Mytekalenderen        Mytekalenderen på din mobiltelefon  |  mytekalender.com  |  Mytekalenderen på Facebook  |  Antonio Vivaldi: Allegro fra fagott-konsert i e-moll  |  Logg inn
        Søk kun titler:
1. apr MYTOLOGIENS NARRER
2. apr CASANOVA
3. apr BILLEDSTRIDEN
4. apr EDITH SÖDERGRAN
5. apr MYTISKE OVERSVØMMELSER
6. apr THESEVS
7. apr KORSFESTELSENS PARADOKS
8. apr BUDDHAS FØDSELSDAG
9. apr RABELAIS
10. apr KAHLIL GIBRAN
11. apr FORTUNA
12. apr GAGARIN
13. apr SONGKRAN
14. apr SOMMERDAGEN
15. apr MYTEN TITANIC
16. apr MAGNUS ORKNØYJARL
17. apr CAVAFY
18. apr SYNDEBUKKEN
19. apr LORD BYRON
20. apr HITLER
21. apr ROMAS GRUNNLEGGELSE
22. apr DEN EVIGE JØDE
23. apr ST. GEORG OG DRAGEN
24. apr TROJANSK HEST
25. apr EVANGELISTEN MARKUS
26. apr HAMLET
27. apr CARLOS CASTANEDA
28. apr FLORA
29. apr KATARINA AV SIENA
30. apr VALBORGSNATT

Mytekalender spesial
HVA ER MYTER?
SKJÆRTORSDAG: DETTE ER MITT BLOD
-
LANGFREDAG: LIDELSEN
PÅSKEHAREN
1. PÅSKEDAG: OPPSTANDELSENS MORGEN
PINSE
FREDAG DEN 13.
OM JANUAR
OM FEBRUAR
OM MARS
OM APRIL
OM MAI
OM JUNI
OM JULI
OM AUGUST
OM SEPTEMBER
OM OKTOBER
OM NOVEMBER
OM DESEMBER
HIMMELREISER
HUNDEDAGENE
SOMMERTID / VINTERTID
SOLFORMØRKELSE
FASTELAVN
.
.
SKUDDÅRSEKSTRA: EROS OG PSYKE
MYTEN TITANIC
Spilte orkestret en salme på dekk i det skipet gikk ned? Gapet mellom det som fortelles om Titanic og det som faktisk skjedde. Hybrismyter.
Grand Banks, New Foundland. Vindstille, rolig hav, kaldt og stjerneklart, søndag kveld 14. april 1912, under en time til midnatt. Vakthavende utkikksmann Fredrick Fleet får øye på en grå, massiv skygge forut, ringer med skipsklokken og gir beskjed: Full stopp. Full fart akterut. I løpet av et minutt klarer Titanic å vri seg unna delen av isfjellet som syns, men foten risper en 100 meter lang flenge under vannlinjen. Fem eller seks rom går i stykker, noen av de tilstøtende rommene er for lave til å motstå vannmassene. Femten minutter etter midnatt blir den første radiomeldingen sendt ut. Carpathia, 58 nautiske mil sørøst, mottar den og setter kursen mot skipet i nød, når frem klokken fire og tar opp 705 levende, de fleste fra livbåter, en av dem er Frederik Fleet. Titanic er ikke der lenger. Den har dratt med seg 1502 mennesker i det mørke, iskalde havet.

Åtte år senere, i juni 1920, i Duluth, Minesota, ble tre menn som var i byen med et omreisende sirkus på tynt grunnlag anklaget for å ha voldtatt en av byens jenter og lynsjet av en mobb på 10 000 mennesker. Politiet forholdt seg avventende og bilder av henrettelsen ble senere solgt som postkort. Det gjorde et sterkt inntrykk på ti år gamle Abraham Zimmerman, som senere da han ble voksen mann og far, fortalte om det bisarre opptrinnet til sønnen Robert. Robert kalte seg etterhvert Bob Dylan og brukte fortellingen som utgangspunkt for undergangsvisjonen Desolation Row.

They’re selling postcards of the hanging
They’re painting the passports brown
The beauty parlor’s filled with sailors
The Circus is in town

I sangen opererer Askepott, Kain, Abel, Den gode samaritan, Romeo, Operafantomet, Casanova og Albert Einstein. Nest siste vers:

Praise be to Nero’s Neptune
The Titanic sails at dawn

Navnet på dette skipet er blitt referansen for undergang i den vestlige kultur. Hvorfor akkurat Titanic? Det har vært viktigere begivenheter og større katastrofer til havs, også med hensyn til antall omkomne: På 1980-tallet kolliderte en tanker med en passasjerferge utenfor Filippinene. Antall døde: Nesten tre ganger så mange som i Titaniculykken. Et gløtt på statistikken viser at med hensyn til dødstall kommer ikke Titanic blant de ti på topp, og ulykken var ikke en gang den største i 1912.

Royal Mail Steamer Titanic var oppkalt etter titanene, urvesener i gresk mytologi, kjemper, som utfordret gudene i kampen om verdensherredømme. BÅTEN Titanic, verdens største passasjerskip. hadde ni dekk og 16 vanntette skott. På jomfruturen bar den 2200 mennesker. Til å frakte alle ville man ha trengt 63 livbåter, men fordi promenadedekkene ble prioritert, hadde Titanic kun 20 livbåter. 60 % av passasjerene på første klasse overlevde, 25 % av de på tredje.

Professor i kommunikasjon ved universitetet i Leeds, Richard Howells, skrev i 1999 ”Myten Titanic,” der han tar for seg forholdet mellom våre forestillinger om forliset og det som faktisk skjedde.

Okesteret skulle ha spilt ”Nærmere deg, min Gud” på dekk i det skipet sank. Men det har vært stor forvirring blant noen av de overlevende om hva orkestret spilte, og om de i det hele tatt spilte på dekk. Og det ene vitnet, og det var bare ett, som fortalte at det var ”Nærmere deg, min Gud”, forlot skipet i god tid før båten sank og kan derfor ikke ha hørt noe som helst. Og ifølge andre vitner kan ikke dette ha skjedd. Bandet spilte ikke på dekk og aldri ”Nærmere deg, min Gud.” Men denne episoden var nyhet dagen etter (The Observer), og er blitt gjenfortalt i en mengde rapporter, dokumentarer, bøker og avisartikler som refererer til hverandre.

Når heltinnen i James Camerons film ”Titanic” ser opp på båten i Southampton, bemerker hun: ”Så dette er skipet de sier ikke kan synke”. Kjæresten bekrefter betryggende. En lang rekke romaner og faktabøker har gjort det påstått usynkelige skipet til et hovedpoeng. Amerikaneren Walter Lord, som skrev en kjent og tilsynelatende autoritativ beretning i 1956, bekrefter i en revidert versjon fra 1978 at til og med rederiet selv, White Star Line, hevdet at båten var usynkelig. ”Alle sa det,” skriver han. En mengde forfattere refererer til ham igjen og gjentar at alle mente at Titanic ikke kunne synke. Men det første skriftlige tegn på at noen overhode tenker på Titanic som et skip som ikke kunne synke stammer fra ”The Times” ETTER ulykken. Ingen som hadde tegnet eller bygd Titanic, kalte skipet usynkelig. Ingen som eide det eller administrerte det, INGEN snakket i alvor om Titanic som skipet som ikke kunne synke, før etter at det hadde sunket.

Det ville da også ha vært en helt usedvanlig merkverdighet at man på begynnelsen av 1900-tallet skulle tro at man hadde klart å oppheve naturlovene ved hjep av teknologi! Men det var det altså ingen som trodde heller.

Begivenheten er blitt en myte, og denne typen myter farges med elementer som passer inn, og som vi tror på fordi vi vil at det skal ha vært slik. Innholdet: Så fåfengte og jålete er vi mennesker at vi deler oss inn i klasser og tror vi seiler på et skip som ikke kan synke, at vi kan nå Guds høyder. Det straffer seg. Verdens største skip rente på et isfjell og vår overoptimistiske tro på teknologien og fremtiden fikk et isfjellet for baugen. Men i dødens stund viser mennesket seg likevel som stort; orkesteret flyttet seg ut på det kalde, mørke dekket, og selv om de ikke kunne se en note, spilte de Nærmere deg, min Gud, mens de gikk ned blant halvannet tusen mennesker i det dødelig kalde vannet.

Omtrent slik er nittenhundretallets fortelling om hybris, det menneskelige overmotet. Restene av skipet ligger fortsatt på bunnen av Atlanterhavet, det bukket under for naturkreftene. Men den mytiske kraften er enda sterkere.
Facebook (med bilder)
LastUpdated:20161023

Copyright: Terje©Nordby, All Rights Reserved.
Vevmester: chris@dankel.no