Mytekalenderen        Mytekalenderen på din mobiltelefon  |  mytekalender.com  |  Mytekalenderen på Facebook  |  Antonio Vivaldi: Allegro fra fagott-konsert i e-moll  |  Logg inn
        Søk kun titler:
1. jun JUNO
2. jun MARKI DE SADE
3. jun ALLEN GINSBERG
4. jun SOLFORMØRKELSER OG UNDERGANGSMYTER
5. jun LORCA
6. jun JUNG
7. jun CHIEF SEATTLES BUDSKAP
8. jun PROFETENS DØDSDAG
9. jun KOLUMBA OG SJØORMEN I LOCH NESS
10. jun ONOFRIUS
11. jun BARNABAS
12. jun KRIGENS STILLE FORTELLINGER (ANNE FRANK)
13. jun MUSENE -HUKOMMELSENS NI DØTRE
14. jun CHE GUEVARA
15. jun PROFETEN AMOS
16. jun BLOOMSDAY
17. jun ORFEUS OG EVRYDIKE
18. jun ROALD AMUNDSEN
19. jun KONG SVERRE
20. jun FLYKTNINGER
21. jun SOMMERSOLVERV
22. jun LILJEFESTIVALEN I NOLA
23. jun MYTER VED MIDTSOMMER
24. jun DØPEREN JOHANNES
25. jun GRISENES DEMOKRATISKE DIKTATUR
26. jun ROTTEFANGEREN FRA HAMELN
27. jun DE SYV SOVERE FRA EFESOS
28. jun ROUSSEAU OG NATUREN
29. jun DEN LILLE PRINSEN
30. jun BONGO FRA KONGO – MYTER OM OG FRA AFRIKAS INDRE

Mytekalender spesial
HVA ER MYTER?
SKJÆRTORSDAG: DETTE ER MITT BLOD
-
LANGFREDAG: LIDELSEN
PÅSKEHAREN
1. PÅSKEDAG: OPPSTANDELSENS MORGEN
PINSE
FREDAG DEN 13.
OM JANUAR
OM FEBRUAR
OM MARS
OM APRIL
OM MAI
OM JUNI
OM JULI
OM AUGUST
OM SEPTEMBER
OM OKTOBER
OM NOVEMBER
OM DESEMBER
HIMMELREISER
HUNDEDAGENE
SOMMERTID / VINTERTID
SOLFORMØRKELSE
FASTELAVN
.
.
SKUDDÅRSEKSTRA: EROS OG PSYKE
DØPEREN JOHANNES
Asketen, eremitten, forløperen og døperen Johannes og hans spektakulære død.
”En røst roper i ødemarken:
Rydd Herrens vei,
gjør hans stier rette!

Slik sto døperen Johannes fram i ødemarken og forkynte en omvendelsesdåp som ga tilgivelse for syndene. Fra hele Judea og Jerusalem dro alle ut til ham. De bekjente sine synder og ble døpt av ham i Jordanelven. Johannes gikk kledd i en kappe av kamelhår og hadde et lærbelte om livet, og han levde av gresshopper og villhonning.”

Dette skriver evangelisten Markus. Også Jesus kommer og blir døpt av Johannes, Ånden kommer ned over ham som en due og en stemme fra himmelen sier: ”Du er min Sønn, den elskede, i deg har jeg min glede.” Noen prekte motstand mot romerveldet, andre tok etter profetene i det gamle testamentet – holdt svovelprekener om å gjøre bot og leve etter loven. Johannes la ikke fingrene imellom:

”Ormeyngel! Hvem har lært dere hvordan dere skal slippe unna den kommende vrede? Bær da frukt som svarer til omvendelsen! Og tro ikke at dere kan si til dere selv: ”Vi har Abraham til far.” For jeg sier dere: Gud kan reise opp barn for Abraham av disse steinene. Øksa ligger allerede ved roten av trærne; hvert tre som ikke bærer god frukt, blir hogd ned og kastet på ilden.

Ånden drev ham ut i ørkenen, skriver Lukas. I de senere år har man ment at Johannes oppholdt seg i det såkalte Qumran-klostret ved Dødehavets nordvestre bredd 15 kilometer sør for Jeriko, et hovedkvarter for essenerne, som sto i et uforsonlig motsetningsforhold til de religiøse lederne i Jerusalem. I elleve huler nær ruinene av et bygningskompleks ble det mellom1947 og 1956 funnet 800 bøker jødisk litteratur. Det må sies at det er en hypotese at bygningene utgjorde et kloster. Belgiske arkeologer har foreslått at det var vinterboliger for rikfolk fra Jerusalem. En annen forsker mener at det ikke er noen sammenheng mellom bygningene og biblioteket, men at bøkene er blitt fraktet dit fra hele landet i frykt for at de skulle bli ødelagt under oppstanden på 60-tallet e.Kr. Men at en vesentlig del av biblioteket er essenerlitteratur, er nokså uomtvistelig. At mye også ikke er det, fikk den israelske forskeren Elior til i mars 2009 å hevde at essenerne aldri har eksistert. Nokså lettvint konklusjon, det er liten grunn til å betvile historikeren Josefus, som skriver at essenerne var 4000 i tallet og bodde rundt om i landet. Det dreier seg altså ikke om en liten sekt. Kildene tyder på at de var velorganiserte, hadde en hierarkisk oppbygd organisasjon og unngikk handel, privateiendom og ekteskap og strevde etter renhet og etiske dyder. For å bli opptatt, trengtes en læretid på tre år.

Om Johannes Døperen gikk gjennom en slik læretid i Qumran, og om det i det hele tatt var der essenerne holdt til, vet vi ikke. Men ifølge evangeliene formante han å holde de gamle skikker og lover i hevd, slik essenerne også gjorde – og ble en torn i øyet på myndighetene.

Kong Herodes Antipas var sønn av Herodes den store og hersker over Galilea. Han viklet seg inn i en mengde kjærlighetsintriger, var gift et tosifret antall ganger. Og han skilte seg fra sin første hustru for å gifte seg med sin niese Herodias, som også var hans halvbror Filips hustru! Johannes Døperen fordømte dette som blodskam, og Herodias, altså kongens nye hustru, som var svært fornøyd med at hun endelig var blitt dronning, la da døperen for hat og ville ha ham drept. Kongen fikk ham arrestert. Men Johannes var en folkekjær, og kongen nølte i det lengste med å henrette ham. Da kongen feiret sin fødselsdag, var høydepunktet i kveldens underholdning da hans vakre stedatter, som Josefus kaller Salome, og som var utdannet i Roma, danset med slik ynde og sjarm at det tok pusten fra alle som opplevde det. Som takk sa Herodes at hun skulle få ønske seg hva hun ville, og det hun ønsket, skulle hun få, om det så var halve kongeriket. Salome gikk da til sin mor Herodias og spurte hva hun skulle ønske seg, og hun sa at Salome skulle be om å få Johannes Døperens hode på et fat. Kongen ble bedrøvet, men kunne ikke gå tilbake på sitt løfte, og i fengslet hogg en vakt hodet av Johannes og ga det til Salome, som igjen ga det til sin mor.

Historikeren Josefus skriver at Herodes drepte Johannes med overlegg for å hindre et mulig opprør.

Johannes Døperen, Kristi forløper, er skytshelgen for blant annet Malta, Provence og Firenze. Mandeerne, den eneste gnostiske religiøse retningen som har overlevd senantikken og fortsatt eksisterer i deler av Irak, regner Johannes Døperen som sin store profet. Deres frelsesmål er å la sjelen vende tilbake til lysverdenen den en gang kom fra, og de praktiserer dåp på søndager, helligdager, i forbindelse med bryllup og død og for øvrig så ofte man måtte ønske.

24. Juni ble feiret som Johannes’ festdag fra 300-tallet, med valfarter og prosesjoner. Bare Jesus og Jomfru Maria har hatt mer betydningsfull plass i den kristne kalender enn ham. Han er skytshelgen for mange yrkesgrupper, og evangelistens ”Rydd Herrens veier, gjør hans stier rette” har ført til at han også er blitt adoptert som skytshelgen for motorveier! Salome med hans hode på et fat er et yndig tema for malere. Hans hebraiske navn Johanan, gresk Ioannes, er kristenhetens mest brukte guttenavn i mange variasjoner: John, Giovanni, Jan, Jean, Juan, Ivan, Janos, Johann, Jon, Hans og altså Johannes. 24. Juni ble i Norge også kalt jónsvaka, våkenatt for Jon, forkortet Jonsok – og selve dagen Sankt Hans.

Dåp (av å dyppe, gresk: baptisma) er en rituell religiøs handling som får sin betydning i troen på at moralsk urenhet kan vaskes av sjelen idet legemet renses med vann. Det praktiseres som kjent fortsatt. ”Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler, idet dere døper dem til Faderens og Sønnens og Den Hellige ånds navn og lærer dem å holde alt det jeg har befalt dere,” sa Jesus. Navngiving i forbindelse med dåp kom inn i bildet først da kirken spredte seg til de germanske land.

Johannes Døperen fremsto som en skremmende eremitt, gikk kledd i kamelskinn og levde som en asket, langt fra folkeskikken, stilte seg utenfor det gode liv og holdt tordenprekener om omvendelse. Hans disipler skal ha gravlagt legemet i Samaria, der det ble bygd en kirke, som senere ble brent av en romersk keiser. Et tyvetalls kirker – blant annet i Roma, Praha, Spania, Polen og Frankrike hevder at de har hodet eller deler av det, dessuten går en muslimsk tradisjon ut på at det er gravlagt i Umayyad-moskeen i Damaskus. Den provoserende eremitten fikk et ettermæle som hans motstandere ikke kunne drømme om. Det kan være farlig å la oppviglere leve, men enda farligere å hogge hodet av dem.
LastUpdated:20130624

Copyright: Terje©Nordby, All Rights Reserved.
Vevmester: chris@dankel.no