Mytekalenderen        Mytekalenderen på din mobiltelefon  |  mytekalender.com  |  Mytekalenderen på Facebook  |  Antonio Vivaldi: Allegro fra fagott-konsert i e-moll  |  Logg inn
        Søk kun titler:
1. sep GANESHA – GUDEN MED ELEFANTHODET
2. sep DIONYSOS OG ARIADNE
3. sep RICHARD OG ANDRE LØVEHJERTER
4. sep MOSES
5. sep EPLETS MYTOLOGI
6. sep MAYFLOWER – BEGYNNELSEN PÅ AMERIKA
7. sep KAREN BLIXENS VERDEN
8. sep ALFABETISMENS MYTER OG GLEDER
9. sep CHONGYANGFESTIVALEN
10. sep MYSTERIENE I ELEUSIS
11. sep DAVID HERBERT LAWRENCE
12. sep SLAGET VED MARATHON
13. sep JOHANNES GULLMUNN
14. sep DANTE OG KJÆRLIGHETEN
15. sep STABAT MATER DOLOROSA
16. sep LUMHOLZ OG HUICHOLFOLKET
17. sep HILDEGARD FRA BINGEN
18. sep DEN FLYVENDE HELGEN
19. sep HIPPOKRATES
20. sep ALEKSANDER DEN STORE
21. sep H. G. WELLS - MANNEN SOM FANT OPP TIDSMASKINEN
22. sep SUNDJATA SOM GRUNNLA MALI
23. sep SNORRE STURLASON
24. sep PARACELSUS
25. sep LYRIKK FRA DØDSCELLEN – FRANÇOIS VILLON
26. sep T. S. ELIOT OG GRALSLEGENDEN
27. sep KLOSTERLASSE – NORSK JESUITT, 60 ÅR I EKSIL
28. sep IFIGENEIA
29. sep MIKKELSMESS
30. sep DERVISJEN RUMIS DANS

Mytekalender spesial
HVA ER MYTER?
SKJÆRTORSDAG: DETTE ER MITT BLOD
-
LANGFREDAG: LIDELSEN
PÅSKEHAREN
1. PÅSKEDAG: OPPSTANDELSENS MORGEN
PINSE
FREDAG DEN 13.
OM JANUAR
OM FEBRUAR
OM MARS
OM APRIL
OM MAI
OM JUNI
OM JULI
OM AUGUST
OM SEPTEMBER
OM OKTOBER
OM NOVEMBER
OM DESEMBER
HIMMELREISER
HUNDEDAGENE
SOMMERTID / VINTERTID
SOLFORMØRKELSE
FASTELAVN
.
.
SKUDDÅRSEKSTRA: EROS OG PSYKE
JOHANNES GULLMUNN
Munk, eremitt og biskop av Antiokia - hans refselser, eksil og formaninger.
KHRYSOSTOMOS betyr gullmunn. Johannes med dette tilnavnet ble født rundt år 350 i Antiokia i daværende Syria, en viktig by i senantikken. Her ble ordet ”kristen” brukt første gang – i nedsettende betydning. Byen var et teologisk sentrum, og ti kirkemøter ble holdt her. I dag heter den Antakya og ligger i Tyrkia nær den syriske grensen med kort avstand til Libanon og Kypros. Byen har 150 000 innbyggere, et arkeologisk museum og ikke minst Sankt Peters grottekirke, her skal de første møtene mellom Peter, Paulus og de andre apostlene ha foregått.

Johannes Khrysostomos skulle bli advokat, men byens biskoper gjorde et slikt inntrykk på ham at han satset på en geistlig karriere. 25 år gammel ble han ansvarlig for prestetjenestene i byen. Men da moren døde, oppsøkte han en flokk eremitter i fjellene og levde i seks år som asket, de to siste årene alene i en hule.

Ideen om at tilbaketrekning er nødvendig for å få kontakt med det hellige, er gammel. Man kommer seg bort fra synden, og isolasjonen og botsøvelsene bidrar til trening av sinnet. Men det er grenser for hvor mye tilbaketrekning vi tåler. Det fuktige klimaet i hulen tæret på Johannes’ helse. Han kom tilbake til samfunnet, deltok på nytt i kirkelivet, nå med full tyngde, ble biskopens assistent, ivrig sjelesørger og skrev kommentarer til evangeliene. Han mente at alle kunne forstå Bibelen, og at hans livsoppgave var å bidra til det. Hans prekener skal ha vært lange og gode. Og han skrev om prestens gjerning, bot, munkevesen og hva et fromt liv egentlig innebærer:

Det er ikke vin som er problemet, men drukkenskap.

Den begjærlige mann er en som besitter rikdom, ikke en som behersker den, han er slave, ikke herre. For han ville heller gi bort et stykke kjøtt enn av sitt nedgravde gull.

Siden han ikke er i stand til å gi av sine eiendeler til andre eller dele dem ut blant de fattige, hvordan kan han i det hele tatt kalle dem sine egne? På hvilken måte besitter han dem, så lenge han ikke er fri til å bruke dem, og heller ikke til å glede seg over dem?

La oss dekorere våre hjerter snarere enn våre hus. Er det ikke en vanære å dekke sine vegger med marmor, forgjeves og til ingen nytte, samtidig som man overser Kristus, som vandrer rundt uten klær? Hvilken nytte har du av ditt hus? Kan du ta det med deg når du drar?

Vi bygger hus for å bo i dem, ikke for å stille til syne vår ærgjerrighet. Har du mer enn det du trenger, er det overflødig og unyttig. Forsøk bare å ta på deg en sko som er altfor stor. Du vil ikke holde det ut, for den hindrer deg jo i å gå. Slik vil også et hus som er større enn det du trenger, være en hindring for deg på din vei fremover mot himmelen.

De eneste mennesker som besitter eiendommene, er de som forakter bruken av dem og håner gleden ved dem. Den mann som har kastet bort sin rikdom ved å dynge den over de fattige, han har brukt den rett.

Da Johannes ble biskop, skar han ned på utgiftene og brukte desto mer på organisering av sykehustjeneste for fattige og fremmede. Så angrep han udugelige prester, hoffkvinnenes klær og sminke, forfengelighet og mangel på nestekjærlighet, refset jøder fordi de ikke var kristne og kristne som gikk på idrettsleker istedenfor å tjene Gud. Han var åpenhjertig og taktløs, mange elsket ham, men selvsagt fikk han fiender. En av dem var Teofilos, biskopen av Alexandria, som tilhørte en konkurrerende kirkepolitisk leir og hadde sine egne kandidater til bispestolen i Antiokia. En gang i en preken kalte Johannes keiserinnen Jesabel, med referanse til den bibelske dronning som hadde dyrket Baal. Mente biskop Johannes at keiserinnen var avgudsdyrker? Det får vi ikke vite, for kirkemøtet tillot ham ikke å komme med sin versjon, men avsatte ham og krevde ham forvist. Det førte til opprørslignende tilstander, men han oppfordret til ro og lot seg ydmykt føre til en fjerntliggende by. To måneder senere aborterte keiserinnen, samtidig som byen ble rystet av et jordskjelv. Hun så det som Guds straff og fikk Johannes hentet tilbake. Han fortsatte imidlertid sin refsende gjerning, og innen et år ble han avsatt og forvist igjen. Og igjen. En dag under en fangetransport da han ble tvunget til å gå mange kilometer enda han tryglet om å få slippe, døde han av utmattelse og hete. Da han ble rehabilitert og helgenkåret, ble hans festdag lagt til 13 september.

Johannes Gullmunn blir æret som patriark både i øst og vest. Han tok kristendommen på alvor i hele sin gjerning, uten hensyn til egen velferd eller rådende trender. Og den som syns dette er gammeldags og uten aktualitet, kan gjerne fundere litt over hans betraktninger om at den som begjærer rikdom er eiendomsløs, eller at et hus som pusses opp for å vises frem, er et hinder i veien for livet. Er budskapet gammeldags eller bare ubehagelig?
::nettmesters musikktips:
I østkirken er liturgien etter Johannes Gullmunn den mest utbredte. Både kjente og ukjente komponister har skapt fantastisk mye vakker vokal musikk over Johannes-liturgien.
Søker du på: "Liturgy of st John Chrysostom" på spotify, youtube.com etc. får du opp utallige mer eller mindre gode varianter og innspillinger.
Liturgien brukes både ved glede og sorg. Et nyere eksempel på det siste er en video satt sammen av Natalie Danilishina forbindelse med 22.juli-massakren
Prayer For The Norwegian Victims Her har hun brukt musikken fra P.I.Tchaikovskys variant av messen.
(Desverre har hun IKKE valgt musikken fra en av de bedre tilgjengelige innspillinger)


Facebook (med bilder)
LastUpdated:20160929

Copyright: Terje©Nordby, All Rights Reserved.
Vevmester: chris@dankel.no