Mytekalenderen        Mytekalenderen på din mobiltelefon  |  mytekalender.com  |  Mytekalenderen på Facebook  |  Antonio Vivaldi: Allegro fra fagott-konsert i e-moll  |  Logg inn
        Søk kun titler:
1. sep GANESHA – GUDEN MED ELEFANTHODET
2. sep DIONYSOS OG ARIADNE
3. sep RICHARD OG ANDRE LØVEHJERTER
4. sep MOSES
5. sep EPLETS MYTOLOGI
6. sep MAYFLOWER – BEGYNNELSEN PÅ AMERIKA
7. sep KAREN BLIXENS VERDEN
8. sep ALFABETISMENS MYTER OG GLEDER
9. sep CHONGYANGFESTIVALEN
10. sep MYSTERIENE I ELEUSIS
11. sep DAVID HERBERT LAWRENCE
12. sep SLAGET VED MARATHON
13. sep JOHANNES GULLMUNN
14. sep DANTE OG KJÆRLIGHETEN
15. sep STABAT MATER DOLOROSA
16. sep LUMHOLZ OG HUICHOLFOLKET
17. sep HILDEGARD FRA BINGEN
18. sep DEN FLYVENDE HELGEN
19. sep HIPPOKRATES
20. sep ALEKSANDER DEN STORE
21. sep H. G. WELLS - MANNEN SOM FANT OPP TIDSMASKINEN
22. sep SUNDJATA SOM GRUNNLA MALI
23. sep SNORRE STURLASON
24. sep PARACELSUS
25. sep LYRIKK FRA DØDSCELLEN – FRANÇOIS VILLON
26. sep T. S. ELIOT OG GRALSLEGENDEN
27. sep KLOSTERLASSE – NORSK JESUITT, 60 ÅR I EKSIL
28. sep IFIGENEIA
29. sep MIKKELSMESS
30. sep DERVISJEN RUMIS DANS

Mytekalender spesial
HVA ER MYTER?
SKJÆRTORSDAG: DETTE ER MITT BLOD
-
LANGFREDAG: LIDELSEN
PÅSKEHAREN
1. PÅSKEDAG: OPPSTANDELSENS MORGEN
PINSE
FREDAG DEN 13.
OM JANUAR
OM FEBRUAR
OM MARS
OM APRIL
OM MAI
OM JUNI
OM JULI
OM AUGUST
OM SEPTEMBER
OM OKTOBER
OM NOVEMBER
OM DESEMBER
HIMMELREISER
HUNDEDAGENE
SOMMERTID / VINTERTID
SOLFORMØRKELSE
FASTELAVN
.
.
SKUDDÅRSEKSTRA: EROS OG PSYKE
DANTE OG KJÆRLIGHETEN
Om Dante, hans Beatrice og hans hovedverk Divina Commedia, og hvorfor det ble en milepæl i Europas åndshistore.
Midtveis på livets sti som vi skal vandre
befant jeg meg inne i en dunkel skog
fordi jeg hadde veket fra den rette vei

Slik begynner Dantes Divina Commedia, en poetisk reise til helvete, skjærsild og himmel. Hva gjør dette verket så helt usedvanlig betydningsfullt?

Fra det fjerde til det åttende århundret i Europa var all politisk og religiøs aktivitet underordnet kirken og kirkefader Augustins tanker: Det falne mennesket må og vil synde. Det fins ingen dennesidig lykke. Evangeliet gir indre fred bare i løftet om evig liv. Lyster må man slåss mot.

Rundt 1100 forandret verden seg. Kirken fikk kolossal økonomisk makt. Islam var på fremmarsj og stod i Spania med en overlegen kultur. Kristne ble oppmuntret til å bli korsfarere og bekjempe annerledes tenkende. Kirken begynte å tvinge folk til å tro på en spesifikk måte.

På denne tiden i Paris ble filosofen Abailard og hans mye yngre elev Heloïse forelsket i hverandre. Det var en stor skandale. En del av korrespondansen mellom dem er oppbevart. Han angrer sine synder. Hun skriver at den kjærlighet hun har kjent til Abailard er guddommelig, ikke gudsbegrepet i forelesningssalene. I 1162, samme år som Heloïse døde, oppstod verdenshistoriens første kjærlighetsroman, om Tristan og Isolde, de to elskende som ikke får hverandre på jorden, men hvis kjærlighet brenner forunderlig mytisk og større enn noe annet jordisk. Romansen om ulykkelig kjærlighet gav opphav til folkeviser, slektssagaer og litterære fortellinger. Grunntanken er at kjærligheten, til tross for at den ikke passer inn i denne verden, overvinner alt i kraft av sin transformerende energi. Shakespeares Romeo og Julie dør som ved en offerhandling, men slektene deres slutter fred.

I Frankrike oppsto nå en ny slags kunstner, en som diktet, komponerte og fremførte, trubaduren. Og det han fremførte, var hyllest til den jordiske kvinnen. Det er som om mennesket begynner å våkne til sanselig liv. Trubadurenes forførelsespoesi var inspirert av araberne. Den nye kjærlighetslyrikken spredde seg fra Frankrike og nådde på 1200-tallet Nord-Italia.

Dante Alighieri ble født i 1265 og døde 14. september 1321. Som offer for fødebyen Firenzes interne stridigheter ble han forvist, og flakket rundt om i Nord-Italia. Sentral i hans diktning er den mytiske kvinnen Beatrice, som ettertiden har identifisert som den virkelighetens Beatrice Portinari. De to skal ha vært ulykkelig forelsket i hverandre fra de var barn til hun døde bare 24 år gammel. Men knapt noen har fått evig liv i diktningen som henne. Dante skriver om deres første møte:

”Sannelig, i det øyeblikket begynte livets ånd, som bor i mitt hjertes mest hemmelige kammer, å skjelve med slik voldsomhet (…) og sa dirrende disse ordene: ”En Gud sterkere enn jeg skal herske over meg. Dette er lyset.” Fra det øyeblikket hersket Kjærligheten over min sjel, og (…) det ble nødvendig for meg å gjøre absolutt alt han ønsket.”

Kjærlighetens Gud har tatt makten over ham. Han begynte på sitt hovedverk i 1307 og holdt på med det til sin død i 1321. Temaet er sjelens tilstand etter døden. Helvetet åpner seg innover mot jordens midtpunkt. Skjærsilden er et fjell i Atlanterhavet. Herfra svever Dante og Beatrice opp til Paradis. Dikteren lar apostelen Peter rase over pavedømmet ved å beskrive pavestolen som tom. Mot dette setter han kjærligheten. Den Beatrice han ikke fikk på jorden, treffer han i sin himmelvisjon. Hun ber ham ikke gråte, men anklager ham for ikke å ha fulgt kjærlighetens vei:

Den gangen i vår ungdoms vår,
da lengsel til meg var alt ditt hjerte ville,
så høyt som noen edel lengsel når,
hva kom til deg da av hindringer
som stengte veien din og døyvet ned
alt håpet om å nå til himmelriket?
Hva slags vinning ble du lokket med?
Hva tok fra deg din hjertefred?

Kjærligheten driver sinnet og beveger stjernene. Menneskets sanselige erfaringer sprenger autoritetslenkene. Men Dante går inn i Paradiset med reiselederen Vergil fra antikken. Det er en klassisk arv som bringes videre. Kjærlighetsgudinnene hadde drevet sitt spill i tusenvis av år og drev det fremdeles, nå i rent menneskelige skikkelser, Heloïse og Beatrice. Den gjenoppdagede kjærligheten satte følelser og menneskelighet mot sølibat og rutine. Det krevdes en mytisk kvinne for å gi liv til den underkjente delen av åndslivet. Beatrice er en. Dikterne, trubadurene og ridderne tilbad og hyllet kvinnen. Jesu mor trengte seg etter hvert lenger og lenger inn i kristendommen. Det var hun som noen hundreår senere skulle åpenbare seg for barn og kvinner, de nye visjonære.

Dante så Beatrice for første gang da han var ni år og hun åtte. Han kalte sitt første diktverk Nytt Liv, det henspiller på dette møtet, en innvielse til guddommen.

Det nye kjærlighetens opprør handlet om den personlige erfaringens gudsopplevelse. Det var kjærligheten som i praksis skulle bli vår nye religion, gjenoppdaget på 1100-tallet. Eventyrene kom til å handle om prinser og prinsesser som var forhekset og gjemt i berg. De trengte kjærlighet, så ble de mennesker igjen, og så levde de to lykkelige alle sine dager, som det står – en tro på at det mest evige vi kan oppnå i dette livet, er kjærlighetsmøtet. Den nye troen har ikke fått noe teologisk fundament, men Dante Alighieri gav den et litterært uttrykk, ved å beskrive sin tapte kjærlighet som han fant igjen i Guds innerste sirkel.
Facebook (med bilder)
LastUpdated:20160929

Copyright: Terje©Nordby, All Rights Reserved.
Vevmester: chris@dankel.no