Mytekalenderen        Mytekalenderen på din mobiltelefon  |  mytekalender.com  |  Mytekalenderen på Facebook  |  Antonio Vivaldi: Allegro fra fagott-konsert i e-moll  |  Logg inn
        Søk kun titler:
1. sep GANESHA – GUDEN MED ELEFANTHODET
2. sep DIONYSOS OG ARIADNE
3. sep RICHARD OG ANDRE LØVEHJERTER
4. sep MOSES
5. sep EPLETS MYTOLOGI
6. sep MAYFLOWER – BEGYNNELSEN PÅ AMERIKA
7. sep KAREN BLIXENS VERDEN
8. sep ALFABETISMENS MYTER OG GLEDER
9. sep CHONGYANGFESTIVALEN
10. sep MYSTERIENE I ELEUSIS
11. sep DAVID HERBERT LAWRENCE
12. sep SLAGET VED MARATHON
13. sep JOHANNES GULLMUNN
14. sep DANTE OG KJÆRLIGHETEN
15. sep STABAT MATER DOLOROSA
16. sep LUMHOLZ OG HUICHOLFOLKET
17. sep HILDEGARD FRA BINGEN
18. sep DEN FLYVENDE HELGEN
19. sep HIPPOKRATES
20. sep ALEKSANDER DEN STORE
21. sep H. G. WELLS - MANNEN SOM FANT OPP TIDSMASKINEN
22. sep SUNDJATA SOM GRUNNLA MALI
23. sep SNORRE STURLASON
24. sep PARACELSUS
25. sep LYRIKK FRA DØDSCELLEN – FRANÇOIS VILLON
26. sep T. S. ELIOT OG GRALSLEGENDEN
27. sep KLOSTERLASSE – NORSK JESUITT, 60 ÅR I EKSIL
28. sep IFIGENEIA
29. sep MIKKELSMESS
30. sep DERVISJEN RUMIS DANS

Mytekalender spesial
HVA ER MYTER?
SKJÆRTORSDAG: DETTE ER MITT BLOD
-
LANGFREDAG: LIDELSEN
PÅSKEHAREN
1. PÅSKEDAG: OPPSTANDELSENS MORGEN
PINSE
FREDAG DEN 13.
OM JANUAR
OM FEBRUAR
OM MARS
OM APRIL
OM MAI
OM JUNI
OM JULI
OM AUGUST
OM SEPTEMBER
OM OKTOBER
OM NOVEMBER
OM DESEMBER
HIMMELREISER
HUNDEDAGENE
SOMMERTID / VINTERTID
SOLFORMØRKELSE
FASTELAVN
.
.
SKUDDÅRSEKSTRA: EROS OG PSYKE
DEN FLYVENDE HELGEN
Josef av Copertinos ekstaser. Om mytologisk flyvedyktighet og sommerfuglens symbolikk.
Ikaros og hans far Daidalos fløy over Egeerhavet med vinger av voks på flukt fra kong Minos’ tyranni. Ikaros kom i ungdommelig iver for nær solen, brente vingene sine og døde i fallet. Enok, Elia og Jesus ble tatt opp til himmelen i levende live, likeledes Maria, Guds mor. De fløy alle opp mot Gud med himmelsk kraft.

Med andre ord: Mytisk sett er det mulig å fly. Og beretningene om spesialtilfeller der tyngdekraften oppheves for en kort stund og spesielt utvalgte mennesker løftes fra bakken i ekstase omgitt av parapsykologisk røyk og damp, er mange. Det har fått en egen betegnelse, levitasjon. I India og blant sufier forekommer det som sluttresultat av langvarig åndelig trening. Men også i kristen tradisjon fins fenomenet.

Josef Maria Desa ble født i 1603 i landsbyen Copertino i kongeriket Napoli. Faren var død og hadde etterlatt seg så mye gjeld at Josef ble født i et skur. Moren var trett av livet og streng mot gutten, som hun knapt klarte å forsørge. Han ble langvarig syk og måtte holdes borte fra skolen. Josef ble glemsk og tungnem, gikk rundt med åpen munn og fikk tilnavnet Boccaperta, måperen. Av dette ble han sint, utilpass og venneløs.

Han ble lærling hos en skomaker, men mislyktes. Bare religiøse plikter og bønner var han dyktig til å overholde, og ble akseptert som legbror i fransiskanerordenen. Men han mistet tallerkener og glemte å passe på ilden på kjøkkenet og ble sparket ut. Etter en fortvilet periode ble han stallgutt. Hos hestene trivdes han. Tålmodig stelte han dem, trøstet dem og ba mye. Nå ville han bli prest. Legenden forteller at han hadde lært seg å tolke ett eneste bibelvers ordentlig, men det var akkurat det verset han ble spurt om til eksamen. Etter prestevielsen rørte han ikke brød eller vin, og i fastetiden tok han til seg næring kun på torsdager og søndager. Høsten 1630 fikk han visjoner og ekstatiske opplevelser og opplevde en lykke han til da ikke hadde drømt om fantes. Så ekstatisk ble han at han en dag fløy opp i kirken over hodet på menigheten. En annen gang fløy han opp i et oliventre. Han kunne gå inn i ekstase bare noen nevnte Guds navn. Det ble voldsomt mye oppstyr rundt ham, hans overordnede mente dette var skadelig for folkets åndelige helse og han fikk påbud om ikke å delta i messe eller i noen andre offentlige sammenhenger. Josef, som nå ble kalt den flyvende munk, underordnet seg uten å protestere. Men bare han viste seg, trakk han nå folkemengder etter seg. På grunnlag av dette ble han innkalt til inkvisisjonen anklaget for å ha iverksatt billige mirakler selv, men intet kritikkverdig ble funnet. Da ble han tatt med til Roma til pave Urban 8. Ved synet av paven gikk han igjen inn i ekstase, og paven erklærte at hvis han skulle overleve Josef, var han villig til å erklære offentlig at han nå hadde vært vitne til et mirakel. Josefs overordnede i klostret var ikke like ydmyke, og fikk ham overflyttet til Assisi. Visjonene tok slutt, han ble mørk og apatisk. Etter en tur til Roma kom energien tilbake, men inkvisisjonen grep inn igjen og overførte ham til et ensomt kloster i Pietrarossa. Han fikk ikke delta i messe, ikke snakke med noen utenom klosteret, ikke skrive eller motta brev. Han ble syk og døde 18. september 1663. Så ble han helligkåret. Ikke fordi han kunne fly, men for sin tålmodighet og ydmykhet. På 1900-tallet ble han skytshelgen for astronauter, piloter og flypassasjerer.

Den hellige Josef av Copertino er langt fra den eneste kristne helgen som har lettet fra bakken. Johanna av Orvieto svevde under en bønn på slutten av 1200-tallet, Antonia av Firenze gjorde det samme 200 år senere, Benedikt Joseph Labre fra Sør-Frankrike og Peter Regaldo fra Valladolid var også kjent for denne egenskapen. Særlig renessansen ser ut til å ha frembrakt flere flyvesterke kristne.

I leksikon står: ”… levitasjon (…) betyr å løfte sin egen kropp fra bakken. Forskning har aldri kunnet bekrefte at dette faktisk forekommer.” Nei, mennesket er bundet til Gaia, jordkloden, og hennes tyngdekraft. I dag er det mulig å fly, ja til og med å ut av jordens sfære, men med industriell fysisk energi og avansert mekanikk, ikke sjelelig påvirkning.

Både mytisk og teknisk stammer våre flydrømmer og vår flyteknikk fra våre medskapninger fugler og insekter. Man tenkte seg at kjerubene, de kraftfulle englene, hadde en spesielt rik fjærdrakt. Egypterne dyrket tordivelen som fruktbarhetssymbol. Grekerne hadde et nært forhold til sommerfuglen. På senromerske sarkofager bringer Athene nytt liv til mennesket i form av en sommerfugl. Drømmeguden Hypnos avbildes med sommerfuglvinger. Og ordet psyke, som betyr sjel, betyr også sommerfugl. Og her er vi ved den mytologiske flygningens hemmelighet. Sommerfuglen er et urgammelt bilde på transformasjon. Mytene handler om forvandlinger. Barnet forvandler seg til helt, gutten til mann, Ikaros til aske, helten Herakles fra et knust menneske til en opphøyd gud. Josef av Copertino holder ut. Han har dårligere forutsetninger enn de aller fleste, men forlater aldri sin tro. En dag har han fått et mildt vesen, ro i sinnet, fra å være en umulius blir han et eksempel og kan gjøre det andre ikke kan. Han er blitt en annen.

I gresk mytespråk: Vi er larver. Fortellingen om Josef av Copertino er en av de mange som går ut på at det går an å forvandle seg til en sommerfugl. At det er mulig å fly.
Facebook (med bilder)
LastUpdated:20160929

Copyright: Terje©Nordby, All Rights Reserved.
Vevmester: chris@dankel.no