Mytekalenderen        Mytekalenderen på din mobiltelefon  |  mytekalender.com  |  Mytekalenderen på Facebook  |  Antonio Vivaldi: Allegro fra fagott-konsert i e-moll  |  Logg inn
        Søk kun titler:
1. jul JULIUS CÆSAR OG GALLERKRIGEN
2. jul HERMAN HESSE
3. jul KAFKA
4. jul ALICE I EVENTYRLAND
5. jul MAYAMYTER
6. jul JAN HUS
7. jul TANABATA-FESTIVALEN
8. jul SANKTA SUNNIVA AV SELJA
9. jul APOLLON
10. jul KNUT MED LJÅEN
11. jul KRONOS
12. jul DUMHETENS GUDINNE
13. jul O-BON
14. jul MANNEN MED JERNMASKEN
15. jul NESTORKRØNIKEN
16. jul KARMELITTENE
17. jul AMATERASU
18. jul QUISLING
19. jul ADONIS’ DØD OG OPPSTANDELSE
20. jul PROFETEN ELIA
21. jul HEMINGWAY
22. jul MARIA MAGDALENA
23. jul BIRGITTA AV VADSTENA
24. jul ROBERT GRAVES OG DEN HVITE GUDINNEN
25. jul JAKOB, FISKEREN SOM BLE SPANIAS NASJONALHELGEN
26. jul JESU BESTEFORELDRE, JOAKIM OG ANNA
27. jul KONFUTSE
28. jul IBN AL-ARABI OG SUFIENS FIRE STADIER
29. jul OLAV DEN HELLIGE
30. jul MADAME BLAVATSKYS REISE
31. jul IGNATIUS LOYOLA

Mytekalender spesial
HVA ER MYTER?
SKJÆRTORSDAG: DETTE ER MITT BLOD
-
LANGFREDAG: LIDELSEN
PÅSKEHAREN
1. PÅSKEDAG: OPPSTANDELSENS MORGEN
PINSE
FREDAG DEN 13.
OM JANUAR
OM FEBRUAR
OM MARS
OM APRIL
OM MAI
OM JUNI
OM JULI
OM AUGUST
OM SEPTEMBER
OM OKTOBER
OM NOVEMBER
OM DESEMBER
HIMMELREISER
HUNDEDAGENE
SOMMERTID / VINTERTID
SOLFORMØRKELSE
FASTELAVN
.
.
SKUDDÅRSEKSTRA: EROS OG PSYKE
KRONOS
Om landbrukets og tidens gud, hans kastraksjon av sin far Himmelen - og hvordan han selv mistet herredømmet til sin sønn Zevs.
”Jorden fødte så himmelen med stjerner,
så stor som seg selv til å dekke seg med
som et hvilested, alltid trygt for de velsignede guder.

Så lå hun (Jorden) med himmelen og fødte dypt-virvlende Okeanos og Koios, så Kreios, Japetos, Hyperion, Theia, Rhea, Themis, Mnemosyne, deilige Tethis, og Føbe, gullkronet. Til slutt, etter disse, ble den mest forferdelige av sønner, den skurkaktige intrigemaker Kronos født, han som var sin fars fiende.”

På gresk heter jorden Gaia (Gea), og fra henne låner vi navnet til ge-ologi og ge-ografi. Ifølge Hesiod (Sitatene er fra hans skapelsesberetning) har Gaia skapt alt. Først da hun lå med himmelen (Uranos) og fødte tiden (Kronos), begynte vanskelighetene. Årsak: Kronos gjorde et opprør som forandret verden for bestandig. 11. Juli er dato for en gammel festival til Kronos’ ære.

Men hvordan begynte det? “Kaos var først av alt.” forteller Hesiod. Hos grekerne er både mennesker og guder produkter av urkreftene. Gaia fødte Uranos, så lå hun med ham, og fødte titanene, de enøyde kyklopene OG Kronos. Varianter av en maskulin himmel og en feminin jord finnes i mange mytologier (men i Egypt er det omvendt!). Jorden var forståelig nok det primitive jordbrukssamfunnets mytologiske hovedanliggende. Byer, presteskap, krigeraristokrati, utkikkstårn og fyrstelige boliger med fredelige, store takterrasser var med på å skyve tyngdepunktet over mot himmelen.

Begrepet himmel har stor symbolkraft. Til vår kristne gud ber vi: “du som er i himmelen.” Vi snakker om filmstjerner og danser måneskinnsvals. Diktatorer som Ludvig IV og Kim Il Sung ville bli assosiert med solen og den japanske keisers mytiske stamtavle viste at han stammet fra den. I mange kulturer er himmelen symbolet for skjebnens makt som styrer alt på jorden, astrologi er en flere tusen år gammel øvelse. Sentralt i historien om de greske gudene står fortellingen om Himmelen som overtok som myndighetsfære for jorden.

Kronos hatet sitt opphav Uranos. Og han hatet de hundrearmede og femtihodede skapningene jorden hadde født ham og ville at de ikke skulle komme frem i lyset. Kronos konspirerte med sin mor Gaia, som heller ikke var spesielt fornøyd med at mannen stadig gjemte vekk ungene hennes. Så la han seg i skjul for sin far.

”.. og fra sitt skjulested grep sønnen etter ham med sin venstre hånd og holdt ham, og i sin høyre den enorme sigden med dens lange tannblad, svingte den raskt og presis og skar av sin fars lemmer kastet dem bak seg, de kunne falle der de ville. Men de gikk ikke tapt der de fløy fra hans hånd, for alle de blodige dråper som sprutet fra dem ble tatt inn i Gaia, jorden, og med årstidenes forandring fødte hun de mektige furier og de høye kjemper som skinte i rustninger og holdt lange spyd i hånden.” (Hesiod)

Lemmet blir kastet i havet, og fra det oppstår kjærlighetsgudinnen Afrodite. Fra dette øyeblikket BEGYNNER TIDEN, sier den danske gjenfortelleren av myter, Willy Sørensen. Ja, Kronos betyr altså tid eller år, slik vi bruker ordet i kronometer eller kronologi.

Kronos skar rett og slett ballene av sin far Himmelen. Åpenbaring av våre innerste, grusomme, ubevisste ønsker, sier psykoanalytikerne. Sønnen oppnår sin seksuelle frihet ved å kastrere sin rival faren. Uansett ligger et opprør til grunn for den nye orden, en blodig maktovertakelse som kan avskrekke andre mulige rivaler.

Men det blodige faderopprøret fungerte også som aksjonsmodell. Kronos fikk ikke regjere så lenge. Til hustru fikk han Rhea, og hun fødte ham Hestia, Demeter, Hera, Hades og Poseidon, alle berømte guder. Kronos hadde egenerfaring med at barnet var sin fars verste fiende, så for sikkerhets skyld spiste han opp ungene en etter en så snart de hadde forlatt sin mors skjød.

Tiden har begynt, og dens vesen er å alltid gå uopphørlig og brutalt videre, spise sine egne barn.

Rhea syntes ikke noe om at barna hun fødte ble fortært av faren, bestemte seg for å ta sine forholdsregler og fødte sin tredje sønn Zevs midt på natten, på et fjell i Arkadia der intet levende vesen kaster skygge. Etter å ha badet ham i elven Neda, ga hun ham til Mor Jord, som fraktet ham til Kreta og gjemte ham i hulen Dikte. Her ble han næret av nymfer, og hans gylne vugge ble hengt opp i et tre så Kronos ikke skulle finne ham om han søkte på jorden, i havet eller i himmelen. Rhea pakket inn en stein i spedbarnsklær og ga pakken til Kronos. Kronos svelget pakken og trodde Zevs-barnet nå var nøytralisert en gang for alle. Men etter hvert ble han underrettet om hva som hadde skjedd, og fortsatte da å forfølge Zevs, som imidlertid gjemte seg ved å skape seg om til en slange.

Zevs vokste opp på fjellet Ida blant kretiske gjetere. Her planla han hevn i konspirasjon med sin mor. Han ga faren et beger med forgiftet honning, Rhea hjalp til. Kronos drakk og kastet opp steinen. Etter hvert kom alle Zevs’ eldre søsken opp av farens mage. Ikke bare kom de opp, de kom uskadet og kampklare og ba øyeblikkelig Zevs lede dem i kampen mot titanene!

Og det gjorde han. Krigen mellom Kronos og titanene på den ene siden og Kronos’ barn med Zevs i spissen på den andre varte i ti år, og Zevs’ erobring av lynet som våpen ble avgjørende. Kronos ble drept og titanene slått. Titanlederen Atlas fikk lov til å leve og ble beordret til å bære himmelen på sine skuldre. Titankvinnene ble spart. Zevs, Hades og Poseidon foretok nå verdensoppdelingen, men ingen var i tvil om hvem som skulle bestemme: han som fortsatt hadde lynet, og som en gang hadde gjort opprør mot sin far.

Men Kronos ble minnet, og det var gode minner. Med åkerbruket oppsto myten om at jorden var hellig, og at døden var en forutsetning for liv. Årstidene med sine dager for såing, høsting og beskjæring ble avgjørende for overlevelsen, dette forandret tidsoppfatningen. Kronos er, som sin romerske ekvivalent Saturn, både tidens og åkerbrukets gud. I Kronia-festivalen (som de tilsvarende romerske saturnaliefeiringene ved juletider) feiret de blant annet minnet om Kronos’ tid som en gyllen tid, da mennesker var guders like og ingen trengte å slite. Også den gang, for så lenge siden at vi bare så vidt kan forestille oss det, var alt mye bedre før.
Facebook (med bilder)
LastUpdated:20160727

Copyright: Terje©Nordby, All Rights Reserved.
Vevmester: chris@dankel.no