Mytekalenderen        Mytekalenderen på din mobiltelefon  |  mytekalender.com  |  Mytekalenderen på Facebook  |  Antonio Vivaldi: Allegro fra fagott-konsert i e-moll  |  Logg inn
        Søk kun titler:
1. jul JULIUS CÆSAR OG GALLERKRIGEN
2. jul HERMAN HESSE
3. jul KAFKA
4. jul ALICE I EVENTYRLAND
5. jul MAYAMYTER
6. jul JAN HUS
7. jul TANABATA-FESTIVALEN
8. jul SANKTA SUNNIVA AV SELJA
9. jul APOLLON
10. jul KNUT MED LJÅEN
11. jul KRONOS
12. jul DUMHETENS GUDINNE
13. jul O-BON
14. jul MANNEN MED JERNMASKEN
15. jul NESTORKRØNIKEN
16. jul KARMELITTENE
17. jul AMATERASU
18. jul QUISLING
19. jul ADONIS’ DØD OG OPPSTANDELSE
20. jul PROFETEN ELIA
21. jul HEMINGWAY
22. jul MARIA MAGDALENA
23. jul BIRGITTA AV VADSTENA
24. jul ROBERT GRAVES OG DEN HVITE GUDINNEN
25. jul JAKOB, FISKEREN SOM BLE SPANIAS NASJONALHELGEN
26. jul JESU BESTEFORELDRE, JOAKIM OG ANNA
27. jul KONFUTSE
28. jul IBN AL-ARABI OG SUFIENS FIRE STADIER
29. jul OLAV DEN HELLIGE
30. jul MADAME BLAVATSKYS REISE
31. jul IGNATIUS LOYOLA

Mytekalender spesial
HVA ER MYTER?
SKJÆRTORSDAG: DETTE ER MITT BLOD
-
LANGFREDAG: LIDELSEN
PÅSKEHAREN
1. PÅSKEDAG: OPPSTANDELSENS MORGEN
PINSE
FREDAG DEN 13.
OM JANUAR
OM FEBRUAR
OM MARS
OM APRIL
OM MAI
OM JUNI
OM JULI
OM AUGUST
OM SEPTEMBER
OM OKTOBER
OM NOVEMBER
OM DESEMBER
HIMMELREISER
HUNDEDAGENE
SOMMERTID / VINTERTID
SOLFORMØRKELSE
FASTELAVN
.
.
SKUDDÅRSEKSTRA: EROS OG PSYKE
KONFUTSE
Konfutses morallære, mytiske idealer, forhold til taoismen og innflytelse over kinesisk historie.
”Da jeg var 15, satte jeg meg ned for å studere. Da jeg var 30, kunne jeg stå på egne ben. Da jeg var 40, var all tvil overvunnet. Da jeg var 50, begrep jeg himmelens vilje. Da jeg var 60, var mitt øre en lydig tjener. Da jeg var 70, kunne jeg følge mitt hjertes begjær uten å overskride grensen for det utilbørlige.”

Den kinesiske vismannen Konfutse skal ha blitt født 27. juli 551 før Kristus. Han og hans samtidige Laotse vendte seg imot det de opplevde som sin samtids tomme og innholdsløse ritualer. De sto for hver sin hovedstrømning, og begge skulle komme til å prege Kina: Laotse ville finne himmelens lov og underordne seg den. Konfutse ville gripe inn og forandre samfunn og mennesker som ikke følger himmelens lov.

Konfutses store ønske og lyst var å lære bort til den som var lærevillig. Han fikk mange disipler. Den eneste bevarte tekst av sannsynlig autentisk opphav er "Samtaler," en samling referater av spørsmål og svar mellom mester og elever, det viktigste verket i kinesisk kulturtradisjon.

Det vesentlige er medmenneskelighet, å være en god sønn og en god venn, snakke sant og ikke si for mye, være tro mot plikten, rakrygget og ærlig. Konfutse mislikte de veltalende og de som ga seg ut for å være noe annet enn det de var. Å praktisere gamle seremonier uten å tenke på hvorfor, er feil. Vi må forstå reglene for skikk og bruk, plikten og måteholdet, og bringe arven, denne forståelsen, videre til neste slektledd.

Kinas historie begynner med tre mytiske helgenkonger. De likte ikke makt, de så ikke sitt ansvar som et privilegium, men som en tjeneste de var villige til å yte. Konfutse ville tilbake til dette. Yao var den første kongen. Han utpekte Shun til sin etterfølger, selv om han ikke var hans sønn, de var ikke en gang i slekt, men Shun var den dyktigste. På samme vis forholdt Shun seg til Yu.

”Han spiste og drakk tarvelig mat, men viste den ytterste respekt for åndene. Han bar usle klær, men de vakreste forklær og hodeplagg til offerseremonien. Han bodde i en fattigslig hytte og brukte alle sine krefter på graving og grøfting. I Yu finner jeg ingen mangler.”

Et annet historisk edeal for Konfutse er en hertug som ikke ble konge, men var kongens bror og hjalp kongen – på selvoppofrende vis. Da kongen var alvorlig syk, tilbød hertugen seg å dø i hans sted – som sonoffer til himmelen. Hertugen selv snakket aldri om det. Beskjedenhet er en konfutsiansk dyd. Den han kaller ”Den edle”, representanten for de konfutsianske dydene, har moralske plikter overfor folket.

”Den edle forstår det som er rett. Den smålige forstår det som lønner seg.”

”Mesteren sier:
En Herre er klar til å gi livet i farens stund, han søker ikke fred og ro i hjemmet.”

”Når Veien rår under himmelen, stå da frem. Når Veien ikke rår, gjem deg. Når Veien ikke rår i landet, er det en skam å være rik og hedret.”

Laotse og taoistene la vekt på å tilpasse seg naturen og bøye seg for kreftene utenfor seg selv. Konfutse og tilhengerne hans var politisk aktive for å fremme moral i samfunnet. Mesteren sa:

Om Veien rådde under himmelen, ville jeg ikke ha forsøkt å endre på ting.

Konfutse gikk inn for utdannelse uten hensyn til sosiale klasser, og blir kalt lærer for ti tusen generasjoner. Selv rangerer han de som er ”født med kunnskap” på topp. Så følger de som har fått kunnskap gjennom lære, så de som har lært med mye strev og endelig de som har strevd men ikke lært. Han sier at han selv ikke er av de som er født med kunnskap. Samtaler er gjennomsyret av gleden ved å tilegne seg kunnskap.

Først etter at Konfutse døde, gjorde hans innflytelse seg gjeldende – etter hvert for hele samfunnssystemet. Man måtte kjenne til hans lære for å ha noe håp om å kunne påvirke styre og stell. Da Han-dynastiet overtok makten i Kina i 206 før Kristus, ble konfutsianismen inkludert i statsideologien. Undervisningen av konfutsianske tanker ble grunnleggende for utdannelsen av embetsverket, og dette varte i mer enn 2100 år, helt til begynnelsen av 1900-tallet.

Kjærlighet og respekt er ikke medfødt, men noe som må læres. Hva vi selv ønsker av andre, er målestokken for hva vi bør gjøre mot dem. En skal gjøre det rette uavhengig av resultater eller fordeler. Sosial rangering er en del av samfunnets orden, og dette må respekteres. Mennesket oppnår den høyeste tilfredsstillelse ved å utvikle sine dyder. Den som er virkelig god, er aldri ulykkelig. For da er vi knyttet til det Konfutse kaller Himmelens Vilje.

Om hva denne Himmelens Vilje, Tian, egentlig er, er mesteren taus, som om det er noe vi alle intuitivt vet, om vi bare går i oss selv og tenker etter.
Facebook (med bilder)
LastUpdated:20160804

Copyright: Terje©Nordby, All Rights Reserved.
Vevmester: chris@dankel.no