Mytekalenderen        Mytekalenderen på din mobiltelefon  |  mytekalender.com  |  Mytekalenderen på Facebook  |  Antonio Vivaldi: Allegro fra fagott-konsert i e-moll  |  Logg inn
        Søk kun titler:
1. apr MYTOLOGIENS NARRER
2. apr CASANOVA
3. apr BILLEDSTRIDEN
4. apr EDITH SÖDERGRAN
5. apr MYTISKE OVERSVØMMELSER
6. apr THESEVS
7. apr KORSFESTELSENS PARADOKS
8. apr BUDDHAS FØDSELSDAG
9. apr RABELAIS
10. apr KAHLIL GIBRAN
11. apr FORTUNA
12. apr GAGARIN
13. apr SONGKRAN
14. apr SOMMERDAGEN
15. apr MYTEN TITANIC
16. apr MAGNUS ORKNØYJARL
17. apr CAVAFY
18. apr SYNDEBUKKEN
19. apr LORD BYRON
20. apr HITLER
21. apr ROMAS GRUNNLEGGELSE
22. apr DEN EVIGE JØDE
23. apr ST. GEORG OG DRAGEN
24. apr TROJANSK HEST
25. apr EVANGELISTEN MARKUS
26. apr HAMLET
27. apr CARLOS CASTANEDA
28. apr FLORA
29. apr KATARINA AV SIENA
30. apr VALBORGSNATT

Mytekalender spesial
HVA ER MYTER?
SKJÆRTORSDAG: DETTE ER MITT BLOD
-
LANGFREDAG: LIDELSEN
PÅSKEHAREN
1. PÅSKEDAG: OPPSTANDELSENS MORGEN
PINSE
FREDAG DEN 13.
OM JANUAR
OM FEBRUAR
OM MARS
OM APRIL
OM MAI
OM JUNI
OM JULI
OM AUGUST
OM SEPTEMBER
OM OKTOBER
OM NOVEMBER
OM DESEMBER
HIMMELREISER
HUNDEDAGENE
SOMMERTID / VINTERTID
SOLFORMØRKELSE
FASTELAVN
.
.
SKUDDÅRSEKSTRA: EROS OG PSYKE
HITLER
Om nazistenes forhold til og bevisste bruk av myter til eget forgodtbefinnende. Rasismen i europeisk tradisjon.
”Vi står ved begynnelsen av en kolossal revolusjon med hensyn til moralske ideer og menneskets åndelige orientering. En ny tid kommer med den magiske tolkningen av verden, en tolkning på viljens, og ikke intelligensens, premisser.”

Dette er Adolf Hitlers ord. De antyder nasjonalsosialismens forhold til de religiøse kreftene nittenhundretallets kristendom og vitenskap enten ikke ville vedkjenne seg eller undertrykte.

Adolf Hitler ble født 20. april 1889 i Braunau am Inn i Østerrike. Han reiste til Wien for å bli maler, men kom ikke inn på akademiet. Da gikk han inn i en bayersk hær, deltok i første verdenskrig, opplevde Tysklands ydmykende nederlag, vanket sammen med andre frustrerte frontsoldater i München, meldte seg inn i det tyske arbeiderpartiet, gjorde lynkarriere og ble leder for partiet, som nå het Det nasjonalsosialistiske tyske arbeiderparti. Hitler innførte hakekorset og hilsen med strak arm til lederen fordi han mente det ville være virkningsfullt. Han bygde opp seg selv som merkevare, ville man ha sagt i dag.

8. november 1923 forsøkte han i spissen for 3000 mann å begå statskupp i Bayern, Det mislyktes, han ble fengslet, og i fangenskap skrev han ”Min Kamp”, også en slags selvbiografi. Her kommer nasjonalsosialistenes raseteori for første gang åpent til uttrykk. Hitler skriver at han først ikke hadde noe imot jødene, men så oppdaget han deres sanne natur.

”Fantes det vel noe som helst svineri eller den skamløshet, særlig i kulturlivet, som det ikke var minst én jøde med på? Skar en voldsomt inn i en slik svulst, satt det en liten jøde der, ofte helt blendet av lyset, liksom marken i et råtnende kadaver.”

Det var økonomisk krise og misnøye. I 1930 stilte nazistene til valg og fikk 6 millioner stemmer. Hitler drev lobbyvirksomhet med storindustrien og fikk økonomisk støtte. I 1933 ble han rikskansler. Ved et nyvalg fikk partiet enda flere stemmer og kontroll over statsadministrasjonen. Året etter kvittet Hitler seg med rivaler i partiet ved å myrde dem, en aksjon han personlig var med på, kalt "de lange kvivers natt", hvorpå han ble rikspresident og rikskansler og fikk tittelen "Fører."

Han bedrev effektivt diplomati og militære lynangrep, besatte Østerrike, Tsjekkoslovakia og Polen. Dermed var krigen et faktum, og det gikk bra for Tyskland helt til de angrep Sovjetunionen. Samtidig ga han ordre til utrydding av politiske motstandere, homofile, kriminelle og alle av fremmed rase og herkomst og sendte millioner til tilintetgjørelsesleirer. Like før sovjettroppene rykket inn i Berlin i april 1945, begikk han selvmord sammen med Eva Braun som han dagen før hadde giftet seg med.

Hitlers hypnotiske appell som taler, at han kunne trollbinde kulturnasjonen Tyskland, hans handlingskraftige hensynsløshet, har opptatt ettertiden, som om vi går inn i et storslagent, fascinerende skrekkabinett fra nære fortid. Hvilke myter bygde Adolf Hitler på?

Filosofen Harald Ofstad skriver: ”Antisemittismen er ikke det essensielle i nazismen. Det essensielle er læren om at den sterke skal herske over den svake, og at den svake er foraktelig fordi han lar seg beherske.”

Det var jødefiendtlighet både i antikken og middelalderen, men ikke satt i system. Amerika ble kolonisert og Pave Paul III slo i 1537 fast at indianere hadde menneskeverd; det var med andre ord ingen selvfølge. Debatten raste. Om indianerne hadde menneskeverd, hvordan kunne de da stå så langt etter i kultur? Lege og oppdagelsesreisende François Bernier var den første som brukte begrepet rase i moderne betydning, i 1684. De svarte i Afrika hadde ingen hatt noe nedsettende å si om, men da de ble gjort til slaver, måtte slavehandelen rettferdiggjøres. Noen teologer begynte da å se de svartes hudfarge som merke på straffen som ble tildelt Kain etter drapet på Abel, derfor måtte disse opptre som slaver for Kristi hvite.

Svensken Linné kategoriserer på 1700-tallet verdens raser i fire hovedtyper; den europeiske er gløgg, hvit og oppfinnsom, den amerikanske mørkebrun, snarsint og vanestyrt, den asiatiske gjerrig, gulaktig og melankolsk og den afrikanske utspekulert, lat, likegyldig og svart. Han burde kanskje ha holdt seg til planteriket. Ingen gjennomskuet da at disse systematiseringene skyldtes koloniseringens ideologiske behov. Den hvite mann ble målestokken, andre som ikke lignet, fikk nedsettende karakteristikker. Stadig flere mente at utviklingen hadde vist at den hvite rase var overlegen.

1920-tallet var en blomstringstid for okkultisme, troen på at verden styres av skjulte krefter som kan manipuleres ved hjelp av hemmelig kunnskap. Våren 1934 kunngjorde politisjefen i Berlin et forbud mot spådomskunst. Sannsigeren Hanussen ble kidnappet og myrdet, okkulte bøker ødelagt. Nazistene ville ha sin egen mystikk, uten konkurranse. Sjefsideolog Himmler bygde opp sin militante sikkerhetstjeneste etter modell fra jesuitt-ordenen med troskapsbesvergelser til Riket, Føreren og Gud. Midtsommer og jul fikk et eksplisitt førkristent innhold. Et alter dekket med en hakekorsduk, pyntet med et foto av Føreren og et åpent eksemplar av Mein Kampf ble betjent av et SS-medlem i prestens rolle ved barnedåp. Nasjonalsosialismens filosof Rosenberg utga i 1930 boken ”Århundrets myter.” Her hevdes at arierne oppsto på Atlantis, så spredde de seg og grunnla sivilisasjonene. Ur-troen hadde overlevd i den formen nazistene voktet over. En ny nasjonal rikskirke på bekostning av kristendommen skulle komme, bibelen erstattes av Mein Kampf, paven skulle henrettes straks krigen var slutt.

Endeløse marsjer og hakekorsflagg appellerte til følelsene. Millioner myrdet og torturerte i mytisk rus. Hitler vekket til live en eksplosiv energi. For å få til dette, lånte nazistene fra kristendom, indisk symbolverden, vikingenes valhalldyrkelse, primitiv magi og hvilke vitenskapelige teorier som helst, om de kunne misbrukes til å fremme saken. Nietzsches teori om at overmennesket burde beseire det svake i seg selv, ble tolket til at sterke mennesker skulle ødelegge svake. Bokstavelig! ”Viljens, og ikke intelligensens premisser”, betydde i praksis: Bruk hva som helst, bare det tjener saken, ikke tenk.

En av Hitlers mindre omtalte forbrytelser er at han dermed brakte mytene i miskreditt. Han erobret ikke bare landområder, men også vårt felles tankegods. Det tar tid å reparere slikt. Hans fødselsdag 20. april er en anledning til å reflektere over akkurat det.
Facebook (med bilder)
LastUpdated:20161023

Copyright: Terje©Nordby, All Rights Reserved.
Vevmester: chris@dankel.no