Mytekalenderen        Mytekalenderen på din mobiltelefon  |  mytekalender.com  |  Mytekalenderen på Facebook  |  Antonio Vivaldi: Allegro fra fagott-konsert i e-moll  |  Logg inn
        Søk kun titler:
1. jan BASILIOS (VASILIS)
2. jan OVID
3. jan GENEVIÈVE
4. jan SELENE
5. jan LA BEFANA
6. jan DE HELLIGE TRE KONGER
7. jan GALILEO GALILEI OG JUPITERS MÅNER
8. jan TORFINN EKSILHELGEN
9. jan MARCO POLOS FORUNDERLIGE REISE
10. jan SAINT GERAINT AV WALES
11. jan SOKAR – BESKYTTER AV DE DØDES ÅNDER
12. jan EN MIDTVINTERSNATTS DRØM
13. jan GURUER, BLOMSTER OG SVERD
14. jan SITA SYNGER BLUES
15. jan MARTIN LUTHER KING JR.
16. jan DON QUIJOTE - RIDDER AV DEN BEDRØVELIGE SKIKKELSE
17. jan DEN HELLIGE ANTONIUS
18. jan LYDEN AV ÉN KLAPPENDE HÅND
19. jan ABRAHAM
20. jan BESTEMOR BABA JAGA
21. jan DEN HELLIGE AGNES AV ROMA
22. jan VINCENT AV SARAGOSSA – MOTSTANDENS HELGEN
23. jan MUHAMMADS BRUDD MED TIDEN
24. jan EKEKO LYKKEBRINGEREN
25. jan PÅ VEIEN TIL DAMASKUS
26. jan EYSTEIN, ERKEBISKOP, KIRKEBYGGER OG FORFATTER AV OLAVSLEGENDEN
27. jan ISHTARS NEDSTIGNING TIL DØDSRIKET
28. jan Å FORSTÅ SEG HELT FREM TIL GUD
29. jan SWEDENBORG
30. jan GANDHI
31. jan HEKATE

Mytekalender spesial
HVA ER MYTER?
SKJÆRTORSDAG: DETTE ER MITT BLOD
-
LANGFREDAG: LIDELSEN
PÅSKEHAREN
1. PÅSKEDAG: OPPSTANDELSENS MORGEN
PINSE
FREDAG DEN 13.
OM JANUAR
OM FEBRUAR
OM MARS
OM APRIL
OM MAI
OM JUNI
OM JULI
OM AUGUST
OM SEPTEMBER
OM OKTOBER
OM NOVEMBER
OM DESEMBER
HIMMELREISER
HUNDEDAGENE
SOMMERTID / VINTERTID
SOLFORMØRKELSE
FASTELAVN
.
.
SKUDDÅRSEKSTRA: EROS OG PSYKE
SWEDENBORG
Den svenske mystikeren Emmanuel Swedenborgs visjoner og allegoriske teologi. Om mystikernes selvstendige veier til sannheten.
I 1759 var Emanuel Swedenborg til stede ved en middag i Göteborg, da han plutselig følte seg uvel. Han forklarte gjestene at han akkurat da ”så” en brann i Stockholm nært sitt eget hjem, og var redd hans manuskripter ville bli ødelagt. Det viste seg at brannen hadde forekommet og at Swedenborgs beskrivelse stemte i detalj med hva som faktisk hadde skjedd. Straks ble det kjent at det var han som hadde skrevet flere bestemte anonymt utgitte religiøse verker. Plutselig var han en berømt visjonær.

Mystikere hevder menneskets muligheter til direkte kontakt med tilværelsens guddommelige krefter. Derfor utgjør en mystiker ofte en trussel mot etablert kirke og presteskap, som da kan risikere å miste kontroll – eller sett fra de etablertes side, sjelene kan bli villedet fra den rette tro. Motsetningen mellom kristendommens hovedstrømning og dens villvekster er et gjennomgangstema i kirkens historie.

Den russiske forfatteren Helena Blavatsky (Mytekalender 30. juli) kan regnes som grunnlegger av teosofien, en blanding av buddhistiske, nyplatonske og kristne forestillinger om at Gud er nærværende i alt – og at målet for tilværelsen er enhetlig, kosmisk bevissthet. Det teosofiske selskap kom i stand i New York 1875. Swedenborg blir ofte nevnt sammen med dem, men opererte mer enn 100 år tidligere. Dessuten har swedenborgianerne, som de kalles i dag, sine egne kirkesamfunn.

Emanuel Swedenborg ble født 29. januar i 1688. Han ville bli naturvitenskapsmann. 28 år gammel ble han medhjelper for den kongelige ingeniør og maskinkonstruktør. Samtidig viste han interesse for kosmiske sammenhenger. I begynnelsen var punktet, tenkte Swedenborg. Et punkt har ingen utstrekning, det er derfor både et åndelig og et materielt fenomen. Åndelig er det vendt mot Gud, materielt mot den verden som oppsto da Gud satte punktet i bevegelse.

I forordet til verket med denne teorien, ”Naturens Opprinnelse,” forestiller Swedenborg seg at Adam før syndefallet rådet over et sanseapparat som sikret ham fullkommen viten om fortid, nåtid og fremtid. Et annet sted skriver han at det første menneskets intuitive allvitenhet kan gjenoppstå hos tenkere som forener erindring med fantasi. Og når den sanne tanke går opp for dem, merker de ”et levende lys, et lyn av bekreftelse og glede, likesom en hemmelig stråling som farer gjennom en helligdom i hjernen”. Og har sjelen én gang opplevd gleden over total viten, vil den siden alltid søke den igjen sammenlignet med denne vellyst er alle kroppslige nytelser for ingenting å regne.

En augustdag i 1736 så Swedenborg en brennende flamme og kjente seg døden nær, men tanken hans fikk samtidig en helt spesiell skarphet og klarhet. Flammen viste seg alltid senere hver gang han kjente seg i nærheten av en ny sannhet. I halvannet år fra høsten 1743 gjennomlever han en krise full av drømmer og syner. I april 1745 åpenbarer en menneskeskikkelse seg for ham og sier: ”Jeg er Gud, Herren, Skaperen og gjenløseren. Jeg har utvalgt deg til å tyde den hellige skrifts indre, åndelige mening, og jeg skal diktere deg hva du bør skrive.”

Slik ble Emanuel Swedenborg profet. Som en nordisk, kristen Muhammad skriver han ned åpenbaringene sine. ”Himmelske hemmeligheter” er en tolv binds kommentar til mosebøkene. Swedenborg fokuserer på troens mysterier. Herren har gjenopplivet kirken ved å åpenbare nye sannheter. Selv er han et redskap. Han skriver en forklaring til ”Johannes Åpenbaring,” med utgangspunkt i dette avsnittet:

”Da så jeg sju lysestaker av gull, og midt mellom lysestakene en som var lik en menneskesønn, kledd i fotsid kjortel og med et belte av gull om brystet. Hans hode og hår var hvitt som hvit ull eller som snø, og øynene som flammende ild føttene var som bronse glødet i en ovn, og røsten lød som bruset av veldige vannmasser. I sin høyre hånd holdt han sju stjerner, og fra hans munn gikk det ut et skarpt, tveegget sverd.”

Swedenborg resonnerer: Hvite og skinnende klær beskriver et høyt, åndelig nivå. Naken betyr uvitende, belte av gull rundt brystet evne til fullkommen kjærlighet, øyne som flammende ild utstråling. Det dramatiske bildet av en kvinne i kapittel 12, ”kledd i solen og med månen for sine føtter”, er symbol for den som har tilegnet seg den nye kjærlighetsmentaliteten. Hun må flykte ut i ørkenen, det vil si i uvitenhetens ødemark, noen få vil sørge for at den nye lære holdes i live. Swedenborg utviklet en ny teologi der det fremgår at de konvensjonelle kirker nå må vike for en kirke der mennesket er fritt til å åpne seg for sannheten.

Av ettertidens forfattere denne eiendommelige mannen har inspirert, kan nevnes Blake, Balzac, Baudelaire, Strindberg og Jung. Hvis vi et øyeblikk legger teologien til side, går det an å si, riktig nok grovt forenklet, at budskapet hans var: Du må selv finne sannheten, ingen annen kan gjøre det for deg.
Facebook (med bilder)
LastUpdated:20160213

Copyright: Terje©Nordby, All Rights Reserved.
Vevmester: chris@dankel.no