Mytekalenderen        Mytekalenderen på din mobiltelefon  |  mytekalender.com  |  Mytekalenderen på Facebook  |  Antonio Vivaldi: Allegro fra fagott-konsert i e-moll  |  Logg inn
        Søk kun titler:
1. jun JUNO
2. jun MARKI DE SADE
3. jun ALLEN GINSBERG
4. jun SOLFORMØRKELSER OG UNDERGANGSMYTER
5. jun LORCA
6. jun JUNG
7. jun CHIEF SEATTLES BUDSKAP
8. jun PROFETENS DØDSDAG
9. jun KOLUMBA OG SJØORMEN I LOCH NESS
10. jun ONOFRIUS
11. jun BARNABAS
12. jun KRIGENS STILLE FORTELLINGER (ANNE FRANK)
13. jun MUSENE -HUKOMMELSENS NI DØTRE
14. jun CHE GUEVARA
15. jun PROFETEN AMOS
16. jun BLOOMSDAY
17. jun ORFEUS OG EVRYDIKE
18. jun ROALD AMUNDSEN
19. jun KONG SVERRE
20. jun FLYKTNINGER
21. jun SOMMERSOLVERV
22. jun LILJEFESTIVALEN I NOLA
23. jun MYTER VED MIDTSOMMER
24. jun DØPEREN JOHANNES
25. jun GRISENES DEMOKRATISKE DIKTATUR
26. jun ROTTEFANGEREN FRA HAMELN
27. jun DE SYV SOVERE FRA EFESOS
28. jun ROUSSEAU OG NATUREN
29. jun DEN LILLE PRINSEN
30. jun BONGO FRA KONGO – MYTER OM OG FRA AFRIKAS INDRE

Mytekalender spesial
HVA ER MYTER?
SKJÆRTORSDAG: DETTE ER MITT BLOD
-
LANGFREDAG: LIDELSEN
PÅSKEHAREN
1. PÅSKEDAG: OPPSTANDELSENS MORGEN
PINSE
FREDAG DEN 13.
OM JANUAR
OM FEBRUAR
OM MARS
OM APRIL
OM MAI
OM JUNI
OM JULI
OM AUGUST
OM SEPTEMBER
OM OKTOBER
OM NOVEMBER
OM DESEMBER
HIMMELREISER
HUNDEDAGENE
SOMMERTID / VINTERTID
SOLFORMØRKELSE
FASTELAVN
.
.
SKUDDÅRSEKSTRA: EROS OG PSYKE
SOLFORMØRKELSER OG UNDERGANGSMYTER
Undergangsmytologi. Om Ragnarok i Eldre Edda og apokalypsen i Johannes Åpenbaring.
En solformørkelse inntreffer når Månen kommer mellom Jorden og Solen og helt eller delvis skygger for denne – sett fra vår side. Når den skygger fullstendig, kalles det en total solformørkelse og den varer maksimalt 7 minutter og 34 sekunder. På 1900-tallet kunne man observere 4 totale solformørkelser i Norge, den neste kommer i 2125. Den aller første pålitelige opptegnelsen om en solformørkelse ble gjort i Kina 4. juni i år 780 f.Kr.

Over hele kloden er solformørkelser integrert i myter og legender. Atskillige kulturer tolker dem som varsler om naturkatastrofer eller en herskers fall. Flere snakker om en usynlig drage som sluker solen. I Kina mente man at mye støy og lys fra jordbeboerne ville kunne skremme dragen og dermed hjelpe solen å finne tilbake. I Japan var det skikk å dekke til brønnene for å forhindre formørkelsen å falle ned som pulver og forgifte barna. På Tahiti tolker de det vennligere, som en kjærlighetsakt mellom solen og månen. Inuittene mente at de to store himmellegemene bare forlater sine oppgaver i kort tid for å finne ut hva som foregår på jorden og dermed bedre kan sørge for oss.

Men mange kulturer ser naturfenomenet som tegn på eller ledd i en kommende kosmisk katastrofe. RAGNAROK betyr maktenes undergang.

Endetiden i den førkristne, nordiske mytologien, varsles ved at vaneguden Frøy (som sørger for fred og velstand) mister sitt beskyttende sverd, Tor mister hammeren, Tors hustru Siv mister håret og verdenstreet Yggdrasil tæres. Men det sterkeste varslet er Balders død:

Den vakre Balder, Odins sønn, hadde skjebnetunge drømmer. Gudene så det som dårlige varsler, og sendte hans mor Frigg ut for å la alle vesener på jorden avkreve en ed på at de ikke ville gjøre Balder noe. Etter dette moret gudene seg med å kaste ting på den usårlige, ingenting skadet. Men Loke kledde seg i kvinneham, snakket med Frigg og fikk da greie på at mistelteinen ikke hadde avlagt noen ed, Frigg hadde ment den var alt for spe til å kunne gjøre Balder noe og latt være å bry den. Loke plukket da en slik plante og ba Hod den blinde skyte den mot sin bror Balder. Mistelteinen Pilen av misteltein gjennomboret Balder så han falt død til marken. Bitter var æsenes sorg, og bitrest var Odins. Gudene la liket på et bål, reist på hans eget skip Hringhorne. En jotunkvinne rullet det ut i havet og ombord der ble Balder brent med sin hustru Nanna, som hadde dødd av sorg, og med sin hest.

Fimbulvinteren er uutholdelig streng og kommer tre år på rad uten somre imellom. Jorden bunnfryser. Verden brenner. Flammene går like til himmelen, og så: En ulv sluker solen. Måne og stjerner faller ned og jorden synker i havet.
Det er volven (spåkvinnen) som forteller dette. Hun dikter om verdens skapelse og utvikling men som de fleste andre profeter er det når hun kommer til undergangen poesien virkelig blomstrer. Før kosmos kollapser bryter alt sammen også menneskene imellom:

Brødre skal bli
hverandres bane
søskenbarn bryte
slektsbånd
hard er verden,
horskap rår,
økstid, sverdtid,
skjold blir kløvet,
vindtid, vargtid

Guder og kaosmakter braker sammen i et veldig slag der de utsletter hverandre. Fenrisulven, monsteret som gudene aldri klarte å temme, slipper løs og sluker til sist Odin. Naglfar, skipet laget av døde menns negler, sjøsetter seg selv. Loke, bundet etter drapet på Balder, sliter seg og kommer som fiende. Fjell brytes, himmelen revner, mennene dør, den største kjemperen Tor dreper verdensmonsteret Midgardsormen, men dødsmerkes og går ni skritt før han faller. Jorden synker i havet.

Men den nordiske undergangsspådommen har et siste kapittel: Volven ser jorden stige opp av havet for annen gang. Igjen vandrer gudene inn på sin mark, samtaler om gamle dager og finner igjen spillbrettene i gresset. Livet lever på nytt, kornet skal vokse av seg selv, alt ondt bøtes og Balder gjenoppstå.

APOKALYPTO betyr å avsløre eller åpenbare – og apokalyptisk litteratur, beretninger om undergangen, var en jødisk tradisjon. Daniels bok og flere andre profetbøker i Det gamle testamentet er apokalypser. Forfatterne har syner de selv fortolker i visjonær prosa. Verden går under etterfulgt av Gudsriket med oppreisning for de rettferdige. Folket vil seire om det er lydig hvis ikke, vil det tape grusomt.

Mest kjent i vår bibel er den originalt kristne Johannes’ åpenbaring: Teksten flyter som en feberfantasi. Her er en stor, hvit flokk, skarlagensrøde skjøger, basuner, menn med mørkeblå og svovelgule brynjer, røk, ild og trolldomskunster men først og fremst krig, blod og overnaturlige katastrofer. Har Snorre, som gjenga Ragnarokmyten, latt den påvirkes av bibelen?

Johannes skriver:

Og jeg så lammet åpne det sjette segl. Da kom det et stort jordskjelv. Solen ble svart som en sørgedrakt, hele månen ble som blod, og himmelens stjerner falt ned på jorden som når umodne frukter drysser av et fikentre i storm.

Hva er undergangspoesiens mening? Svaret på det er trolig svært enkelt: Vi er født med selvoppholdelsesdrift og kjærlighet til den verden vi er en del av. Til dette hører også evnen til å produsere angsten for det verste som kan hende, tvilen på alt vi har holdt som trygt, som at selv kilden til alt liv, solen, plutselig forsvinner midt på dagen.
Facebook (med bilder)
LastUpdated:20180622

Copyright: Terje©Nordby, All Rights Reserved.
Vevmester: chris@dankel.no