Mytekalenderen        Mytekalenderen på din mobiltelefon  |  mytekalender.com  |  Mytekalenderen på Facebook  |  Antonio Vivaldi: Allegro fra fagott-konsert i e-moll  |  Logg inn
        Søk kun titler:
1. jul JULIUS CÆSAR OG GALLERKRIGEN
2. jul HERMAN HESSE
3. jul KAFKA
4. jul ALICE I EVENTYRLAND
5. jul MAYAMYTER
6. jul JAN HUS
7. jul TANABATA-FESTIVALEN
8. jul SANKTA SUNNIVA AV SELJA
9. jul APOLLON
10. jul KNUT MED LJÅEN
11. jul KRONOS
12. jul DUMHETENS GUDINNE
13. jul O-BON
14. jul MANNEN MED JERNMASKEN
15. jul NESTORKRØNIKEN
16. jul KARMELITTENE
17. jul AMATERASU
18. jul QUISLING
19. jul ADONIS’ DØD OG OPPSTANDELSE
20. jul PROFETEN ELIA
21. jul HEMINGWAY
22. jul MARIA MAGDALENA
23. jul BIRGITTA AV VADSTENA
24. jul ROBERT GRAVES OG DEN HVITE GUDINNEN
25. jul JAKOB, FISKEREN SOM BLE SPANIAS NASJONALHELGEN
26. jul JESU BESTEFORELDRE, JOAKIM OG ANNA
27. jul KONFUTSE
28. jul IBN AL-ARABI OG SUFIENS FIRE STADIER
29. jul OLAV DEN HELLIGE
30. jul MADAME BLAVATSKYS REISE
31. jul IGNATIUS LOYOLA

Mytekalender spesial
HVA ER MYTER?
SKJÆRTORSDAG: DETTE ER MITT BLOD
-
LANGFREDAG: LIDELSEN
PÅSKEHAREN
1. PÅSKEDAG: OPPSTANDELSENS MORGEN
PINSE
FREDAG DEN 13.
OM JANUAR
OM FEBRUAR
OM MARS
OM APRIL
OM MAI
OM JUNI
OM JULI
OM AUGUST
OM SEPTEMBER
OM OKTOBER
OM NOVEMBER
OM DESEMBER
HIMMELREISER
HUNDEDAGENE
SOMMERTID / VINTERTID
SOLFORMØRKELSE
FASTELAVN
.
.
SKUDDÅRSEKSTRA: EROS OG PSYKE
JAN HUS
Om Jan Hus som inspirert av Wyclifs tanker tordnet mot korrupsjon og avlatshandel, ble brent på bålet og utløste reformasjonen.
På bytorget i Praha ruver et monument av en predikant. Sidevendt skuer han med rolig og inntrengende blikk tvers gjennom århundrene. Den 6. juli er høytidsdag i Tsjekkia, for på denne dagen i 1415 ble Jan Hus brent. Betlehemskapellet, nå gjenreist som museum, var Praha-predikantenes hus, bygd i 1391. Her kunne folk høre Guds ord forkynt på sitt eget språk. Det hadde plass til 3000 tilhørere og var ofte fullt. Her startet Jan Hus sin virksomhet. Han ble støttet av folket, borgerskapet, kongehuset og store deler av adelen. Så hvorfor i all verden ble han brent da?

Böhmen er et område i det østlige Sentral-Europa, i dag utgjør det brorparten av den tsjekkiske republikk. De keltiske boierne som innvandret hit på 400-tallet og på latin ble kalt Boiohaemum, ga regionen navn, på fransk heter den Bohême, ordet bohem, brukt om kunstnere som fører et fritt liv på tvers av gjengse moralbegreper, stammer herfra, det er ulike gjetninger om sammenhengen. Böhmen var kongedømme fra 1000-tallet til det ble underlagt den tyskromerske keiser i 1627.

I 1360 inviterte kongen av Böhmen en viss Konrad til å preke mot korrupsjonen i kirken. Det utløste en nasjonal reformbevegelse med åpen erkjennelse av at religiøse autoriteter ikke var ufeilbarlige. Få år senere ble Jan Hus født. Han ble i 1402 valgt som rektor av Universitetet i Praha, samtidig som han var prest ved Betlehemkapellet. Hus talte åpenlyst om den moralske oppløsningen i kirken og fikk fiender blant presteskapet.

Den sentrale inspirator for den nye kritiske bevegelsen var John Wyclif, Oxfords ledende teolog. Han fremholdt at bare de fromme hadde rett til å utøve herskermakt. På denne tiden eide den engelske kirken en tredjedel av landets jord. De verdslige myndigheter brukte Wyclifs tanker til å skremme skatter fra presteskapet for å finansiere krigen mot Frankrike (”hundreårskrigen”). Det kom til et blodig bondeopprør mot de samme skattene. Konfliktene var betente. Wyclif ble utvist fra Oxford. Det var flere enn ham som hadde påpekt det åpenbart feilaktige i kirkelig eierskap og korrupsjon, men han begrunnet kritikken teologisk.
Før han ble utvist, skrev han ”Den hellige skrifts sannhet”, hvor han satte bibelen som høyeste norm, over kirken, tradisjonene og paven, mer enn 100 år før Martin Luther ble født! Wyclif mente at skriften inneholdt alt som er nødvendig for frelse. Og han hadde en oppsiktsvekkende idé: Ikke bare presteskapet, men alle kristne burde lese bibelen! Han oppmuntret til at den skulle oversettes til folkespråkene og sendte ut predikanter som leste høyt fra den. I 1379 skrev han Om pavens makt, der han hevdet at pavedømmet var innstiftet av mennesker, ikke av Gud. Men dermed må jo pavekirken være tuftet på løgn? Ja, nettopp.

Jan Hus i Böhmen var Wyclifs ivrigste tilhenger. Hus ivret for moralsk oppdragelse og hamret mot prestenes maktmisbruk. Han fikk revidert bibeloversettelsene i folkelig retning, skrev en ABC for barn, innførte tsjekkisk sang i kirken og skrev noen salmer selv. I alt dette hadde han full oppslutning fra sine landsmenn. Han kjente Wyclifs skrifter godt, og særlig støttet han angrepene på den geistlige korrupsjonen med åpent kjøp og salg av kirkelige privilegier.

”Ugresset vokser blant hveten, ravnen eter fra samme treskeplass som duen, og agnene høstes sammen med kornet. Noen er i kirken i navnet og i virkeligheten, slik som de utvalgte som er lydige mot Kristus. Noen er verken i navnet eller i virkeligheten i kirken, som de lastefulle hedninger. Noen er i kirken kun i navnet, slik som de lastefulle hyklere. Andre igjen er i kirken i virkeligheten, selv om de tilsynelatende står utenfor den, de er blant de utvalgte kristne.”

De bøhmiske lærere støttet Hus, de tyske ikke. De tyske hadde voteringsprivilegium på universitetet, noe som førte til at 45 teser fra hans skrifter ble fordømt i 1403. Seks år senere fjernet kongen dette privilegiet, hvorpå tyskerne forlot universitetet og grunnla et nytt i Leipzig. Bøhmerne valgte nå Jan Hus til rektor.

Dette var på ”paveskismaets” tid (en pave i Roma og en i Avignon), og som en følge av en maktkamp i Praha om hvilken pave man skulle støtte, begynte erkebiskopen å motarbeide de reformvennlige og forbød deres prekener. Jan Hus nektet å adlyde og ble i 1410 bannlyst av sin egen erkebiskop, som også brente Wyclifs skrifter. Hus tok Wyclif i forsvar, fortsatte å angripe pavens maktmisbruk og avlatshandelen og ble nå bannlyst av selveste Roma. Ikke bare det: Kirken i Praha ble satt under interdikt, hvilket vil si at den måtte innstille sin virksomhet så lenge Jan Hus befant seg i byen, ikke så mye som en begravelse kunne forekomme. Jan Hus ga da klokelig etter og dro ut på landet. To år senere skulle et kirkemøte i Konstanz søke å lege striden mellom pavene. Hus ble lovet fritt leide dit av keiseren. Etter en tids nøling reiste han. Men i Konstanz ble han, på tross av løftet, i november 1414, arrestert av pavens folk og siktet for kjettervirksomhet på til dels falske anklager. Han ble kastet i fengsel, der han ble alvorlig syk, og hardt forhørt, men nektet å tilbakekalle noe og påberopte seg keiserens audiens, men til ingen nytte. Fra fengselet skrev han brev til venner og til sin menighet ved Betlehemskapellet: ”Hold ut, Gud er hos dere.” Kongen av Böhmen appellerte til keiseren, resultatet var at Hus fikk lov til å forsvare seg. Fortsatt nektet han å tilbakekalle, ble høytidelig erklært kjetter og brent på bål ved bredden av Rhinen 6. juli 1415. Til det siste var han fast overbevist om at SANNHETEN VIL SEIRE TIL SLUTT. Dette credo ble hans tilhengeres slagord, og mer enn 500 år senere, i 1918, satt på den tsjekkoslovakiske presidentens banner.

Kongehuset i Böhmen protesterte. I 1417 kunngjorde universitetet i Praha at Hus var martyr, og Böhmen ble skilt fra den katolske kirken i 200 år.

Den bøhmiske reformbevegelsen var ikke bare forløper for, men også utløser av, det jordskjelv som snart skulle ryste kirken og prege den for all fremtid. Det hans motstandere ikke vet, er, at da de brenner Jan Hus 6. juli 1415, har de selv satt i gang det de frykter aller mest, reformasjonen av kirken, for den starter med akkurat dette bålet.
Facebook (med bilder)
LastUpdated:20160727

Copyright: Terje©Nordby, All Rights Reserved.
Vevmester: chris@dankel.no