Mytekalenderen        Mytekalenderen på din mobiltelefon  |  mytekalender.com  |  Mytekalenderen på Facebook  |  Antonio Vivaldi: Allegro fra fagott-konsert i e-moll  |  Logg inn
        Søk kun titler:
1. feb ZARATHUSTRA
2. feb KYNDELSMESSE
3. feb SHINTO
4. feb BØNNER FOR BUDDHA
5. feb DEN HELLIGE AGATHE AV CATANIA
6. feb SAMISKE MYTER
7. feb UTOPIA
8. feb GIORDANO BRUNO
9. feb REGNDANSERNES HEVN
10. feb ØDELEGGELSENS EVANGELIUM
11. feb SANGEN OM BERNADETTE
12. feb CHARLES DARWIN OG MENNESKETS AVSTAMNING
13. feb DIONYSOS
14. feb VALENTINSDAGEN
15. feb SOKRATES
16. feb ONESIMOS – SLAVENES HELGEN
17. feb GERONIMO
18. feb LUTHER OG BIBELEN
19. feb HAMSUN
20. feb DYLAN THOMAS
21. feb HORUS’ ØYE
22. feb ST. PETER
23. feb LYKTEFESTIVALEN
24. feb DEN TRETTENDE APOSTEL
25. feb NUT OG DØDEBOKEN
26. feb VICTOR HUGO
27. feb MIRABAI
28. feb KALEVALA
29. feb SKUDDÅRSDAGEN. EROS OG PSYKE

Mytekalender spesial
HVA ER MYTER?
SKJÆRTORSDAG: DETTE ER MITT BLOD
-
LANGFREDAG: LIDELSEN
PÅSKEHAREN
1. PÅSKEDAG: OPPSTANDELSENS MORGEN
PINSE
FREDAG DEN 13.
OM JANUAR
OM FEBRUAR
OM MARS
OM APRIL
OM MAI
OM JUNI
OM JULI
OM AUGUST
OM SEPTEMBER
OM OKTOBER
OM NOVEMBER
OM DESEMBER
HIMMELREISER
HUNDEDAGENE
SOMMERTID / VINTERTID
SOLFORMØRKELSE
FASTELAVN
.
.
SKUDDÅRSEKSTRA: EROS OG PSYKE
SAMISKE MYTER
Om tegningene på trolltrommen, samiske fortellertradisjoner og sjamanens reise til dødens land.
(basert på Brita Pollans ”Noaidier, historier om samiske sjamaner” 2002)

I det samiske flagget, formgitt av Astrid Båhl fra Skibotn, er grunnmotivet ”runebommen,” den mystiske trommen. ”Rune” betyr hemmelig magisk formular. ”bomme” er norrønt for en stor eske med lokk. Trommen ble traktert av samenes trollmann, noaiden. 6. februar er samenes nasjonaldag.

Trommen er uthulet av tre og dekket med skinn. Treet bør helst ha vokst på underlig vis et sted langt fra andre trær. På baksiden av trommen er det to lange hull noaiden kan gripe i med venstre hånd mens han slår med høyre. På instrumentet er det også messingkjeder og ringer. Han som trommer, noaiden (eller sjamanen, sibirsk ord for trollmann) foretar en mytisk reise til den andre verdenen for å møte guddommen og bringe et offer fra fellesskapet, lete etter sjelen til et sykt menneske utifra antakelsen at sjelen er brakt av sted av demoner, lede en avdøds sjel til dens nye bolig eller øke egen kunnskap. Sjamanen (noaiden) har vært lege, drømmetyder og spåmann.

Sjamanen tilhører en sjamanfamilie eller utvelges fra visse tegn. Innvielsen skjer i kraft av en krise og overvinnelse av krisen. Den samiske religionen har ingen hellige skrifter, intet presteskap, ingen kirkebøker. Det lever heller ikke lenger noen noaider som kunne ha fortalt oss om den samiske mytologien.

Trommen var full av symbolske tegninger. På de fleste runebommer finner man tre gudinner, en av dem er Sarakka. Til henne ble det daglig ofret mat og drikke ved ildstedet. Hun sikret dyrs og menneskers fruktbarhet. Religionsforsker Brita Pollan har satt sammen en tekst basert på en forklaring Anders Huitlok, en same med inngående kjennskap til symbolikken, ga i 1642. Teksten gir ikke mening i tradisjonell forstand, men kan gi noen glimt av en ellers utilgjengelig billedverden. Dette er et utdrag:


Satan har fire troll som tjenere. Ett av trollene kalles brevbærer. Når han mottar et brev eller en muntlig beskjed, må han straks levere den videre til den mindre Jutte. Hva den mindre Jutte befaler til et annet troll, må det tredje trollet, som kalles Styggfaen, fullbyrde. Det kan dreie seg om fiskefangst eller om å forhekse mennesker og gjøre vondt eller å spå om fremtiden. Det finnes også en engel som ber til Gud om at han må ta vare på og beskytte menneskene. Gud hjelper menneskene til å gjøre alt godt, og når Lasarus har hjulpet menneskene ut av helvete, kommer de til Gud. Ridderen Sankt Jørgen har på Guds befaling som oppgave å ri omkring og beskytte mennesker mot alt ondt. Talke Talckie styrer været. Det finnes rever og feller å fange revene i. Det finnes også bjørner. Gud har en utsendt tjener som heter Gumell Sendigz Olm. Han skal jage reinsdyrene og andre dyr frem fra store skoger og dit samene bor. Det finnes samer som kjører med rein til stabburet sitt. Det finnes prester som står i kirken og preker for mennesker. Helvete finnes. Der pines mennesker. Alle mennesker må være der en stund, helt til Lasarus hjelper dem ut derfra. Vanligvis er menneskene der en tre – fire uker, før Lasarus henter dem og tar dem med, først til månen, så til solen og til slutt til himmelen.


Hva gjør Lasarus her oppe i kulda? Vel, i Johannesevangeliet kommer han levende ut av dødsriket og er sånn sett i slekt med noaiden.

Det fins selvsagt også en ordinær samisk fortellertradisjon. Noen fortellinger handler om sjamanenes bedrifter, andre om den magiske musikeren som samler dyrene. Her er helter som krysser broer til andre verdener, forestillingen om at livet sitter i knoklene og kan gjenoppstå fra dem, sjamaner som er avlet av himmelånder, eller som har vokst opp i fuglereder. Noaiden har ofte hjelpeånder blant de døde. Og blir han sint, kan kraften hans drepe. Derfor er han fryktet.

Samen Lars Pirak (født 1932) fortalte hva han som gutt hørte om sjelens reise til de dødes land: Sjelen flyr som en fugl gjennom en korridor til jordens indre. Den er omgitt av dypt mørke og en skrekkelig lyd. Ved enden av korridoren ser han et lysende punkt som kommer nærmere, og til slutt lukkes sjelen inne i et varmt og fargesprakende lys. Sjelen vil se sin egen kropp ligge langt borte og vil nå fly gjennom uendelige, grønne områder. Hele tiden vil den være omgitt av regnbuens farger, og i håret har den skinnende stjerner. Etter reisen vil den komme til en lang sandstrand, og rundt den er det grønt gress og gule blomster i overflod. Da vil sjelen vite at den er kommet til de dødes land – han er nådd til sine forfedres hjem.

Den tibetanske dødeboken forteller også om et strålende lys som møter den døde. Moderne nær-døden-opplevelser har likhetspunkter med Piraks beretning: Tunnelen, lyset, og inntrykket av at dødens land er et godt sted.

På denne samiske nasjonaldagen kommer vi ikke utenom å minne om at norske misjonærer og øvrighet gjorde sitt for å ødelegge denne kulturen. I dag svermer mange av oss nordmenn for den samiske mytologien som vi egentlig ikke skjønner så mye av. Det må uansett noteres som en viss fremgang.

Samisk nasjonalsang
Facebook (med bilder)
LastUpdated:20160213

Copyright: Terje©Nordby, All Rights Reserved.
Vevmester: chris@dankel.no