Mytekalenderen        Mytekalenderen på din mobiltelefon  |  mytekalender.com  |  Mytekalenderen på Facebook  |  Antonio Vivaldi: Allegro fra fagott-konsert i e-moll  |  Logg inn
        Søk kun titler:
1. des POSEIDON
2. des OPPVÅKNINGENS HELLIGE TRE
3. des ROBERT LOUIS STEVENSON
4. des ATHENE
5. des SCHOLEM OG KABBALA
6. des ST. NIKOLAS – EN HELGENS VEKST OG FALL
7. des DEMETER OG HENNES GUDDOMMELIGE SORG
8. des MARIA HIMMELDRONNING
9. des JOHN MILTON OG DET TAPTE PARADIS
10. des NOBEL
11. des HALLELUJA
12. des JULESTJERNENS DAG
13. des LUCIA
14. des NOSTRADAMUS
15. des STILLHET, MUSIKK OG SITTING BULL
16. des LAS POSADAS
17. des LASARUS
18. des VÅR FRUE AV ENSOMHETEN
19. des ROBINSON CRUSOE
20. des SATURNALIA – TIL MINNE OM GULLALDEREN
21. des TOMASEVANGELIET
22. des SOLVERVSMYTER
23. des CHARLES DICKENS’ JULEEVANGELIUM
24. des JULAFTEN
25. des BAK JULEEVANGELIET
26. des STEFANUS – DEN FØRSTE MARTYR
27. des JOHANNESEVANGELIET
28. des DE USKYLDIGE BARN I BETLEHEM
29. des RA
30. des KIPLINGS BARNDOMSMYTE
31. des MYTISK TID

Mytekalender spesial
HVA ER MYTER?
SKJÆRTORSDAG: DETTE ER MITT BLOD
-
LANGFREDAG: LIDELSEN
PÅSKEHAREN
1. PÅSKEDAG: OPPSTANDELSENS MORGEN
PINSE
FREDAG DEN 13.
OM JANUAR
OM FEBRUAR
OM MARS
OM APRIL
OM MAI
OM JUNI
OM JULI
OM AUGUST
OM SEPTEMBER
OM OKTOBER
OM NOVEMBER
OM DESEMBER
HIMMELREISER
HUNDEDAGENE
SOMMERTID / VINTERTID
SOLFORMØRKELSE
FASTELAVN
.
.
SKUDDÅRSEKSTRA: EROS OG PSYKE
JOHANNESEVANGELIET
Om hvem Johannes kan ha vært og Johannesevangeliets egenart: Logos, synderinnen, lys og mørke og Lasarus oppstandelse.
Om den HISTORISKE Johannes, forfatteren av det fjerde evangelium, vet man ingenting annet enn det man kan gjette seg til fra teksten. Men den MYTISKE Johannes evangelisten er identisk med APOSTELEN Johannes, som er skytshelgen for teologer, forfattere og bokhandlere. Han var fisker fra Betsaida ved Genesaretsjøen, og først disippel av DØPEREN Johannes. Helt til nylig så også kirken han som skrev ”Johannes’ Åpenbaring” som samme person. Hevet over all denne tvil er bare evangeliet selv.

Johannes’ minnedag er 27. desember. I vest avbildes han som ung, i øst som olding. Hans symbol i kunsten er en ørn. Han blir også gjerne vist med et beger og en slange. Det har å gjøre med en legende som forteller at han ble gitt forgiftet vin av en Diana-prest, men Johannes velsignet vinen, hvorpå giften kom ut i form av en slange, og da kunne han drikke den.

I begynnelsen var Ordet.
Ordet var hos Gud,
og Ordet var Gud.

Han var i begynnelsen hos Gud.

Alt er blitt til ved ham,
uten ham er ikke noe blitt til.

Det som ble til
i ham, var liv,
og livet var menneskenes lys.

Lyset skinner i mørket,
og mørket har ikke overvunnet det.

LOGOS er oversatt med Ordet, men betyr også tanke, mening, verdensfornuft, innsikt. Umiddelbart vanskelig å fatte, men så er det da også å bli invitert inn i mystikken, dette. I dette evangeliet er ingen lignelser eller bønner, men dialoger og beskrivelser av synden og frelsen. Johannes snakker ikke om Guds rike bortsett fra en gang, men desto mer om evig liv, veien, sannheten og livets vann. Det fortelles mer fra Jerusalem og mindre fra landsbygda enn i de andre evangeliene, miraklene er heftigere, her er intensitet og inderlighet. Det begynner i Kana i Galilea, der Jesus gjør vann til vin. Dernest følger tempelrensingen. Her kommer han med sitt troskonsentrat Guds kjærlighet til verden har gjort at han har sendt sin eneste sønn for å gi oss en ny mulighet til å tro på ham og få evig liv. Lyset er kommet til verden, men den som gjør det onde, elsker mørket og vil ikke komme tilbake til lyset, for at hans gjerninger ikke skal bli avslørt. Men den som følger sannheten, kommer til lyset, for at det skal bli klart at hans gjerninger er gjort i Gud.

Dette er ikke ”Jødenes konge”, men verdensfrelseren! Jesu universelle side kommer eksplisitt frem: Dialogen med den samaritanske kvinnen fins bare i dette evangeliet. Jesus sitter ved Jakobs brønn i Sykar. Han ber henne om å få drikke, og hun spør hvordan han som jøde kan be en samaritaner om noe slikt.

Samaritanene oppsto som folkegruppe etter assyrernes erobring av Israel på 700-tallet f.Kr., og holdt seg med en særegen religionsblanding. Etter jødenes fangenskap i Babylon opppsto et fiendskap mellom de to folkegruppene. Det fins fremdeles en rest samaritanere i Palestina, det var 604 igjen av dem ved siste telling, halvparten bor sør for Tel Aviv, de øvrige 300 på fjellet Garizim ved Nablus, det bibelske Sikem, der de hadde sitt tempel.

Samaritanerkvinnen sier til Jesus at hennes forfedre har tilbedt Herren på dette hellige fjellet, mens jødene sier man skal tilbe Gud i Jerusalem, og Jesus svarer at det kommer en tid da man ikke skal tilbe på noen av stedene, men i ånd og sannhet.

I åttende kapittel kommer nok en betydningsfull overskridelse i fortellingen om synderinnen. Noen av Jesu politiske fiender har grepet en kvinne i ekteskapsbrudd, henviser til Moseloven som sier at slike kvinner skal steines, og spør ham, for å sette ham på prøve, hva han mener om saken. Da svarer han sitt berømte: ”Den av dere som er uten synd, kan kaste den første steinen på henne.” Anklagerne går da bort, og han sier vennlig til henne at han ikke fordømmer henne.

I Johannes’ kapittel 11 kommer høydepunktet i Jesu mirakler: Her vekker han opp en død mann (mytekalenderen 17. desember). Mange begynner etter dette å tro på Jesus, men rykter fører til at rådet kalles sammen og pønsket på å aksjonere mot helbrederen. Oppvekkingen av Lasarus er altså det utløsende for domfellelsen og henrettelsen her, i de andre evangeliene er det utdrivelsen av pengehandlerne fra tempelet. Resten står i påskens tegn. Jesus dør samme ettermiddag som lammene slaktes. To ganger har Johannes latt døperen peke på frelseren og si: ”Se der er Guds lam, som bærer all verdens synd”. Jesus gjenoppstår og Thomas er ikke tilstede da Jesus kommer, og ber om å få stikke hånden inn i siden hans for å se om han er virkelig, og Jesus lar ham. Forfatteren beskriver dramatiske høydepunkter sanselig: Lasarus’ lik lukter og Tomas stikker hånden sin inn mellom frelserens ribben! Men først og fremst fortelles det om det guddommelige menneske. Jesus er i besittelse av lysende kunnskap. Guddomsglansen lyser av hans gjerninger.

Det er vanskelig å vite hva som var mest oppsiktsvekkende – at Jesus gjorde vann til vin og vekket til live en død mann eller at han snakket med samaritanere og var vennlig mot en prostituert. Evangelistens mål var å vise verden at her var frelseren for alle mennesker. Og det klarte han.
Facebook (med bilder)
LastUpdated:20161231

Copyright: Terje©Nordby, All Rights Reserved.
Vevmester: chris@dankel.no