Mytekalenderen        Mytekalenderen på din mobiltelefon  |  mytekalender.com  |  Mytekalenderen på Facebook  |  Antonio Vivaldi: Allegro fra fagott-konsert i e-moll  |  Logg inn
        Søk kun titler:
1. jan BASILIOS (VASILIS)
2. jan OVID
3. jan GENEVIÈVE
4. jan SELENE
5. jan LA BEFANA
6. jan DE HELLIGE TRE KONGER
7. jan GALILEO GALILEI OG JUPITERS MÅNER
8. jan TORFINN EKSILHELGEN
9. jan MARCO POLOS FORUNDERLIGE REISE
10. jan SAINT GERAINT AV WALES
11. jan SOKAR – BESKYTTER AV DE DØDES ÅNDER
12. jan EN MIDTVINTERSNATTS DRØM
13. jan GURUER, BLOMSTER OG SVERD
14. jan SITA SYNGER BLUES
15. jan MARTIN LUTHER KING JR.
16. jan DON QUIJOTE - RIDDER AV DEN BEDRØVELIGE SKIKKELSE
17. jan DEN HELLIGE ANTONIUS
18. jan LYDEN AV ÉN KLAPPENDE HÅND
19. jan ABRAHAM
20. jan BESTEMOR BABA JAGA
21. jan DEN HELLIGE AGNES AV ROMA
22. jan VINCENT AV SARAGOSSA – MOTSTANDENS HELGEN
23. jan MUHAMMADS BRUDD MED TIDEN
24. jan EKEKO LYKKEBRINGEREN
25. jan PÅ VEIEN TIL DAMASKUS
26. jan EYSTEIN, ERKEBISKOP, KIRKEBYGGER OG FORFATTER AV OLAVSLEGENDEN
27. jan ISHTARS NEDSTIGNING TIL DØDSRIKET
28. jan Å FORSTÅ SEG HELT FREM TIL GUD
29. jan SWEDENBORG
30. jan GANDHI
31. jan HEKATE

Mytekalender spesial
HVA ER MYTER?
SKJÆRTORSDAG: DETTE ER MITT BLOD
-
LANGFREDAG: LIDELSEN
PÅSKEHAREN
1. PÅSKEDAG: OPPSTANDELSENS MORGEN
PINSE
FREDAG DEN 13.
OM JANUAR
OM FEBRUAR
OM MARS
OM APRIL
OM MAI
OM JUNI
OM JULI
OM AUGUST
OM SEPTEMBER
OM OKTOBER
OM NOVEMBER
OM DESEMBER
HIMMELREISER
HUNDEDAGENE
SOMMERTID / VINTERTID
SOLFORMØRKELSE
FASTELAVN
.
.
SKUDDÅRSEKSTRA: EROS OG PSYKE
ABRAHAM
Fortellingen om Abraham, en grunnmyte i kristendommen, jødedommen og islam.
Ifølge enkelte kilder ble profeten Muhammad født den 19. Januar år 570. Andre opererer med andre datoer. En av grunnene til forvirringen er at den islamske kalenderen er månebasert.

Den islamske pilegrimsreisen er den største årlige folkemønstringen i verden. Pilegrimsreisen er hellig for muslimer. Den går til byen i Saudi-Arabia der Profeten ble født, byen hvis navn har gått inn i alle verdens språk som ord for det mest etterlengtede av alt stedlig, Mekka. Å foreta denne reisen er noe enhver muslim skal gjøre i løpet av et liv, minst én gang.

De kommer fra hele verden. Mennene barberer hodet, trimmer skjegget, klipper neglene og bærer hvit kjortel. Det siste gjør også kvinnene. Den første dagen går pilegrimene fem kilometer til Mina, der de overnatter. Neste morgen reiser de til stedet der profeten holdt sin siste preken. Senere kommer de tilbake til Mina der de kaster småstein på pilarer som symboliserer Satan. Hver pilegrim må slakte en sau, eller få en slaktet i sitt navn, for å minnes Abraham som drepte et lam i sin sønns sted. Reisens mål er moskeen i Mekka. I midten står Ka'abaen, den 15 meter høye svarte steinen, Islams viktigste helligdom. Mot denne vender muslimen seg fem ganger daglig uansett hvor i verden han befinner seg. Ka'abaen er ifølge muslimene bygget av profeten Abraham og hans sønn Ismael.

Dette vet vi fordi Muhammad Ibn Abdullah, en araber av den respekterte Qurysh-stammen, muligens født på dagens dato, fikk åpenbaringer direkte fra Allah i perioden fra 610 til sin død i 632 etter vår tidsregning. De er nedskrevet i Koranen, en rik samling av tekster som har formet arabisk litteratur og kultur, og teller blant verdenslitteraturens mest innflytelsesrike skrifter. Her står det om Ibrahim (Abraham). Millioner av muslimer legger ut på reise, hjem til sin far Abraham. Muhammads liv og lære behandles som sentraltema i flere andre mytekalendre. Jeg setter derfor isteden Abraham som tema for dagen.

ABRAHAM betyr høy, mektig far. I Bibelen er han den evig fremmede i et fremmed land, den som står utenfor og lengter etter å komme inn, den fromme som finner trøst i Gud og alltid gjør som Gud sier. Han er 75 år gammel da myten fanger ham opp, hans fortid er ukjent. Han er nomade, det vi ville kalt ”tater”. Nomadene reiser rundt og slår seg ned en stund ved fruktbare områder, lever av feavl, av å kjøpe og selge. Abraham blir kalt av Gud: Reis til Kanaan, for jeg vil gi deg hele landet, men du må bryte opp fra alt du har. Han tar sin hustru og sin brorsønn Lot og alt han eier, og drar. Det blir hungersnød. Han reiser til Egypt. Der kommer han i klammeri med Farao som vil ta hans hustru fra ham, men Gud hjelper. Lot blir bortført i en krig, Abraham kriger og klarer å vinne ham tilbake. Sara ber Abraham gå inn i slavekvinnen (fra Egypt) Hagars telt og få barn med henne, siden hun selv ikke kan. Da Hagar går gravid, får Sara det for seg at hun ringeakter henne, og Abraham sier: Gjør hva du vil med henne, hun er din trellkvinne. Sara jager henne ut. Hagar fortviler i ørkenen, men Herren kaller på henne, viser henne en vannkilde og sier hun skal føde Ismael, et villesel av et menneske, stamfar for en tallrik slekt. Dette er, i alle versjoner av fortellingen, araberne. Gud griper inn og gir Sara barn med Abraham likevel. Hun føder Isak. Så følger den mest dramatiske delen av myten:

Gud ber Abraham ta med seg Isak, (i islamsk tradisjon Ismael), til Moria som brennoffer. Han gjør det han har blitt bedt om, drar til stedet Gud har sagt ham. Isak selv bærer veden og spør hvor geita som skal ofres er. ”Gud skal selv finne seg et offer”, svarer faren. Så binder han sønnen og legger ham på veden. Abraham rekker ut hånden og tar kniven for å ofre. Da roper en engel: ”Abraham! Legg ikke hånd på gutten, og ikke gjør ham noe, for nå vet jeg at du frykter Gud, siden du har spart din sønn, den eneste, for meg.” I nærheten sitter en vær fast i et kjerr. Og det er den Abraham skal ofre i stedet.

”Din ætt skal ta sine fienders porter i eie, og i din ætt skal alle jordens folk velsignes, fordi du adlød mitt ord.”

Abraham var villig til å ofre sønnen kun FOR SIN TRO. Det var ikke for å oppnå noe. Han forsto ikke meningen med handlingen Gud hadde bedt ham å utføre, han bare gjorde det. Bare Gud kjente verdien. Sett utenfra, uten den inneforståtte religiøse sammenhengen, kan det fort se ut som resultatet av en sinnsykdom eller en forbrytelse.

Leonard Cohen gjenforteller myten fra Isaks (Ismaels) synspunkt:

The door it opened slowly,
My father he came in, I was nine years old.
And he stood so tall above me,
His blue eyes they were shining
And his voice was very cold.
He said, I’ve had a vision
And you know I’m strong and holy,
I must do what I’ve been told.
So he started up the mountain,
I was running, he was walking,
And his axe was made of gold.

Han forteller videre om denne turen han tar med faren, han syns han ser en ørn, eller kanskje er det en gribb, faren ser seg over skulderen for å se om han følger etter, og han har ikke tenkt å flykte, ikke tenkt å gjemme seg, barn er trofaste mot sin far. Så kommer det:

You who build these altars now
To sacrifice your children,
You must not do it anymore.
A scheme is not a vision
And you never have been tempted
By a demon or a god.

Abraham finner opp den blinde troen der og da, den som er slik: Jeg ofrer alt for det ukjente, og stoler på at det gir meg den ubegripelige belønning. Spørsmålet er bare om denne Guds Kjærlighet, som er ”til dødsens redsel hård” for å sitere Ibsens Brand, kveler all annen kjærlighet, og hva slags mennesker de blir, de som overlever denne Guds prøve.

Vi som har en av disse tre religionene som kulturell bakgrunn, er alle Abrahams barn. Vel og bra. Det virkelig problematiske er at vi også er Isaks – eller Ismaels – søsken.
Facebook (med bilder)
LastUpdated:20160213

Copyright: Terje©Nordby, All Rights Reserved.
Vevmester: chris@dankel.no