Mytekalenderen        Mytekalenderen på din mobiltelefon  |  mytekalender.com  |  Mytekalenderen på Facebook  |  Antonio Vivaldi: Allegro fra fagott-konsert i e-moll  |  Logg inn
        Søk kun titler:
1. jan BASILIOS (VASILIS)
2. jan OVID
3. jan GENEVIÈVE
4. jan SELENE
5. jan LA BEFANA
6. jan DE HELLIGE TRE KONGER
7. jan GALILEO GALILEI OG JUPITERS MÅNER
8. jan TORFINN EKSILHELGEN
9. jan MARCO POLOS FORUNDERLIGE REISE
10. jan SAINT GERAINT AV WALES
11. jan SOKAR – BESKYTTER AV DE DØDES ÅNDER
12. jan EN MIDTVINTERSNATTS DRØM
13. jan GURUER, BLOMSTER OG SVERD
14. jan SITA SYNGER BLUES
15. jan MARTIN LUTHER KING JR.
16. jan DON QUIJOTE - RIDDER AV DEN BEDRØVELIGE SKIKKELSE
17. jan DEN HELLIGE ANTONIUS
18. jan LYDEN AV ÉN KLAPPENDE HÅND
19. jan ABRAHAM
20. jan BESTEMOR BABA JAGA
21. jan DEN HELLIGE AGNES AV ROMA
22. jan VINCENT AV SARAGOSSA – MOTSTANDENS HELGEN
23. jan MUHAMMADS BRUDD MED TIDEN
24. jan EKEKO LYKKEBRINGEREN
25. jan PÅ VEIEN TIL DAMASKUS
26. jan EYSTEIN, ERKEBISKOP, KIRKEBYGGER OG FORFATTER AV OLAVSLEGENDEN
27. jan ISHTARS NEDSTIGNING TIL DØDSRIKET
28. jan Å FORSTÅ SEG HELT FREM TIL GUD
29. jan SWEDENBORG
30. jan GANDHI
31. jan HEKATE

Mytekalender spesial
HVA ER MYTER?
SKJÆRTORSDAG: DETTE ER MITT BLOD
-
LANGFREDAG: LIDELSEN
PÅSKEHAREN
1. PÅSKEDAG: OPPSTANDELSENS MORGEN
PINSE
FREDAG DEN 13.
OM JANUAR
OM FEBRUAR
OM MARS
OM APRIL
OM MAI
OM JUNI
OM JULI
OM AUGUST
OM SEPTEMBER
OM OKTOBER
OM NOVEMBER
OM DESEMBER
HIMMELREISER
HUNDEDAGENE
SOMMERTID / VINTERTID
SOLFORMØRKELSE
FASTELAVN
.
.
SKUDDÅRSEKSTRA: EROS OG PSYKE
MUHAMMADS BRUDD MED TIDEN
Om profeten Muhammads åpenbaringer, han flukt til Medina og hans mytiske reise til Jerusalem.
En natt i slutten av måneden Ramadan, da natten var på sitt mørkeste, åpenbarte engelen Gabriel seg igjen for Muhammad, holdt et brokadeklede for ham og kommanderte ham til å lese. ”Hva skal jeg lese?” sa Muhammad. Da sa engelen: ”I navnet til din Herre som skapte mennesket av en blodklump.”

Muhammad kunne ikke lese. Det engelen mente, var at han var utvalgt for åpenbaring. Islam bygger på troen på at denne mannen mottok Allahs, Guds, ord, sendt for å opplyse menneskeheten. I motsetning til Bibelen, skapt av hundrevis av forfattere og redigert av enda flere i mer enn 1000 år, kom åpenbaringene til Muhammad alene. Familie og medarbeidere sørget for at alt ble skrevet ned.

Koranen er på arabisk og består av 114 ”surer.” Alt er nummerert, men ikke ordnet kronologisk – det følger et tradisjonelt ordningsprinsipp der de lengste surene kommer først. Innholdet er meditasjon, jus, etikk, rettsforskrifter og episke fortellinger. Også andre tekster og fortellinger har fått plass i islam: ”hadither,” overleverte vitneutsagn om profeten. Det skal ha eksistert flere hundre tusen hadither, som blir sett på som tolkningsnøkler til Koranen.

Handelsveien mellom Asia og vesten gikk gjennom Mekkadalen. Her fantes også Ka’baen, en hellig bygning av stein. Dens forhistorie er ukjent, men den var et pilegrimsmål før islam. Muhammad Ibn Abd Allah født tilhørte den mektige quarish-stammen og ble handelsmann. 40 år gammel trakk han seg tilbake til fjellene for å finne ro, og da var det engelen viste seg. Profeten skal ha sagt: ”Åpenbaringen kommer noen ganger om natten som lyden av en bjelle det er den mest smertefulle måten. Når den opphører, husker jeg hva som ble sagt. Noen ganger er det en engel som taler til meg som et menneske, og jeg husker hva han sier.” Ramadan ble pekt ut som fastemåned til minne om Koranen.

Mekkanerne var ikke begeistret. Forestillingen om én gud var et brudd med forfedretroen. De kalte Muhammad besatt og forlangte bevis. Profeten refset tilbake. På dommens dag skulle alle stå til rette for sine ugjerninger. Han angrep avgudsdyrkelsen og uretten. Det ble farlig å være profet i egen by. De endte med at Muhammad dro til Medina i 622. Dette oppbruddet kalles ”hijra”, brudd med tradisjonen. Det skal ha skjedd 23. januar år 622 etter vår kalender og tidsregning.

Det fortelles at en natt hørte profeten en stemme som ropte på ham, og der sto engelen Gabriel i strålende, hvite klær og ga tegn til ham om å følge etter. En hvit hoppe med menneskeansikt og ørnevinger kunne skritte så langt øyet kunne se og fly fortere enn lyset. ”Dette er Burak”, sa engelen og ba Muhammad stige opp på hesten. Så fløy de av gårde. På denne reisen så Muhammad de straffene som kan ramme mennesket dersom det synder. Til slutt landet de ved tempelporten i Jerusalem. Muhammad gikk inn i tempelet og traff der Isa og Musa og mange andre profeter. En lysende stige rakk til himmelen. Her var profeten Adam. Derfra gikk ferden til den neste himmelen, der alt var av polert stål, og der var Noa. I den tredje himmelen, dekorert med blendende edelstener, så profeten dødsengelen Azrail, med øyne som kunne se 70 000 dagsreiser. På fanget hadde han en stor bok, der han skrev og visket ut de som ble født og døde. På denne reisen mottok Muhammad Islams lover.

Islam betyr underkastelse, i betydningen overgivelse overfor Guds vilje. Den som overgir seg, kalles muslim. Moses brakte Toraen (mosebøkene), David salmene og Jesus evangeliet. Muhammad er det siste sendebudet. Abraham er muslimenes stamfar (jfr. mytekalenderen for få dager siden). En sure forteller om Josef og hans brødre. I Koranen opptrer Noa, David, Salomo og dronningen av Saba. Maria er jomfru og sønnen Jesus er ”Guds ord,” men ikke hans sønn: ”Det er ikke Guds vis å legge seg til barn.” Og det står: ”Men de drepte ham ikke og de korsfestet ham ikke, men det fortonet seg slik for dem.”
”Bokfolkene”, jøder, kristne og zoroastertilhengere, blir pent omtalt. Om kristne står det at de ikke er hovmodige. Koranen stadfester jøders og kristnes rett til fri religionsutøvelse, og muslimske menn kan fritt inngå ekteskap med bokfolkenes kvinner.

Iblis var en engel som nektet å bøye seg for Adam, slik Gud hadde befalt, Iblis’ opprør er en forklaring på hvorfor mennesket er svakt og kan føres vill. Adam spiser av evighetens tre, men Eva er ikke hovedsynder. Begge fristes og faller, oppdager sin nakenhet og fordrives. Her er ingen arvesynd. Mennesket trenger veiledning. De troende skal vende seg mot Mekka under bønn, overholde fasten i ramadan og utføre pilegrimsferden. Å gi eller motta renter er forbudt. Kvinnen i ekteskapet har rett til særeie, og det er ingen regler for tvang når det gjelder valg av ektefelle. Krav om ærbarhet i klesdrakt omfatter begge kjønn. Mannen kan ekte inntil fire kvinner. Ekteskapsbrudd straffes strengt, og homofili fordømmes. Det er harde straffer for tyveri og landeveisrøveri. Senere tolkere formet doktrinen om hellig krig, kanskje basert på Sure 9,5: ”Men når de fredlyste måneder er til ende, så drep avgudsdyrkerne hvor dere finner dem, pågrip dem, beleir dem, legg bakhold for dem overalt!” Men i sure 2, 190, står det: ”Kjemp for Guds sak mot dem som bekjemper dere, men gjør dere ikke skyldig i aggresjon. Gud liker ikke de aggressive.”

Det er datoen for den islamske kalenderens opprinnelse, hijraen, bruddet, konkretisert ved Muhammads flukt til Medina. Men det innebærer også hans brudd med etablerte religiøse tradisjoner. Muhammads forgjengere er Zarathustra, Buddha, Orfeus og Jesus – og dagen markerer den religiøse opprørers oppgjør med den verdslige virkeligheten til fordel for større, guddommelige verdier, mytens opprør mot den rådende virkelighetsoppfatningen.
Facebook (med bilder)
LastUpdated:20160213

Copyright: Terje©Nordby, All Rights Reserved.
Vevmester: chris@dankel.no