Mytekalenderen        Mytekalenderen på din mobiltelefon  |  mytekalender.com  |  Mytekalenderen på Facebook  |  Antonio Vivaldi: Allegro fra fagott-konsert i e-moll  |  Logg inn
        Søk kun titler:
1. okt ANNIE BESANT – RADIKAL SOSIALIST OG HENGIVEN MYSTIKER
2. okt KONG RICHARD III’S LIV OG DØD
3. okt KJØNNSMAKT OG PARDANS I BYSTATEN ATHEN
4. okt FRANS AV ASSISI
5. okt DIDEROT – OPPLYSNINGENS HELT
6. okt MISTELTEINEN OG BALDERS DØD
7. okt VÅR FRUE AV ROSENKRANSEN
8. okt DØDEN I VENEDIG
9. okt LEIF ERIKSON DAY
10. okt NANSEN – HELTEDYRKELSE UTEN IRONI
11. okt ONDSKAPENS KJØTT OG BLOD HOS FRANÇOIS MAURIAC
12. okt VENEZUELAS NASJONALGUDINNE
13. okt LIVSKILDE OG HELLIG GRAL
14. okt EICHMANN I JERUSALEM (HANNA ARENDT)
15. okt TERESA AV ÁVILA
16. okt BILDET AV DORIAN GRAY
17. okt EN HANDELSREISENDES DØD
18. okt EVANGELISTEN LUKAS
19. okt PROFETEN JOEL OG DEN APOKALYPTISKE MIKROBE
20. okt RIMBAUD OG DET HELLIGE UKJENTE
21. okt GUDRUN, URSULA OG HUNERNE
22. okt IRONI I DET GAMLE TESTAMENTET
23. okt I SKORPIONENS TEGN
24. okt LILIT SOM FORSVANT TIL DEMONENE
25. okt BRODERKJÆRLIGHETENS MYTER
26. okt MEGET MØRK OG MED STORE ØYNE
27. okt UIDENTIFISERBARE FLYGENDE OBJEKTER
28. okt VARULVENS HEMMELIGHET
29. okt HIAWATHA I TRE VERSJONER
30. okt DJEVELEN OG DETROIT CITY
31. okt HALLOWEEN

Mytekalender spesial
HVA ER MYTER?
SKJÆRTORSDAG: DETTE ER MITT BLOD
-
LANGFREDAG: LIDELSEN
PÅSKEHAREN
1. PÅSKEDAG: OPPSTANDELSENS MORGEN
PINSE
FREDAG DEN 13.
OM JANUAR
OM FEBRUAR
OM MARS
OM APRIL
OM MAI
OM JUNI
OM JULI
OM AUGUST
OM SEPTEMBER
OM OKTOBER
OM NOVEMBER
OM DESEMBER
HIMMELREISER
HUNDEDAGENE
SOMMERTID / VINTERTID
SOLFORMØRKELSE
FASTELAVN
.
.
SKUDDÅRSEKSTRA: EROS OG PSYKE
HIAWATHA I TRE VERSJONER
Legenden om den himmelsendte fredsstiftter Hiawatha som samlet de fem stammene. Andre Hiawathalegender.
Hiawatha betyr profet eller lærer og navnet stammer fra forbundet av indianernasjoner som ble kalt irokesere. Hele tre forskjellige Hiawathaer kan oppspores

Noen knytter den irokesiske festen for de døde holdt hvert tolvte år til 29. oktober. Slektningenes ånder ble æret med en stor grav dekket av beverhuder. Irokeser betyr ”skikkelig huggorm”. Selv kalte de seg ho-de-no-sau-nee – Langhusets folk – etter boformen flere familier bodde sammen i bardekkede langhus. De holdt til ved Lake Ontario, den østligste av Nord-Amerikas store sjøer, mellom provinsen Ontario i Canada og delstaten New York i USA. Eldste kvinne var overhode og representerte langhuset utad. Flere langhus med felles stammor dannet en klan med langhusmatronenes råd som lederskap. Klanen ble også representert av minst én mannlig fredshøvding, også de pekt ut av kvinner. Klanene hadde dyrenavn som ”hjort” eller ”bever”, og en tegning av dyret prydet langhusets forside. Forbundsrådet besto av femti medlemmer. En av plassene sto alltid tom, den var beregnet på Hiawatha, som ifølge tradisjonen stiftet irokeserforbundet på slutten av 1500-tallet. Dette er irokesermyten om Hiawatha:

Den Store Himlenes Forsvarer bestemte seg for å leve som menneske. Han ville være mann og hete Hiawatha og lot seg føde inn i onondagastammen, der han fant en vakker hustru som fødte ham en datter. Han oppmuntret til fred og vennskap, og under hans ledelse ble onondagaene mektige. Han padlet i en skinnende hvit kano av bjørkebark, den fløt både over vann og land. Han ga gode råd i tråd med forfedrenes ånder. Fra landet bortenfor de store sjøene i nord kom nye stammer mennesker som levde av å plyndre de som plantet og røve fruktene av deres arbeid. De spiste kjøttet rått og drepte uten samvittighet. Hiawatha ba alle samle seg. De fem stammene møttes ved bredden av en sjø. Men hvor ble det av Hiawatha? De ventet to dager, tre, diskuterte grunnen til at de fremmede var kommet til traktene deres og ga hverandre skylden. Den fjerde dagen kom en hvit kano glidende. Hiawatha ba dem alle samle seg ved rådsilden og talte.

”Mine barn – krig, frykt og splittelse har brakt dere hit. Dere må gå sammen igjen og handle som om dere var én. For ingen kan stå alene mot dem som kommer som vinterstormer og sprer død. Mine barn, glem aldri at dere er brødre. Den enes undergang er alles undergang. Dere må ha én ild, én pipe og én stridsøks.”

Hiawatha ga tegn til at stammene skulle forene sin ild med rådsbålet og strødde hellig tobakk på glødende trekull. Han hyllet Odondagas mektige krigere og sammenlignet stammen med et furutre med røttene så dypt i jorden at det motstår stormer, odondagaene skulle være beskyttere. Oneidastammen kjent for sin klokskap skulle fungere som stammenes rådgivere, seneca som stammenes talerør, de padlesterke cayugaene skulle vokte elvene, og mohawkene som dyrket korn og bønner sørge for næringen. Og de fem stammene skulle bli som fingrene til hånden på en kriger som griper om stridsøksen. Dernest ba Hiawatha hver stamme gå for seg selv og bestemme om de ville følge rådet. Morgenen etter kom alle sammen og lovet hverandre troskap. Slik ble det mektige forbundet av fem nasjoner født. De eldste ba Hiawatha å være øverste høvding, men han sa han snart ville forlate dem, og rådet dem til å velge de mest forstandige kvinnene til klanmødre og fredsstiftere. Straks hørte alle lyd av raslende løv og sang fra mange fugler. Hiawatha padlet bort i sin kano, gled fra vannspeilet og opp i luften, høyere og høyere til han ble borte.

Noen hevder at irokesernes rådstradisjoner var en modell for den amerikanske konstitusjonen. Thomas Jefferson, som hadde hovedansvaret for utformingen av De forente staters uavhengighetserklæring og senere ble landets første utenriksminister, hadde studert irokesernes lover. Senere ble deres fredslegender og kvinnestyrte samfunn brukt for hva det var verdt av politiske idealister som romantiserte de edle og de ville.

Hiawatha nummer to er en nokså ukomplisert rampegutt, god på bunnen, i en Disney-tegneserie. Nummer tre er skapt av forfatteren Henry Wadsworth Longfellow i 1855. Med sin ”Sangen om Hiawatha” ville han gi Amerikas korte historie en mytologi på hjemlig grunn a la Finlands Kalevala. Han blandet forskjellige legendestoff sammen omkring irokesernes store sagnhelt.

Hiawathas mormor bodde på månen, ble kastet ned på jorden og fødte Wenonah. Vestavinden fikk sønnen Hiawatha med henne, men forlot henne, og dermed døde hun av sorg og Hiawatha ble oppdradd av bestemoren. Han ble så rask til å skyte at når han sendte ti piler i været, var den tiende på vei opp før den første var på vei ned igjen. Når han bar sine hjorteskinnshansker med trolldomsmakt, kunne han knuse fjell til sand.
Hiawatha bestemte seg for å fange kjempefisken MisheNahma, men den svelget både ham og båten hans. Men han hamret så hardt løs på fiskens hjerte at han drev i land, men var fortsatt innestengt. Da hakket måker hull mellom ribbeina på den døde fisken, og Hiawatha slapp ut. Etter dette skulle Hiawatha gjøre det av med en ond trollmann, men pilene bet ikke på ham. Da fikk han råd av en klok hakkespett om å sikte på roten av hans svarte hårlokk. Da lyktes han med å drepe ham og forsynte seg av trollmannens skatter. Han møtte den vakre piken Minnehaha, Leende vann. De giftet seg, men stammen ble rammet av hungersnød, og hun døde. Da kom den hvite mann til Amerika. Hiawatha tok pent imot de nye innvandrerne, bød dem fredspipen og hørte en prest fortelle om Jesus. Nå ble hans liv fullbrakt. Han satte seg i kanoen sin og bega seg til de salige øyer, der han ventet å få treffe sin elskede igjen.

Longfellow gjorde nok så godt han kunne, men ville forene indianer og hvit med et bånd som ikke lot seg knytte, ikke i virkeligheten, heller ikke som lim i en legende. Et annet mulig bånd kunne ha vært at Hiawatha lærte irokeserne demokrati, som igjen lærte det videre til Thomas Jefferson, som oppfant Amerikas forente stater.
LastUpdated:20121214

Copyright: Terje©Nordby, All Rights Reserved.
Vevmester: chris@dankel.no