Mytekalenderen        Mytekalenderen på din mobiltelefon  |  mytekalender.com  |  Mytekalenderen på Facebook  |  Antonio Vivaldi: Allegro fra fagott-konsert i e-moll  |  Logg inn
        Søk kun titler:
1. mai JOSEF
2. mai LEONARDO DA VINCI
3. mai KORSMESSE
4. mai MONIKA
5. mai BARN OG GUDEBARN
6. mai FREUD OG UBEHAGET I KULTUREN
7. mai TAGORE
8. mai JEANNE D’ARC
9. mai PETER PAN
10. mai JOBS GUD
11. mai KONSTANTINOPEL
12. mai FLORENCE NIGHTINGALE
13. mai LUCIAS HEMMELIGHET
14. mai STRINDBERG
15. mai ST. HALLVARD
16. mai HELLIGE SKIPPERSKRØNER
17. mai NASJONALE MYTER
18. mai OMAR KHAYYAM
19. mai DUNSTAN OG DJEVELEN
20. mai BALZAC
21. mai PLATON
22. mai KONSTANTIN DEN STORE
23. mai KAPTEIN KIDD
24. mai KOPERNIKUS
25. mai ARTEMIS
26. mai KASPAR HAUSER
27. mai CALVIN
28. mai THALES
29. mai KONSTANTINOPELS FALL
30. mai FAUST
31. mai WALT WHITMAN

Mytekalender spesial
HVA ER MYTER?
SKJÆRTORSDAG: DETTE ER MITT BLOD
-
LANGFREDAG: LIDELSEN
PÅSKEHAREN
1. PÅSKEDAG: OPPSTANDELSENS MORGEN
PINSE
FREDAG DEN 13.
OM JANUAR
OM FEBRUAR
OM MARS
OM APRIL
OM MAI
OM JUNI
OM JULI
OM AUGUST
OM SEPTEMBER
OM OKTOBER
OM NOVEMBER
OM DESEMBER
HIMMELREISER
HUNDEDAGENE
SOMMERTID / VINTERTID
SOLFORMØRKELSE
FASTELAVN
.
.
SKUDDÅRSEKSTRA: EROS OG PSYKE
FAUST
Nordeuropeernes viktigste myte siden reformasjonen - behandlet av Marlowe, Goethe og Thomas Mann.
Christopher Marlowe, Englands største dramatiker før Shakespeare, ble stukket ned og drept på et vertshus 30.mai 1593, 29 år gammel. Han var den første forfatter som i sin diktergjerning brukte en myte som skulle bli en europeisk grunnfortelling i overgangen fra middelalder til renessanse og reformasjon: ”Den tragiske historie om Doktor Faustus’ liv og død.”

Noen tiår før Marlowe ble født hadde Columbus hadde seilt over havet som ingen trodde kunne krysses, vitenskapsmennene oppdaget det uendelige rommet og Calvin og Luther innført den personlige frihet i religionen. Det oppsto en åndelig strøm der det meste var nytt og usikkert. De nye horisontene var sjokkerende og forlokkende, men hva førte de til? Den mytiske figuren Faust kunne få leve ut sitt kunnskapsbegjær hvis han solgte sjelen sin til djevelen, men da måtte han betale med å lide kvaler i evighet.

Johannes Faustus var en virkelig mann, påvist historisk mellom 1505 og 1525, i Würzburg, Heidelberg og Basel. Han omtales som en lærd sjarlatan, en falskner som gav seg ut for å være kyndig i magi, flakket om fra universitet til universitet, og skal ha dødd, noen sier under eventyrlige omstendigheter, andre under et kjemisk eksperiment i et forsøk på å fremstille gull, noe som resulterte i at han forsvant helt. Man fant ingen rester av hans kropp. Folk sladret om Fausgt i en blanding av forakt og beundring. Faust ble så omtalt at selveste Martin Luther så seg nødtvungen til å kommentere ham og beskrev uten omsvøp hans virksomhet som ”en pakt med den onde.” Slik var det trolig Luther selv som bidro til at Faust-legenden virkelig satte seg fast i folks bevissthet i generasjoner. I 1587 kommer den moralistiske Folkeboken om Faust ut (om Folkebøker: se MK 22. april). Fausts er vellystig, nysgjerrig, men aller verst: Han gjør seg skyldig i overmot.

Christopher Marlowes skuespill ble oppført første gang i begynnelsen av 1590-årene og publisert elve år etter forfatterens død. Kompaniet The Admiral’s Men spilte stykket 25 ganger mellom 1594 og 1597. Skuespillet var meget omstridt, og 35 år senere ble det i en polemikk referert til at djevler hjemsøkte scenen under en oppføring!

Marlowes Doktor Faustus er en vitebegjærlig mann som mistrives med tidens begrensede kunnskap. Logikken er bare et redskap for å argumentere, medisinen kan verken gjenoppvekke døde eller gi oss evig liv, jussen handler om ubetydelige ting og teologien er hensiktsløs siden folk synder uansett. Faustus er fascinert av muligheten MAGIEN kan gi ham. Trollmannen Valdes gir ham en innføring i rituelle handlinger, og Faustus blir nå i stand til å fremkalle djevelen Mefostofolis. Faustus avskyr hans groteske utseende og kommanderer ham til å skifte form til en fransiskanermunk (et tydelig spark til munkevesenet). Mefostofolis forandrer seg, Faustus begeistres av sin nyvunne makt og forsøker å ta ham inn i sin tjeneste. Men Mefostofolis tjener allerede Lucifer, djevlenes fyrste. Han forteller Faustus at helvete ikke har noen utstrekning, for det er mer en sinnsstemning enn et fysisk sted. Faustus inngår en avtale med Lucifer: Han skal få 24 års ekstra liv på jorden med Mefostofolis som sin personlige tjener. Som betaling må han gi sin sjel til Lucifer og dermed være dømt til helvete.
Faustus lærer nå om de ni sfærer i universet og om de syv dødssynder blant menneskene: Hovmod, griskhet, begjær, misunnelse, fråtseri, vrede og latskap. Dødssyndene personifiseres og Faustus ser det avskyelige i dem, men ikke sitt eget hovmot og skjebnesvangre begjær. Det han er ute etter nå, er ikke bare kunnskap, men den kunnskap som gir makt, og den kunnskap som gir innsikt i naturens dypeste hemmeligheter, de innerste mysterier. I maktrus får han evne til å gjenoppvekke den skjønne Helena for å gjøre henne til sin, men da han får se hennes ansikt, viker begjæret for ydmyk andektighet overfor skjønnheten som sådan. I disse sfærene strekker ikke Faustus til. Prosjektet rakner. Han kan aldri bli Guds like. Han holder en avskjedstale der han forteller at han er fortapt. Nå forbanner han selve kunnskapen. Mefostofolis kommer for å hente sjelen hans.

200 år senere skriver Goethe sin Faust-versjon. Goethes Faust går omkring og irriterer seg over at han ikke har vunnet posisjon eller ære eller rikdom. I hans pakt med djevelens representant får han blant annet ungdommen tilbake. Han forelsker seg i den unge Gretchen, og hun blir med barn. Han har sympati for henne, men tar ikke konsekvensen av det, beskytter henne ikke tilstrekkelig, hun forgår i landsbyens fordømmelse. Kvinnen, dyrket til de store høyder i riddertiden, blir nå sveket.

Thomas Manns roman Doktor Faustus fra 1947 handler om komponisten Adrian Leverkühn, som finner opp tolvtoneskalaen. Adrians sønner støtter Hitler. Selv er han professor i språk, men slutter da han får direktiver om å propagandere fascisme for studentene. Så mister han sin fem år gammel nevø i hjernehinnebetennelse, det eneste mennesket han har klart å elske. Han isolerer seg, går på bordell og får syfilis. Mellom anfallene av oppkast eller migrene, får han besøk av djevelen som sier at han kan gi ham den absolutte skaperevne. Adrian inviterer venner hjem for å oppføre en kantate, men faller om. Han blir senil.

Manns Faustus har ikke bevisst inngått noen djevlekontrakt. Forfatteren antyder dermed at vi er skyldige selv om vi ikke direkte begår onde gjerninger. I vår tid har djevelen, for å sitere Charles Baudelaire, foretatt sitte aller listigste knep: Fått oss til å oss til å tro at han ikke finnes.
Facebook (med bilder)
LastUpdated:20161029

Copyright: Terje©Nordby, All Rights Reserved.
Vevmester: chris@dankel.no