Mytekalenderen        Mytekalenderen på din mobiltelefon  |  mytekalender.com  |  Mytekalenderen på Facebook  |  Antonio Vivaldi: Allegro fra fagott-konsert i e-moll  |  Logg inn
        Søk kun titler:
1. sep GANESHA – GUDEN MED ELEFANTHODET
2. sep DIONYSOS OG ARIADNE
3. sep RICHARD OG ANDRE LØVEHJERTER
4. sep MOSES
5. sep EPLETS MYTOLOGI
6. sep MAYFLOWER – BEGYNNELSEN PÅ AMERIKA
7. sep KAREN BLIXENS VERDEN
8. sep ALFABETISMENS MYTER OG GLEDER
9. sep CHONGYANGFESTIVALEN
10. sep MYSTERIENE I ELEUSIS
11. sep DAVID HERBERT LAWRENCE
12. sep SLAGET VED MARATHON
13. sep JOHANNES GULLMUNN
14. sep DANTE OG KJÆRLIGHETEN
15. sep STABAT MATER DOLOROSA
16. sep LUMHOLZ OG HUICHOLFOLKET
17. sep HILDEGARD FRA BINGEN
18. sep DEN FLYVENDE HELGEN
19. sep HIPPOKRATES
20. sep ALEKSANDER DEN STORE
21. sep H. G. WELLS - MANNEN SOM FANT OPP TIDSMASKINEN
22. sep SUNDJATA SOM GRUNNLA MALI
23. sep SNORRE STURLASON
24. sep PARACELSUS
25. sep LYRIKK FRA DØDSCELLEN – FRANÇOIS VILLON
26. sep T. S. ELIOT OG GRALSLEGENDEN
27. sep KLOSTERLASSE – NORSK JESUITT, 60 ÅR I EKSIL
28. sep IFIGENEIA
29. sep MIKKELSMESS
30. sep DERVISJEN RUMIS DANS

Mytekalender spesial
HVA ER MYTER?
SKJÆRTORSDAG: DETTE ER MITT BLOD
-
LANGFREDAG: LIDELSEN
PÅSKEHAREN
1. PÅSKEDAG: OPPSTANDELSENS MORGEN
PINSE
FREDAG DEN 13.
OM JANUAR
OM FEBRUAR
OM MARS
OM APRIL
OM MAI
OM JUNI
OM JULI
OM AUGUST
OM SEPTEMBER
OM OKTOBER
OM NOVEMBER
OM DESEMBER
HIMMELREISER
HUNDEDAGENE
SOMMERTID / VINTERTID
SOLFORMØRKELSE
FASTELAVN
.
.
SKUDDÅRSEKSTRA: EROS OG PSYKE
SNORRE STURLASON
Snorres liv og død og maktkamp, kongesager, lærebok i skaldekunst og fortelling om hvordan alt er blitt slik det er.
”Jordas runde skive som menneskene bor på er mye innskåret av havet, store bukter går fra uthavet inn i landet.” Slik begynner Snorres kongesagaer. ”Jordas runde skive”, kringla heimsins, eller heimskringla, er opphavet til ettertidens tittel. Ynglingesagaen handler om de førhistoriske konger i Uppsala. Det begynner i mytisk tid, de norske kongene stammer fra gudene Odin og Frøy. Men den virkelige Odin var en fremsynt og trollkyndig erobrer. Så følger sagaene om Halvdan Svarte, halvbror av Eirik Blodøks, forgiftet til døde. Og etter ham den kloke og sterke Harald, som arvet kongedømme ti år gammel, forelsket seg i Gyda fra Hordaland, fager og nokså stor på det, som det står, for hun ville ikke ha ham før han hadde lagt under seg hele Norge. Etter dette følger nye sagaer, og Snorre stanser ikke før slaget ved Re i 1177, da birkebeinerne ble midlertidig slått av de kongelige styrkene til Magnus Erlingsson.

Det var samme året som Snorre Sturlason selv ble født − på Hvam på Vest-Island. Han ble sendt til oppfostring hos Jon Loptsson på Oddi, et høvdingesete med en stor boksamling, Nordens litterære sentrum, lærested for islendinger som hadde studert i utlandet. Snorres brødre arvet familiens maktposisjoner på bekostning av ham. Men gjennom to ekteskap overtok Snorre flere gårder og høvdingedømmer, og da han kom til Norge 40 år gammel, var han en veletablert eiendomsbesitter med stor innflytelse. I Norge ble han lendmann da han lovte å påvirke islendingene til å underkaste seg norsk kongemakt, dro tilbake til Island, giftet seg med enke og ble landets rikeste. Løftet om norsk påvirkning holdt han ikke. Og hans personlige ekspansjon førte til konflikt med andre høvdinger. Rivalen Gissur Torvaldsson, en betrodd mann i den norske kongehirden, fikk ordre om å fange landsforræderen Snorre og sende ham til Norge, eventuelt drepe ham om det ikke lyktes. 23. september 1241 ble Snorre myrdet hjemme på gården Reykholt av Gissurs menn.

Snorres politiske erfaringer gjenspeiler seg i hans skriving. Han tydeliggjør de historiske personenes forutsetninger og planer. Han søker fornuftsbaserte forklaringer på den gamle gudetroen. Han bygger på alle kilder han kommer over. Hans ambisjon må ha vært å samle all tilgjengelig viten om norskislandsk diktning, historie og mytologi. Ved siden av Heimskringla skrev han det som er blitt kalt ”Snorre-edda”, en lærebok i dikterkunst. Den kristne Snorres verdensanskuelse kommer til uttrykk i hans versjon av skapelsesberetningen, her sterkt forkortet:


Gud skapte himmelen og jorden, og Adam og Eva og avkommet deres spredte seg. Noen var gode og rettroende, mens andre vendte seg til verdslig lyst og respekterte ikke Guds bud. Da lot Gud en veldig flom herje, så alt levende druknet, unntatt Noa og de som var med ham i arken. Etter flommen levde det åtte mennesker i verden, fra dem kommer ættene. Igjen var det mange som elsket begjær etter gods og ære høyere enn alt. Men den nådige Gud gav dem likevel både velstand og kunnskap om vannkilder og vekst og høsting, og av stjernenes faste gang skjønte mennesket at det finnes en styring.

Verden består av varme Afrika, kalde Europa – og Asia, midten av verden, med sine særegne frukter, gull og edelstener. Jorda er vakrest der, og folket bedre utstyrt med visdom, kraft, vennlighet og alle slags kunster. Her ble det storslagne Troja bygget, det vi kaller Tyrkland. Derfra kom en prinsen Tro, han vi kaller Tor. Tor ble født med guddommelig styrke. Han drepte sin fosterfar, tok makten, reiste av gårde, og langt mot nord fant han spåkona Siv, med gyllent hår. Tor ble stamfar i seksten ledd til Odin, som også kunne spå. I nord rådde kong Gylve, som kalte disse asiamennene for æser og inviterte Odin til å styre over landet. Dette riket heter nå Norge.


Edda handler også om dikterkunstens opphav:

Æsene hadde ufred med vanene. Så holdt de fredsstevne, og ble enige om at begge flokkene skulle spytte i et kjørel. For at fredstegnet ikke skulle gå til spille, laget de en mann av det. Han het Kvasir og ble så klok at han kunne svare på alt, reiste og lærte opp folk. Men to dverger drepte ham, tok vare på blodet og blandet det med honning til en mjød som er slik at enhver som drikker av det, blir til skald eller lærdomsmann. Dvergene sa til æsene at Kvasir hadde blitt kvalt i sitt eget vett. Senere kom dvergene til å drepe en jotnen Gilling. Gillings sønn Suttung rodde dvergene ut på sjøen og satte dem på et skjær som hevn. De bad ham spare livene deres og ga ham til gjengjeld skaldemjøden. Det er bakgrunnen for at skaldedrikken kalles Suttungs mjød. Senere erobret Odin mjøden med stor list, og gav den til æsene og de som kan dikte.

Snorre Sturlason mislyktes i det politiske maktspillet, men skrev seg inn i norsk historie av en betydning de fleste konger bare kunne drømme om. Hans skrifter stråler av den begeistringen som strømmer ut fra ambisjonen om å ville vite og fortelle alt. Vi skimter selve den menneskelige kunnskapsgleden i Snorres altomfattende beskrivelser. Det er fortsatt en fornøyelse å lese ham. En eller annen gang i sin ungdom på Oddi må han drukket av den guddommelige diktermjøden. Og han motbeviste en gang for alle at diktere må sulte for å skape noe av verdi.
Facebook (med bilder)
LastUpdated:20160929

Copyright: Terje©Nordby, All Rights Reserved.
Vevmester: chris@dankel.no