Mytekalenderen        Mytekalenderen på din mobiltelefon  |  mytekalender.com  |  Mytekalenderen på Facebook  |  Antonio Vivaldi: Allegro fra fagott-konsert i e-moll  |  Logg inn
        Søk kun titler:
1. aug KELTISK AUGUST
2. aug EROS
3. aug COLUMBUS
4. aug SHELLEY
5. aug FORTELLINGEN OM GENJI
6. aug LYSET PÅ TABOR BERG
7. aug MATA HARI
8. aug DOMINIKUS
9. aug URBEFOLKNINGER
10. aug DEN HELLIGE LAURENTIUS OG STJERNESKUDDENE
11. aug SANTA KLARA − FATTIGDOMMENS OG FJERNSYNETS HELGEN
12. aug HERAKLES
13. aug SKILPADDER OG SKAPELSESMYTER
14. aug EN SALMEBOK FRA 1457
15. aug MARIA HIMMELFERD
16. aug DEN HELLIGE ROCCO OG DØDSDANSEN
17. aug DAVY CROCKETT
18. aug DSJENGIS KHAN
19. aug VENUS DEN DYDIGE
20. aug BERNHARD AV CLAIRVAUX
21. aug VULKANGUDINNEN OG KJÆRLIGHETEN
22. aug GUSTAF FRÖDING
23. aug NEMESIS
24. aug BARTOLOMEUSNATTEN
25. aug NIETZSCHE, ZARATHUSTRA OG GUDS DØD
26. aug SKRIKET GJENNOM NATUREN – KRAKATAU OG MUNCH
27. aug PAN
28. aug AUGUSTIN
29. aug HATHOR DEN BLODIGE
30. aug KLEOPATRA
31. aug CALIGULA - KEISEREN SOM VILLE HA MÅNEN

Mytekalender spesial
HVA ER MYTER?
SKJÆRTORSDAG: DETTE ER MITT BLOD
-
LANGFREDAG: LIDELSEN
PÅSKEHAREN
1. PÅSKEDAG: OPPSTANDELSENS MORGEN
PINSE
FREDAG DEN 13.
OM JANUAR
OM FEBRUAR
OM MARS
OM APRIL
OM MAI
OM JUNI
OM JULI
OM AUGUST
OM SEPTEMBER
OM OKTOBER
OM NOVEMBER
OM DESEMBER
HIMMELREISER
HUNDEDAGENE
SOMMERTID / VINTERTID
SOLFORMØRKELSE
FASTELAVN
.
.
SKUDDÅRSEKSTRA: EROS OG PSYKE
LYSET PÅ TABOR BERG
Forklarelsen på Tabor Berg, hva betyr den, og hvorfor er den så viktig for den ortodokse kirke?
”Seks dager senere tok Jesus med seg Peter, Jakob og hans bror Johannes og førte dem opp på et høyt fjell, hvor de var alene. Da ble hans utseende forvandlet for øynene på dem; hans ansikt skinte som solen, og klærne ble hvite som lyset. Og se, Moses og Elia viste seg for dem og samtalte med ham.”

Denne underlige hendelsen, beskrevet i Matteus 17 (Markus og Lukas har tilsvarende referater) kalles Herrens Forklarelse. Forklarelse betyr i denne sammenheng den innsikt som bare kan oppnås gjennom guddommen. Den katolske kirke kaller den høydepunktet i Kristi offentlige liv, som startet med hans dåp og endte med himmelfarten. Jesus tar med seg sine tre nærmeste disipler, den indre krets, opp i høyden. Der ser de med egne øyne mesteren forandre seg, ansiktet skinner og klærne blir hvite som lyset.

Tabor ligger langt nord i Israel, ved Jisreelsletten, 1 mil fra Nasaret og er kjent fra Dommerboken. Her samlet den kvinnelige dommeren Debora ti tusen menn før et avgjørende slag.

Det ser ut til at Forklarelsen ble feiret i Syria allerede på 500-tallet, men en armensk biskop fortalte rundt år 700 år at det var han som hadde innført festen. 200 år senere ble dagen gjort til offentlig helligdag i det bysantinske riket og ytterligere 500 år senere i vesten. Nå feires forklarelsen 6. august av ortodokse, syrere, koptere og katolikker. Valg av dato kan ha å gjøre med vigslingen av en kirke på Tabor en gang i fjern fortid.

I 1054 kom det til et avgjørende brudd mellom østkirken og vestkirken. Tvistspørsmålene var maktpolitiske, militære og teologiske. Uenighetene dreide seg om treenighetens natur. Vest ville forandre en linje i trosbekjennelsen fra ”Den hellige ånd, som utgår fra Faderen” til ”Den hellige ånd, som utgår fra Faderen og Sønnen”. Dessuten ville man i vest bruke usyret brød i nattverden. Konflikten mellom de som fra nå av ble hetende de ortodokse og de vi kaller katolikkene, ble ikke dempet av at et vestlig korstog under ledelse av venetianere i 1204 plyndret Bysants, røvet bronsehestene fra hippodromen og flyttet dem til Markuskatedralen i Venezia. Paven fordømte overfallet, men de katolske okkupantene forlot ikke byen før 57 år senere.

Østlig teologi har vært opptatt av hva slags forening det er mulig å oppleve med Gud. Vi VAR ett med Gud, syndefallet atskilte oss fra ham, frelsen overvant splittelsen, men hvordan? Gud er noe helt annet enn mennesket, men vi bærer hans bilde i oss. Hvor mye av Gud kan vi erfare gjennom det? Veien går gjennom bønn og askese. Athos, det Hellige Fjell ved Thessaloniki, ble opprettet som en klosterfristat på 1200-tallet. Den er fortsatt den ortodokse kirkens åndelige sentrum. Grunnlaget for mye av den østlige kirkens praksis er tanken om å skue det åndelige lys i dette liv, veien er askese og bønn.

Gregor Palamas levde fra 1286 til 1359, fikk utdannelse i Konstantinopel og tok sikte på en politisk karriere, men brøt over tvert 20 år gammel og ble munk på Athos. Palamas hevdet at Gud var utilgjengelig i sitt vesen, men tilgjengelig og meddelbar i sine energier som han så på som en manifestasjon av nåden. Patriarken i Konstantinopel var på denne tiden under innflytelse av vesten. Gregor ble anklaget for kjetteri og fengslet. Men snart var det tid for hans tanker, hans teser ble godtatt som ortodoks lære. For Gregor er Forklarelsen et avgjørende skriftsted. Slik resonnerer han (Egil A. Wyllers oversettelse):

”Hvorfor skiller han ut lederne fra de andre, og fører disse opp på fjellet, disse alene avsides? For å vise noe meget stort og mystisk. Men hvordan skulle synet av det sansbare lys være stort og mystisk? Det lyset hadde de utvalgte sett lenge før de ble med opp! Hvorfor skulle de trenge Åndens kraft til dette, om det de så var sansbart og skapt? (…) Er det da den slags herlighet Kristus skal komme i, og er da dette den kommende verdens Rike, der det verken vil være bruk for luft, lys eller rom, men der vi − ifølge Paulus skal ha Gud i stedet for alt dette? Om Han altså skal være i stedet for alt, så skal Han altså også være i stedet for alt Lys. Av dette ser vi klart at hint Lys er av guddommen.”

Herren tok med seg sine nærmeste for å vise dem det lys som ikke kan erfares med sansene, men ene og alene i kontakt med guddommen. De så det selv, erfarte det der og da.

Lyset blir i alle store religioner brukt som symbol på sannheten og guddommen. Hos oss brukes det i ord som opplysningstiden, å kaste lys over betyr å oppklare, synliggjøre det som tidligere var fullt av mørke: fordommer, misforståelser og myter. Det moderne vitenskapelige lyset er stort og skarpt og lett å få øye på. Lyset fra forklarelsen og fra Bysants og munkene på Athos er atskillig mer dempet, og det må man søke alene. Men har Østkirken rett, er det i utgangspunktet tilgjengelig for enhver.
Facebook (med bilder)
LastUpdated:20160817

Copyright: Terje©Nordby, All Rights Reserved.
Vevmester: chris@dankel.no