Mytekalenderen        Mytekalenderen på din mobiltelefon  |  mytekalender.com  |  Mytekalenderen på Facebook  |  Antonio Vivaldi: Allegro fra fagott-konsert i e-moll  |  Logg inn
        Søk kun titler:
1. aug KELTISK AUGUST
2. aug EROS
3. aug COLUMBUS
4. aug SHELLEY
5. aug FORTELLINGEN OM GENJI
6. aug LYSET PÅ TABOR BERG
7. aug MATA HARI
8. aug DOMINIKUS
9. aug URBEFOLKNINGER
10. aug DEN HELLIGE LAURENTIUS OG STJERNESKUDDENE
11. aug SANTA KLARA − FATTIGDOMMENS OG FJERNSYNETS HELGEN
12. aug HERAKLES
13. aug SKILPADDER OG SKAPELSESMYTER
14. aug EN SALMEBOK FRA 1457
15. aug MARIA HIMMELFERD
16. aug DEN HELLIGE ROCCO OG DØDSDANSEN
17. aug DAVY CROCKETT
18. aug DSJENGIS KHAN
19. aug VENUS DEN DYDIGE
20. aug BERNHARD AV CLAIRVAUX
21. aug VULKANGUDINNEN OG KJÆRLIGHETEN
22. aug GUSTAF FRÖDING
23. aug NEMESIS
24. aug BARTOLOMEUSNATTEN
25. aug NIETZSCHE, ZARATHUSTRA OG GUDS DØD
26. aug SKRIKET GJENNOM NATUREN – KRAKATAU OG MUNCH
27. aug PAN
28. aug AUGUSTIN
29. aug HATHOR DEN BLODIGE
30. aug KLEOPATRA
31. aug CALIGULA - KEISEREN SOM VILLE HA MÅNEN

Mytekalender spesial
HVA ER MYTER?
SKJÆRTORSDAG: DETTE ER MITT BLOD
-
LANGFREDAG: LIDELSEN
PÅSKEHAREN
1. PÅSKEDAG: OPPSTANDELSENS MORGEN
PINSE
FREDAG DEN 13.
OM JANUAR
OM FEBRUAR
OM MARS
OM APRIL
OM MAI
OM JUNI
OM JULI
OM AUGUST
OM SEPTEMBER
OM OKTOBER
OM NOVEMBER
OM DESEMBER
HIMMELREISER
HUNDEDAGENE
SOMMERTID / VINTERTID
SOLFORMØRKELSE
FASTELAVN
.
.
SKUDDÅRSEKSTRA: EROS OG PSYKE
GUSTAF FRÖDING
Frödings tunge liv og hans poetiske landskap fra burleske folkelivsskildringer til kong Davids sorglindrende harpe.
Han beskrev dansen borti vägen på lørdagsnatten med tjo og hopp og hei og ungdomserotikk med mystikk og lek over stokker og stener og under stjernefager natt, om den ensomme som blir fremmed i folkemylderet, skogtjern som speiler både denne og andre verdener og tre trallende jenter i solen.

Gustaf Fröding ble født 22. august 1860 på Alsters bruk, en herregård øst for Karlstad ved Klaraelvens utløp ved Vänern i Värmland i Sverige. Faren komponerte litt, moren skrev dikt. Men det gikk nedover med foreldrenes velstand, og da Gustaf ble født, var faren på rømmen fra pengevansker og moren måtte legges inn på nervesanatorium i Danmark. Gustaf leste romaner i ville mengder og studerte ved universitetet i Uppsala, senere ble han journalist i Karlstadstidningen. Han debuterte 31 år gammel som burlesk folkelivsskildrer, men lyrikken ble mer smertefull etter hvert.

Fröding reiser i ånden ut av de värmlandske omgivelser og henter temaer, karakterer og landskap for sin diktning fra den klassiske og mytiske verden. Han skriver et langt dikt om Saul og David. Saul var Israels første konge, men vaklevoren og ingen vellykket hersker. Profeten Samuel salvet David til fremtidig konge mens Saul ennå var i live, og Saul fortvilet og ville drepe sin rival. Det var David som skulle bli husket som Israels store konge til alle tider. Saul fortviler over pinen i sin sjel og spør: Hvorfor lever jeg, hvorfor er jeg Herrens trell? Da henter de gjetergutten David. Han tar harpen og synger om menneskets fortvilelse i ørkenen der sjelen går seg vill og tom, til morgenstjernen viser seg og lyser mildt og vennlig:

Jag tänkte glad: vi sörjde jag,
vi var jag fången i min själs elände?
Si, efter natten kommer alltid dag
och såret läks och sorgen har en ände!

David synger til Sauls trøst, og forbannelsen forsvinner fra den eldre mannen, og han gråter og Herren tar vreden fra ham.

Ty det var sorgebot fördold i sången
och det var balsam gömd i harposlagen
och det var läkedom i Davids röst.

Dette er et anliggende hos Fröding, sorglindring skjult i sangen. Kunsten kan sprenge mørket.

Frödings livsstil var ikke utagerende, men ekstremt raus. Ifølge biografen Staffan Bergstrøm arvet han 17 000 kroner da faren døde i 1881, det tilsvarer rundt 700 000 kroner i dagens mynt. Han la pengene i et synlig, ulåst skrin i rommet sitt i Uppsala, og sa til venner og bekjente at det var bare å ta ved behov, ikke trengte han kvittering og tilbakebetalingen kunne skje ved anledning. Innen et år var skrinet tomt, og han måtte reise tilbake til Värmland og bo hos moren og andre slektningar.

Han hadde skyldfølelse og depresjoner og opplevde seg selv og diktene sine som verdiløse. Han mistet i perioder virkelighetssansen, erklærte seg som sinnssyk og ble lagt inn på hospitaler og sanatorier. Han fortsatte å skrive som innlagt pasient, og når han ikke klarte det, leste han. Det var på sykehus han lærte seg hebraisk fra grunnen av, slik at han kunne lese Det gamle testamentet i originalversjon. Han diktet om Josef, drømmetyderen, Jakobs yndlingssønn som de andre brødrene ikke tålte og overfalt og solgte som slave til Egypt. Kanskje følte Fröding seg i slekt:

Si drömmaren kommer där,
sitt huvud mot bröstet sänkt han bär.
På ensliga stigar vill drömmaren vandra
och är icke lik oss andra.

Han blir fortrolig med sin pleierske Signe Trotzig, som blir trofast hos ham til hans død. Han kommer aldri nærmere noen kvinne. Han blir umyndiggjort som 40-åring, og 11 år senere, i 1911, dør han som pleiepasient.

I sin Sagan om Gral tar Fröding oppgjør med troen på det godes kamp mot det onde.

Den, som är älskad av Gud som av Satan,
den, som har Gud liksom Satan kär,
den, som går fram över Vintergatan,
följd av all helvetes här,

kuvande himmelens hat mot de dömda
med de förbannades kärleksbragd,
han är den rätte, som finner det gömda
vin i dess kärl av smaragd.

I hans diktning lyder romantiske klanger fra Goethe og Shelley, barokk klimpring fra Bellman og trekkspillmusikk i den värmlandske sommernatten da det bys opp til livets dans – som han selv ikke kjente seg skikket til. Han ble i stedet en ulykkelig drømmer og dikter og ga av sin sjel like rundhåndet til ettertiden som han delte ut farsarven til pengelense venner.

I 1971 møtte finkulturen folkekulturen. Det uomtvistelig folkelige dansebandet Sven Ingvars ga ut en LP-plate med utelukkende Frödingtekster. Statsminister Tage Erlander skrev en hilsen på omslaget. Den skarpe atskillelsen mellom de to verdener ble med dette ødelagt for bestandig. Det skyldes at Fröding befant seg i begge leirene. Han fikk aldri, i motsetning til kong Saul i diktet, noen Davids harpe til å hele sin fortvilelse. Han ga isteden sine sorglindrende dikt til oss andre.
Facebook (med bilder)
LastUpdated:20160826

Copyright: Terje©Nordby, All Rights Reserved.
Vevmester: chris@dankel.no