Mytekalenderen        Mytekalenderen på din mobiltelefon  |  mytekalender.com  |  Mytekalenderen på Facebook  |  Antonio Vivaldi: Allegro fra fagott-konsert i e-moll  |  Logg inn
        Søk kun titler:
1. jun JUNO
2. jun MARKI DE SADE
3. jun ALLEN GINSBERG
4. jun SOLFORMØRKELSER OG UNDERGANGSMYTER
5. jun LORCA
6. jun JUNG
7. jun CHIEF SEATTLES BUDSKAP
8. jun PROFETENS DØDSDAG
9. jun KOLUMBA OG SJØORMEN I LOCH NESS
10. jun ONOFRIUS
11. jun BARNABAS
12. jun KRIGENS STILLE FORTELLINGER (ANNE FRANK)
13. jun MUSENE -HUKOMMELSENS NI DØTRE
14. jun CHE GUEVARA
15. jun PROFETEN AMOS
16. jun BLOOMSDAY
17. jun ORFEUS OG EVRYDIKE
18. jun ROALD AMUNDSEN
19. jun KONG SVERRE
20. jun FLYKTNINGER
21. jun SOMMERSOLVERV
22. jun LILJEFESTIVALEN I NOLA
23. jun MYTER VED MIDTSOMMER
24. jun DØPEREN JOHANNES
25. jun GRISENES DEMOKRATISKE DIKTATUR
26. jun ROTTEFANGEREN FRA HAMELN
27. jun DE SYV SOVERE FRA EFESOS
28. jun ROUSSEAU OG NATUREN
29. jun DEN LILLE PRINSEN
30. jun BONGO FRA KONGO – MYTER OM OG FRA AFRIKAS INDRE

Mytekalender spesial
HVA ER MYTER?
SKJÆRTORSDAG: DETTE ER MITT BLOD
-
LANGFREDAG: LIDELSEN
PÅSKEHAREN
1. PÅSKEDAG: OPPSTANDELSENS MORGEN
PINSE
FREDAG DEN 13.
OM JANUAR
OM FEBRUAR
OM MARS
OM APRIL
OM MAI
OM JUNI
OM JULI
OM AUGUST
OM SEPTEMBER
OM OKTOBER
OM NOVEMBER
OM DESEMBER
HIMMELREISER
HUNDEDAGENE
SOMMERTID / VINTERTID
SOLFORMØRKELSE
FASTELAVN
.
.
SKUDDÅRSEKSTRA: EROS OG PSYKE
ALLEN GINSBERG
Myten om Molok i bibelen, middelalderforestillinger og i den amerikanske beatpoeten Allen Ginsbergs Hyl og andre dikt.
I Annen Kongebok står det om barneofringer, og det tas avstand fra denne skikken så tydelig at den en gang må ha vært utbredt. Profeten Jeremias lar Gud si: ”De har bygd offerstedet Tofet i Ben-Hinnom-dalen, hvor de brenner sine sønner og døtre i ilden. Det har jeg ikke pålagt dem, det har aldri vært i mine tanker.”

Molok var ifølge Rabbi Rashi (1100-tallet) en statue av bronse som ble opphetet. Barnet ble lagt i dens hender. Da det brant seg og skrek, slo presten på en tromme slik at faren slapp å høre skrikene. Rabbiens beskrivelse vært holdt som fri fantasi, det er aldri funnet bevis for noe slikt. I 1921 oppdaget imidlertid gammeltestamentspesialisten Otto Eisfeldt innskrifter i Karthago med bokstavene MLK. Et relieff viste en prest som holdt et barn. Dette var en helligdom til ære for gudinnen Tanit. Det ble avdekket et gravsted med tusenvis av brente kropper som tilhørte dyr og menneskebarn fra nyfødte til seksårsstadiet, datert fra 800 før Kristus til Karthagos ødeleggelse i 146 f. Kr. Konklusjon: Molok er ingen gud, det er navnet på selve ofringen.

Men de få setningene i bibelen skapte sin egen forestilling for ettertiden. I middelalderen og i litteraturhistorien har Molok stått som et fortidsmonster av metall, en som representerer det verste vi kan tenke oss. I folkelige forestillinger har Molok vært prins i helvete. Hos Gustav Flaubert er han av jern og har oksehode. I stumfilmen ”Cabiria” (1914) drar han de små begjærlig inn i flammene. Og det er selvsagt skrevet antisemittisk litteratur om jødenes onde natur med spekulasjoner om Molok som håndfaste historiske bevis.

Molok gjenoppsto i 1956, i en skikkelse med en virkelig kraft, en inkarnasjon av den brutale kapitalismen som fortærer sine barn og forkrøpler individet.

Det engelske ordet Beat betyr slag, også som i hjerteslag eller taktslag i musikk. Men ordet kan også innebære utslått, utmattet, og da en gruppe unge poeter begynte å bruke uttrykket i USA på slutten av 1950-tallet, var det de puritanske, stivbente, firkantede, konvensjonelle middelklasseverdier og det etablerte samfunns vanetenkning de var utslått av. Og de slo tilbake, ikke med saklighet, ikke med politisk eller religiøs opposisjon, men med en ny, vill, surrealistisk diktning, inspirert av fransk lyrikk, jazz og buddhisme og ved å bryte med etablerte former og akademisk høflighet. De ble kalt beatpoeter. Blant dem var Jack Kerouac, som i sin On the road forteller om en reise med venner rundt om i landet, der øyeblikksopplevelser, fart, rus og kjærlighet er målet, sett med dagens øyne en på kanten til uskyldig beretning om å ha det moro. Mer provokasjon lå det i William Burroughs’ Naken lunsj, en roman med 23 avsnitt i forskjellige stilarter og med grunnlag i egne opplevelser som narkoman, homofil og forbryter i New York og New Orleans. Narkovraket står for den absolutte moralske tomhet. Alt, ja selv språket, fører til fordervelse, sier Burroughs, ”Å snakke vil si å lyve”.

Den som hjalp disse forfatterne å skrive og gi ut sine bøker og selv skulle bruke sitt liv og sin diktning som et bevis på beatpoesiens livskraft, het Irwin Allen Ginsberg, og ble født på Beth Israel Hospital i Newark klokka to om morgenen 3. juni 1926. Faren var skolelærer. Den paranoide moren tilbrakte mesteparten av livet på institusjoner og endte sine dager på asyl. Ginsberg oppholdt seg selv i 1949 på nervesanatorium, og vi må tenke oss at kontrasten mellom hans venners villede galskap og den høyst reelle sinnslidelsen han må ha følt på kroppen var en desperat motor da han kastet seg inn i diktningen, fredsbevegelsen, zenbuddhismen, meditasjonsvirksomhet, kampanjer for LSD og på sekstitallet hippievegelsen. Hans poesi virker bekjennende, ærlig, skamløs. Inspirert av Walt Whitman så han sin misjon som guddommelig. Beat-begrepet var for ham knyttet til beatitude; salighet. − Jeg har sett Gud, sa Allen Ginsberg. − Jeg så ham på et værelse i Harlem.

Allen Ginsberg stormet inn i litteraturhistorien i 1956 med boken Hyl og andre dikt: ”Jeg så min generasjons beste hjerner gå til grunne av galskap, sultne, hysteriske, nakne, slepe seg gjennom negergatene i grålysningen på jakt etter en hissig sprøyte.” Den andre delen består i en forbannelse og hviler på myten om Molok.

(Gjendiktning: Olav Angell og Jòn Sveinbjørn Jònsson.)

Hvilken sfinx av sement og aluminium knuste skallene deres og fortærte hjernen og fantasien?
Molok! Ensomhet! Dritt! Heslighet! Søppelkasser og uinnkrevelige dollar! Unger skriker under trappeoppgangene! Gutt hulker i hæren! Gamle menn gråter i parkene!
Molok, Molok! Moloks mareritt! Molok den kjærlighetsløse! Mentale Molok! Molok menneskets tunge dommer! Molok det ufattelige fengslet! Molok de korslagte dødningebeinas sjelløse fengsel og sorgens kongress! Molok med bygninger av straff! Molok den enorme krigssteinen! Molok de svimeslåtte regjeringene!
Molok med sjel av det reine maskineri! Molok med blod av flommende penger! Molok med fingre av ti armeer! Molok med bryst av menneskeetende dynamo! Molok med ører av osende gravkammer!
Molok med øyne av tusen blenda vinduer! Molok med skyskrapere som står i lange gater som uendelige Jehovaer! Molok med fabrikker som drømmer og kreperer i tåka! Molok med fabrikkpiper og antenner som kroner storbyene!
Molok med kjærlighet som er uendelig olje og stein! Molok med sjel som er elektrisitet og banker! Molok med fattigdom som gjenferdet av genier! Molok med skjebnen til en kjønnsløs vannstoffsky! Molok med et navn som hjernen!
Molok hvor jeg sitter ensom!

Flere kritikere syntes boka luktet vondt, noen ville ha den forbudt og stevnet dikteren for å ha skrevet pornografi. Men det prellet av. Og reiser til Østen, sprøyter og selvutleverende opprør til tross: Senere ble Allen Ginsberg valgt inn i ”American Academy of Arts and Letters,” og fra 1986 til sin død underviste han som professor i engelsk på Brooklyn College. I 1997, 73 år gammel døde han av leverkreft i New York City. De som sto ham nær, rapporterer at da han fikk beskjed om sin uhelbredelige tilstand, så han døden inn i øynene med stor ro. Han hadde fryktet den hele livet. Nå var frykten endelig over.
Facebook (med bilder)
LastUpdated:20180622

Copyright: Terje©Nordby, All Rights Reserved.
Vevmester: chris@dankel.no