Mytekalenderen        Mytekalenderen på din mobiltelefon  |  mytekalender.com  |  Mytekalenderen på Facebook  |  Antonio Vivaldi: Allegro fra fagott-konsert i e-moll  |  Logg inn
        Søk kun titler:
1. aug KELTISK AUGUST
2. aug EROS
3. aug COLUMBUS
4. aug SHELLEY
5. aug FORTELLINGEN OM GENJI
6. aug LYSET PÅ TABOR BERG
7. aug MATA HARI
8. aug DOMINIKUS
9. aug URBEFOLKNINGER
10. aug DEN HELLIGE LAURENTIUS OG STJERNESKUDDENE
11. aug SANTA KLARA − FATTIGDOMMENS OG FJERNSYNETS HELGEN
12. aug HERAKLES
13. aug SKILPADDER OG SKAPELSESMYTER
14. aug EN SALMEBOK FRA 1457
15. aug MARIA HIMMELFERD
16. aug DEN HELLIGE ROCCO OG DØDSDANSEN
17. aug DAVY CROCKETT
18. aug DSJENGIS KHAN
19. aug VENUS DEN DYDIGE
20. aug BERNHARD AV CLAIRVAUX
21. aug VULKANGUDINNEN OG KJÆRLIGHETEN
22. aug GUSTAF FRÖDING
23. aug NEMESIS
24. aug BARTOLOMEUSNATTEN
25. aug NIETZSCHE, ZARATHUSTRA OG GUDS DØD
26. aug SKRIKET GJENNOM NATUREN – KRAKATAU OG MUNCH
27. aug PAN
28. aug AUGUSTIN
29. aug HATHOR DEN BLODIGE
30. aug KLEOPATRA
31. aug CALIGULA - KEISEREN SOM VILLE HA MÅNEN

Mytekalender spesial
HVA ER MYTER?
SKJÆRTORSDAG: DETTE ER MITT BLOD
-
LANGFREDAG: LIDELSEN
PÅSKEHAREN
1. PÅSKEDAG: OPPSTANDELSENS MORGEN
PINSE
FREDAG DEN 13.
OM JANUAR
OM FEBRUAR
OM MARS
OM APRIL
OM MAI
OM JUNI
OM JULI
OM AUGUST
OM SEPTEMBER
OM OKTOBER
OM NOVEMBER
OM DESEMBER
HIMMELREISER
HUNDEDAGENE
SOMMERTID / VINTERTID
SOLFORMØRKELSE
FASTELAVN
.
.
SKUDDÅRSEKSTRA: EROS OG PSYKE
URBEFOLKNINGER
Om urbefolkninger og begrepene drømmetid, tabu og mana - hentet fra aboriginers og maoriers mytologiske språk.
”Mot nord er det av jegere blitt funnet noen småmennesker som de kaller skrellinger, og som når de i levende live såres av våpen, dør uten blodtap, men hvis blod, når de er døde, ikke vil holde opp å flyte men jern mangler de aldeles, og de bruker hvaltenner til pilspisser og spisse steiner til kniver.”

Denne beskrivelse av inuittene på Grønland er hentet fra Historia Norvegiae, skrevet på slutten av 1100-tallet av en ukjent forfatter. Beskrivelsen er typisk for storsamfunnets syn på folkeslag som blir oppfattet som kulturelt tilbakestående. De blør annerledes enn oss. De er av en annen art. Det samme grunnsynet går igjen i holdninger som at indianere er amoralske menneskeetere eller bedre enn andre fordi de er uberørt av kompleks sivilisasjon.

Vi snakker ikke lenger om innfødte, heller ikke om naturfolk. Nå heter det urbefolkning. Med det menes den opprinnelige befolkning i et område som koloniseres av andre. De blir i utviklingens navn fratatt landområder, ressurser og kultur. Vi, den urbane, rike, organiserte verden, har definert urbefolkningene, og talt dem. De utgjør en kvart milliard mennesker på alle kontinenter. De er inuitter, samer, pygmeer, indianere og beduiner og bor i fjell, på øyer, i tropestrøk og på is. De aller fleste er minoriteter der de befinner seg, ett av få unntak er indianerne i Guatemala. De er undertrykt i forskjellig grad, noen utsatt for systematiske overgrep. Utbyttere og misjonærer, antropologer og tilhengere av enkel livsstil har interessert seg for dem. Den økende internasjonale oppmerksomheten har i noen tilfeller ført til press mot ansvarlige myndigheter og gjennom dette til bedre kår for noen. 9. august er FNs internasjonale dag for verdens urbefolkninger.

Ordet aboriginer er avledet av ab origine, ”fra begynnelsen”, altså de som var her først. Det brukes om dem som har bodd i Australia i 50 000 år. Da europeerne kom i 1788, fant de 300 000 aboriginer fordelt på 500 stammer. De var jegere og fiskere som vandret over store områder. Nomadevirksomheten foregikk ikke bare med henblikk på mat, men også for å dele erfaringer, finne nye partnere og søke politiske allianser. Kulturen var preget av samspill. Mytene gjenspeiler dette. Visse skaperskikkelser blant forfedrene vandrer omkring de også. På sin vei gjennom landskapet former de vannhull og spesielle klippeformasjoner og skaper mennesker og dyr. En gruppe kan kjenne den delen av myten som dreier seg om hva sagnskikkelsen foretok seg i deres område. Noen ganger kommer derfor folk fra forskjellige steder sammen for å fortelle myten helt ferdig og fullføre den rituelle gjenskapningen.

Skapelsestiden, mytisk tid, eller drømmetiden er et aboriginerbegrep. Ordet peker på en skapende handling som en gang var en faktisk hendelse og som fremdeles virker, kraften av hendelsen er ikke utdødd, og man kan fortsatt få kunnskap om den i drømmer, for eksempel bestemte spor som urfedrene har etterlatt, hva de har betydd og betyr. Grunnen til at drømmetid er så mye omtalt, er at det uttrykker noe vi kjenner fra mange kulturer. Ved nyttårsfeiringen blir verden skapt, slik den ble i drømmetiden. Vi kan drømme oss tilbake til verdens skapelse og ta del i den her og nå.

Aboriginene i Australia er en av verdens eldste urbefolkninger, mens naboene, maoriene på New Zealand, er en av de yngste. De kom sørfra 1200 etter Kristus, bygde landsbyer med sterke forsvarsverk og betraktet sine høvdinger som hellige. Det er herfra vi har ordet tabu, hellig og forbudt.

Maoribegrepet mana står for en overnaturlig kraft som finnes i enkelte mennesker, planter, gjenstander eller steder som viser eiendommelige egenskaper. Jung brukte dette begrepet. En manapersonlighet er hos ham et menneske som er styrt av det kollektivt ubevisste, en som har en kraft eller kapasitet som ikke tilhører ham selv. Ifølge denne tanken var Napoleon og vismannen Laotse manapersonligheter, men også folkehelter av mange slag og mennesker med mye karisma i det hele. Generelt er mana farlig, for det kan ta lett over for den fornuftstyrte bevisstheten, og plutselig tror man at man kan fly. Drømmetid, tabu, mana, disse begrepene hentet fra urbefolkningens kulturer, har bidratt til forståelse av religionshistorien og psyken. Det kan virke som om mennesker, uansett kulturell tilhørighet, har det meste felles.

Blodet til skrellingene på Grønland i høymiddelalderen fløt akkurat som hos dem som oppdaget og beskrev dem. Beskrivelsene i Historia Norvegiae bunnet, som mange andre fremstillinger av urbefolkninger gitt av tilsynelatende troverdige autoriteter gjennom historien helt til våre dager, i manglende kunnskap og ren overtro.
Facebook (med bilder)
LastUpdated:20160817

Copyright: Terje©Nordby, All Rights Reserved.
Vevmester: chris@dankel.no