Ekspresjonisme
er en form kunstneren bruker når han vil si hvordan han reagerer på ting. Ordet ekspresjon betyr uttrykk.
Hvis man er uenig med uttrykket kunstneren bruker på for eksempel samfunnet, blir man kanskje litt provosert.

Minimalismen
oppstod i USA i begynnelsen av 1960-åra. Kunsten er som regel tredimensjonal og virker naturlig. Gjenstander og tekstiler ligger slik de selv har formet seg.
Akkurat som i konseptkunst må man spørre seg om hva kunstneren har tenkt på. Her har kunstneren lagt tøystykker og gardiner på gulvet. Det ser ut som om noen har sluppet dem og latt dem bli liggende.

Samtidskunst

Ordet samtidskunst er satt sammen av samtid og kunst. Selv om det stadig diskuteres hva som er kunst, har vel alle et forhold til dette ordet. Ordet samtid vil si den tidsepoken vi lever i nå. Edvard Munchs bilde, “Skrik”, var samtidskunst da han malte det i 1893, men det er ikke det i dag. Samtidskunst for oss går stort sett tilbake til 1960-tallet. Samtidskunst er noe som er nyskapende; Hvis man for eksempel maler et vanlig naturbilde i dag, er det ikke nødvendigvis samtidkunst. Det er viktig for samtidskunstneren å provosere publikum.

Samtidskunst kan deles inn i forskjellige uttrykksmåter:

Popkunst
oppstod i USA i 1950-åra.
Kunsten er ofte bilder som er tatt fra dagliglivet, reklame og tegneserier, og ofte er de gjort om på.
På dette silketrykket av Marilyn Monroe ser man hvordan kunstneren Andy Warhol har tatt et vanlig mot

Abstrakt kunst
har ikke noe motiv man kan se
(non figurativt).
Ordet abstrakt betyr noe man tenker seg,
og som ikke er til å ta og føle på.

iv og forandra det (her i fargene).
 

Konsept-kunst
er en kunstretning fra 1970-årene. Det viktigste i Konseptkunst er ideen som kunstneren har fått, og ikke selve kunstgjenstanden. Bokstaver kan også være “byggesteinene” i konsept kunst

Provokasjoner
er kunst som først og fremst er lagd for å provosere.
Det var nok hensikten til Kjartan Slettemark da han laget dette bildet.