Mytekalenderen        Mytekalenderen på din mobiltelefon  |  mytekalender.com  |  Mytekalenderen på Facebook  |  Antonio Vivaldi: Allegro fra fagott-konsert i e-moll  |  Logg inn
        Søk kun titler:
1. feb ZARATHUSTRA
2. feb KYNDELSMESSE
3. feb SHINTO
4. feb BØNNER FOR BUDDHA
5. feb DEN HELLIGE AGATHE AV CATANIA
6. feb SAMISKE MYTER
7. feb UTOPIA
8. feb GIORDANO BRUNO
9. feb REGNDANSERNES HEVN
10. feb ØDELEGGELSENS EVANGELIUM
11. feb SANGEN OM BERNADETTE
12. feb CHARLES DARWIN OG MENNESKETS AVSTAMNING
13. feb DIONYSOS
14. feb VALENTINSDAGEN
15. feb SOKRATES
16. feb ONESIMOS – SLAVENES HELGEN
17. feb GERONIMO
18. feb LUTHER OG BIBELEN
19. feb HAMSUN
20. feb DYLAN THOMAS
21. feb HORUS’ ØYE
22. feb ST. PETER
23. feb LYKTEFESTIVALEN
24. feb DEN TRETTENDE APOSTEL
25. feb NUT OG DØDEBOKEN
26. feb VICTOR HUGO
27. feb MIRABAI
28. feb KALEVALA
29. feb SKUDDÅRSDAGEN. EROS OG PSYKE

Mytekalender spesial
HVA ER MYTER?
SKJÆRTORSDAG: DETTE ER MITT BLOD
-
LANGFREDAG: LIDELSEN
PÅSKEHAREN
1. PÅSKEDAG: OPPSTANDELSENS MORGEN
PINSE
FREDAG DEN 13.
OM JANUAR
OM FEBRUAR
OM MARS
OM APRIL
OM MAI
OM JUNI
OM JULI
OM AUGUST
OM SEPTEMBER
OM OKTOBER
OM NOVEMBER
OM DESEMBER
HIMMELREISER
HUNDEDAGENE
SOMMERTID / VINTERTID
SOLFORMØRKELSE
FASTELAVN
.
.
SKUDDÅRSEKSTRA: EROS OG PSYKE
GIORDANO BRUNO
Giordano Bruno: Hvorfor var vitenskapsmannen og mystikeren Brunos filosofiske, poetiske og mytologiske univers så farlig for samtiden?
Som tradisjonen tilsa ble den dødsdømte brakt på et esel. Grunnen var at på det tidspunktet fangen skulle henrettes, kunne han normalt ikke klare å gå selv. Noen var allerede døde, kvalt med halsjern, før deres legeme skulle på bålet. Men denne spesielle fangen, Giordano Bruno, var fortsatt i god fysisk stand, og på bestemmelsesstedet, Campo dei Fiori, Blomsterplassen, midt i Romas hjerte, skulle han bli brent levende.

Verdensrommet er uendelig. Posisjonen til et sted eller til et legeme i rommet kan derfor bare bestemmes utifra posisjonen til et annet sted eller legeme i rommet. For en verden som er uendelig kan ikke ha noe midtpunkt. Følgelig kan heller ikke Jorden være verdens midtpunkt. Gud er ingen utenforstående kraft som setter verden i bevegelse, nei, Gud er selve verdenssjelen. Omtrent dette var det Giordano Bruno mente, og han sa det høyt og han skrev det ned. 8. februar 1600 ble han dømt til å bli offentlig brent for å ha forkynt vranglære.

Han het opprinnelig Filippo Bruno og tok navnet Giordano da han gikk inn i dominikanerordenen som femtenåring og ble tilsluttet et kloster i Napoli. Ni år senere ble han presteviet, men senere utelukket fra prestegjerningen på grunn av sine avvikende synspunkter. Bruno lot tankene flyte i et filosofisk og poetisk univers. Han hadde sine øyeblikk da han ikke bare tvilte på treenighetsdogmet, men også at Jesus var Guds sønn. Han begynte å utgi bøker, for øvrig som den første filosof som skrev på italiensk. Bruno skrev om en mulig uendelighet av verdener, der vår bare utgjør én. Vel, i denne verdenen ble han sendt i eksil til Genève og Paris. Han foreleste der han kom, blant annet om hukommelsesteknikk. Det slo an i Frankrike der kong Henrik III interesserte seg for det samme og ble hans venn. Gjennom det franske kongehuset fikk Bruno også andre innflytelsesrike venner, deriblant Frankrikes ambassadør i London som åpnet sitt hjem for ham. Slik kom han til England, men Elisabeth den 1. så på Bruno som farlig og ambassadøren kastet ham derfor for sikkerhets skyld ut i 1585. Bruno fortsatte da sin omstreifertilværelse i eksil, det førte ham til Wittenberg, Praha og Frankfurt, der han fikk trykket sine skrifter.

Bruno boltret seg i et mytologisk billedunivers: Diana var et symbol på den søkende sjel. Magi var slett ikke var latterlig overtro. De antikke sivilisasjonene og særlig den egyptiske, forsto naturens hemmeligheter på en måte som senere var blitt glemt. Gjennom filosofen Ficino kom Bruno i kontakt med skriftene til ”Hermes Trismegistos”, som i senantikken ble sett på som forfatter av ”de hermetiske skriftene.” Hermes Trismegistos var en mytisk konstruksjon, en blanding av grekernes gud Hermes og egypternes Thot. Han kunne ifølge legendene lukke kar fullstendig med sitt segl, derav ordet hermetisk og hermetikk. Bruno skriver at sjelen er hjemløs og lengter til sitt opphav hos Gud. Vi har mistet kontakt med kunnskapen. Bare ekte kunnskap (”gnosis”) gjør det mulig for sjelen å befri seg fra sitt jordiske fangenskap. Giordano var hele sitt liv på jakt etter sann viten. Han skrev: ”Den som higer mot filosofien, må starte arbeidet med å stille alt under tvil.”

Inkvisisjonen, som rettslig forfulgte den som fremholdt noe som truet kirkens offisielle lære, hadde ikke behøvd å lese særlig mye i skriftene hans for å anklage ham for kjetteri. Han dro likevel hjem til Italia i 1591, vel vitende om at det var livsfarlig. Han søkte på et professorat i Padova og fikk det ikke. Han flyttet til Venezia, der han mottok en elev som håpet at den kjente mystiker og frihetstenker kunne hjelpe ham med å få forbedret hukommelsen, slik han hadde skrevet bøker om. Men da det viste seg at det ikke bar magi men ren læringsteknikk mesteren kunne by på, ble eleven så skuffet at han anga ham til inkvisisjonen. Bruno bestemte seg for å reise, men rakk det ikke. De kom og tok ham om natten en gang i 1592. Han ble utlevert til Roma året etter, dømt til døden 8. februar år 1600, satt på eselet og brent levende ni dager senere.

Columbus hadde oppdaget Amerika, og Magellan seilt jorden rundt. Vitenskapsmenn hadde begynt med systematiske undersøkelser av naturen. Kopernikus hadde regnet ut at planetenes bevegelser bedre kan forklares om vi går ut fra at jorden beveger seg rundt solen og ikke omvendt. Ikke bare den katolske kirken var finedtlige overfor de nye oppdagelsene. Protestantene Luther og Melanchton avviste Kopernikus fordi Josva sier i bibelen ”Sol, stå stille i Gibeon, måne, stans i Ajjalons dal!” Ergo må det være solen og månen som beveger seg. De bibellærde krampeholdt på bokstavelig skrifttro i et verdensbilde som hadde mistet sin faste grunn. Dietrich Schwanitz oppsummerer i sin bok ”Dannelse:” ”Den gamle babylonske kalenderen med stjernetegn som bare hadde tjent som støtte for hukommelsen, ble nå omtolket til et system av magiske påvirkninger fra stjernene. Det grove vanvidd bredte seg. Man trodde virkelig at stjernetegnene i fødselsøyeblikket avgjorde hele menneskets skjebne. De likegyldige himmellegemene ble tillagt virkninger på temperamentet.” Astrologer, spåmenn og magikere på den ene siden, vitenskapen på den andre, begge ble av kirkens menn oppfattet som motstandere som måtte knekkes. Giordano Bruno var dobbelt farlig.

Det fortelles at for å spare ham for noe av smertene ble en pose krutt hengt rundt halsen hans, slik at han døde av eksplosjonen fremfor å bli brent sakte.

På stedet der han ble brent, ble det i 1880-årene reist en statue av ham, bestilt av den første generasjon studenter i den nye italienske staten, med ord som fortsatt lyser i bronse: Til Bruno, fra den generasjonen han forutså her da bålet brant.
Facebook (med bilder)
LastUpdated:20160213

Copyright: Terje©Nordby, All Rights Reserved.
Vevmester: chris@dankel.no