Mytekalenderen        Mytekalenderen på din mobiltelefon  |  mytekalender.com  |  Mytekalenderen på Facebook  |  Antonio Vivaldi: Allegro fra fagott-konsert i e-moll  |  Logg inn
        Søk kun titler:
1. des POSEIDON
2. des OPPVÅKNINGENS HELLIGE TRE
3. des ROBERT LOUIS STEVENSON
4. des ATHENE
5. des SCHOLEM OG KABBALA
6. des ST. NIKOLAS – EN HELGENS VEKST OG FALL
7. des DEMETER OG HENNES GUDDOMMELIGE SORG
8. des MARIA HIMMELDRONNING
9. des JOHN MILTON OG DET TAPTE PARADIS
10. des NOBEL
11. des HALLELUJA
12. des JULESTJERNENS DAG
13. des LUCIA
14. des NOSTRADAMUS
15. des STILLHET, MUSIKK OG SITTING BULL
16. des LAS POSADAS
17. des LASARUS
18. des VÅR FRUE AV ENSOMHETEN
19. des ROBINSON CRUSOE
20. des SATURNALIA – TIL MINNE OM GULLALDEREN
21. des TOMASEVANGELIET
22. des SOLVERVSMYTER
23. des CHARLES DICKENS’ JULEEVANGELIUM
24. des JULAFTEN
25. des BAK JULEEVANGELIET
26. des STEFANUS – DEN FØRSTE MARTYR
27. des JOHANNESEVANGELIET
28. des DE USKYLDIGE BARN I BETLEHEM
29. des RA
30. des KIPLINGS BARNDOMSMYTE
31. des MYTISK TID

Mytekalender spesial
HVA ER MYTER?
SKJÆRTORSDAG: DETTE ER MITT BLOD
-
LANGFREDAG: LIDELSEN
PÅSKEHAREN
1. PÅSKEDAG: OPPSTANDELSENS MORGEN
PINSE
FREDAG DEN 13.
OM JANUAR
OM FEBRUAR
OM MARS
OM APRIL
OM MAI
OM JUNI
OM JULI
OM AUGUST
OM SEPTEMBER
OM OKTOBER
OM NOVEMBER
OM DESEMBER
HIMMELREISER
HUNDEDAGENE
SOMMERTID / VINTERTID
SOLFORMØRKELSE
FASTELAVN
.
.
SKUDDÅRSEKSTRA: EROS OG PSYKE
JOHN MILTON OG DET TAPTE PARADIS
Miltons Demoner verket om ondskapens opprinnelse og egenart. Kunsten å forholde seg til djevelen.
Om Adams fall og slektens første opprør,
den bitre frukt av det forbudne tre,
som brakte død og smerte inn i verden
og drev oss ut av Paradisets have

Slik begynner John Miltons Det tapte paradis (gjendiktning: Arthur O Sandved). Programerklæringen er storslagen og ambisiøs: Her kommer Verket om Syndefallet!

Dikteren ble født i London 9. desember 1608. Han leste kirkehistorie og klassisk litteratur og skrev dikt om Kristi seier julemorgen og sorgen over en død venn som druknet i Irskesjøen. Oliver Cromwell hadde gjort England til en puritansk republikk. Parlamentet og hæren fikk samarbeidsproblemer som Cromwell løste ved å ta diktatorisk makt. Milton støttet republikken, og i 1649, året da kongen ble halshogd, ble dikteren utnevnt til minister med særlig plikt til å ta seg av utenrikskorrespondansen. Kort etter ble han blind, men fortsatte skrivingen via en sekretær. Etter restaurasjonen (gjeninnføringen av monarkiet), ble Milton idømt straff for sin støtte til Cromwells republikk.

Men det var under Cromwellregjeringens tjener Milton hadde komponert ”Paradise Lost”. Forfatteren ber ”den samme ånd som inspirerte Moses” om å bistå ham i å ”øve slikt som ingen før har diktet om på prosa eller vers”. Hvorfor og hvordan kom og kommer ondskapen inn i verden? Poeten og mystikeren William Blake (1757-1827) skrev at Milton sto på Satans side da han skildret dennes opprør mot himmelherskeren! Vel, ved å støtte Cromwell, støttet i hvert fall Milton selv et opprør, som hevdet protestantismen og renessanseidealene fornuft og frihet det er mennesket selv som er ansvarlig. Milton skriver om ytringsfriheten: ”Den som dreper et menneske, tar livet av et fornuftig vesen, men den som dreper en god bok, tar livet av fornuften selv.”

Helvete er et sted i mørket. Her ligger Satan i ildsjøen slått men ikke underkuet, med skjold på ryggen og et spyd større enn en norsk gran (!). Han kommer til seg selv og vekker opp sine følgesvenner en etter en. Milton beskriver i detalj Satans nærmeste, så her er en anledning til å bli kjent med dem.

MOLOK kalles i Første kongebok ”Ammonittenes styggedom”. Ammonittene, en stamme i Øst-Jordanlandet, innvandret samtidig med hebreerne og grunnla et kongedømme med hovedstad i Ammon (dagens Amman). Molok er deres nasjonalgud. Jeremias lar Herren tordne:

”De har stilt opp sine avskyelige gudebilder i huset som bærer mitt navn, og således gjort det urent. De har bygd offerstedet Tofet i Ben-Hinnom-dalen, hvor de brenner sine sønner og døtre i ilden.”

Det ble trolig foretatt barneofringer her rundt 700 år f.Kr. Molok hadde form av en bronsestatue med oksehode. Statuen var hul, inni brant en ild som farget den rød. Barna ble plassert på dens hender og ved hjelp av et mekanisk system ført opp til munnen for å gi illusjon av at Molok åt dem. Så ble de fortært av flammene. Ofrene ble foretatt for å styrke solgudens stråler, og tilskuerne danset og spilte tamburin og fløyte for å overdøve skrikene. Skildringen kan være farget av viljen til å gjøre Molokdyrkerne mer grusomme enn de var, men barneofringer i tidlig utviklede jordbrukssamfunn er ikke uvanlig. Tredje Mosebok:

Om noen av Israels barn eller noen av de fremmede som bor i Israel, gir noen av sine barn fra seg til Molok, skal han dø. Folket i landet skal steine ham.

Herren raser så sterkt mot Molok at det kan se ut at han også kan ha blitt dyrket av israelerne selv. Med dette som bakgrunn blir Miltons beskrivelse full av mening:

”Først kom den redselsfulle konge, Molok,
Med menneskelig offerblod bestenket
Og mødres tårer, selv om barnas skrik
ble kvalt av trommers og cymbalers klang”

”Dernest kom Kamosj, Moabs styggedom.”

MOAB: En mytisk slektning av Abraham. Moabittene var også en konkurrerende stamme. Moabitterkongen rev seg løs fra Israel, som satte i gang straffeekspedisjoner. Han måtte til slutt gi tapt. Moabitterkongen forstår at han ikke klarer å bryte gjennom fiendelinjene. Om den dramatiske slutten står det i Annen kongebok:

”Da tok han sin førstefødte sønn, som skulle bli konge etter ham, og ofret ham som brennoffer på bymuren. Da kom det stor vrede over Israel. Og de brøt opp derfra og vendte tilbake til sitt land.”

Israelittenes ”vrede”, moralsk opprørthet over barneofringen, gjør at de snur. Det var Kamosj kongens sønn ble ofret til, en gud som i likhet med Molok hadde innflytelse i Israel. Kong Salomo, påvirket av utenlandske hustruer, bygde en offerhaug for ham.

ASJTEROT er en kvinnelig styggedom. Jeremias lar avgudsdyrkerne si:

”Vi vil brenne røkelse for Himmeldronningen og utøse drikkoffer for henne, slik som vi har gjort, vi og våre fedre, våre konger og våre høvdinger, i Judas byer og på Jerusalems gater.”

Milton kaller henne Asjtarot. I nye norske bibler heter hun Asjera. Hun kan også figurere som Ashtoreth eller Asherat. Som om dette ikke skulle være nok, er det ugarittiske navnet Rabat ΄Athirat Yam – Store Frue hun som betrår havene. Dette er den kanaanittiske Allmoder, fruktbarhetsgudinne for mennesker, dyr og korn – knyttet til visdom. I Egypt står hun på en løve og holder en slange og en lotus. Hun hadde sitt eget hellige tre ved Jerusalemtempelet. Hun har sin opprinnelse i Sumer og er avbildet i mange varianter av leire. Det er funnet tusenvis av disse i Palestina. Hun er gjerne avbildet som en torso med brystene i hendene. Hun er kjent i det sørlige Arabia som Skilpaddedamen. I Sinai har hun løvehode og er også kalt Slangedamen. Et annet navn er Rabat Chawat Elat ”Store Frue Eva Gudinnen”. Heisann! Dette betyr at den bibelske Eva er en av formene for slangegudinnen!

Begynner vi med Miltons veiledning å grave i avgudenes historie, finner vi at heltene er infisert av skurkene og omvendt. Skillet som med jernhånd er innført mellom det onde og det gode, er et mytehistorisk falsum. Forestillingen om at alt er enkelt er det paradiset som virkelig er gått tapt. Og kan aldri vinnes tilbake.
Facebook (med bilder)
LastUpdated:20161231

Copyright: Terje©Nordby, All Rights Reserved.
Vevmester: chris@dankel.no