Mytekalenderen        Mytekalenderen på din mobiltelefon  |  mytekalender.com  |  Mytekalenderen på Facebook  |  Antonio Vivaldi: Allegro fra fagott-konsert i e-moll  |  Logg inn
        Søk kun titler:
1. apr MYTOLOGIENS NARRER
2. apr CASANOVA
3. apr BILLEDSTRIDEN
4. apr EDITH SÖDERGRAN
5. apr MYTISKE OVERSVØMMELSER
6. apr THESEVS
7. apr KORSFESTELSENS PARADOKS
8. apr BUDDHAS FØDSELSDAG
9. apr RABELAIS
10. apr KAHLIL GIBRAN
11. apr FORTUNA
12. apr GAGARIN
13. apr SONGKRAN
14. apr SOMMERDAGEN
15. apr MYTEN TITANIC
16. apr MAGNUS ORKNØYJARL
17. apr CAVAFY
18. apr SYNDEBUKKEN
19. apr LORD BYRON
20. apr HITLER
21. apr ROMAS GRUNNLEGGELSE
22. apr DEN EVIGE JØDE
23. apr ST. GEORG OG DRAGEN
24. apr TROJANSK HEST
25. apr EVANGELISTEN MARKUS
26. apr HAMLET
27. apr CARLOS CASTANEDA
28. apr FLORA
29. apr KATARINA AV SIENA
30. apr VALBORGSNATT

Mytekalender spesial
HVA ER MYTER?
SKJÆRTORSDAG: DETTE ER MITT BLOD
-
LANGFREDAG: LIDELSEN
PÅSKEHAREN
1. PÅSKEDAG: OPPSTANDELSENS MORGEN
PINSE
FREDAG DEN 13.
OM JANUAR
OM FEBRUAR
OM MARS
OM APRIL
OM MAI
OM JUNI
OM JULI
OM AUGUST
OM SEPTEMBER
OM OKTOBER
OM NOVEMBER
OM DESEMBER
HIMMELREISER
HUNDEDAGENE
SOMMERTID / VINTERTID
SOLFORMØRKELSE
FASTELAVN
.
.
SKUDDÅRSEKSTRA: EROS OG PSYKE
CARLOS CASTANEDA
Myten om sjamanen Brujo Don Juan Matus, om meskalinrus og om oppmerksom bevissthet - og om interessen for sjamanen i vår tid.
Da jeg var liten, kjente jeg en kvinne. Det ble sagt at hun pleide å forvandle seg til en hund. Hunden løp inn i en hvit manns hus for å stjele ost om natten. Den hvite mannen skjøt hunden med geværet, og i samme øyeblikk døde kvinnen i sin egen hytte. Familien hennes krevde erstatning, og den hvite mannen betalte en stor sum. Han hadde ventet på tyven, for osten hans ble stjålet hver natt, derfor drepte mannen tyven, selv om han visste at det ikke var noen hund.

Det er Carlos Castaneda som har skrevet ned denne historien. Han hørte den fortalt av en indianerkvinne i Arizona på den tiden han var i ferd med å etablere et tillitsforhold til mannen han skulle gjøre verdensberømt gjennom sine bøker, trollmannen Don Juan.

Carlos Castaneda påsto at han ble født i Sao Paolo første juledag 1931, men hans immigrasjonspapirer til USA viser at han er seks år eldre og født i Peru. Sikkert er imidlertid at han døde 27. april 1998. Sommeren 1960 studerte han antropologi i California. Han interesserte seg for medisinske planter, og ble presentert for indianeren Juan som var ekspert på peyote, meskalinkaktus, men som også var i besittelse av medisinmannens hemmelige viten, noe han hadde fått overført av en lærer han kalte ”diablero”, et ord som lukter mørke makter og magi. Don Juan kalte seg selv brujo, trollmann, og tilbød antropologistudenten å bli hans lærling.

Castaneda begynte sin læretid i juni året etter. Før det hadde han som antropolog gjort notater etter samtaler. Noteringen fortsatte, men ble vanskelig etter at han trådte inn i et personlig forhold til sin mester. Læretiden varte tre til fire måneder hver sommer i fem år.

Kjernen i Don Juans lære er dette: Det vesentlige i livet er oppmerksom bevissthet. Det er mulig å trene seg opp til en så stor grad av oppmerksom bevissthet at man kan beholde den etter døden. Å lure døden på denne måten krever kontinuerlig kraftanstrengelse og disiplin, til man oppnår tilstrekkelig grad av kraft. Dette er å bli en vismann. I prinsippet kan enhver bli vismann, for det kan ikke arves, kun oppnås gjennom handling. Forutsetningene er ubøyelig vilje, nøysomhet og usedvanlig god dømmekraft. Man må lære seg selv å kjenne, oppnå en sinnets klarhet som skiller egne beveggrunner fra andre formål med en handling, arbeide hardt, møte utfordringer og utvikle ekstrem selvtillit. Det som skiller vismannen fra andre er at han har denne kraften som overskrider den daglige virkeligheten.

Don Juan er sjaman. I samarbeid med antatte hjelpeånder griper sjamanen inn og løser kriser, særlig ved sykdom. Han helbreder med sjelereiser og transelignende tilstander fremkalt ved sang, dans, tromming og rusmidler. Å se på den slags mennesker som annet enn originaler og tullinger er relativt nytt. Mircea Eliades bok ”Sjamanisme” fra 1951 var den første religionsfaglige boken som omhandlet denslags. Eliades tanker var kontroversielle. Han mente at religionshistorikerens oppgave var å bli medopplever av det religiøse menneskets livserfaring, for så å gjøre den forståelig for andre. Å beskrive religiøse opplevelser som fenomener på linje med andre idéhistoriske strømninger, er å redusere dem. De dreier seg faktisk om åpenbaringer av sannhet. Dette er jo å gå inn på den religiøses egne premisser vil noen si, og Eliade svarer: Ja, nettopp, det er det vi må. For de fleste akademikere er det både uakademisk og umulig. Men Eliade mener altså at den religiøse virkelighetserfaring er gyldig, objektivt sett, og derfor er en beskrivelse av erfaringen som sjamanens lærling en beskrivelse av den religiøse virkeligheten, og på sine premisser objektiv.

Carlos Castanedas beskriver den indianske sjaman. Det fins lignende beskrivelser fra Vest-Afrika, Tibet og samenes områder. Sjamanen har appell til mennesker i vår tid. Vi blir tiltrukket av muligheten at det kanskje finnes en og annen med helt usedvanlige evner, en som kan veilede og hele, som er forlokkende trygg og merkelig, og som bryter med dogmet om at vi alltid skal tenke selvstendig og kritisk og at alle løsninger på alle problemer finnes i den rasjonelle dimensjon. Dessuten symboliserer sjamanens symbolske verden også en indre reise for oss alle, den lange veien hver enkelt må gå gjennom nederlag og prøvelser mot opplysning og erkjennelse. Den gamle, vise mann er en arketypisk figur.

Karakteren forandrer seg i løpet av Castanedas forfatterskap. Den første boken er skrevet i et kvasiakademisk språk. Den siste er selvsikker og skjønnlitterært preget, og Don Juan uttaler seg med vitenskapelig tyngde. Det kan tyde på at Castaneda ble mer selvsikker med årene, men også at trollmannen er et påfunn, og at bøkene har variert i tone ettersom markedet krevde det. Flere kritikere har betvilt at Brujo Don Juan Matus overhode har eksistert. Bøkene om ham har solgt i mer enn 7 millioner eksemplarer.

Castaneda nevner tidlig at indianerne trodde at enkelte vismenn kunne forandre seg til dyr, og gjenforteller altså noe som skal ha blitt fortalt ham om en kvinne som forvandlet seg til en hund som stjal ost og ble drept. Har det skjedd? Tror de som forteller det at det har skjedd? Han beskriver bilder oppstått i meskalinrus. Har Don Juan eksistert?
Han har uomtvistelig vært en hovedperson i en av det tyvende århundrets største myter.

Den handler om et fornuftsbasert virkelighetsbilde som oppløser seg i et menneske med karismatisk kraft. At selve hovedpersonens eksistens er gåtefull, hemmelighetsfull, tvetydig og usikker, er en del av myten.
Facebook (med bilder)
LastUpdated:20161023

Copyright: Terje©Nordby, All Rights Reserved.
Vevmester: chris@dankel.no