Mytekalenderen        Mytekalenderen på din mobiltelefon  |  mytekalender.com  |  Mytekalenderen på Facebook  |  Antonio Vivaldi: Allegro fra fagott-konsert i e-moll  |  Logg inn
        Søk kun titler:
1. jun JUNO
2. jun MARKI DE SADE
3. jun ALLEN GINSBERG
4. jun SOLFORMØRKELSER OG UNDERGANGSMYTER
5. jun LORCA
6. jun JUNG
7. jun CHIEF SEATTLES BUDSKAP
8. jun PROFETENS DØDSDAG
9. jun KOLUMBA OG SJØORMEN I LOCH NESS
10. jun ONOFRIUS
11. jun BARNABAS
12. jun KRIGENS STILLE FORTELLINGER (ANNE FRANK)
13. jun MUSENE -HUKOMMELSENS NI DØTRE
14. jun CHE GUEVARA
15. jun PROFETEN AMOS
16. jun BLOOMSDAY
17. jun ORFEUS OG EVRYDIKE
18. jun ROALD AMUNDSEN
19. jun KONG SVERRE
20. jun FLYKTNINGER
21. jun SOMMERSOLVERV
22. jun LILJEFESTIVALEN I NOLA
23. jun MYTER VED MIDTSOMMER
24. jun DØPEREN JOHANNES
25. jun GRISENES DEMOKRATISKE DIKTATUR
26. jun ROTTEFANGEREN FRA HAMELN
27. jun DE SYV SOVERE FRA EFESOS
28. jun ROUSSEAU OG NATUREN
29. jun DEN LILLE PRINSEN
30. jun BONGO FRA KONGO – MYTER OM OG FRA AFRIKAS INDRE

Mytekalender spesial
HVA ER MYTER?
SKJÆRTORSDAG: DETTE ER MITT BLOD
-
LANGFREDAG: LIDELSEN
PÅSKEHAREN
1. PÅSKEDAG: OPPSTANDELSENS MORGEN
PINSE
FREDAG DEN 13.
OM JANUAR
OM FEBRUAR
OM MARS
OM APRIL
OM MAI
OM JUNI
OM JULI
OM AUGUST
OM SEPTEMBER
OM OKTOBER
OM NOVEMBER
OM DESEMBER
HIMMELREISER
HUNDEDAGENE
SOMMERTID / VINTERTID
SOLFORMØRKELSE
FASTELAVN
.
.
SKUDDÅRSEKSTRA: EROS OG PSYKE
PROFETENS DØDSDAG
Om Mohammads siste dager med hustruen Aisha, og om visjoner, løfter, formaninger og bønner i koranen.
Det fortelles at en dag Muhammad var på besøk hos Aisha, som han hadde vært gift med i ni år, ble han syk og måtte gå til sengs. Han fortsatte å utføre sine faste plikter. Han ledet bønnen og besøkte sine hustruer etter tur. Sykdommen ble verre. Aisha pleide sin mann og herre dag og natt. En morgen var han ikke lenger i stand til å gå i moskeen. Han ba henne da gi beskjed til Abu Bakr, hennes far og han som skulle bli den første Kalif, om at han måtte lede bønnen fra da av. Det fortelles at den siste dagen han levde, lå han i sengen med hodet i Aishas fang. Hennes bror kom forbi med en tannpirker i hånden. Hun tok tannpirkeren fra broren, mykte den opp ved å tygge på den, og ga den til Muhammad, som satte seg opp i sengen og begynte å rense tennene. Så falt han tilbake på Aishas fang og sa: ”Til Allah, Den Høyeste!”

Ifølge tradisjonen skjedde dette 8. juni år 632.

Muhammad hadde forkynt for araberne og verden at det fantes én eneste gud, en rettferdig dommer som vil frelse det rettferdige menneske, nemlig Abrahams gud, som også jødene og de kristne dyrket, og som Jesus fra Nasaret var den forrige profeten for. Men verken Jesus eller Muhammad var guddommelige, men profeter for det guddommelige, og Muhammad var den største av dem alle.

Han ble født i Hijaz-regionen, som i dag tilsvarer Jemen og det vestre Saudi-Arabia, ved Rødehavet – i en fattig gren av en stolt og rik stamme – av foreldre som han mistet tidlig.
Vi befinner oss altså på det vi kaller den arabiske halvøy: Al-Jazirah al-Arabiyah, i nordvest knyttet til Afrika og i nordøst til Asia, med Persiabukta i øst og Adenbukta i sør.

Dagens Saudi-Arabia har en fjerdedel av verdens oljeressurser og vokter helligstedene i islam. 95 % av arealet er tørr eller halvtørr ørken, utenfor ørkenstrøkene steppevegetasjon. Asir-fjellene i det sørvestlige hjørnet er eneste sone med pålitelig nedbør. I store deler av området har det derfor vært en prestasjon bare å klare seg. Få århundrer før Muhammads tid var det imidlertid fruktbart og levelig, og flere kongeriker eksisterte her. Disse samfunnene var basert på omfattende systemer av kanaler som sørget for vannforsyninger, men som på et tidspunkt brøt sammen og forårsaket folkevandring fra sør til nord og forfall til en samfunnstype basert på nomadisk fedrift. På 500-tallet økte befolkningen rundt oaser som Mekka. Her falt det en eller annen gang ned en svart meteorstein som ble tatt vare på og spilte en rolle i religionen i flere hundre år og bygd inn i den hellige bygningen kalt al-kaba – terningen. Mekka var også et knutepunkt på karavaneveien mellom Jemen og Middelhavet.

Det var mange gudebilder i kabaen, tradisjonen forteller at Muhammad gikk inn og forlangte alle fjernet – unntatt bildet av jomfruen med barnet – og selve steinen. Det var hans plikt. Gud hadde snakket til ham.

”Gud er himlenes og jordens lys.”

Muhammads stamme drev med handel, og det hadde oppstått en motsetning mellom kommersielle og tradisjonelle verdier. I løpet av to generasjoner hadde disse araberne gått fra fattigdom til å bli rikere enn de hadde kunnet forestille seg i sin villeste fantasi. Verdiene var i full oppløsning.

”Død over mennesket! Hvor utakknemlig han er! Av hva har han vel skapt ham? Av en sæddråpe har han skapt ham, og så fastsatt rammen for ham. Derpå har Han lagt til rette hans vei.”
Koranen lærer at gud har sendt sine budbringere til alle folkeslag og understreker at muslimene må legge vekt på slitt slektskap med de eldre religionene:

”Diskuter ikke med skriftfolket annet enn på beste måte, unntatt med de urettferdige blant dem, og si: ”Vi tror på det som er åpenbart for oss, og det som er åpenbar for dere. Vår Gud og deres Gud er én, og til Ham har vi gitt oss hen.””

Islam har fem forskrifter som kalles troens søyler. Shahada uttrykkes med setningen Det er ingen Gud uten Gud, og Muhammad er hans profet. Dette må et menneske bekjenne i en muslims nærvær for å kunne regne seg som muslim. Den andre er seremoniell bønn fem ganger daglig – vendt mot Mekka. Den tredje er almisse eller tiende. Den fjerde er fasten i den niende måneden, for det var da Koranen ble åpenbart for Muhammad. Alle unntatt barn, gravide og syke må faste fra soloppgang til solnedgang. Den siste er pilegrimsreise til Mekka minst en gang i livet.

Muhammads arvinger – hans første etterfølgere, de patriarkalske kalifer, kom fra hans egen slekt. Men de ble kritisert for å være utsugere og tyranner, og den siste av dem ble drept i 661. Et nytt kalifat tok over, men striden om arven etter profeten ble ikke bilagt.

Dette bekymrer ham ikke der han ligger i Aishas fang, uttømt for krefter. Heller ikke at han har startet en bevegelse som reiser et verdensrike og en kultur som skal frembringe filosofi, matematikk, astronomi og medisin, poesi og militære erobringer, heltemodige kamper for menneskeverd og mot fattigdom – og blinde, meningsløse hevntokter med spill av uskyldiges blod. Han hadde bare meditert oppe i fjellhulene og hørt stemmer og gjort som stemmene ba ham gjøre. ”Til Allah, den høyeste,” hvisket han til Aisha, og døde.
Facebook (med bilder)
LastUpdated:20180622

Copyright: Terje©Nordby, All Rights Reserved.
Vevmester: chris@dankel.no