Mytekalenderen        Mytekalenderen på din mobiltelefon  |  mytekalender.com  |  Mytekalenderen på Facebook  |  Antonio Vivaldi: Allegro fra fagott-konsert i e-moll  |  Logg inn
        Søk kun titler:
1. mar MARS
2. mar BAHÁ’I
3. mar RHIANNON
4. mar GERASIMOS OG LØVEN
5. mar ISIS’ SKIP
6. mar FØRSTE JORDOMSEILING
7. mar PERPETUA OG FELICITAS
8. mar DRØMMEN OM MODERGUDINNEN
9. mar AMERIKA
10. mar TAO
11. mar FRANKENSTEINS MONSTER
12. mar GREGOR DEN STORE
13. mar ØRNEN, SLANGEN OG MEXICO BY
14. mar DAIDALOS, IKAROS OG EINSTEIN
15. mar MORDET PÅ JULIUS CÆSAR
16. mar GUDMUND ARASON OG SJØORMEN I HJØRUNGAVÅG
17. mar ST. PATRICK
18. mar TIGGERMUNKENE
19. mar ISLAMS BEFRIELSE
20. mar TANIT (ASTARTE) OG FØNIKERNE
21. mar BENEDIKTS REGEL
22. mar KYBELE
23. mar MAHAVIRA
24. mar ENGELEN GABRIEL
25. mar HILARIA
26. mar JOSEPH CAMPBELL
27. mar AL-HALLAJ
28. mar KUAN-YIN, MEDLIDENHETENS GUDINNE
29. mar HANS NIELSEN HAUGE
30. mar MAIMONIDES OG MESSIAS
31. mar DEN MYTISKE MÅNEN

Mytekalender spesial
HVA ER MYTER?
SKJÆRTORSDAG: DETTE ER MITT BLOD
-
LANGFREDAG: LIDELSEN
PÅSKEHAREN
1. PÅSKEDAG: OPPSTANDELSENS MORGEN
PINSE
FREDAG DEN 13.
OM JANUAR
OM FEBRUAR
OM MARS
OM APRIL
OM MAI
OM JUNI
OM JULI
OM AUGUST
OM SEPTEMBER
OM OKTOBER
OM NOVEMBER
OM DESEMBER
HIMMELREISER
HUNDEDAGENE
SOMMERTID / VINTERTID
SOLFORMØRKELSE
FASTELAVN
.
.
SKUDDÅRSEKSTRA: EROS OG PSYKE
BAHÁ’I
Bahai, med opprinnelse i Iran på 1800-tallet, religionen som anerkjenner alle andre religioner - og Farid du-Din Attars Fuglenes Forsamling.
I dag, 2. mars, begynner bahá’íenes nittende måned, fastemåneden, med indre renselse som formål. Folk som må gjøre tungt arbeide, eldre, syke, reisende, gravide og ammende mødre er fritatt.

Bahá’íbevegelsen har sitt sentrum på Karmelfjellet i Haifa i Israel, for der er graven til Ali Muhammed, kalt Al Bab, Porten, grunnlegger av Bahá’ís forløper babismen. Han ble født i Shiraz i Iran i 1819, anklaget statsreligionens prester for moralske mangler og hevdet at Koranen ikke skulle tas bokstavelig men tolkes allegorisk. Paradiset var et bilde på åndelig fullkommengjørelse. Al Bab ville fornye etikken ved å understreke altomfattende nestekjærlighet. Han ble fengslet for kjetterske tanker, og 31 år gammel på ordre fra regjeringen hengt opp på en vegg på markedsplassen i byen Tabriz og skutt av et regiment med 750 soldater. Etter dette sluttet tilhengerne seg til Hussein Ali fra Nur, som tok navnet ”Bahaullah”, Guds Glans. Bahaullah erklærte at han var den nye profeten − i en linje der Abraham, Krishna, Moses, Zoroaster, Buddha, Jesus og Muhammad hadde gått foran.

Bahá’ís budskap er at alle religioner er trosformer av en og samme grunnreligion, åpenbart for menneskeheten av Guds manifestasjoner, hans talsmenn på jorden. En av talsmennene var Bahaulla, en shiamuslim som nå ville frigjøre sitt budskap fra islam og skape en verdensreligion uten prester og ritualer.

Bahá’í baserer seg på at hele menneskeheten er en enhet, nasjonale og religiøse motsetninger er kunstige og kan og skal overvinnes. Ethvert menneske må selv lete. Vi kan ikke stole på et presteskap, vi må gjøre søkingen etter Gud til våre egen. Alle religioner er sanne, mangeartede uttrykk for ett og det samme. Religionen må føre til enhet menneskene imellom, stemme overens med vitenskap og fornuft, mann og kvinne skal ha samme rettigheter, alle fordommer basert på rase, kjønn og nasjonalitet må bort. Det skal arbeides for verdensfred, åndelig og moralsk oppdragelse, sosiale problemer må løses, verden må få felles språk, felles skriftsystem og felles øverste domstol.

I 1850 var de få, i år 2013 mellom fem og seks millioner i mer enn land. I Iran, der den religiøse intoleransen er minst like hard som på Bahaullas tid, lever 300 000 bahá’íer under terror som innbefatter fengsling, henrettelser, konfiskering av hus og eiendom.

Man skal ikke bla lenge i Bahaullas hovedverk ”De syv dalene” før en ser inspirasjonen fra sufiene, og spesielt den persiske sufi Attars ”Fuglenes Forsamling.” Det var han som opprinnelig brukte begrepet ”de syv daler” som vei til erkjennelse. Dikteren og mystikeren Farid du-Din Attar levde rundt år 1200 i det østlige Iran. Fuglenes Forsamling er et hovedverk i arabisk litteratur.

Alle verdens fugler er samlet og undrer seg over hvorfor de ikke har noen konge. De bestemmer seg for å finne fuglekongen. Hærfuglen tar ledelsen, han er talsmann for Den Høyestes Nærvær og vet at kongen bor ved fjellet Qaf, heter Simurgh og gjemmer seg bak ti tusen slør av lys og mørke. Ingen har sett ham. Men en gang mistet han en fjær over Kina, og siden har det vært uro i hjertene. Fuglene lengter etter kongen, men aner at veien er full av farer, og hver enkelt kommer med unnskyldninger for å utsette avreisen. De nages av tvil; vil de makte det? Hærfuglen sier: Den som elsker, lar seg ikke skremme, kjærligheten er villig til å oppgi alt. Fuglene flyr inn i et tomt landskap. Her fins intet levende vesen. Stillheten er et tegn på Guds majestet, forklarr veiviseren. De må igjennom syv daler, dette stadiene på erkjennelsens vei.

Den første er lengselens dal. Den som gripes av lengsel etter hemmeligheten, blir fryktløs og villig til å oppgi alt, ofre alt. Når ditt hjerte er fritt og rent og alle bindinger løst, vil Guds lys skinne, og du vil flamme opp i iver og styrke. ”Men mennesket må ha tålmodighet i sin søken.” Den som har nådd Kjærlighetens dal, er omspunnet av kjærlighet. Med fornuftens øye vil du aldri få se noe av kjærligheten. Den dype innsiktens dal er uten begynnelse og uten slutt. Hver og en innhenter den kunnskap han er moden for. Reisen arter seg forskjellig for hver fugl. I Behovløshetens dal får fuglene vite at alt som skjer i verden er forgjengelig. Enhetens dal: Alt mangfold i verden viser tilbake til Den Ene. Den som ikke er oppslukt av Enhetens hav, hører ikke til menneskeheten. Den som når til undringens dal, mister grepet. Han elsker, men vet ikke hvem, og ikke om han er troende eller vantro. Hans hjerte er fylt av kjærlighet, men likevel tomt. Han vet ikke hvor han skal vende seg. Dette er forutsetningen for å nå frem til den syvende og siste etappen som er Fattigdommens og Utslettelsens Dal. Her er hjertet fylt av ro; og det finner glemsel. ”Og dersom det fra denne tilstand av å være tapt, finner tilbake til seg selv, vil det ha blitt en iakttaker av Skaperens verk, og fått del i mang en hemmelighet.”

Etter dette mister mange motet og dør. Bare ”30 skikkelser, uten vinger og fjær, skjelvende og såret, med knuste hjerter”, når Simurghs slott, som er større enn forstanden kan gripe. Fuglene føler seg tilintetgjort. De kommer seg innenfor porten og plasserer seg i nærheten av tronen. Her finner de alle handlinger, tanker og unnlatelser nedtegnet, og går nesten til grunne. Men gjennom majesteten får de nytt liv og tilgis. Solen stråler, og i gjenskinnet får de den avgjørende erkjennelsen. De har reist i årevis og utsatt seg for farer for til slutt å oppdage at de er forbundet med kongen på underfullt vis: Simurgh er dem selv, de tretti fuglene, og de er Simurgh.

Med inspirasjon av blant annet i denne teksten brøt bahá’íene ut av en stor tradisjon og skapte sin egen. Bahá’í er den første omfattende religiøse bevegelsen som ikke ser sin egen nasjon som en spesielt utvalgt flokk, men alle verdens sjeler som fugler på leting etter sin konge.
Facebook (med bilder)
LastUpdated:20161023

Copyright: Terje©Nordby, All Rights Reserved.
Vevmester: chris@dankel.no