Mytekalenderen        Mytekalenderen på din mobiltelefon  |  mytekalender.com  |  Mytekalenderen på Facebook  |  Antonio Vivaldi: Allegro fra fagott-konsert i e-moll  |  Logg inn
        Søk kun titler:
1. mai JOSEF
2. mai LEONARDO DA VINCI
3. mai KORSMESSE
4. mai MONIKA
5. mai BARN OG GUDEBARN
6. mai FREUD OG UBEHAGET I KULTUREN
7. mai TAGORE
8. mai JEANNE D’ARC
9. mai PETER PAN
10. mai JOBS GUD
11. mai KONSTANTINOPEL
12. mai FLORENCE NIGHTINGALE
13. mai LUCIAS HEMMELIGHET
14. mai STRINDBERG
15. mai ST. HALLVARD
16. mai HELLIGE SKIPPERSKRØNER
17. mai NASJONALE MYTER
18. mai OMAR KHAYYAM
19. mai DUNSTAN OG DJEVELEN
20. mai BALZAC
21. mai PLATON
22. mai KONSTANTIN DEN STORE
23. mai KAPTEIN KIDD
24. mai KOPERNIKUS
25. mai ARTEMIS
26. mai KASPAR HAUSER
27. mai CALVIN
28. mai THALES
29. mai KONSTANTINOPELS FALL
30. mai FAUST
31. mai WALT WHITMAN

Mytekalender spesial
HVA ER MYTER?
SKJÆRTORSDAG: DETTE ER MITT BLOD
-
LANGFREDAG: LIDELSEN
PÅSKEHAREN
1. PÅSKEDAG: OPPSTANDELSENS MORGEN
PINSE
FREDAG DEN 13.
OM JANUAR
OM FEBRUAR
OM MARS
OM APRIL
OM MAI
OM JUNI
OM JULI
OM AUGUST
OM SEPTEMBER
OM OKTOBER
OM NOVEMBER
OM DESEMBER
HIMMELREISER
HUNDEDAGENE
SOMMERTID / VINTERTID
SOLFORMØRKELSE
FASTELAVN
.
.
SKUDDÅRSEKSTRA: EROS OG PSYKE
MONIKA
Fortellingen om den innsiktsfulle og tålmodige mor som motsto fristelser og holdt ut vanskelige menn til de ble omvendt. Augustins beskrivelse av sin kjærlighet til moren.
”Men nå nærmet det seg den dagen da hun skulle gå bort fra dette liv. Da hendte det – jeg tror sikkert det var etter din skjulte styrelse – at hun og jeg sto alene og lente oss til et vindu, med utsikt over hagen som hørte til det huset vi bodde i. Dette var i Ostia ved Tiberen. ”

Han som skrev dette, grunnla den vesterlandske teologi, ble middelalderens kirkefar nummer én og formet grunnlaget for forkynnelsen og tankegangen i kirken. I hans ånd og klosterorden sto Martin Luther frem 1000 år senere. Men Augustin kan du lese om i MK for 28. august, i dag skal det handle om hans mor.

Hun het Monika og ble født i år 332 av kristne foreldre i Tagaste, nå Souk Ahras i nordøstre Algerie. I den nokså nye katolske beskrivelsen av hennes liv heter det at hun som ung fikk smaken for vin og ble avhengig, men ”kom seg ut av sitt alkoholproblem.” Og ja, Augustin beskriver hennes ungdommelige lettsindige omgang med vin, men som en syndighet. Og amerikanske katolikker regner henne som skytshelgen for gifte kvinner, mødre OG alkoholikere.

Da hun var 18, ble hun giftet bort til Patricius, en bråsint og kåt hedning som var utro og slo. Når man dessuten vet at hans mor bodde sammen med paret, forstår man at Monika hadde det stritt. Kirken forteller at hennes tålmodighet, kjærlighet og takt til slutt vant begges hjerter. Her blir det europeiske, kristne kvinneidealet skapt; en moderlig og husmoderlig hjertegodhet og utholdenhet som overvinner alle vanskeligheter.

Monika fikk tre barn. Det eldste, Augustin, vendte seg tidlig bort fra moren og betraktet henne og hennes religion med forakt. Han levde sammen med en kvinne i Kartago, og skriver selv at det ikke var av ønsket om å stifte ekteskap og få barn, men drevet av begjær. Monika fortvilet. Augustins kjæreste fikk sønnen Adeodatus. Monika søkte råd hos en biskop, som trøstet henne med at hennes tårer umulig kunne være forgjeves.

Monikas mann lot seg endelig omvende til kristendommen, men døde straks etter. Hun forsto at det ikke nyttet å krangle med sønnen, og begynte i stedet å be for ham; faste og be. En dag da hun var i kirken, dro Augustin i all hemmelighet til Roma. Hun reiste etter, og ble en lydig disippel av biskop Ambrosius, kjent for å tvinge selve keiseren til å gjøre offentlig bot og for å ha skrevet flere salmer som kom til å prege liturgien. Tre år senere fikk hun oppleve at Augustin lot seg omvende og døpe, og det var ikke hvilken som helst omvendelse. Han beskrev den i ”Bekjennelser” en bok som kom til å prege den kristne kultur mer enn noe skrift utenfor bibelen. Mor og sønn skulle nå dra tilbake til Afrika. De møttes i Ostia, en havneby nær Roma. Augustin forteller, henvendt til Gud (overs: Oddmund Hjelde, gjengitt noe forkortet):

”Vi hadde trukket oss tilbake fra verdens larm for å samle krefter til sjøreisen. Vi to alene hadde nå en vidunderlig samtale. Samtalen førte oss frem til det resultat at den største nytelsen de legemlige sansene kan gi, i den mest strålende jordiske herlighet, ikke er verdig til å sammenlignes med, ja ikke en gang til å nevnes sammen med gleden i det evige liv. Da sa min mor:

– En ting var det som gjorde at jeg hadde lyst til å drøye en stund i dette liv. Jeg ønsket å se deg som troende medlem av den alminnelige kristne kirken før jeg døde. Det har Gud latt meg oppleve i rikelige mål. Hva har jeg da her å gjøre?

Da hun så at vi var helt forstyrret av sorg, sa hun: – Her skal dere begrave deres mor.

Jeg tidde og holdt gråten tilbake. Men min bror sa noe om at han ønsket hun skulle få den lykke ikke å dø i et fremmed land, men i hjemlandet. Da hun hørte det, vendte hun blikket mot meg og sa: – Hør hva han sier! Begrav dette legemet hvor det skal være! Jeg ber dere bare om én ting: At dere vil minnes meg ved Herrens alter, hvor dere så vanker. Ingen ting er langt borte fra Gud, og det er ingen grunn til å være redd for at han ved verdens ende ikke skal kjenne igjen stedet hvor han kan vekke meg opp.”

Hun ble gravlagt i Ostia. I høymiddelalderen ble noen av hennes relikvier overført til et augustinerkloster i Nord-Frankrike, der munkene feiret hennes fest 4. mai. Hun fremstilles iført enkeslør med bok og krusifiks. Hun beskytter katolske mødreforeninger.

Monika huskes og æres for en slags feminin tålmodighet i nyere tid så sterkt forbundet med en undertrykt kvinne at hun nok på slutten av nittenhundretallet har vært en umoderne helgen. Som innsiktsfull og tålmodig mor står hun imidlertid utenfor konjunkturene, foreldre til alle tider berøres trolig av bønnen tradisjonen har formet til hennes ære:

Store Augustins forbilledlige mor, utholdende snakket du til din bortkomne sønn, ikke med høylytte trusler, men med bønnerop til himmelen. Gå i forbønn for alle mødre i vår tid, så de kan lære hvordan de kan føre sine barn til Gud. Lær dem hvordan de kan forbli nær sine barn, selv de fortapte sønner og døtre som så sørgelig har fart vill.
Facebook (med bilder)
LastUpdated:20161028

Copyright: Terje©Nordby, All Rights Reserved.
Vevmester: chris@dankel.no