Mytekalenderen        Mytekalenderen på din mobiltelefon  |  mytekalender.com  |  Mytekalenderen på Facebook  |  Antonio Vivaldi: Allegro fra fagott-konsert i e-moll  |  Logg inn
        Søk kun titler:
1. okt ANNIE BESANT – RADIKAL SOSIALIST OG HENGIVEN MYSTIKER
2. okt KONG RICHARD III’S LIV OG DØD
3. okt KJØNNSMAKT OG PARDANS I BYSTATEN ATHEN
4. okt FRANS AV ASSISI
5. okt DIDEROT – OPPLYSNINGENS HELT
6. okt MISTELTEINEN OG BALDERS DØD
7. okt VÅR FRUE AV ROSENKRANSEN
8. okt DØDEN I VENEDIG
9. okt LEIF ERIKSON DAY
10. okt NANSEN – HELTEDYRKELSE UTEN IRONI
11. okt ONDSKAPENS KJØTT OG BLOD HOS FRANÇOIS MAURIAC
12. okt VENEZUELAS NASJONALGUDINNE
13. okt LIVSKILDE OG HELLIG GRAL
14. okt EICHMANN I JERUSALEM (HANNA ARENDT)
15. okt TERESA AV ÁVILA
16. okt BILDET AV DORIAN GRAY
17. okt EN HANDELSREISENDES DØD
18. okt EVANGELISTEN LUKAS
19. okt PROFETEN JOEL OG DEN APOKALYPTISKE MIKROBE
20. okt RIMBAUD OG DET HELLIGE UKJENTE
21. okt GUDRUN, URSULA OG HUNERNE
22. okt IRONI I DET GAMLE TESTAMENTET
23. okt I SKORPIONENS TEGN
24. okt LILIT SOM FORSVANT TIL DEMONENE
25. okt BRODERKJÆRLIGHETENS MYTER
26. okt MEGET MØRK OG MED STORE ØYNE
27. okt UIDENTIFISERBARE FLYGENDE OBJEKTER
28. okt VARULVENS HEMMELIGHET
29. okt HIAWATHA I TRE VERSJONER
30. okt DJEVELEN OG DETROIT CITY
31. okt HALLOWEEN

Mytekalender spesial
HVA ER MYTER?
SKJÆRTORSDAG: DETTE ER MITT BLOD
-
LANGFREDAG: LIDELSEN
PÅSKEHAREN
1. PÅSKEDAG: OPPSTANDELSENS MORGEN
PINSE
FREDAG DEN 13.
OM JANUAR
OM FEBRUAR
OM MARS
OM APRIL
OM MAI
OM JUNI
OM JULI
OM AUGUST
OM SEPTEMBER
OM OKTOBER
OM NOVEMBER
OM DESEMBER
HIMMELREISER
HUNDEDAGENE
SOMMERTID / VINTERTID
SOLFORMØRKELSE
FASTELAVN
.
.
SKUDDÅRSEKSTRA: EROS OG PSYKE
LILIT SOM FORSVANT TIL DEMONENE
Om Lilit, som ifølge jødiske legender var Adams første kone, men så vanskelig at hun måtte jages bort, og så fikk Adam den snille Eva.
”Ville hunder og ørkendyr møtes,
raggete troll roper til hverandre.
Der slår Lilit seg også til ro
og finner et hvilested.”

står det i Jesajas 34. kapittel vers 14. Mer står det ikke om Lilit i Bibelen. 24. oktober var kjent som Lilits dag. Hvem er Lilit?

Den hebraiske Tanakh tilsvarer vårt Gamle testamente, men lesningsmåter og tolkningsvinkler er forskjellige. Jødene har også andre lovsamlinger og kommentarskrifter som blir oppfattet som mer eller mindre hellige tekster. Den største jødiske skriftsamling er Talmud, en omfattende samling av visdomsord, lignelser, legender, lover, forskrifter og rituelle regler. En tysk tolvbindsutgave oversatt på 1930-tallet, er på 9000 sider. Her finner vi litt av hvert, blant annet en langt mer detaljert versjon av fortellingen om skapelsen:

Da Gud bestemte seg for å skape verden, kom de tjueto bokstavene i alfabetet til ham hver av dem ønsket å være den første bokstaven i det første ordet Gud talte. Bokstaven Beth ble valgt, siden Gud først sa ”Baruch”, velsignelse, for han begynte sitt arbeid med velsignelse. Første dag skapte han himlene og jorden, lys og mørke, dag og natt. Han tok en sten og kastet den i den store avgrunnen, den ble jordens kjerne. Den andre dagen skapte Gud englene den tredje plantene, innbefattet Libanons mektige sedertrær, og også jern i jorden til økser for at de skulle kunne hugge ned sedrene så de ikke vokste seg altfor høye og hovmodige. Herren skapte Paradiset der Adam og Eva skulle bo, og som de rettferdige får nyte når de dør. Den fjerde dagen ble solen, månen og stjernene skapt. På den femte dagen ble vesnene i havet laget, deriblant Leviathan, det onde sjøuhyret, så vel som fuglene. Den sjette dagen skapte Gud dyrene, innbefattet kjempeoksen Behemoth. Denne dagen formet Gud også mennesket. Han hadde diskutert dette med englene, som ikke syntes det var noen god idé. Noen av dem motsatte seg tanken at Gud skulle skape et nytt tenkende vesen, og klaget. Gud gikk trett av deres hovmod, og da han pekte med sin finger på disse englene, ble de fortært av ild. Så beordret han engelen Gabriel til å bringe jord fra verdens fire hjørner, som råmateriale. Gabriel fant imidlertid at jorden ikke var villig til å avgi noe som helst, den visste nemlig at en dag ville menneskeheten ødelegge den og tilsøle dens skjønnhet. Da han hørte dette, skyflet Gud sammen jord selv og formet Adam, den første mannen.

Da Gud skapte mannens legeme, beredte han seg til å sette det sammen med sjelen, som hadde blitt skapt den første dagen. Igjen ble englene bekymret – fordi et annet vesen med sjel ville dukke opp. Samael, også kalt Satan, sa : ”Du skapte oss med ditt hellige nærvær, og nå vil du sette over oss noe laverestående gjort av skitt? Kaste bort en sjel på et stykke leire? Du vil skape et tenkende vesen av støv?”

Gud var trett av Samaels uopphørlige klage og hovmodige spørsmål. Han kastet Samael og de som fulgte ham, ut av himmelen og inn i helvete. Av støv samlet fra jordens fire hjørner skapte Gud Adam, og inn i hans nesebor blåste han livets ånde. Noen sier at Adam var som en tyve år gammel mann, andre at Adam så de mange dyrene på jorden og la merke til at de alle sammen var enten hanner eller hunner. Da skapte Gud først en kvinne som het Lilit ut av støv. Men Lilit satte seg selv over Adam, og kranglet om måten han ville elske på, med seg selv øverst. ”Hvem er du, som skulle være herre over meg? Vi er begge av støv!” sa hun, uttalte trylleformelen Sem Ham Forasj og forsvant i luften.

Gud sendte tre engler for å blidgjøre henne, men hun reiste langt bort for å bo blant demoner. Da bestemte Gud seg for å skape en god kvinne til ham, Eva. Adam hersket over alle vekstene og hanndyrene øst og nord i Edens Hage, mens Eva hersket over hunndyrene i syd og vest. Adam og Eva gikk rundt nakne, så nær som et bånd over skuldrene med Guds navn innrisset. Og de levde i fullkommen uskyld på denne tiden. Men Samael og Lilit var opptatt med å finne på noe som kunne ødelegge disse gode menneskene.

En versjon forteller at Gud gjorde Lilit av leire, som med Adam, men av en dårligere sort. En annen at hun sprang frem av bermen av vin av seg selv. I en tredje fortelling fins hun i to utgaver, Lilit den yngre er en vakker kvinne fra navlen og opp men nedentil av flammende ild. Denne Lilit ble hustru til Asmodeus, demonenes konge, og de fikk et barn som hersker over 80 000 demoner. Lilit den eldre har 480 horder med demoner under seg. På den store soningsdagen, Yom Kippur, går hun ut i ørkenen og kappskriker med Lilit den yngre.

I kunsten er Lillit fremstilt som en orm med kvinneansikt. Tanken går til syndefallet i originalfortellingen: Eva fristes av slangen, en av Moder Jords skikkelser, dyrket av de innfødte kanaaneere, kveilet rundt legeguden Asklepios’ stav i Hellas, visdommens dyr i Midtøsten. Slangen forteller kvinnen at det ikke er noe galt å spise av frukten på treet i hagen det vil tvert om åpne deres øyne. Gud oppdager det og straffer alle involverte. Lilit avbildes som slange.

I Salomos Ordspråk 8 snakker visdommen som en gudinne, og sier: ”Herren hadde meg i eie ved begynnelsen av sin vei, før sine gjerninger i fordums tid.” Hva menes med det? Er det en skjult ukjent gudinne som taler i Det gamle testamentet, Guds elskerinne før han skapte verden? Er demoniseringen av Lilit en parallell til mer kjente demoniseringer av ekskoner etter en skilsmisse?
Facebook (med bilder)
LastUpdated:20161028

Copyright: Terje©Nordby, All Rights Reserved.
Vevmester: chris@dankel.no