
PINSE
FREDAG DEN 13.
OM JANUAR
OM FEBRUAR
OM MARS
OM APRIL
OM MAI
OM JUNI
OM JULI
OM AUGUST
OM SEPTEMBER
OM OKTOBER
OM NOVEMBER
OM DESEMBER
HIMMELREISER
HUNDEDAGENE
SOMMERTID / VINTERTID
SOLFORMØRKELSE
FASTELAVN
.
.
SKUDDÅRSEKSTRA: EROS OG PSYKE
ST. PATRICK
Om hvordan Irlands nasjonalhelgen kristnet landet og om kirkeklokkenes kulturhistorie.
Den unge Patrick ble bortført av sjørøvere. ”Jeg var nesten seksten år gammel. Jeg kjente ikke den sanne Gud og ble tatt til Irland i fangenskap sammen med mange tusen menn slik vi fortjente fordi vi vandret langt fra Gud og ikke holdt hans bud.”

Patrick var brite av romersk avstamming, trolig født i år 385, sannsynligvis i Wales. Våre forestillinger om ham er bygd på en blanding av legender og historie, og det er ikke alltid lett å avgjøre hva som er hva.

Han ble solgt som trell til høvdingen Milchu i Antrim (Nord-Irland), der han ble brukt som gjeter. I fangenskap lærte han seg keltisk. Han ba mye. Etter seks år flyktet han (eller ble løslatt) og kom seg ombord på et skip som tok ham til Italia. Der holdt han på å dø av sult, og ble senere utdannet til prest. Han brukte tiden til å sette seg grundig inn i Bibelen. I en drøm ble han kalt til å vende tilbake til Irland for å forkynne evangeliet der. I år 432 dro han. Han gikk grundig til verks i sin misjonsgjerning. Ifølge helgenvitaen hadde han med seg en hjelpebiskop, en prest, en rettskyndig, en livvakt, en salmist, en klokker, en kokk, en brygger, en munnskjenk, to tjenere, en vognfører, en ovnsfyrer, en kugjeter, tre murere, tre smeder, tre håndverkere for metallarbeider, tre broderersker og en skriver. Her skulle det forkynnes.

Han må ha vært en overbevisningens mann. På tross av flere konfrontasjoner, som nødvendigvis oppstår ved innføringen av en ny religion, fikk han ingen dødsfiender. Irland er det eneste land i Vest-Europa hvor Kirken ble etablert uten martyrium.
Det er bevart noen skrifter av Patrick; den første litteratur som sikkert kan identifiseres med en representant for kirken på britisk jord. ”Bekjennelse” forteller om utrettelig innsats, motstand, farer, kritikk, misunnelse fra venner – og stor ydmykhet: ”Jeg, Patrick, en synder, er den mest uvitende og minste blant de troende, foraktet av mange – o – jeg skylder Guds nåde at så mange mennesker gjennom meg skulle bli gjenfødt til Ham.”

I 444 opprettet han sitt eget bispesete i Armagh (Nord-Irland), som ble sentrum for den irske kirke. Fra denne basen gjorde han misjonsreiser. Han hadde alltid 20–30 unge menn hos seg – elever han forberedte for presteoppgaven. Han tilbrakte også tid i ensomhet i et øde landskap i nord. Der er det bevart en stein med avtrykk etter hans knær.

Mange av fortellingene om Patrick er rene idealiseringer, som i mange helgenlegender, men her tar det virkelig av. For det første skal han nærmest egenhendig ha omvendt hele nasjonen. Dessuten skal han på mirakuløst vis ha forvist alle slanger fra Irland. Han skal ha brukt en trebladet hvitkløver til å forklare Treenigheten. Dermed er slanger og kløverblad er blitt Patricks symboler. Med dette som grunnlag har Patrick blitt rene eventyrhelten i irsk folklore og trekløveren irsk nasjonalsymbol.

Men symboler oppstår sjelden tilfeldig. For druidene, kelternes prester, kyndige i magiske kunster, var mistelteinen hellig, og fant de den på en eik, ble den skåret ned med gullsigd av en druide i hvite klær. Men deres helligste plante var kløveren. Kløverbladet, som for Patrick sto for treenigheten og ble et symbol på irsk nasjonalbevissthet, ble dyrket alt i førkristen tid.

Etter tradisjonen døde han 17. mars år 461 sør for Belfast, og ble gravlagt i ved Downpatrick der han hadde bygd sin første kirke. I Dublins nasjonalmuseum oppbevares en av hans tenner og også en klokke som skal ha tilhørt ham. Det var ingen selvfølge at kirken skulle bruke klokker. Denne mekaniske innretningen ble oppfunnet i Kina lenge før Kristus, og kom til Egypt før den kom til Roma. Små klokker kunne bli brukt til varsling for å samle familien til måltid, eller som sauebjeller, men større klokker i templer ble assosiert med hedenske skikker, som i den romerske Mithraskulten. Det kunne i mysteriesammenhenger bli ringt kraftig med klokker som effekt for å oppnå ekstase. De første kristne var skeptiske til å bruke dem. I Vesten var det de irske misjonærene som introduserte dem. Det var betryggende med klokker i kirketårnet, man mente lyden beskyttet mot lynnedslag og brann. Det ble ringt hvis et tordenvær nærmet seg, for å si fra når en gudstjeneste begynte eller varsle om et dødsfall, slik at alle kunne be en bønn for sjelen på vei til Gud. Fra Patricks tid av ble kirkeklokkene velsignet i et spesielt ritual.

Kirkeklokkene tilførte de folkelige trosforestillingene et nytt element. En type fortellinger går ut på at en underjordisk tar et barn eller en ungdom inn i skogen eller berget. Bygdefolket oppdager det og ringer med kirkeklokkene, og hvis den kidnapperen fortsatt er innenfor hørevidde, må han slippe sitt bytte og la det løpe tilbake til menneskenes verden.

Slik kan gamle magiske fortellinger bli farget av kristendom. Og omvendt: Kristendommen tok preg av landskapene og kulturene i områdene den vant frem i. I et brev protesterte Patrick mot britiske slavehandlere. De koptiske munkene i den egyptiske ørken og eremittene i greske fjell bidro alle til trosforestillingenes form. De frihetselskende irer i brenninger og vind på den grønne øya tilførte opprørske holdninger og mystikk.

Den viktigste katedralen i New York er viet til St. Patrick, i liket med en mengde kirker i den engelsktalende verden. Hans dag feires overalt hvor det finnes mennesker av irsk avstamning, innimellom så intenst som bare irer kan, og det sier ikke så rent lite.
Facebook (med bilder)
LastUpdated:20161023

Copyright: Terje©Nordby, All Rights Reserved.
Vevmester: chris@dankel.no