Mytekalenderen        Mytekalenderen på din mobiltelefon  |  mytekalender.com  |  Mytekalenderen på Facebook  |  Antonio Vivaldi: Allegro fra fagott-konsert i e-moll  |  Logg inn
        Søk kun titler:
1. mar MARS
2. mar BAHÁ’I
3. mar RHIANNON
4. mar GERASIMOS OG LØVEN
5. mar ISIS’ SKIP
6. mar FØRSTE JORDOMSEILING
7. mar PERPETUA OG FELICITAS
8. mar DRØMMEN OM MODERGUDINNEN
9. mar AMERIKA
10. mar TAO
11. mar FRANKENSTEINS MONSTER
12. mar GREGOR DEN STORE
13. mar ØRNEN, SLANGEN OG MEXICO BY
14. mar DAIDALOS, IKAROS OG EINSTEIN
15. mar MORDET PÅ JULIUS CÆSAR
16. mar GUDMUND ARASON OG SJØORMEN I HJØRUNGAVÅG
17. mar ST. PATRICK
18. mar TIGGERMUNKENE
19. mar ISLAMS BEFRIELSE
20. mar TANIT (ASTARTE) OG FØNIKERNE
21. mar BENEDIKTS REGEL
22. mar KYBELE
23. mar MAHAVIRA
24. mar ENGELEN GABRIEL
25. mar HILARIA
26. mar JOSEPH CAMPBELL
27. mar AL-HALLAJ
28. mar KUAN-YIN, MEDLIDENHETENS GUDINNE
29. mar HANS NIELSEN HAUGE
30. mar MAIMONIDES OG MESSIAS
31. mar DEN MYTISKE MÅNEN

Mytekalender spesial
HVA ER MYTER?
SKJÆRTORSDAG: DETTE ER MITT BLOD
-
LANGFREDAG: LIDELSEN
PÅSKEHAREN
1. PÅSKEDAG: OPPSTANDELSENS MORGEN
PINSE
FREDAG DEN 13.
OM JANUAR
OM FEBRUAR
OM MARS
OM APRIL
OM MAI
OM JUNI
OM JULI
OM AUGUST
OM SEPTEMBER
OM OKTOBER
OM NOVEMBER
OM DESEMBER
HIMMELREISER
HUNDEDAGENE
SOMMERTID / VINTERTID
SOLFORMØRKELSE
FASTELAVN
.
.
SKUDDÅRSEKSTRA: EROS OG PSYKE
DAIDALOS, IKAROS OG EINSTEIN
Goethes *Trollmannens lærling*. Det mytiske håndverkergeni Daidalos, hans sønn Ikaros og deres skjebne. Konsekvensene av Einsteins forskning.
Daidalos var den gresk mytologiens geniale vitenskapsmann, håndverkergeni og oppfinner. Han sto i kong Minos’ tjeneste, Minos var diktatorisk hersker over Kreta imytisk tid. Men Daidalos forrådte sin herre ved å gi den svikefulle prinsesse Ariadne adgang til de hemmelige gangene i labyrinten han selv hadde konstruert. Det førte til at den athenske helten Thesevs drepte Minotaurus, Minos’ familieskam, monsteret skjult innerst i labyrinten, en terroraksjon som førte til Minos’ fall.

Minos sperret Daidalos og sønnen Ikaros inne i Labyrinten, anklaget for høyforræderi. Begge skulle henrettes ved daggry. Om natten satt de innesperret i et avlukke i toppen av et tårn. Men Daidalos hadde i hemmelighet laget vinger av voks og fjær, og rett før soloppgang kastet far og sønn seg ut og virkeliggjorde menneskets drøm om å kunne fly. Daidalos advarte sin sønn om ikke å fly for lavt, så vannet fra havet kunne skade vingene, og ikke for høyt, så solen kunne smelte voksen. Men Ikaros fløy i ungdommelig begeistring og beruset av flukten glemte han sin fars formaninger. Han fløy for høyt, ble brent av solen og mistet sine fjær et sted øst for det som i dag heter Sporadene, og falt, i det som senere derfor ble kalt det ikariske hav. Av hans legeme oppsto øya Ikaria.

I vår tid forbinder vi forestillingen om en genial vitenskapsmann umiddelbart med Albert Einstein. Han ble født 14. mars 1879 i Ulm i Tyskland. Fra moren arvet han anlegg for fiolin og piano. Musikken ble en inspirasjonskilde hele livet. Som ung gutt var han først svært betatt av religion. Men så oppdaget han Evklids geometri. Evklid (gresk matematiker fra Alexandria, 325-265 f. KR.) oppfant metoden å godta noen få aksiomer (grunnsetninger), og deretter utrede teoremer (læresetninger gjennom bevis) ut fra disse aksiomene. Einstein ble nå fullstendig besatt av ”den store verden som eksisterer uavhengig av mennesket og står foran det som en evig gåte … Halvt bevisst, halvt ubevisst ante jeg at det er mulig å gripe verden tankemessig.” Denne nye forlokkende tanken at det var mulig å forstå verden fullt ut, få ta del i Guds hemmelighet, fulgte ham resten av livet.

Han likte ikke autoriteter, og ble trolig utvist fra gymnaset på grunn av tvilsom innflytelse på sine medelever. At han skulle ha hatt dårlige karakterer i matematikk, som ryktet forteller, er ikke sant. Derimot strøk han i språk og biologi fordi han hadde neglisjert det da han søkte den tekniske høyskolen i Zürich. På skolen gikk det sånn passe, og i 1902 fikk han stilling som saksbehandler ved patentkontoret i Bern, en jobb for akademikere uten høye ambisjoner. Men nå var han ustoppelig i gang med det som opptok ham mest. I 1905 avla han prøven for doktorgraden og samme år leverte han tre avhandlinger. Den første handlet om den fotoelektriske effekt. Den andre gikk ut på at fine partikler som svever i en væske blir brakt i en kaotisk bevegelse som kan beskrives statistisk. Den tredje avhandlingen innfører den spesielle relativitetsteorien. Einstein postulerer at lysets hastighet er den samme i ethvert lukket system som beveger seg jevnt og rettlinjet. Dette betyr at samtidighet ikke lenger er absolutt: Tiden er avhengig av hvor du er!

I Tyskland ble jødeforfølgelsene trappet opp. Einstein var pasifist og tilhenger av sionismen. Hitler festet grepet. Einstein takket ja til å komme til Princeton, New Jersey, USA, og vendte aldri tilbake.

Ikaros er blitt langt mer berømt enn sin far − på tross av sin korte og ikke særlig heroiske karriere. Det er ikke så merkelig, hans skjebne er spektakulær og taler særlig tydelig til mennesker i vår tid. Axel Jensen brukte hans navn som tittel på en roman i 1957, dels selvbiografisk, med undertittelen ”Ung mann i Sahara.” Hovedpersonen er trett av velferdssamfunnets mette likegyldighet. Han er ferdig med ideologier og antiideologier og å forbedre verden og søker “bevissthetens blomst” − å fly inn i det ukjente, som Ikaros, og risikere alt for livets intensitet, om det så innebærer å bli brent ut av solen. Det ender som i denoriginale mytne med døden. Tilsvarende livsholdning skulle komme til å prege en hel generasjon av nye opprørere fra femti- og sekstiårene, beatpoetene, hippiene, forkjemperne for øyeblikkets opplevelser og dyrkerne av den indre reise. Om den innebar en høyrisiko eller å dø ung, hva så? Med tanke på at alternativet var å bli en skrue i produktmaskineriet.

Ikaros er beatpoet og musiker, men også sønn av sin far vitenskapsmannen. Etter første verdenskrig hersket optimismen rundt den frigjørende teknologien. Filosofen Bertrand Russell var en av de få som advarte, ved nettopp å henvise til Ikaros: ”Jeg føler at den samme skjebne kan bli de befolkningene til del som den moderne vitenskap har lært å fly.”

Einsteins forskning i atomfysikk førte blant annet til at kjedereaksjonen, som kunne bety eksplosjoner av hittil ukjent omfang, var blitt en prinsipiell mulighet. Det var krig. Tyskerne arbeidet på spreng. Hvem ville utvikle en atombombe først? Forskere kontaktet Einstein. Under mye tvil undertegner han et brev til president Roosevelt der presidenten informeres om at tysk vitenskap er kjent med muligheten til å fremstille eksplosiver på grunnlag av atomkjernenes energi. Presidenten oppfordres til å opprette kontakt mellom de militære myndigheter og de fysikere som arbeidet med kjedereaksjoner. Brevet var datert 2. august 1939. 6. desember 1941 ble det i USA vedtatt et program for anriking av uran, bare timer før angrepet på Pearl Harbour. Nøyaktig tre år og åtte måneder senere falt Ikaros ned over Hiroshima.
Facebook (med bilder)
LastUpdated:20161023

Copyright: Terje©Nordby, All Rights Reserved.
Vevmester: chris@dankel.no