Mytekalenderen        Mytekalenderen på din mobiltelefon  |  mytekalender.com  |  Mytekalenderen på Facebook  |  Antonio Vivaldi: Allegro fra fagott-konsert i e-moll  |  Logg inn
        Søk kun titler:
1. jul JULIUS CÆSAR OG GALLERKRIGEN
2. jul HERMAN HESSE
3. jul KAFKA
4. jul ALICE I EVENTYRLAND
5. jul MAYAMYTER
6. jul JAN HUS
7. jul TANABATA-FESTIVALEN
8. jul SANKTA SUNNIVA AV SELJA
9. jul APOLLON
10. jul KNUT MED LJÅEN
11. jul KRONOS
12. jul DUMHETENS GUDINNE
13. jul O-BON
14. jul MANNEN MED JERNMASKEN
15. jul NESTORKRØNIKEN
16. jul KARMELITTENE
17. jul AMATERASU
18. jul QUISLING
19. jul ADONIS’ DØD OG OPPSTANDELSE
20. jul PROFETEN ELIA
21. jul HEMINGWAY
22. jul MARIA MAGDALENA
23. jul BIRGITTA AV VADSTENA
24. jul ROBERT GRAVES OG DEN HVITE GUDINNEN
25. jul JAKOB, FISKEREN SOM BLE SPANIAS NASJONALHELGEN
26. jul JESU BESTEFORELDRE, JOAKIM OG ANNA
27. jul KONFUTSE
28. jul IBN AL-ARABI OG SUFIENS FIRE STADIER
29. jul OLAV DEN HELLIGE
30. jul MADAME BLAVATSKYS REISE
31. jul IGNATIUS LOYOLA

Mytekalender spesial
HVA ER MYTER?
SKJÆRTORSDAG: DETTE ER MITT BLOD
-
LANGFREDAG: LIDELSEN
PÅSKEHAREN
1. PÅSKEDAG: OPPSTANDELSENS MORGEN
PINSE
FREDAG DEN 13.
OM JANUAR
OM FEBRUAR
OM MARS
OM APRIL
OM MAI
OM JUNI
OM JULI
OM AUGUST
OM SEPTEMBER
OM OKTOBER
OM NOVEMBER
OM DESEMBER
HIMMELREISER
HUNDEDAGENE
SOMMERTID / VINTERTID
SOLFORMØRKELSE
FASTELAVN
.
.
SKUDDÅRSEKSTRA: EROS OG PSYKE
KARMELITTENE
Karmelittenes vei fra Karmelfjellet via Teresa av Avilas visjoner og reformer og Johannes av Korsets poesi - til karmelittklostret i Tromsø.
Karmelfjellet ved Haifa i det nordøstre Israel er i dag et utpreget turistområde med minnesmerker og hoteller med utsikt. For Jesaja var det Guds Fjell. Her bodde ifølge kongebøkene profeten Elia med sine disipler, her sloss han mot Baalsprestene og vant, og her grunnla han ifølge tradisjonen et kloster for dem som skulle forberede ankomsten av en ren jomfru, som igjen skulle føde den salvede konge.

Korsfareren Berthold skal ha funnet ruinene av dette klosteret på slutten av 1100-tallet. Han bygde da et kapell for Maria og bosatte seg der sammen med trosfeller. ”Ordo Fratrum Beatae Mariae Virginis de Monte Carmelo,” eller noe lettere: karmelittordenen, ble godkjent i 1226. Den autentiske ordensregelen er oppbevart i Vatikanets arkiv: ”Enhver må holde seg i sin celle eller i nærheten av den, og være alene, mens han grunner på Herrens lov dag og natt og våker i bønn, om han ikke er opptatt med andre rettmessige gjøremål.”

Muslimene kom, og karmelittene flyktet til Europa der de grunnla klostre i Flandern, på Kypros, Sicilia og i England. Til sin første ordensgeneral valgte de engelskmannen Simon Stock. 16. juli 1251 viste Jomfru Maria seg for ham og ga ham et brunt skapular (skulderplagg, opprinnelig et arbeidsforkle) som tegn på frelsen. Slik ble det praksis å tildele skapularet den troende etter et spesielt ritual.

Rundt 1450 i Firenze kom de første karmelittklostrene for nonner. Men karmelittenes største kvinnefigur er spansk. TERESA Sánchez de Cepeda Davila y Ahumada ble født i 1515 i Ávila, Spanias høyest beliggende by, i en velstående familie. Da hun var syv, rømte hun og den elleve år gamle broren Rodrigo hjemmefra for å dø martyrdøden i Marokko. Men før de kom så langt, ble de innhentet av en onkel. Rodrigo la skylden på Teresa. Som ung gikk hun inn i et karmelittkloster fordi det lå i nærheten, og fordi en venninne var nonne der. Et år senere ble hun alvotlig syk. I sykesengen leste hun en veiledning for nybegynnere i kontemplativ bønn og lærte om konsentrasjon og indre åpenhet. Hun forteller at hun forsøkte å be med all sin kraft, men kom ingen vei. Etter tre års lidelser fikk hun helsen igjen. 40 år gammel begynte hun å føre en streng livsførsel med mye bønn. Nå kom hun i ekstase og fikk visjoner av Jesus. Hun hørte klare, fredfylte stemmer som fortalte at hun skulle ha samtaler med engler, opplevde at hun ble løftet opp og forent med Gud, og en mystisk gjennomboring av hjertet av et spyd av guddommelig kjærlighet. Hun kom til at klostret tilbød et alt for enkelt, ubeskyttet liv uten ansvar. Hun erklærte offentlig at det ville være bedre for foreldre å gifte bort sine døtre enn å la dem tre inn i klostre uten disiplin. Hvorfor fulgte de ikke den opprinnelige klosterregelen? ”Dere bør være opptatt med arbeid, slik at djevelen alltid finner dere sysselsatte og ikke får anledning til å trenge inn i deres sjeler på grunn av lediggang.”
”For i evangeliet sier Herren: For hvert unyttig ord som mennesket taler, skal han avlegge regnskap på dommens dag.”

Etter 25 år som nonne besluttet Teresa å grunnlegge et nytt kloster, preget av faste, begrenset kontakt med omverdenen og stillhet. Teresa kalte seg nå AV JESUS. De nye nonnene skilte seg fra de ureformerte karmelittene ved at de uttrykte fattigdomsidealet ved sin grove, brune ulldrakt og sandaler istedenfor sko, og ble derfor kalt barfotkarmelitter. Teresa selv tok sin del i å feie og spinne. Hun viste seg som et arbeidsjern og et organisasjonstalent. Det var også viktig med fornuft og dømmekraft i klostrene, et av de mindre opphøyde Teresa-sitater er ”Gud bevare oss for dumme nonner.”

I tyve år reiste hun på kryss og tvers for å grunnlegge klostre. Juan de Yepes y Álvarez sluttet seg til henne med ordensnavnet Johannes av Korset, og reformerte den mannlige gren av karmelittordenen. Johannes er for øvrig kjent som dikter innen mystisk litteratur. Han beskriver sjelens lengsel etter det hellige med sanselige bilder: ”Til slutt kjærtegner flammen treet, varmer det, for så endelig å transformere det til seg selv for å gjøre det like vakkert som ild. På den måten kan vi utvikle nye sanser, troens sanser. Den blinde mannen ser Jesus før han får synet tilbake. ”Din tro har frelst deg,” sier Jesus. Og det er også troen som gjør den blinde mannen seende i dypeste betydning av ordet.”

8. september 1990 kom det noen nonner til Tromsø, uten materielle ressurser, bestemt på å opprette et karmelittkloster. De fikk bo i et hus biskopen stilte til disposisjon. Etter lang tids trangboddhet, bønn, arbeid og søknader om støtte ble klosteret innviet i august 1998. Dannet i et konfliktfylt Palestina og reformert tilbake til utgangspunktet i 1500-tallets Spania holder 500 munkeklostre og 800 nonneklostre over hele verden, derav det nordligste i Tromsø, liv i den fortrolige omgangen med Gud i bønnen og skriften, inspirert av Elias og visjonen om den kjærlighetsfylte Guds Mor.

Det er en lang vei fra Karmelfjellet til Tromsøklosteret Totus Tuus – som betyr ”Din helt og fullt” – en lang og kroket vei til stillhet. I en tid der mange snakker mye om behovet for stillheten, kan det være noe å tenke på at det fins mennesker som vier sitt liv til den.
Facebook (med bilder)
LastUpdated:20160727

Copyright: Terje©Nordby, All Rights Reserved.
Vevmester: chris@dankel.no