Mytekalenderen        Mytekalenderen på din mobiltelefon  |  mytekalender.com  |  Mytekalenderen på Facebook  |  Antonio Vivaldi: Allegro fra fagott-konsert i e-moll  |  Logg inn
        Søk kun titler:
1. aug KELTISK AUGUST
2. aug EROS
3. aug COLUMBUS
4. aug SHELLEY
5. aug FORTELLINGEN OM GENJI
6. aug LYSET PÅ TABOR BERG
7. aug MATA HARI
8. aug DOMINIKUS
9. aug URBEFOLKNINGER
10. aug DEN HELLIGE LAURENTIUS OG STJERNESKUDDENE
11. aug SANTA KLARA − FATTIGDOMMENS OG FJERNSYNETS HELGEN
12. aug HERAKLES
13. aug SKILPADDER OG SKAPELSESMYTER
14. aug EN SALMEBOK FRA 1457
15. aug MARIA HIMMELFERD
16. aug DEN HELLIGE ROCCO OG DØDSDANSEN
17. aug DAVY CROCKETT
18. aug DSJENGIS KHAN
19. aug VENUS DEN DYDIGE
20. aug BERNHARD AV CLAIRVAUX
21. aug VULKANGUDINNEN OG KJÆRLIGHETEN
22. aug GUSTAF FRÖDING
23. aug NEMESIS
24. aug BARTOLOMEUSNATTEN
25. aug NIETZSCHE, ZARATHUSTRA OG GUDS DØD
26. aug SKRIKET GJENNOM NATUREN – KRAKATAU OG MUNCH
27. aug PAN
28. aug AUGUSTIN
29. aug HATHOR DEN BLODIGE
30. aug KLEOPATRA
31. aug CALIGULA - KEISEREN SOM VILLE HA MÅNEN

Mytekalender spesial
HVA ER MYTER?
SKJÆRTORSDAG: DETTE ER MITT BLOD
-
LANGFREDAG: LIDELSEN
PÅSKEHAREN
1. PÅSKEDAG: OPPSTANDELSENS MORGEN
PINSE
FREDAG DEN 13.
OM JANUAR
OM FEBRUAR
OM MARS
OM APRIL
OM MAI
OM JUNI
OM JULI
OM AUGUST
OM SEPTEMBER
OM OKTOBER
OM NOVEMBER
OM DESEMBER
HIMMELREISER
HUNDEDAGENE
SOMMERTID / VINTERTID
SOLFORMØRKELSE
FASTELAVN
.
.
SKUDDÅRSEKSTRA: EROS OG PSYKE
SANTA KLARA − FATTIGDOMMENS OG FJERNSYNETS HELGEN
Klara levde i Assisi på Frans tid, og stiftet en kvinneorden etter mønster av hans idealer; fattigdom, kyskhet, lydighet.
Frans av Assisi stiftet fransiskanerordenen ved å forkynne og følge Jesu eksempel med fattigdom, selvfornektelse og et liv i nestekjærlighetens tjeneste. Da var Clara Schiffi 16 år. Hun ble født i 1194 i samme by som Frans − som datter av en greve. Det sies at hun ved måltidene gjemte unna mat for å gi den til medlemmene av Frans’ gruppe. De ble sett på som farlige fanatikere. Da hun som 18-åring hørte ham holde en fastepreken i kirken, ble hun så grepet at hun etterpå oppsøkte ham i skjul. Han ble hennes åndelige veileder så lenge han levde.

Faren nektet henne å gå i kloster. Palmesøndag år 1212 rømte hun hjemmefra og oppsøkte Frans i fransiskanernes stamkloster der han levde med sine få åndsfeller. Brødrene tok imot henne med brennende lys og oljegrener i hendene. Hun skriftet, fikk syndsforlatelse og iførte seg klosterdrakt. Frans mottok klosterløftet og klippet det lange, lyse håret hennes. Det fortelles at representanter for familien tvang seg inn og med makt forsøkte å ta henne med seg hjem, men at hun i tumultene mistet hodeplagget. Da de fikk se henne uten hår, ga de opp og dro hjem.

Da faren døde, sluttet Klaras mor og to søstre sluttet seg til henne. Frans ga dem et hus i tilknytning til kirken der han hadde hatt sitt første syn. Nå var de en liten nonnefamilie.

Det nye med Frans’ klosterorden var ønsket å leve utelukkende av almisser uten å eie noe som helst. Med fransiskanerne delte Klara klosterløftene fattigdom, kyskhet, lydighet. At de levde i fattigdom, betyr at de ikke brukte sko, sandaler eller strømper, fastet og levde så enkelt som mulig. Klara sov dessuten på en stråhaug på gulvet og med en trekloss som hodepute. Flere klostre fulgte Klaras modell. Etter hennes død kalte de seg klarisser. De sies at søstrene aldri var lykkeligere enn da Frans besøkte dem. Han skal ha skrevet sin berømte Solsang i Klaraklosterets hage i 1224.

Lovet være du, min Herre, med alt du har skapt.
Særlig herr bror Solen, som gir oss dagen,
og du gir oss lys ved den.

Og den er skjønn og stråler med stor glans.
Av deg selv, aller høyeste, er den et avbilde.

Lovet være du, min Herre, for søster Månen og stjernene,
på himmelen skapte du dem klare og kostelige og vakre.

Lovet være du, min Herre, for bror Vinden
og for luften og skyene og himmelen og allslags vær,
for ved det lar du all din skapning få livets opphold.

Lovet være du, min Herre, for søster Vannet
som er nyttig til alt og ydmykt og kostelig og vakkert.

Lovet være du, min Herre, for bror Ilden,
for ved den lyser du opp i natten.
Og den er skjønn og sterk og mektig.

Lovet være du, min Herre, for søster Jorden, vår mor,
som oppholder oss og som leder oss
og frembringer frukter og gress og fargerike blomster.

Lovet være du, min Herre, for alle dem
som tilgir av kjærlighet til deg
og lider vondt og overlast.

Lykkelig er den som bærer det med tålmod,
for av deg, aller høyeste, skal han få sin krone.

Lovet være du, min Herre, for vår søster den legemlige død,
som ikke noe levende menneske kan unnslippe.

Frans døde i 1226, og Mytekalenderen for 4. oktober handler om ham. Klara levde i 27 år til, men var lenge plaget av dårlig helse. Det sies at hun om natten gikk blant nonnene og bredte sengetøyet over dem. Hun krevde mye av seg selv, men til klarissene i Praha skrev hun at priorinnen ikke måtte overdrive nonnenes askese: ”Våre legemer er ikke gjort av messing.” Hun sydde alterduker til byens kirker, og ba offentlig på byens vegne i krisetider. Etter hvert skrev Klara sin regel om igjen selv, der hun ennå en gang påpekte det ufravikelige fattigdomskravet. 9.august 1253 godkjente paven den. To dager senere, 11. august 1253, døde Klara. To år senere ble hun kanonisert.

I dag finnes det ca 20 000 klarisser fordelt på 675 klostre i 76 land. Klosteret San Damiano, som hun kom til den første natten. er bevart nesten uforandret. Dette er Klaras egne ord, slik de huskes og brukes den dag i dag av klarissenonnene på Høysteinane Kloster ved Larvik:

”Plasser ditt sinn i evighetens speil; la din sjel finne plass i glansen av evigheten; og gjennom det forvandles til Guds bilde.

Han ser bare det gode i deg,
derfor burde du svare med ekte glede
og ikke begrense din fryd.”

På sine eldre dager måtte Klara melde avbud til en julemesse fordi hun var for syk. Da så hun i en visjon hele julemessen. Denne hendelsen er bakgrunnen for at paven i 1958 utropte Sankta Klara til fjernsynets skytshelgen! Denne informasjonen nådde tydeligvis ikke ut til de i det norske storting, som nettopp på denne tiden var bekymret for fjernsynets demoraliserende virkninger. Og stikk i strid med det man den gang trodde, har interessen for å se på fjernsyn nå dabbet kraftig av. Interessen for helgenene derimot, øker.
Facebook (med bilder)
LastUpdated:20160817

Copyright: Terje©Nordby, All Rights Reserved.
Vevmester: chris@dankel.no