Mytekalenderen        Mytekalenderen på din mobiltelefon  |  mytekalender.com  |  Mytekalenderen på Facebook  |  Antonio Vivaldi: Allegro fra fagott-konsert i e-moll  |  Logg inn
        Søk kun titler:
1. jun JUNO
2. jun MARKI DE SADE
3. jun ALLEN GINSBERG
4. jun SOLFORMØRKELSER OG UNDERGANGSMYTER
5. jun LORCA
6. jun JUNG
7. jun CHIEF SEATTLES BUDSKAP
8. jun PROFETENS DØDSDAG
9. jun KOLUMBA OG SJØORMEN I LOCH NESS
10. jun ONOFRIUS
11. jun BARNABAS
12. jun KRIGENS STILLE FORTELLINGER (ANNE FRANK)
13. jun MUSENE -HUKOMMELSENS NI DØTRE
14. jun CHE GUEVARA
15. jun PROFETEN AMOS
16. jun BLOOMSDAY
17. jun ORFEUS OG EVRYDIKE
18. jun ROALD AMUNDSEN
19. jun KONG SVERRE
20. jun FLYKTNINGER
21. jun SOMMERSOLVERV
22. jun LILJEFESTIVALEN I NOLA
23. jun MYTER VED MIDTSOMMER
24. jun DØPEREN JOHANNES
25. jun GRISENES DEMOKRATISKE DIKTATUR
26. jun ROTTEFANGEREN FRA HAMELN
27. jun DE SYV SOVERE FRA EFESOS
28. jun ROUSSEAU OG NATUREN
29. jun DEN LILLE PRINSEN
30. jun BONGO FRA KONGO – MYTER OM OG FRA AFRIKAS INDRE

Mytekalender spesial
HVA ER MYTER?
SKJÆRTORSDAG: DETTE ER MITT BLOD
-
LANGFREDAG: LIDELSEN
PÅSKEHAREN
1. PÅSKEDAG: OPPSTANDELSENS MORGEN
PINSE
FREDAG DEN 13.
OM JANUAR
OM FEBRUAR
OM MARS
OM APRIL
OM MAI
OM JUNI
OM JULI
OM AUGUST
OM SEPTEMBER
OM OKTOBER
OM NOVEMBER
OM DESEMBER
HIMMELREISER
HUNDEDAGENE
SOMMERTID / VINTERTID
SOLFORMØRKELSE
FASTELAVN
.
.
SKUDDÅRSEKSTRA: EROS OG PSYKE
BARNABAS
Barnabas i bibelen og i legendene, mannen som sammen med Paulus startet den kristne misjon - og om hva misjonen har ført til.
”Vil du være helhjertet, gå da bort og selg det du eier, og gi alt til de fattige. Da skal du få en skatt i himmelen. Kom så og følg meg!” sier Jesus ifølge Apostlenes Gjerninger. BARNABAS er det første tydelige eksemplet på en mann som gjør akkurar det. Han blir Paulus’ reisefølge på hans første misjonsreise. Han kalles altså, også som Paulus, apostel, selv om han ikke var en av de tolv. Ordet, gresk for sendebud, brukes både om misjonærer og kirkens tidlige grunnstøtter. Barnabas tok seg av den nyomvendte Paulus, som han kjente fra før, da denne kom til Jerusalem. De opprinnelige disiplene var skeptiske til den nyomvendte og ivrige mannen.

De tidlige ikke-jødiske kristnes sentrum skulle bli Syrias hovedstad Antiokia (nå Antakya i Tyrkia). De antiokiske kristne startet en hjelpeaksjon for sine brødre i Judea, som var dårligere bemidlet. Barnabas og Paulus brakte gavene til Jerusalem. Derfra dro de to ut på det som nå kalles den første misjonsreisen, tilbakela en strekning på mer enn 2000 kilometer over land og sjø i områder vi i dag kjenner som Palestina, Syria, Tyrkia, Hellas og Kypros. De utsatte seg for atskillige farer i form av røvere og motstandere av den nye lære.

Uttrykket misjon, først brukt om katolsk virksomhet blant protestanter på 1500-tallet, betyr oppdrag, og har kommet til stå for kristen virksomhet for å omvende ikke-kristne. Den store uenigheten mellom Paulus og de opprinnelige Jesu disipler besto i følgende problemstilling: Gjelder vårt budskap for vårt jødiske folkeslag, eller for alle? Og i tilfelle det siste: Skal vi forlange at de andre skal oppføre seg som oss jøder med omskjæring og det hele eller skal vi tillempe budskapet i retning av deres egne premisser? Paulus’ linje vant. Det kristne budskap gjelder hele verden, misjonen skal være universell, evangeliet forkynnes overalt og bestandig.

500 år tok det før den gresk-romerske verden ble kristnet. Etter ytterligere 500 år hadde evangeliet spredd seg til Europas germanske og slaviske befolkning. Fra 300-tallet ble misjon drevet i Nordøst-Afrika, fra 600-tallet også i India og Kina. Av munkeordnene drev fransiskanere og dominikanere misjon, særlig i forbindelse med europeernes kolonisering av oversjøiske områder. Men den aller største innsatsen gjorde jesuittene, stiftet av Ignatius Loyola i Paris i 1534. Deres berømte misjonær Francisco Xavier reiste til India, Japan og Kina på 1540-tallet og startet slik jesuittmisjonen. De jesuittiske misjonærene var de første som skaffet Europa pålitelig viten om Kina. Senere dro de til de spanske og portugisiske kolonier i Sør-Amerika og India.

Nyttet det å misjonere? Ja, så sannelig. Det snakkes mye om sekularisering i vår tid, men på verdensbasis er den vanskelig å få øye på. Når det gjelder antall kristne er en svak tilbakegang i Europa og Amerika kompensert av tilsvarende fremgang i Afrika og Asia. Jesus hadde tolv disipler. På pinsedagen ble 3000 omvendt. Barnabas og Paulus’ misjonsreise startet en vekkelsesvirksomhet som førte til at i dag er en tredjedel av jordens befolkning, litt over to milliarder mennesker, kristne. Og det er ingen grunn til å tro at dette skal avta med det første. Det finnes mer enn 300 000 katolske og protestantiske misjonærer, og antallet øker.

Misjonen kritiseres, til dels med rette, for å ha forberedt, unnskyldt og samarbeidet med utbyttere og brutale erobrere. Kristne misjonærer har endog selv til tider stått for grove overgrep. Det er selsvagt umulig å reise verden rundt med den eneste rette sannhet uten å begå vold mot andre som er sikre på at de har like rett. Like utvilsomt har misjonærene gjort en stor innsats for folkeopplysning og folkehelse; fra å lære opp befolkningen til å lese og skrive til utvikling av universiteter – fra medisinsk arbeid fra nødrasjoner og krisehjelp mot kolera til avanserte hospitaler. Bibelen er oversatt til mer enn 2000 språk. Misjonærer har hjulpet fattige, eldre, ensomme og rusmisbrukere til verdighet og gitt forlatte barn muligheter til å vokse opp.

Det står lite om Barnabas i Apostelgjerningene, og ingenting ellers i Bibelen. Legenden sier at han led martyrdøden i år 61 ved steining på Kypros. Andre kilder hevder at han døde på Samos. Grekerne forteller at han misjonerte i Italia, en annen tradisjon at han var Milanos første biskop. Flere italienske byer hevder å ha hans relikvier. Han skal ha vært fetter av eller onkelen til evangelisten Markus. Så i Venezia, som har Markus som sin skytshelgen, er Barnabas mer avbildet enn andre steder, og lever dessuten i navnet Campo San Barnaba, et stillere alternativ til den overbefolkede Markusplassen. I kunsten blir Barnabas fremstilt med Evangeliet i hånden og en stein som tegn på martyriet. Flere skrifter, som Barnabas’ brev, bærer hans navn, men har ikke noe å gjøre med den Barnabas som er nevnt i Apostlenes Gjerninger og som har sin minnedag i dag, 11. juni.

”Det var i Antiokia disiplene for første gang ble kalt kristne,” står det om grupperingen som satte alle tradisjoner til side og prekte at en mann fra Galilea som var henrettet som oppvigler i Jerusalem, hadde gått igjen i 40 dager og prekt om den hellige ånd og gjort undergjerninger og var løftet opp til himmelen i en sky og kunne frelse alle verdens mennesker. Dette dro Barnabas sammen med Paulus rundt hele det østlige Middelhav og forkynte. ”Kristen” var nedsettende og hånlig ment, av representanter for den etablerte orden som følte seg truet av det nye og merkelige, ukjente og farlige. Hvor farlig hadde de ingen anelse om.
Facebook (med bilder)
LastUpdated:20180622

Copyright: Terje©Nordby, All Rights Reserved.
Vevmester: chris@dankel.no