Mytekalenderen        Mytekalenderen på din mobiltelefon  |  mytekalender.com  |  Mytekalenderen på Facebook  |  Antonio Vivaldi: Allegro fra fagott-konsert i e-moll  |  Logg inn
        Søk kun titler:
1. des POSEIDON
2. des OPPVÅKNINGENS HELLIGE TRE
3. des ROBERT LOUIS STEVENSON
4. des ATHENE
5. des SCHOLEM OG KABBALA
6. des ST. NIKOLAS – EN HELGENS VEKST OG FALL
7. des DEMETER OG HENNES GUDDOMMELIGE SORG
8. des MARIA HIMMELDRONNING
9. des JOHN MILTON OG DET TAPTE PARADIS
10. des NOBEL
11. des HALLELUJA
12. des JULESTJERNENS DAG
13. des LUCIA
14. des NOSTRADAMUS
15. des STILLHET, MUSIKK OG SITTING BULL
16. des LAS POSADAS
17. des LASARUS
18. des VÅR FRUE AV ENSOMHETEN
19. des ROBINSON CRUSOE
20. des SATURNALIA – TIL MINNE OM GULLALDEREN
21. des TOMASEVANGELIET
22. des SOLVERVSMYTER
23. des CHARLES DICKENS’ JULEEVANGELIUM
24. des JULAFTEN
25. des BAK JULEEVANGELIET
26. des STEFANUS – DEN FØRSTE MARTYR
27. des JOHANNESEVANGELIET
28. des DE USKYLDIGE BARN I BETLEHEM
29. des RA
30. des KIPLINGS BARNDOMSMYTE
31. des MYTISK TID

Mytekalender spesial
HVA ER MYTER?
SKJÆRTORSDAG: DETTE ER MITT BLOD
-
LANGFREDAG: LIDELSEN
PÅSKEHAREN
1. PÅSKEDAG: OPPSTANDELSENS MORGEN
PINSE
FREDAG DEN 13.
OM JANUAR
OM FEBRUAR
OM MARS
OM APRIL
OM MAI
OM JUNI
OM JULI
OM AUGUST
OM SEPTEMBER
OM OKTOBER
OM NOVEMBER
OM DESEMBER
HIMMELREISER
HUNDEDAGENE
SOMMERTID / VINTERTID
SOLFORMØRKELSE
FASTELAVN
.
.
SKUDDÅRSEKSTRA: EROS OG PSYKE
OPPVÅKNINGENS HELLIGE TRE
Trær i mytologien. Grunnfortellingen om Buddhas oppvåkning.
Da Jesus gjorde sitt seiersinntog i Jerusalem ridende på et esel, hilste folk ham med palmegrener, trolig blad av fønikspalmen. Den bærer dadler og er blitt Israels nasjonalsymbol. Atskillige trær står og pynter opp det bibelske landskap. Mandeltreet, det første frukttreet i hvit og rosa blomstring om våren, nevnes mange ganger. Fikentreet forekommer hyppig i Jesu lignelser. I olje fra oliventreet salves hellige menn. Som tømmer til Salomos tempel brukes sedertre fra Libanon. I hagen som Gud Herren plantet i Eden var det to helt spesielle trær: Kunnskapens tre og livets tre. Det var uttrykkelig forbudt for mennesket å ete av treet som inneholdt kunnskapen om godt og vondt. Men slangen, visdommens dyr, fristet Eva som fristet mannen, og de åt og ble drevet ut. Om mennesket spiser av livets tre, kommer det til å leve evig, derfor blir inngangen til hagen sperret av kjeruber med flammesverd. Senere ble plankene som utgjorde Kristi kors de helligste av trestykker.

Treet, som har røtter i jorden men strekker grenene mot himmelen, har både nytteverdi og symbolverdi for mennesket. I Kina og Japan ble ferskentreet tilbedt. I antikkens mysteriekult ble et pinjetre båret i prosesjon som symbol på guden Attis, for han døde under et slikt tre. I gresk religion er en ”dryade” et overnaturlig vesen som bor i treet og lever og dør med det. Eiketreet ble viet Zevs. Yggdrasil er det eviggrønne verdenstreet i Norden. De nordamerikanske dakotaindianerne mente at den første mann og den første kvinne var to trær som fikk røttene gnagd over av slanger og slik ble i stand til å bevege seg. I noen religioner er treet verdensaksen som kosmos ordner seg rundt. I islamsk tradisjon finnes et verdenstre der alle menneskers navn står skrevet på løvet. De bladene som Allah lar falle, samler dødsengelen opp. Deretter fører den menneskene som skal dø, bort fra jorden.

Verdens helligste eksisterende tre, og det eldste, sies å være plantet i år 282 f.Kr., som en avlegger av selve bodhitreet som Buddha satt under da han oppnådde full opplysning. Man kan se det med egne øyne i Bodh Gaya i India, målet for enorme mengder pilegrimsbesøkende, spesielt i dag, 2. desember, for dette er Bodh Gaya-dagen for tibetanske buddhister som kommer dit og feirer Buddha med bønner, sanger og flagg.


Prins Gautama Siddharta vokser opp i luksus. Det blir forsøkt å ordne det slik at han ikke ser noe av denne verdens elendighet, men det viser seg umulig.

Siddharta var vakker og best i alt på skolen og han hadde medfølelse med alt liv. Han ble gift med Yasodhara. Da han var 29 år gammel, ble hun gravid. En tjener tok ham med på en kjøretur, og da forsto han at lidelsen fantes, og at et liv som asket var eneste løsning. Han forlot øyeblikkelig palasset uten engang å ha sett sin nyfødte sønns ansikt.

Han begynte å leve som asket, etter hvert med ekstreme selvpinsler. Han spiste nesten ikke, pustet minst mulig, oppholdt seg i stekende sol om sommeren og isvann om vinteren, kledde seg i filler og søkte seg til gravlunder om natten. Fra å ha vært vakker begynte han å ligne et lik. Men askesen brakte ham ikke det han søkte.

Da godseierdatteren Sujata oppdaget ham, så hun at han lyste som en gud. Hun ga ham en bolle med ris og trakk seg unna. Siddharta tok bollen, badet i elven, spiste grøten, satte bollen i vannet og ba om et tegn for å få vite om dette var tidspunktet for oppvåkningen. Bollen fløt oppover. Om kvelden satte han seg under bodhitreet, i Bodh Gaya, vendte seg mot øst og begynte å meditere. Han motsto angrep fra demonen Mara, erotiske fristelser, en hær av uhyrer, kom i transe og husket alle sine tidligere liv. Sinnet hans ble renset, og han innså at denne verden ikke lenger hadde betydning. Han følte med alle levende vesener. I en uke ble han Mesteren ble sittende under treet og gledet seg over sinnets frigjøring. Den første natten som våken gjennomgikk han ”den gjensidig betingede tilblivelse” for seg selv:

Slik oppstår sorg og smerte: Uvitenhet former forestillinger, forestillingene former bevisstheten, bevisstheten former oppfatningen av en indre og en ytre verden, oppfatningen av en indre og en ytre verden former sanseprosessen, sanseprosessen former følelsene, følelsene former lengsler, lengsler former involveringer, involveringer former skapende prosesser, skapende prosesser fører til at noe blir til, at noe blir til, fører til at det igjen går til grunne, og dette skaper sorg og smerte.

Transen varte i syv dager, og han kom ut av den som en Buddha idet solen sto opp og fullmånen gikk ned.

Hva var det for slags visdom Buddha våknet opp til?

Buddha sa: Kunnskap er som en flåte: Når du har krysset elven og nådd ditt mål, lar du den drive med strømmen. Folk må finne frem til sannheten gjennom egen erfaring.

Livet er lidelse, og lidelsen oppstår fordi levende vesener tørster etter å tilfredsstille behov. Verken mennesket eller andre vesener har noen kjerne man kan kalle et selv eller et jeg. Om man plukker hvilken som helst organisme fra hverandre, finner man ingen kjerne. Ved å forstå dette, vil munken gradvis begynne å frigjøre seg fra verden. Han vil legge tørst og begjær bak seg og oppnå frihet.

En nødvendig del av veien er fullstendig oppmerksomhet, noe som kan oppnås gjennom meditasjon. Men hva skal vi ”våkne opp” til? Kanskje blant annet å innse at ikke bare bodhitreet, kunnskapens tre, Zevs’ eiketre og det muslimske verdenstreet – men at alle trær i bunn og grunn er hellige.
Facebook (med bilder)
LastUpdated:20161231

Copyright: Terje©Nordby, All Rights Reserved.
Vevmester: chris@dankel.no