Mytekalenderen        Mytekalenderen på din mobiltelefon  |  mytekalender.com  |  Mytekalenderen på Facebook  |  Antonio Vivaldi: Allegro fra fagott-konsert i e-moll  |  Logg inn
        Søk kun titler:
1. mai JOSEF
2. mai LEONARDO DA VINCI
3. mai KORSMESSE
4. mai MONIKA
5. mai BARN OG GUDEBARN
6. mai FREUD OG UBEHAGET I KULTUREN
7. mai TAGORE
8. mai JEANNE D’ARC
9. mai PETER PAN
10. mai JOBS GUD
11. mai KONSTANTINOPEL
12. mai FLORENCE NIGHTINGALE
13. mai LUCIAS HEMMELIGHET
14. mai STRINDBERG
15. mai ST. HALLVARD
16. mai HELLIGE SKIPPERSKRØNER
17. mai NASJONALE MYTER
18. mai OMAR KHAYYAM
19. mai DUNSTAN OG DJEVELEN
20. mai BALZAC
21. mai PLATON
22. mai KONSTANTIN DEN STORE
23. mai KAPTEIN KIDD
24. mai KOPERNIKUS
25. mai ARTEMIS
26. mai KASPAR HAUSER
27. mai CALVIN
28. mai THALES
29. mai KONSTANTINOPELS FALL
30. mai FAUST
31. mai WALT WHITMAN

Mytekalender spesial
HVA ER MYTER?
SKJÆRTORSDAG: DETTE ER MITT BLOD
-
LANGFREDAG: LIDELSEN
PÅSKEHAREN
1. PÅSKEDAG: OPPSTANDELSENS MORGEN
PINSE
FREDAG DEN 13.
OM JANUAR
OM FEBRUAR
OM MARS
OM APRIL
OM MAI
OM JUNI
OM JULI
OM AUGUST
OM SEPTEMBER
OM OKTOBER
OM NOVEMBER
OM DESEMBER
HIMMELREISER
HUNDEDAGENE
SOMMERTID / VINTERTID
SOLFORMØRKELSE
FASTELAVN
.
.
SKUDDÅRSEKSTRA: EROS OG PSYKE
LEONARDO DA VINCI
Leonardos liv og kunst, notater, oppfinnelser og tragedier. Kampen om hans etterlevninger. Om *renessansemennesket* og Oscar Wildes behandling av Mona Lisa som mytisk størrelse.
”Deres Eksellense kjenner til at det bare er hodet til Judas som gjenstår, og han var, som alle vet, en sjokkerende skurk. Derfor må han få et ansikt som samsvarer med hans ondskap. Så langt har jeg morgen og kveld i mer enn ett år gått til bydelene der skurkene i byen bor. Når jeg finner det ansiktet, skal jeg fullføre bildet på én dag. Hvis jeg fortsatt ikke klarer å finne ansiktet, kan jeg bruke trekkene til prioren som kom til Deres Eksellense for å klage på meg, for hans ansikt passer perfekt.”

Det var mens han malte ”Nattverden” Leonardo besvarte en klage slik. Det antyder at han gjorde grundige undersøkelser, var i konflikt med sin samtid, fullførte sine oppdrag for sent og ikke manglet selvtillit.

Leonardo døde 2. mai 1519. 13 000 sider med hans notater havnet hos hans livsledsagers sønn Orazio, som mottok uinteressert. Da det ble kjent at Orazio satt på en skatt, klarte nysgjerrige og pengegriske med møye og knep å berøve ham for alt. Noe fant vei til Windsor i England, noe til biblioteker i forskjellige land, halvparten forsvant. Dermed ble den vitenskapelige verden for alvor oppmerksom på Leonardo først på 1800-tallet. Som maler var han forlengst kjent som den kanskje største til alle tider. Men han hadde også vært en fremskreden militæringeniør, designer, landskapsarkitekt og oppfinner, tegnet skisser av hager, hestehoder, kulisser, smykker, militært utstyr, festningsverk, kanaler og demninger. Han hadde dessuten aldri hatt nok papir, så i margen fantes skisser og notater om geologi, geografi, anatomi, astronomi; tegninger av fly, fallskjermer, bakladningsgeværet, stridsvognen og blodomløpet. Han hadde dessuten laget et primitivt kamera, skrevet om dampkraft og forklart hvorfor himmelen er blå.

”Renessansen” er et ord funnet på i 1860 og betegner idéstrømninger som brøt med det middelalderske livssyn. Den startet i Italia på 1300-tallet. Ordet betyr gjenfødelse, og det var den førkristne antikken som ble gjenfødt, eller rettere gjenoppdaget; og det som ble oppfattet som den greske og romerske livsbejaende grunnholdning, sanseligheten, åpenheten, eksperimentet og kunsten. Gresk skulptur og romersk litteratur kom til heder og verdighet, kjærligheten vant frem i diktningen, kroppen ble kledd av og studert, en genoveser seilte til han støtte på Amerika, og nå oppsto den individuelle kunstner.

Leonardo er selve inkarnasjonen av ”renessansemennesket,” en betegnelse skapt lenge etter renessansen, en slik en vi gjerne skulle ha vært om vi hadde hatt evner og råd: En som studerer, gjør det som behager ham til enhver tid, setter pris på livets gleder, er forfengelig uten blygsel, og et universalgeni, eller i det minste en ekspert på mange tradisjonelt motstridende områder. Et renessansemenneske har ingen begrensninger.


Leonardo ble født i 1452 i småbyen Vinci ved Firenze som sønn av en notar og en bondejente. Moren forlot ham da han var liten. Av berømtheter i tiden ble Botticelli en kollega og venn, Michelangelo en fiende. Tizian ble født samme år, Columbus året før. Leonardo levde kort etter at Dante sendte sin ungdoms kjærlighet til himmelen på vers og rett før Kopernikus antydet at sola var universets sentrum. Som ung skal Leonnardo ha vært usedvanlig vakker, som gammel fått et ansikt preget av kunnskap. Han var homofil og vegetarianer, viste usedvanlige begavelser som barn, og da han var fjorten, satte faren ham i maler og billedhuggerlære. En forpakter fra farens gård ville få dekorert et treskjold. Faren ga jobben til Leonardo. Et skjold burde virke skremmende. Leonardo samlet inn firfirsler og insekter; dissekerte dem, tok elementer fra hver av dem og satte dem sammen til en krysning som kom ut av en hule og sprutet ild. Det ferdige skjoldet stilte han i en krok i et mørkt rom. Faren kom inn, så det og ble skremt, og så fornøyd at han ordnet et annet skjold til oppdragsgiveren og solgte sønnens til en handelsmann for en sum tilsvarende 15 000 kroner. Handelsmannen solgte det videre til hertugen av Milano for 50 000.

Leonardos oppfinnsomhet og dyktighet brakte ham raskt inn i en høyere sosial sfære. 30 år gammel maler han Nattverden i refektoriet i klosteret Santa Maria delle Grazie i Milano.

Homofili var akseptert blant kunstnere. Men som 23-åring ble Leonardo anklaget for utuktig omgang med en yngre gutt. Loven sa at en slik forbrytelse skulle straffes med døden. Det falt aldri noen dom, og det ble sagt at anklagen var fabrikkert. Men kunstneren var vanæret og fikk nå angst som fulgte ham resten av livet. Han arbeidet uten stans til han døde. Han reiste mye og interesserte seg for alt. Som gammel innga han enorm respekt. Mange av hans samtidige tilla ham magiske evner.

I forhold til sin berømmelse har Leonardo etterlatt seg lite å beundre. Bare ett bilde er bevart signert av Leonardo, og bare dette er man sikker på at han malte helt alene. ”Mona Lisa” fremstiller florentinerinnen Lisa Gherardini, gift med kjøpmannen Francesco del Giocondo. Oscar Wilde skrev:

”Hun er eldre enn steinene omkring henne. Som vampyren har hun vært død mange ganger, og hun har lært gravens hemmeligheter. Hun har dukket ned i havene, og bærer med seg deres dødbringende dyp. Hun har handlet mystiske nett av Østens handelsmenn. Og som Leda var hun moren til Helena av Troja, og som Anna moren til Maria.”

17. desember 2005 skrev New Scientist om en undersøkelse som ved hjelp av datateknologi skulle gi svar på det berømte spørsmålet om hvorfor Mona Lisa smiler. Den fant at smilet inneholder 83 prosent lykke, 9 prosent vemmelse, 6 prosent frykt og 2 prosent sinne. Med andre ord smiler hun fordi hun er stort sett er glad. Greit å få det konstatert.

Albert Einstein kritiserte trangen til å ”mytologisere” Leonardo; tillegge ham alle nyvinninger i tiden, bygge opp rundt forestillingen om en overjordisk skjønnånd og allviter, en kunstens og vitenskapens Herkules. Ja, som om hans liv og gjerning ikke er nok, ønsker vi oss noe enda mer, noe overjordisk. Leonardo er noe i nærheten av en arketypisk figur. Men i motsetning til alle andre arketyper, fantes han.
Facebook (med bilder)
LastUpdated:20161028

Copyright: Terje©Nordby, All Rights Reserved.
Vevmester: chris@dankel.no