Mytekalenderen        Mytekalenderen på din mobiltelefon  |  mytekalender.com  |  Mytekalenderen på Facebook  |  Antonio Vivaldi: Allegro fra fagott-konsert i e-moll  |  Logg inn
        Søk kun titler:
1. feb ZARATHUSTRA
2. feb KYNDELSMESSE
3. feb SHINTO
4. feb BØNNER FOR BUDDHA
5. feb DEN HELLIGE AGATHE AV CATANIA
6. feb SAMISKE MYTER
7. feb UTOPIA
8. feb GIORDANO BRUNO
9. feb REGNDANSERNES HEVN
10. feb ØDELEGGELSENS EVANGELIUM
11. feb SANGEN OM BERNADETTE
12. feb CHARLES DARWIN OG MENNESKETS AVSTAMNING
13. feb DIONYSOS
14. feb VALENTINSDAGEN
15. feb SOKRATES
16. feb ONESIMOS – SLAVENES HELGEN
17. feb GERONIMO
18. feb LUTHER OG BIBELEN
19. feb HAMSUN
20. feb DYLAN THOMAS
21. feb HORUS’ ØYE
22. feb ST. PETER
23. feb LYKTEFESTIVALEN
24. feb DEN TRETTENDE APOSTEL
25. feb NUT OG DØDEBOKEN
26. feb VICTOR HUGO
27. feb MIRABAI
28. feb KALEVALA
29. feb SKUDDÅRSDAGEN. EROS OG PSYKE

Mytekalender spesial
HVA ER MYTER?
SKJÆRTORSDAG: DETTE ER MITT BLOD
-
LANGFREDAG: LIDELSEN
PÅSKEHAREN
1. PÅSKEDAG: OPPSTANDELSENS MORGEN
PINSE
FREDAG DEN 13.
OM JANUAR
OM FEBRUAR
OM MARS
OM APRIL
OM MAI
OM JUNI
OM JULI
OM AUGUST
OM SEPTEMBER
OM OKTOBER
OM NOVEMBER
OM DESEMBER
HIMMELREISER
HUNDEDAGENE
SOMMERTID / VINTERTID
SOLFORMØRKELSE
FASTELAVN
.
.
SKUDDÅRSEKSTRA: EROS OG PSYKE
SOKRATES
Dødsdommen mot Sokrates, samtalen som filosofisk prinsipp og verdens mest berømte forsvarstale.
”Ja, ja, ja, ja, ikke vet jeg hva slags inntrykk mine anklagere gjorde på dere, athenere, meg fikk de i hvert fall til bortimot å glemme hvem jeg er, så overbevisende lød det de kom med. Og det enda uten at det var nær sagt ett sant ord i noe av det.”

Slik starter Sokrates’ Forsvarstale nedtegnet av eleven Platon. Den anklagede forteller så tilhørerne at det er RYKTEMAKERNE som er de virkelig farlige anklagerne mot ham, og dem kan han ikke forsvare seg mot lenger. Og at hans eneste fortrinn fremfor andre, som har ført til mye av folkesnakket, er at han selv vet at han ikke er vis.

Filosofen Sokrates ble dømt til døden i staten Athen 15. februar 399 før vår tidsregnings begynnelse. Forsvarstalen er skrevet ned noen år senere, men Platon var til stede under rettssaken. Anklagen mot 70-åringen gikk ut på at han ikke trodde på statens guder, forsøkte å innføre nye demoniske makter og at han fordervet ungdommen. Hva hadde han egentlig gjort?

Den samtidige Xenofon skrev: ”Sokrates var stadig å se ute. Tidlig om morgenen bega han seg til søylegangene og idrettsplassene, og på den tiden da torvet er fullt av folk, var han å se der, og resten av dagen oppholdt han seg stadig der hvor han hadde utsikt til å treffe de fleste. Og for det meste drev han på og snakket, og det var full anledning for dem som ville, til å høre på.”

Han ga seg ut for å være uvitende, stilte spørsmål og lot samtalepartneren svare, noe som ledet til nye spørsmål. Han skrev trolig aldri noe, i hvert fall er ingenting bevart. Men eleven Platon skrev. Han tok opp i seg Sokrates’ ideal om den levende samtalen som forutsetning for at eleven skal lære noe av virkelig verdi og skriftliggjorde det i lesedramaer kalt dialoger – filosofi og litteratur på samme tid, med argumenter, motargumenter, digresjoner og mytologiske grep. Han brukte Sokrates som et slags talerør. I ”Symposion” – eller Drikkegildet i Athen – i formen et referat fra en kveld da en rekke intellektuelle kjendiser spiser og drikker og prater − blir kjærligheten − guden Eros − gjennomdrøftet, hyllet og analysert. Eros er en barbent, hjemløs, oppfinnsom og klok uteligger, sier Sokrates her. Og den virkelig store, guddommelige kjærligheten har den som setter sjelens skjønnhet høyere enn kroppens. Eros’ domene omfatter altså slett ikke bare det som angår kjærlighet mellom kjønnene, men alt som har med kjærlighet å gjøre, til syvende og sist det skjønne, det sanne og det gode.

Men hva med de demoniske maktene de anklagende myndigheter oppfattet som en slags blasfemi? Demonen (daimonen) koker i Forsvarstalen ned til Sokrates’ indre stemme, intuisjonen, at han umiddelbart kjente på seg hva som var det rette uten at han alltid bevisst hadde grublet seg frem til det, og handlet etter denne stemmen. Og når det gjaldt å ”forderve ungdommen”: I en politisk turbulent tid var myndighetene ivrige etter å slå ned på den politiske opposisjonen, og noen av de opposisjonelle tilhørte miljøet rundt Sokrates.

Med det som nå kalles ”den sokratiske metode,” å stille avslørende spørsmål med selvinnlysende svar, tvang han sine samtalepartnere til å innse at mange av deres meninger var fordommer. Engasjementet skulle være personlig og selvkritisk og komme innenfra. Kunnskap er vel og bra men man må erverve seg den med egen forstand og aldri godta noe fordi andre godtar det. ”Man slipper ikke fri fra Sokrates før man har fått gjort regnskap for hele sitt liv" - sa en statsmann.

Med 280 mot 220 stemmer blir han kjent skyldig. Han får tradisjonen tro tilbud om å antyde straffeutmålingen selv. Sokrates provoserer da retten ved å foreslå at man bekoster en hedersmiddag på ham i byens rådhus. Det fører til at han dømmes til døden med enda større majoritet enn den som fant ham skyldig. Noen dager senere tømmer han giftbegeret.

Ett sted i forsvarstalen uttrykker Sokrates sjeldent direkte noe som vil kunne kjennes som en trussel for all etablert lettvinthet:

”Jeg respekterer dere og føler med dere, athenere, men jeg vil adlyde guden mer enn dere, og så lenge jeg puster og har krefter, kommer jeg aldri til å slutte å tenke og spørre, og formane og opplyse dere, og si som jeg pleier til enhver som jeg tilfeldigvis kommer i samtale med: Kjære venn, du som er athener, denne store byen som er så kjent for sin åndskultur og sin makt, skammer du deg ikke over at du stadig strever med å skaffe deg mest mulig penger, status og ære, men overhode ikke bryr deg om den innsikt og sannhet som forbedrer sjelen? Det har du ingen tanke for?”

Få dager senere henrettet historiens første demokrati sin største tenker.

Sokrates som den underfundige, sannhetselskende og verdige mannen som rolig gikk døden i møte, ble større enn både sitt eget liv og Platons og Xenofons bilder av ham – han ble en grunnfortelling i vesterlandsk kultur, en myte.
Facebook (med bilder)
LastUpdated:20160216

Copyright: Terje©Nordby, All Rights Reserved.
Vevmester: chris@dankel.no