Mytekalenderen        Mytekalenderen på din mobiltelefon  |  mytekalender.com  |  Mytekalenderen på Facebook  |  Antonio Vivaldi: Allegro fra fagott-konsert i e-moll  |  Logg inn
        Søk kun titler:
1. mai JOSEF
2. mai LEONARDO DA VINCI
3. mai KORSMESSE
4. mai MONIKA
5. mai BARN OG GUDEBARN
6. mai FREUD OG UBEHAGET I KULTUREN
7. mai TAGORE
8. mai JEANNE D’ARC
9. mai PETER PAN
10. mai JOBS GUD
11. mai KONSTANTINOPEL
12. mai FLORENCE NIGHTINGALE
13. mai LUCIAS HEMMELIGHET
14. mai STRINDBERG
15. mai ST. HALLVARD
16. mai HELLIGE SKIPPERSKRØNER
17. mai NASJONALE MYTER
18. mai OMAR KHAYYAM
19. mai DUNSTAN OG DJEVELEN
20. mai BALZAC
21. mai PLATON
22. mai KONSTANTIN DEN STORE
23. mai KAPTEIN KIDD
24. mai KOPERNIKUS
25. mai ARTEMIS
26. mai KASPAR HAUSER
27. mai CALVIN
28. mai THALES
29. mai KONSTANTINOPELS FALL
30. mai FAUST
31. mai WALT WHITMAN

Mytekalender spesial
HVA ER MYTER?
SKJÆRTORSDAG: DETTE ER MITT BLOD
-
LANGFREDAG: LIDELSEN
PÅSKEHAREN
1. PÅSKEDAG: OPPSTANDELSENS MORGEN
PINSE
FREDAG DEN 13.
OM JANUAR
OM FEBRUAR
OM MARS
OM APRIL
OM MAI
OM JUNI
OM JULI
OM AUGUST
OM SEPTEMBER
OM OKTOBER
OM NOVEMBER
OM DESEMBER
HIMMELREISER
HUNDEDAGENE
SOMMERTID / VINTERTID
SOLFORMØRKELSE
FASTELAVN
.
.
SKUDDÅRSEKSTRA: EROS OG PSYKE
JOSEF
Fortellingen om tømmermannen Josef i dikt, evangelier og apokryfe skrifter. Inger Hagerups poetiske visjon om en fars ordløse omsorg.
Den unge Maria vandret
engang til Betlehem by
forteller den gamle legende
som alltid er like ny.

Det var ikke rom i herberget.
Men stallen var lun og varm.
Så fødte hun der sin første sønn
støttet av Josefs arm.

Stjernesoler og vismenn.
Hyrder og englekor.
Hva tenkte den mørke Josef
som aldri mælte et ord?

Slik begynner ”Hymne til Josef”, skrevet av Inger Hagerup i 1958. Tre år tidligere proklamerte Pave Pius XII en fest for Den hellige Josef 1. mai. Den ydmyke tømmermannen skulle matche sosialistenes feiring av dagen, kristendommens forsoningstanke overta for klassekampen. Men den industrielle epoke kulminerte, og i 1969 nedgraderte pave Paul VI dagen fra obligatorisk til valgfri minnedag. Der det i den norske messeboken tidligere het ”Josef Arbeideren”, står det nå ”Josef Håndverkeren”. ”Håndverker” er en mer tidløst betegnelse.

Josef er Jesu fosterfar, og skytshelgen for snekkere, boligsøkende, reisende, forviste og mennesker i fortvilte situasjoner. Han var ”tømmermann”, eldre ord for tømrer, det vil si faglært snekker og bygningsarbeider. Han var også Jomfru Marias ektemann, av Davids hus, rettskaffen og fattig. Det med Davids hus er av kolossal historisk betydning, for den nye frelseren skulle ifølge profetene være av Davids ætt. Men det er altså stefaren, Josef, som er av Davids ætt. Ikke med blod, men sosialt er Kristus knyttet til jødenes legendariske konge. Dette paradokset må bare godtas.

Evangelienes opplysninger om Josef er sparsomme. Han var jomfru Marias trolovede da hun fikk budskapet fra engelen Gabriel om at Jesus skulle bli født. Han giftet seg med henne, og da hun nedkom, tok han ham til seg som sin sønn. Tolkerne har gått ut fra at han lærte sin sønn tømmermannsyrket.

Matteus beskriver hvordan han oppdager at hans forlovede Maria er gravid.

”Josef, hennes mann, som var rettskaffen og ikke ønsket å føre skam over henne, ville da skille seg fra henne i all stillhet. Men da han hadde bestemt seg for dette, viste en Herrens engel seg for ham i en drøm og sa: ”Josef, Davids sønn! Vær ikke redd for å ta Maria hjem til deg som din hustru. For barnet som er unnfanget i henne, er av Den hellige ånd.” (…) Da Josef våknet av søvnen, gjorde han som Herrens engel hadde pålagt ham og tok henne hjem til seg som sin hustru.”

Barnet ble født i Betlehem. En stund senere kom noen vismenn fra øst til Jerusalem. Herodes kalte dem til seg og sendte dem til Betlehem for å forhøre seg om barnet så han kunne hylle det, men det han var ute etter, var ren etterretning. De finner barnet og gir det gull, røkelse og myrra.

” Men i en drøm ble de varslet om at de ikke måtte vende tilbake til Herodes, og de tok en annen vei hjem til sitt land. Da de var dratt bort, viste Herrens engel seg for Josef i en drøm og sa: ”Stå opp, ta med deg barnet og barnets mor og flykt til Egypt, og bli der til jeg sier fra! For Herodes kommer til å lete etter barnet for å drepe det.” Han sto da opp, tok barnet og moren med seg og dro samme natt av sted til Egypt. Der ble han til Herodes var død.”

Herodes dreper alle guttebarn i Betlehem. Josef tar med seg familien og reiser til Egypt. Der blir han i følge egyptisk tradisjon i flere år. Etter kongens død vender han på engelens råd tilbake til Palestina, og slår seg ned i Nasaret. I motsetning til Matteus forteller Lukas at Maria og Josef bodde i Nasaret. De dro til Betlehem bare på grunn av folketellingen. Derfor er det Maria føder sin sønn i Betlehem. Evangelistene går litt forskjellige veier for å vise at profetenes ord oppfylles.

Foreldrene tar Jesusbarnet med til tempelet førti dager etter fødselen (MK 2. februar). Da Jesus er tolv, blir han borte fra foreldrene, som leter og finner ham igjen i templet. Lukas: ”Da foreldrene så ham, ble de slått av undring, og hans mor sa: − Barnet mitt, hvorfor har du gjort dette mot oss? Din far og jeg har lett etter deg og vært så redde.”

Det er siste gang vi hører noe om Josef i evangeliene. Bibelen gir inntrykk av at han var en stillferdig, fornuftig og ansvarsfull mann og far. Et gresk dokument, ”Historien om Josef Tømmermannen,” fra 400-tallet, forteller at Josef ble 111 år, var redd for døden, men ble trøstet av ordene fra Maria og Jesus som lovet beskyttelse og liv til alle som gjør godt i Josefs navn.

Josef er blitt stående som den tause, trygge farssikkelsen i bakgrunnen. Inger Hagerups hymne avsluttes slik:

Gjennomstrålet av himmelsk glans
lyste de hellige to.
Hva tenkte den mørke Josef
som bare var trofast og god?

Kanhende han svøpte sin kappe
litt bedre om barnet og moren.
Slik vernet han ordløs menneskets drøm,
den hellige Josef av Jorden.

Kanskje er det slik vi ønsker oss den ideelle far; en mann som alltid passer på at mor og barn ikke fryser, uten å gjøre noe vesen av seg, en som alltid er der. Så går han til sitt arbeid, tømrer og bygger landet, og vi minnes på en dempet måte en gang i året, på arbeidets dag, den hellige Josef av Jorden.

Spørsmålet er bare: Hvor er han blitt av?
Facebook (med bilder)
LastUpdated:20161028

Copyright: Terje©Nordby, All Rights Reserved.
Vevmester: chris@dankel.no