Mytekalenderen        Mytekalenderen på din mobiltelefon  |  mytekalender.com  |  Mytekalenderen på Facebook  |  Antonio Vivaldi: Allegro fra fagott-konsert i e-moll  |  Logg inn
        Søk kun titler:
1. jun JUNO
2. jun MARKI DE SADE
3. jun ALLEN GINSBERG
4. jun SOLFORMØRKELSER OG UNDERGANGSMYTER
5. jun LORCA
6. jun JUNG
7. jun CHIEF SEATTLES BUDSKAP
8. jun PROFETENS DØDSDAG
9. jun KOLUMBA OG SJØORMEN I LOCH NESS
10. jun ONOFRIUS
11. jun BARNABAS
12. jun KRIGENS STILLE FORTELLINGER (ANNE FRANK)
13. jun MUSENE -HUKOMMELSENS NI DØTRE
14. jun CHE GUEVARA
15. jun PROFETEN AMOS
16. jun BLOOMSDAY
17. jun ORFEUS OG EVRYDIKE
18. jun ROALD AMUNDSEN
19. jun KONG SVERRE
20. jun FLYKTNINGER
21. jun SOMMERSOLVERV
22. jun LILJEFESTIVALEN I NOLA
23. jun MYTER VED MIDTSOMMER
24. jun DØPEREN JOHANNES
25. jun GRISENES DEMOKRATISKE DIKTATUR
26. jun ROTTEFANGEREN FRA HAMELN
27. jun DE SYV SOVERE FRA EFESOS
28. jun ROUSSEAU OG NATUREN
29. jun DEN LILLE PRINSEN
30. jun BONGO FRA KONGO – MYTER OM OG FRA AFRIKAS INDRE

Mytekalender spesial
HVA ER MYTER?
SKJÆRTORSDAG: DETTE ER MITT BLOD
-
LANGFREDAG: LIDELSEN
PÅSKEHAREN
1. PÅSKEDAG: OPPSTANDELSENS MORGEN
PINSE
FREDAG DEN 13.
OM JANUAR
OM FEBRUAR
OM MARS
OM APRIL
OM MAI
OM JUNI
OM JULI
OM AUGUST
OM SEPTEMBER
OM OKTOBER
OM NOVEMBER
OM DESEMBER
HIMMELREISER
HUNDEDAGENE
SOMMERTID / VINTERTID
SOLFORMØRKELSE
FASTELAVN
.
.
SKUDDÅRSEKSTRA: EROS OG PSYKE
FLYKTNINGER
Om flyktninger i Håvamål, Hellas og i bibelen - i en norsk middelalderlegende og i dagens verden.
Hva gjør du hvis en politipatrulje kommer og setter fyr på huset ditt – eller opplever at dine foreldre eller barn massakreres mens du selv trues på livet – eller hører nabohuset sprenges av en bombe – eller vet at fra nå av har du ikke lenger noe å leve av? Du bryter opp, tar med deg dine kjære og de eiendelene det er mulig eller nødvendig å få med seg og legger av gårde. Du vet ikke hvor. Du drar bare. For å overleve. Nå er du avhengig av at et medmenneske et eller annet sted vil være villig til å hjelpe deg.

Varme trenger han
som er kommet inn
og er kald rundt knærne
Mat og klær
kan mannen trenge,
som kommer fra ferd over fjellet.

Vann og håndkle
og vennlige ord
trenger mannen før måltidet;
gjestfritt sinn
vil han gjerne møte

Slik taler Odin om det å ta imot gjester. En annen gammel gudepatriark, Zevs, beskyttet ikke bare grekerne som dyrket ham, men også de fredløse, som var jaget fra sine stammer og nasjoner og derfor var på flukt. Og i Matteusevangeliet sier den rettferdige kongen: ”Kom hit, dere som er velsignet av min Far, og ta det rike i eie som er gjort i stand for dere fra verdens grunnvoll ble lagt. For jeg var sulten, og dere gav meg mat; jeg var tørst, og dere gav meg drikke; jeg var fremmed, og dere tok imot meg; jeg var uten klær, og dere kledde meg; jeg var syk, og dere så til meg; jeg var i fengsel, og dere besøkte meg.”
Religionene har utviklet seg innen folkegruppen eller nasjonen. Etikken har gått ut på å beskytte DETTE folket. Det er derfor verdt å merke seg at det i en del myter også fins plass for de andre, de fremmede, barbarene, de som snakker et fremmed språk, de rettsløse, utlendingene. I jødisk/kristen tradisjon dreier det seg mye om å være på flukt. Hele folket har slavestatus i mektige Egypt og bor i flyktningleire i ørkenen i 40 år før det finner en ny hjemstavn. Patriarken Josef blir solgt som slave. Selveste Abraham tar alt han eier og drar ut i det store intet for å vise hengivenhet til en ukjent gud, det blir hungersnød og han reiser til Egypt, kommer i klammeri med farao og er stadig på vandring, stadig en fremmed. Og evangeliet forteller:
”Da de var dratt bort, viste Herrens engel seg for Josef i en drøm og sa: ”Stå opp, ta med deg barnet og barnets mor og flykt til Egypt, og bli der til jeg sier fra! For Herodes kommer til å lete etter barnet for å drepe det.” Han sto da opp, tok barnet og moren med seg og dro samme natt av sted til Egypt.
Det står ingenting om den hellige families tilværelse som flyktninger i Nord-Afrika, men den folkelige fantasien har diktet videre. Et arabisk Barndommens Evangelium, populært i vesten i middelalderen, forteller at en røverbande tok familien til fange på denne flukten, satte dem senere fri, og da forutsa Jesus at begge lederne skulle korsfestes sammen med ham i Jerusalem og at en av dem skulle bli med ham til Paradis, og slik ble det.
Fra våre egne trakter fortelles: Da den vakre irske kongsdatter Sunniva ble lovet bort til en hedensk vikingekonge på midten av 1000-tallet, men ingen annen brud ville ha enn Kristus, flyktet hun med et mannskap og tre skip uten seil og ror og havnet i Norge, ved kysten av Firdafylket. Men folket tok imot dem med pilskudd og stenkast, skriver Sigrid Undset. Et annet skip, med Sunniva selv om bord, skal ha drevet videre til Selja og gått i land der. Da de fastboende så at fremmede mennesker hadde slått seg ned på øya, trodde de det var tyver som var ute etter feet deres, sendte bud til Håkon jarl som dro ut, væpnet til kamp mot den fromme irske prinsessen og hennes våpenløse mannskap. De irske flyktningene ba om at deres legemer ikke måtte falle i hendene på jarlens kjemper, verken levende eller døde, og ble bønnhørt. Et ras kom og tok livet av dem før jarlens menn rakk å gjøre det.
En flyktning er et menneske som har forlatt stedet han hører til fordi han ble forfulgt på grunn av rase, religion, eller en politisk mening som ikke ble tålt. Det er i dag, 20. juni, FNs internasjonale flyktningdag – for å minne oss på nettopp dette.
Da nasjonalstatene vokste frem, ble flyktningproblemet definert. I regi av FNs forløper Folkeforbundet utøvde Fridtjof Nansen, i 1921 utnevnt til den første høykommissær for flyktninger, sitt store humanitære arbeid. Etter 1945 kom en internasjonalt grunnfestet beskyttelse for flyktninger, i regi av FN. Den annen verdenskrig skapte den største flyktningbølge noen gang. Indias selvstendighet og delingen av landet i to stater, India og Pakistan, i 1947, produserte millioner av flyktninger. Borgerkrigene i Kina frembrakte nye millioner. Den sovjetiske invasjonen av Afghanistan førte til den største flyktningbølgen i nyere tid. Hjemløse palestinere var plutselig flyktninger etter at Israel ble etablert i 1948; da fredsavtalene mellom Israel og palestinerne ble undertegnet ved midten av 1990-årene, var det av FN registrert ca. 3,2 millioner Palestina-flyktninger. Borgerkrigen i Syria har ført til at verden i dag står overfor den største flyktningkrisen siden 2.verdenskrig. Av en befolkning på nærmere 21 millioner er ti millioner mennesker på flukt.
Krig og undertrykkelse, tørke og avlingssvikt – produserer flyktninger. Det totale antall flyktninger i verden i dag er anslått til fra 40 millioner til det tredobbelte. Det er ventet en dramatisk økning som følge av miljøødeleggelser.
Hva kan gjøres? Ta imot dem! Bistå og hjelpe dem! Evangelisten Matteus lar kongen si: ”Det dere gjorde mot en av disse mine minste brødre, gjorde dere mot meg.” Budskapet er sylklart og det trengs ingen teolog til å forklare det.
Facebook (med bilder)
LastUpdated:20180622

Copyright: Terje©Nordby, All Rights Reserved.
Vevmester: chris@dankel.no