Mytekalenderen        Mytekalenderen på din mobiltelefon  |  mytekalender.com  |  Mytekalenderen på Facebook  |  Antonio Vivaldi: Allegro fra fagott-konsert i e-moll  |  Logg inn
        Søk kun titler:
1. mai JOSEF
2. mai LEONARDO DA VINCI
3. mai KORSMESSE
4. mai MONIKA
5. mai BARN OG GUDEBARN
6. mai FREUD OG UBEHAGET I KULTUREN
7. mai TAGORE
8. mai JEANNE D’ARC
9. mai PETER PAN
10. mai JOBS GUD
11. mai KONSTANTINOPEL
12. mai FLORENCE NIGHTINGALE
13. mai LUCIAS HEMMELIGHET
14. mai STRINDBERG
15. mai ST. HALLVARD
16. mai HELLIGE SKIPPERSKRØNER
17. mai NASJONALE MYTER
18. mai OMAR KHAYYAM
19. mai DUNSTAN OG DJEVELEN
20. mai BALZAC
21. mai PLATON
22. mai KONSTANTIN DEN STORE
23. mai KAPTEIN KIDD
24. mai KOPERNIKUS
25. mai ARTEMIS
26. mai KASPAR HAUSER
27. mai CALVIN
28. mai THALES
29. mai KONSTANTINOPELS FALL
30. mai FAUST
31. mai WALT WHITMAN

Mytekalender spesial
HVA ER MYTER?
SKJÆRTORSDAG: DETTE ER MITT BLOD
-
LANGFREDAG: LIDELSEN
PÅSKEHAREN
1. PÅSKEDAG: OPPSTANDELSENS MORGEN
PINSE
FREDAG DEN 13.
OM JANUAR
OM FEBRUAR
OM MARS
OM APRIL
OM MAI
OM JUNI
OM JULI
OM AUGUST
OM SEPTEMBER
OM OKTOBER
OM NOVEMBER
OM DESEMBER
HIMMELREISER
HUNDEDAGENE
SOMMERTID / VINTERTID
SOLFORMØRKELSE
FASTELAVN
.
.
SKUDDÅRSEKSTRA: EROS OG PSYKE
KAPTEIN KIDD
William Kidds karriere som kaptein, skipsreder og pirat. Virkelige og mytiske sjørøvere. Lovløsheten som litterær genre.
I januar år 2000 fant den amerikanske dykkeren Barry Clifford biter av mingporselen og brent tre 40 meter fra stranda og 7 meter under vann i St. Marie på østkysten av Madagaskar. Han oppdaget også en åregaffel i metall, den må altså ha stammet fra et skip som i tillegg til seil også hadde årer, og som ble brent akkurat her. Alt stemmer med nedtegnelsene om en mann så beryktet at vi tror han er en tegneseriefigur.

William Kidd ble født i Skottland i 1645, og reiste til sjøs som ung. 50 år gammel var han en etablert sjøkaptein og reder og fikk i oppdrag fra kongen å bekjempe sjørøvere som angrep skip tilhørende Det britiske Øst-India-kompani i Rødehavet og Det Indiske Hav. Kidd dro av gårde, men på ett eller annet tidspunkt på denne turen må han ha bestemt seg for å bli sjørøver selv. Etter å ha ranet et halvt dusin skip, seilte han skuta Adventure til havnen ved St. Marie på Madagaskar, brente den opp og satte kursen hjemover i et kapret handelsskip. Kapteinen fortalte at han selv var blitt truet og ranet, myndighetene trodde ikke et ord, og fikk ham hengt, og det hele to ganger, siden tauet røk første gang.

”Pirater” eller ”sjørøvere” kalles de som raner eller plyndrer på havet. De er fortsatt et stort problem for skipsfarten, særlig i farvannene mellom Stillehavet og Indiahavet, og helt spesielt i Malakkastredet mellom Sumatra og Vest-Malaysia. Heller ikke Middelhavet går fritt. Og selvsagt fantes det sjørøvere helt fra de første skip med en last av noen betydning, blant annet i oldtiden; for eksempel ble Julius Cæsar tatt til fange av sjørøvere. De nordiske vikingene opptrådte som sjørøvere. Men 1600-tallet, kolonitiden, var piratenes glansperiode. Piratbandenes og kolonimaktenes mål var de samme; mer gull. Men når det gjaldt styresett, skilte de seg. Koloninasjonene var enevelder, sjørøvernes styresett var mer nyansert. Kapteinen på et piratskip hadde autoritet i kraft av å være slåsskjempe. Gruppene delte byttet etter forhåndsavtalte andeler. Den som hadde våget livet i kampen, hadde rett på litt ekstra. Sjørøverne kunne frigi slaver fra slaveskip og tilby dem plass, ikke av solidaritetshensyn men fordi slavene kunne bli gode allierte røvere. Noen få kvinner ble piratledere, som irske Anne Bonney. Hun var datter av en fattig tjenestepike, giftet seg med sjørøveren James og ble selv pirat i mannsklær. Da en av hennes medsammensvorne oppdaget at hun var kvinne, og bemerket det, stakk hun kniven gjennom hjertet hans. Bonney og Kidd var virkelige personer, men fortellingene om akkurat dem, om unntakspiratene, røper at sjørøverne var skruppelløst brutale, og dessuten hadde et usunt levevis med meget høy dødsrisiko i forhold til inntjeningsevnen; det var større sjanse for å bli rik som gruvearbeider midt i Europa enn som sjørøver. De aller fleste døde i ung alder.

Altså ingenting å romantisere. Men romantisert har de blitt! Pirater har vært gjenstand for atskillig litterær behandling, på slutten av 1900-tallet dukket de også opp i tegneserier og som figurer i fiksjonsfortellinger for barn. Piratkostyme består av lapp over øyet, trefot, krok der den ene hånden skulle vært, stor ørering i gull, tørkle på hodet, papegøye på skulderen og en hatt med tre snuter. Alt dette fås kjøpt som sett i leketøysforretninger. Flere av disse stereotypene har sitt grunnlag i virkeligheten. Piratene mistet ofte et lem eller et øye. Hodetørklet ble brukt for å holde svetten unna. Kjæledyr som papegøyer kunne selges dyrt. Øreringen skulle være betaling for begravelse for den som fant sjørøveren som lik.

Jeg er kaptein Sortebill fra femtenhundreogfjorten
Hei fadderiog fadderrullandei

Egner bommet med rundt 150 år, men det skulle jo rime også. Lite ante kaptein William Kidd da han sto for galgen 23.mai for over 300 år siden at hans tvilsomme yrkesstand skulle utvikle seg til en egen mytisk, skjønnlitterær genre, at han, av alle hensynsløse skurker, skulle bli modell for den røffe, men koselige kaptein Sortebill. Hvordan kunne det skje?

Vi elsker å høre fortellinger om bander med egen virkelighetsoppfatning og definisjon av verden, som samuraier, riddere og cowboyer, men særlig lovløse grupper med sin egen kodeks, som mafiaen i nyere tid (Corleone, Sopranos) og sjørøverne i noe eldre. De har en frihet lovlydige borgere bare kan drømme om. Som kriminelle har de meldt seg ut av byråkratiet, de lokale lovmessigheter, de ti bud, moter, konvensjoner, folkeskikken og folkeregistret, og befinner seg utenfor historien i en verden der detaljene er visket vekk og der de store ting teller; liv, død, kjærlighet, makt, forræderi, vennskap og ære. Fargene er tydeligere i denne verdenen, tragediene mer tragiske, gleden mer intens, soloppgangen rødere og sterkere fordi det alltid kan være den siste soloppgangen du ser. Her leves livet intenst.

De greske og romerske gudene kan fremvise en tilsvarende glød i livsfølelse, men vi har ingen slike guder lenger. Vi har noen rester etter kaptein Kidd, som repet snørte seg rundt halsen på ved annen gangs hengingsforsøk og kvalte til døde 23. mai år 1701. At brutale personer blir mytiske, krever to ting: 1. Det må gå lang tid, for eksempel 250 år. 2. Noen må før eller senere begynne å synge ”Hei og fadderi og fadderullandei”.
Facebook (med bilder)
LastUpdated:20161028

Copyright: Terje©Nordby, All Rights Reserved.
Vevmester: chris@dankel.no